Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Er de døde virkelig døde?

Er de døde virkelig døde?
Døden er kanskje det mest misforståtte tema i dag. For mange er den innhyllet i mystikk og vekker følelser som skrekk, frykt, usikkerhet, ja endog håpløshet. Andre tror at deres kjære avdøde ikke er døde i det hele tatt, men isteden lever med dem, eller eksisterer i en annen sfære! Enda andre er forvirret over forbindelsen mellom kropp, ånd og sjel. Men spiller det egentlig noen rolle hva du tror? Ja, absolutt! Fordi hva du tror om de døde vil ha en sterk innflytelse på hva som skjer med deg i de siste dager. Her er det ikke rom for gjettverk, derfor vil dette studiehefte vise deg nøyaktig hva Gud sier i denne saken. Gjør deg klar for en virkelig øyeåpner!
Adam ble skapt av Gud i
begynnelsen.
Adam ble skapt av Gud i begynnelsen.

1. Hva er menneskehetens opprinnelse?

"Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

Svar:   I begynnelsen formet Gud oss av jordens støv.

Ånden til både de rettferdige og de ugudelige går tilbake til Gud. Kroppene deres blir til støv.
Ånden til både de rettferdige og de ugudelige går tilbake til Gud. Kroppene deres blir til støv.

2. Hva skjer når en person dør?

“Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.” Fork 12,7.

Svar:   Kroppen blir til støv, og ånden går tilbake til Gud som gav den. Ånden til hver person som dør — enten rettferdig eller ugudelig — går tilbake til Gud ved døden.

Det er ingenting mystisk med
ånden som returnerer til Gud ved
døden. Det er bare livspusten.
Det er ingenting mystisk med ånden som returnerer til Gud ved døden. Det er bare livspusten.

3. Hva er den “ånden” som går tilbake til Gud ved døden?

“For slik som legemet er dødt uten ånd,” [“livspust”, se billedtekst]. Jak 2,26. “Så lenge det er livspust i meg og Guds ånde er i min nese,” - [“livspusten” som Gud gav ham, se billedtekst]. Job 27,3.

Svar:   Ånden som returnerer til Gud ved døden er livspusten. Ikke noe sted i hele Bibelen har denne “ånden” (livspusten) noen form for liv, visdom eller følelser, etter at en person er død. Det er “livspusten” og ingen ting annet.

Disse fire menneskene er fire sjeler.
Disse fire menneskene er fire sjeler.

4. Hva er en “sjel”?

“Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.” 1 Mos 2,7.

Svar:   En sjel er et levende vesen. Sjelen er alltid en kombinasjon av to ting: Kropp pluss pust. En sjel kan ikke eksistere uten at både kroppen og pusten er forent. Guds ord lærer oss at vi er sjeler.

5. Kan sjelen dø?

5. Kan sjelen dø?

“Den sjel som synder, skal dø.” Esek 18,20. “Og hver levende skapning i havet døde.” Åp 16,3.

Svar:   I henhold til Guds ord dør sjeler. Mennesket er dødelig. Bare Gud er udødelig (1 Tim 6,15.16). Forestillingen om en evig, udødelig sjel, går imot Bibelen som lærer at sjelen er gjenstand for død.

6. Kommer gode mennesker til himmelen når de dør?

6. Kommer gode mennesker til himmelen når de dør?

Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram.” Joh 5,28.29. “David, at han er både død og begravet og hans grav er hos oss til denne dag.” “For David fór ikke opp til himlene.” Apg 2,29.34. Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer oppreist.” Matt 27,52.

Svar:   Nei. Menneskene går verken til himmelen eller helvete ved døden. De blir lagt i gravene for å vente på oppstandelsens dag.


7. Hvor mye vet eller forstår man etter døden?

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” “Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.” Fork 9,5.6.10. “De døde lover ikke Herren.” Sal 115,17.

Svar:   Gud sier at de døde vet absolutt ingenting!

Selv om millioner tror at det er mulig, kan ikke de døde kommunisere med de levende.
Selv om millioner tror at det er mulig, kan ikke de døde kommunisere med de levende.

8. Men kan ikke de døde kommunisere med de levende, og er de ikke klar over hva de levende gjør?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke, og ingen vekker dem fra deres søvn.” “Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke.” Job 14,12.21. “Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen.” Fork 9,6.

Svar:   Nei, de døde kan ikke kontakte de levende, ei heller vet de hva de levende gjør. De er døde. Det er forbi med deres tanker (Sal 146,4).

Jesus kaller døden en “søvn”. Det er en tilstand av total ubevissthet.
Jesus kaller døden en “søvn”. Det er en tilstand av total ubevissthet.

9. Jesus kalte den ubevisste tilstanden til de døde en “søvn” i Joh 11,11-14. Hvor lenge vil de sove?

“Slik legger mennesket seg ned uten å reise seg. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke.” Job 14,12. “Men Herrens dag skal komme … da skal himlene forgå med et kraftig brak.” 2 Pet 3,10.

Svar:   De døde vil sove til Herrens store dag ved verdens ende. I døden er mennesker helt ubevisste enhver aktivitet, og totalt uvitende om all kunnskap av noen som helst art.

De rettferdige vil bli vekket opp og gitt udødelighet ved Jesu annet komme.
De rettferdige vil bli vekket opp og gitt udødelighet ved Jesu annet komme.

10. Hva skjer med de rettferdige døde ved Jesu annet komme?

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst ... stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. ... Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ... og de døde skal oppstå uforgjengelige, ... For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” 1 Kor 15,51-53.

Svar:   De vil bli belønnet. De vil bli vekket opp, gitt udødelige legemer og brakt opp i luften for å møte Herren. Oppstandelsen ville ikke ha noen mening hvis menneskene ble tatt opp til himmelen ved sin død.

Djevelens første løgn til Eva var “du vil ikke dø” — en uttalelse i strid med Skriften.
Djevelens første løgn til Eva var “du vil ikke dø” — en uttalelse i strid med Skriften.

11. Hva var djevelens første løgn på jorden?

“Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø.” 1 Mos 3,4. “Den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan.” Åp 12,9.

Svar:   “Dere skal slett ikke dø.”

De som tror at de døde er i live blir et lett mål for djevelens bedrag.
De som tror at de døde er i live blir et lett mål for djevelens bedrag.

12. Hvorfor løy djevelen til Eva angående døden? Kan det være at dette tema er viktigere enn mange tror?

Svar:   Løgn er en av hjørnesteinene i djevelens rike. Han har gjort store mirakler ned gjennom tidene gjennom personer som hevder at de får sin kraft fra ånden til avdøde mennesker. (Eksempl Egypts magikere — 2 Mos 7,11; Kvinnen i En-Dor — Sam 28,3-25; Trollmenn — Dan 2,2; En kvinne med spådomsånd — Apg 16,16-18.)

En alvorlig advarsel
I endetiden vil Satan igjen bruke trolldom — som han gjorde på Daniels tid — for å bedra verden (Åp 18,23). Trolldom er en overnaturlig kraft som hevder at den mottar sin kraft og kunnskap fra åndene til de døde.

Utgir seg for å være Jesu disipler
Ved å utgi seg som gudfryktige kjære som har dødd, døde helgener, bibelske profeter, og endatil Jesu apostler og disipler (2 Kor 11,13), vil Satan og hans engler forføre milliarder. De som tror at de døde er i live, i en eller annen form, vil ganske sikkert bli forført.

Alle miraklene som skjer er ikke fra Gud, også djevelen utfører mirakler.
Alle miraklene som skjer er ikke fra Gud, også djevelen utfører mirakler.

13. Kan djevler virkelig utføre mirakler?

“De er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14. “For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.” Matt 24,24.

Svar:   Ja, virkelig! Djevler gjør store overbevisende mirakler (Åp 13,13.14). Satan og hans engler vil fremstå som lysets engler (2 Kor 11,14) og, mest sjokkerende av alt, endog som Kristus selv (Matt 24,23.24). Den alminnelige oppfatningen vil være at Kristus og Hans engler leder ut i en fantastisk verdensomspennende vekkelse. Det hele vil fremstå så åndelig og overnaturlig at bare Guds utvalgte vil unngå å bli forført.

De utvalgte vil ikke bli bedradd, fordi de bestemt avviser alt som går imot Skriften.
De utvalgte vil ikke bli bedradd, fordi de bestemt avviser alt som går imot Skriften.

14. Hvorfor vil ikke Guds folk bli forført?

“De tok imot ordet med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne ut om det var slik.” Apg 17,11. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Svar:   Guds folk vil forstå av sine alvorlige studier av Guds ord at de døde er døde, og ikke i live. Ånder av døde eksisterer ikke. Derfor vil Guds folk avvise alle som står frem og gjør store under og lærer at de har mottatt spesielt “lys” eller fått kraft til å utføre mirakler av avdødes ånder. Og Guds folk vil likeledes avvise som farlig og falsk all lære som hevder at de døde er i live, i en eller annen form, uansett hvor.

På Mose tid så ble mennesker som hevdet å kunne kommunisere med avdøde, steinet til døde.
På Mose tid så ble mennesker som hevdet å kunne kommunisere med avdøde, steinet til døde.

15. På Mose tid, hva var det Gud befalte vedrørende mennesker som fortalte at de døde var i live?

“En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem.” 3 Mos 20,27.

Svar:   Gud insisterte på at hekser og andre med “lignende ånder” (som hevdet å kunne kontakte de døde) skulle bli steinet til døde. Dette viser hvor alvorlig Gud tar på den falske læren om at de døde er i live.

Ingen i Guds nye rike vil noen gang dø. Døden vil opphøre ved tilintetgjørelsen av Satan.
Ingen i Guds nye rike vil noen gang dø. Døden vil opphøre ved tilintetgjørelsen av Satan.

16. Vil de rettferdige som står opp i oppstandelsen noen gang dø igjen?

“Men de som er holdt verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, ... De kan heller ikke dø mer.” Luk 20,35.36. “Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” Åp 21,4.

Svar:   Nei! Død, sorg, gråt og tragedier vil aldri komme inn i Guds nye rike. “Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier” (1 Kor 15,54.55).

Reinkarnasjon er umulig fordi Gud sier at alle som er døde, både gode og onde, er i gravene sine.
Reinkarnasjon er umulig fordi Gud sier at alle som er døde, både gode og onde, er i gravene sine.

17. Troen på reinkarnasjon øker hurtig i dag. Er denne læren bibelsk?

“For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, ... aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen. ” Fork 9,5.6.

Svar:   Snart halvparten av menneskene på jorden tror på reinkarnasjon — en lære om at sjelen aldri dør, men blir isteden, uten ende, gjenfødt i forskjellige slags kropper, generasjon etter generasjon. Imidlertid står denne læren i sterk kontrast til Bibelen.

Bibelen sier
Etter døden vil en person: returnere til støv (Salm 104,29), være uvitende (Forkynneren 9,5), være uten intellektuell kapasitet (Salm 146,4), være avskåret fra alt av det som foregår på jorden (Fork 9,6), være uten liv (2 Kong 20,1), hvile i graven (Job 17,13-16), og opphøre å eksistere (Job 14,1.2).

Satans løgner
Vi har sett i spørsmål 11 og 12 at Satan introduserte læren om at de døde var levende. Reinkarnasjon, medier, kommunikasjon med ånder, åndetilbedelse og den “udødelige sjel” er alle påfunn av Satan, med ett mål for øye — å overbevise mennesker at når de dør, er de ikke virkelig døde. Når folk tror at de døde er i live, “for de er djevle-ånder som gjør tegn” (Åp 16,14) og fremstår som avdødes ånder, vil de bli i stand til å bedra og villede nær sagt 100 % av tiden (Matt 24,24).

De som insisterer på bevis fra Skriften for alle doktriner, vil ikke bli ledet vill av Satan.
De som insisterer på bevis fra Skriften for alle doktriner, vil ikke bli ledet vill av Satan.

18. Er jeg takknemlig for Bibelen som forteller oss sannheten om dette sensitive temaet om døden?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Dro ikke røveren på korset til Paradis sammen med Kristus den dagen han døde?


Nei. Faktisk så sa Jesus til Maria på søndag morgen at “Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far.” Joh 20,17. Dette viser at Kristus ikke dro til himmelen rett etter sin død. Vær også oppmerksom på at tegnsettingen i Bibelen ikke er inspirert, men ble lagt til av mennesker. Kolon i Luk 23,43 skulle vært plassert etter ordene “i dag” istedenfor før, da ville setningen naturlig sett slik ut: Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg i dag: du skal være med meg i Paradis. Luk 23,43. Eller: Jeg sier deg i dag — nå når det ser ut som at jeg ikke kan frelse noen, når jeg nå selv er blitt korsfestet som en kriminell — forsikrer jeg deg i dag at du vil bli med meg til Paradis. Kristi rike vil bli satt opp ved Hans annet komme (Matt 25,31), og alle de rettferdige vil komme inn da (1 Tess 4,15-17) og ikke ved døden.

2. Snakker ikke Bibelen om en “udødelig”, “uforgjengelig” sjel?


Nei, den uforgjengelige, udødelige sjelen er ikke nevnt i Bibelen. Ordet “uforgjengelig” finnes bare en plass i Bibelen, og det er en referanse til Gud (1 Tim 1,17).

3. Ved døden vender legemet tilbake til støvet og ånden (livspusten) tilbake til Gud. Men hvor går sjelen hen?


Den går ingen steder. Isteden opphører den å eksistere. To ting må forenes for at det skal bli en sjel: legeme og pust. Når pusten forsvinner, opphører sjelen å eksistere fordi den er en kombinasjon av to ting. Når du slår av lyset, hvor går da lyset hen? Det går ikke noe sted. Det bare opphører å eksistere. To ting må være til stede for å få lys: en pære og elektrisitet. Uten denne kombinasjonen er lys umulig. Likeså er det med sjelen; uten at legeme og pust er forent, finnes det ingen sjel. Det finnes ingen sådan ting som en ulegemlig sjel.

4. Betyr ordet “sjel” noen gang noe annet enn et levende vesen?


Ja, det kan også bety (1) selve livet, eller (2) hjerne, eller intellekt. Uansett hvilken mening som er tilsiktet, er sjelen fortsatt en kombinasjon av to ting (legeme og pust), og den opphører å eksistere ved døden.

5. Kan du forklare Joh 11,26, som sier: “Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø.”


Dette refererer ikke til den første død, som alle mennesker dør (Hebr 9,27), men den annen død, som bare de ugudelige dør og hvorfra ingen oppstandelse finnes (Åp 2,11; 21,8).

6. Matt 10,28 sier: “Og frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan drepe sjelen.” Beviser ikke dette at sjelen er udødelig?


Nei, det beviser det motsatte. Den siste halvparten av det samme verset beviser at sjeler dør. Det sier: “Men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.” Ordet “sjel” betyr her liv og refererer til evig liv, som er en gave (Rom 6,23) som vil bli gitt til de rettferdige på den siste dag (Joh 6,54). Ingen kan ta bort det evige livet som Gud gir. (Se også Luk 12,4.5.)

7. Sier ikke 1 Pet 4,6 at evangeliet ble forkynt til døde mennesker?


Nei, det sier at evangeliet “var” forkynt for de som “er” døde. De er døde nå, men evangeliet “var” forkynt til dem mens de var levende.

8. Hva med sjelene som roper ut under alteret i Åp 6,9.10? Viser ikke dette at sjeler ikke dør?


Nei. Dette ropet var billedlig, på samme måte som ropet fra Abels blod (1 Mos 4,10). Ordet “sjel” betyr her mennesker (eller levende skapninger) som hadde blitt drept for sin tro. Sant og visst er det sikkert at ingen tror at sjeler som dør, bokstavelig talt ligger under alteret, ei heller tror folk at de rettferdige trygler Gud om å straffe deres fiender. Derimot ber de rettferdige om nåde for sine fiender, slik Kristus gjorde på korset (Luk 23,34).

9. Sier ikke Bibelen at Kristus gikk av sted og forkynte til de fortapte sjelene i helvete, mellom sin korsfestelse og oppstandelse?


Nei, det aktuelle bibelske avsnittet finnes i 1 Pet 3,18-20. Forkynnelsen var gjort “av Ånden” (vers 18) på Noahs tid — til folk som da levde (versene 19.20). “Åndene i varetekt” refererer til mennesker, hvis liv var i trelldom til Satan. (Se Sal 142,8; Jes 42,6.7; 61,1; og Luk 4,18.)


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Bibelen snakker om døden som (1)


_____   En søvn.
_____   En overgang til en annen form for liv.
_____   Et uforklarlig mysterium.

2. “Ånden” som returner til Gud ved døden er (1)


_____   Personens virkelige indre liv.
_____   Sjelen.
_____   Livspusten.

3. En person som dør går til (1)


_____   Himmelen eller helvete.
_____   Graven.
_____   Skjærsilden.

4. En sjel er (1)


_____   En persons åndelige natur.
_____   Den udødelige delen av en person.
_____   Et levende vesen.

5. Dør sjelen? (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

6. Når får de rettferdige sin lønn? (1)


_____   I dette livet.
_____   Ved døden.
_____   Ved Jesu annet komme.

7. Hvorfor prøver Satan å bedra menneskene med å si at de døde ikke er døde? (1)


_____   Så de tror hans mirakler, blir bedratt og går fortapt.
_____   Fordi han synes synd på dem.
_____   Fordi han er ond og hensynsløs.

8. Personer som “kommuniserer” med døde snakker i virkeligheten med (1)


_____   Udødelige sjeler.
_____   Hellige engler.
_____   Onde ånder som utgir seg for de avdøde.

9. På Moses tid befalte Gud at alle som lærte at de døde var i live skulle bli (1)


_____   Gjort til prester.
_____   Æret for sin visdom.
_____   Drept.

10. Hvordan kan en person være sikker på at han er trygg, og har rett? (1)


_____   Spør Gud etter et spesielt tegn fra himmelen.
_____   Gjør det som taleren eller pastoren sier.
_____   Studerer Bibelen nøye under bønn, og følger den.

11. Når en person dør: (1)


_____   Hans ånd, eller sjel, forblir i live.
_____   Han er istand til å se de levende, og til å kontakte dem.
_____   Han er død på alle måter, kroppen dør, sjelen opphører å eksistere og ingen kontakt med de døde er mulig.

12. Er mirakler bevis på at noe er fra Gud? (1)


_____   Ja. Bare Gud kan utføre mirakler.
_____   Nei. Djevelen utfører også store mirakler.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top