Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Oppskriften på et lykkelig ekteskap

Oppskriften på et lykkelig ekteskap
Som du sikkert vet ender nesten halvparten av alle ekteskap i skilsmisse, og i kjølvannet av dette etterlater det seg bitre ektemaker og frustrerte barn. Ikke la dette skje med deg! Enten ekteskapet ditt går igjennom store vansker eller opplever ekteskapelig lykke, eller om du ikke er gift enda, men vurderer det, finnes det her noen gode og utprøvde råd for at ekteskapet ditt skal vare. De kommer rett fra Gud, Han som skapte og ordinerte ekteskapet! Hvis du har prøvd alt annet, hvorfor ikke gi Gud en sjanse? Følg rådene i dette heftet, og du kan sikre hjemmet ditt. Sytten regler fra Bibelen for et lykkelig ekteskap
Etabler ditt eget hjem selv om det bare blir en ett-roms leilighet.
Etabler ditt eget hjem selv om det bare blir en ett-roms leilighet.

1. Etabler ditt eget private hjem.

“Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de skal være ett kjød.” 1 Mos 2,24.

Svar:   Guds forskrift er klar. Et gift par må forlate far og mor og etablere sitt eget hjem, selv om økonomien bare holder til en ett-roms leilighet. Mann og kone skal i felleskap ta slike beslutninger. Så skal de begge informere sine respektive foreldre. De må opptre bestemt, uansett hvem som protesterer. Tusenvis av ekteskap ville vært reddet om dette rådet var blitt fulgt.

Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.
Glem aldri at det er Gud selv som har forent dere i ekteskapet.

2. Fortsett kurtisen.

“Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.” 1 Pet 4,8. “Hennes mann priser henne.” Ordsp 31,28. “Men hun som er gift har omsorg for ... hvordan hun kan være til behag for ektemannen.” 1 Kor 7,34. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre ... vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

Svar:   Fortsett (eller kanskje gjenoppliv) den gode kurtisen i ditt ekteskap. Lykkelige ekteskap er ikke noe som bare skjer; det må utvikles. Ikke ta hverandre for gitt, for da vil ensformigheten ødelegge ekteskapet ditt. La kjærligheten vokse ved å utrykke kjærlighet til hverandre, ellers vil den dø ut og dere vil gli fra hverandre. Kjærlighet og lykke kan ikke finnes ved å søke den for egen del, men er tilgjengelig for å kunne gis til andre.

Bruk så mye tid som mulig med å gjøre ting sammen, hvis dere ønsker å fungere godt sammen. Ikke overse høfligheten, oppmuntringen og de kjærlige handlingene. Overrask hverandre med små gaver eller tjenester. Prøv å overgå hverandre med kjærlighet. Forvent ikke mer av ekteskapet ditt en du er villig til å investere i det. Skilsmisse i seg selv er ikke det som ødelegger flest ekteskap, men det gjør derimot mangel på kjærlighet. Gir du den en sjanse, vil kjærligheten alltid vinne.

Overrask hverandre med små gaver.
Overrask hverandre med små gaver.

3. Husk at Gud forente dere i ekteskapet.

“Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, ... Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,5.6.

Svar:   Har kjærligheten nesten forsvunnet fra ditt hjem? Djevelen (den beryktede ekteskapsplyndreren) er ansvarlig for dette. Ikke glem at det var Gud selv som forente dere i ekteskapet, og Hans hensikt er at dere skal forbli gifte og lykkelige. Han vil bringe lykke og kjærlighet inn i livene deres, hvis dere vil adlyde Hans himmelske lover (de 10 bud). “For Gud er alt mulig.” Matt 19,26. Fortvil ikke. Gud som kan plassere kjærlighet for en brutal spedalsk i hjertet til en misjonær, kan lett gi dere kjærlighet til hverandre, hvis dere tillater det.

Urene tanker kan ødelegge
ekteskapet ditt.
Urene tanker kan ødelegge ekteskapet ditt.

4. Vokt på sinnet — ikke la tankene lede deg til fall.

“For slik som han tenker i sin sjel, slik er han.” Ordsp 23,7. “Du skal ikke begjære din nestes hustru.” 2 Mos 20,17. “Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.” Ordsp 4,23. “For øvrig, brødre, de ting som er sanne, ... sømmelige, ... rettferdige, ... rene, ... verd å elske, ... tales vel om, ... et ærbart liv, ... noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!” Fil 4,8.

Svar:   Et syndig tankeliv vil ødelegge ekteskapet ditt. Djevelen vil fange deg i tanker som disse: “Ekteskapet vårt var en feiltagelse.” “Hun forstår meg ikke.” “Jeg tåler snart ikke mer av dette.” “Vi kan alltid skille oss hvis det viser seg nødvendig.” “Jeg drar hjem til mor.” “Han smilte til den kvinnen.” Slutt å tenke som dette, ellers vil ekteskapet ditt snart være historie, fordi dine tanker og følelser styrer dine handlinger. Unngå å se, si, lese eller høre noe som (eller ha forbindelse med noen som) foreslår noen form for umoral eller utroskap. Ukontrollerte tanker er som en bil som står i fri i en bakke. Alt kan skje, og resultatet er alltid katastrofalt.


5. La aldri solen gå ned over deres vrede.

“Blir dere vrede, så synd ikke!* La ikke solen gå ned over deres vrede.” Ef 4,26. “Bekjenn overtredelsene for hverandre.” Jak 5,16. “Jeg glemmer det som er bak.” Fil 3,13. “Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Ef 4,32.

Svar:   Å forbli sint og oppfarende over sårende og urettferdige beskyldninger (små eller store) er ytterst risikabelt. Uten at de blir hurtig løst, vil endatil små problem, på en overbevisende måte, feste seg i sinnet og skape negative holdninger som påvirker hele din livsfilosofi. Dette er grunnen til at Gud sier at du skal la vreden fare før du går til sengs. Vær raus nok til å tilgi og til oppriktig å si: “jeg er lei meg.” Tross alt er ingen perfekt, og dere er begge på samme laget, så vær ærlig nok til oppriktig å innrømme et feiltrinn når du begår ett. I tillegg så er det å få skværet opp, en veldig takknemlig erfaring, og som på en kraftfull måte drar ektemakene tettere sammen. Dette er hva Gud foreslår, og det virker!

Med Kristus i hjerte og hjem vil ekteskapet bli en suksess.
Med Kristus i hjerte og hjem vil ekteskapet bli en suksess.

6. La Kristus være midtpunktet i hjemmet ditt.

“Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.” Sal 127,1. “Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.” Ordsp 3,6. “Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” Fil 4,7.

Svar:   Dette er den viktigste regelen. Den dekker faktisk alle de andre. Sett Kristus først! Den store hemmeligheten med sann lykke i ekteskapet er ikke diplomati, strategi og en utrettelig innsats for å overvinne problemer, men samfunn med Kristus. Hjerter som er fylt av Kristi kjærlighet kan aldri komme langt fra hverandre. Med Kristus i hjemmet vil ekteskapet bli en suksess.

Evangeliet er kuren for alle ekteskap som er fylt med hat, bitterhet og skuffelser. Det forhindrer tusenvis av skilsmisser ved på en mirakuløs måte å gjenopprette kjærlighet og lykke. Det vil redde ekteskapet ditt også, hvis du ønsker det.

Be høyt for hverandre.
Be høyt for hverandre.

7. Be sammen.

“Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.” Matt 26,41. “Be for hverandre.” Jak 5,16. “Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig.” Jak 1,5.

Svar:   Be høyt for hverandre! Det er en vidunderlig regel som overgår all fantasi. Knel ned foran Gud og be Ham om ekte kjærlighet for hverandre, for tilgivelse, styrke, visdom — for svar på problemer. Gud har gitt en personlig garanti for at Han vil svare. Den bedende er ikke automatisk kurert for alle sine feil, men han vil ha et hjerte som ønsker å gjøre rett. Ingen familie går i oppløsning mens de oppriktig ber Gud om hjelp.

Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse.
Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse.

8. Bli enige om at skilsmisse ikke er løsningen.

“Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.” Matt 19,6. “Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet.” Matt 19,9. “Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever.” Rom 7,2.

Svar:   Bibelen er klar. Ekteskapsbåndene er ment å være uoppløselige og uforgjengelige. Skilsmisse er tillatt bare ved utroskap. Men selv ikke da er det pålagt som et krav, men bare som en tillatelse. Tilgivelse er alltid bedre enn skilsmisse, også ved et seksuelt svik. Ekteskapet er livslangt. Gud innrettet det slik da Han viet det første paret i Eden. Tanker om skilsmisse som en løsning vil ødelegge et hvilket som helst ekteskap. Det er grunnen til at Jesus så bort fra dette.

Skilsmisse er alltid destruktivt og nesten aldri en løsning på problemet. I stedet skaper den langt større problem og burde derfor aldri vurderes. Et sønderbrutt, frustrert, ulykkelig liv som er snudd på hodet vil nesten alltid være følgen av en skilsmisse. Ja, endatil suksess i livet generelt kan bli hindret. Gud innstiftet ekteskapet for å beskytte menneskenes renhet, lykke og sosiale behov, og heve deres fysiske, mentale og moralske natur. Dette løftet er ett av de mest høytidelige og bindende avtaler som mennesker kan inngå. Å ta lett på dette løftet resulterer i at man fjerner seg fra Guds støtte og velsignelser.


9. Hold familiekretsen tett sammensveiset.

“Du skal ikke drive hor.” 2 Mos 20,14. “Hennes manns hjerte stoler på henne, ... Hun gjør ham godt og ikke ondt alle sitt livs dager.” Ordsp 31,11.12. “Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru, henne som du har vært utro mot, enda hun er din ektefelle og din hustru ved ektepakten.” Mal 2,14. “Så de skal bevare deg fra den onde kvinne, ... Du skal ikke begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte, og la henne ikke fange deg med sine blinkende øyne! For en kvinne som er en skjøge, tyner en mann ... Kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent? Eller kan en mann gå på glødende kull uten at hans føtter blir svidd? Slik skjer det med den som går inn til sin nestes hustru. Ingen som rører henne, forblir uten skyld.” Ordsp 6,24-29.

Svar:   Familiens intime detaljer må aldri bli delt med noen andre, heller ikke foreldre. Det er en stor synd og en tragedie å bryte denne Gudgitte regelen. En tredje person som sympatiserer eller lytter til klager, er et redskap for djevelen til å skape splittelse i hjertene til en mann og hans hustru. Løs deres familieproblemer hjemme. Ingen andre (foruten pastoren eller ekteskapsrådgiveren deres) skal være involvert. Vær alltid oppriktig, og ha aldri hemmeligheter for hverandre. Fortell aldri en vits på bekostning av din ektemakes følelser.

Forsvar hverandre med kraft, og konsekvent utelukk alle inntrengere. Og når det gjelder utroskap (på tross av hva noen ekteskapsrådgivere sier), skader det alltid deg og alle andre som er involvert. Gud, som kjenner våre tanker, kropp og emosjonelle natur (og som vet hva som hjelper eller skader oss) sier: “Du skal ikke.” Og når Han sier: “Skal ikke”, er det best å adlyde. De som ignorerer Hans påbud, vil måtte ta straffen for det. Så er du involvert i en flørt, bryt ut av den umiddelbart, ellers vil dette henge over deg resten av livet.

Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet havarere.
Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet havarere.

10. Gud beskriver hva kjærlighet er; la det være ditt daglige mål å nå opp til dette.

“Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7.

Svar:   Vennligst repeter og vurder skriftstedene over. Dette er Guds beskrivelse av sann kjærlighet. Når du opp til dette? Kjærlighet er ikke en sentimental impuls, men et hellig prinsipp som involverer hver fase og handling i livet. Med ekte kjærlighet vil ikke ekteskapet ditt havarere. Uten den, vil det ikke lykkes.

Prøv å gjør partneren din lykkelig fremfor god.
Prøv å gjør partneren din lykkelig fremfor god.

11. Husk at kritikk og irriterende masing ødelegger kjærligheten.

“Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem!” Kol 3,19. “Det er bedre å bo i ødemarken enn med en trettekjær og arg kvinne.” Ordsp 21,19. “Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne ligner hverandre.” Ordsp 27,15. “Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?” Matt 7,3. “Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst.” 1 Kor 13,4.

Svar:   Slutt å kritisere, mase og lete etter feil. Ektemaken din kan ha mange feil, men irriterende masing vil ikke hjelpe. Ikke forvent fullkommenhet, for da vil du bare bli bitter. Overse feil, og se etter de gode tingene. Ikke prøv å reformere, kontrollere eller tvinge din partner, da vil du ødelegge kjærligheten. Bare Gud kan endre mennesker.

Godt humør, et glad hjerte, godhet, tålmodighet og ømhet vil få to-tredjeparter av ekteskapsproblemene til å forsvinne. Prøv heller å gjøre ektemaken din lykkelig fremfor god, og godheten vil da komme av seg selv. Hemmeligheten til et lykkelig ekteskap er ikke å ha den rette partneren, men heller å være den rette partner.

Lær å le og ha en god tid  sammen.
Lær å le og ha en god tid sammen.

12. Ikke overdriv, men vær moderat.

“Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet.” 1 Kor 9,25. “Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,5. “Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.” 1 Kor 10,31. “Men jeg legger tvang på mitt legeme og holder det i trelldom.” 1 Kor 9,27. “Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise.” 2 Tess 3,10. “Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet.” Hebr 13,4. “Og still heller ikke lemmene deres fram ... til tjeneste for synden, men still ... lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten.” Rom 6,13.

Svar:   Overdrivelser vil forderve ekteskapet ditt. Og det samme er tilfelle for understimulering. Arbeid, kjærlighet, hvile, trim, lek, tilbedelse, måltid og sosialt samvær må være vel avstemt i et ekteskap, ellers vil noe briste. Overarbeid og mangel på søvn, korrekt mat eller trim gjør en person kritisk, intolerant og negativ. Konstant overspising er en dårlig egenskap som styrker den onde naturen og tåkelegger samvittigheten. Seksuell utnyttelse ødelegger kjærligheten for hellige ting og svekker vitaliteten. Ekteskapet gir ingen rett til seksuelt fråtseri. Ydmykende, forvrengte eller løsslupne sexhandlinger ødelegger kjærligheten og respekten for hverandre. Et moderat seksualliv er anbefalt av Bibelen (1 Kor 7,3-7).

Sosial kontakt med andre er helt vesentlig. Ekte lykke kan ikke oppnås i isolasjon. Vi må lære å le, ta vare på de gode stundene og nyte et sunt samvær. Å overdrive er risikabelt. Overdrivelser eller understimulering i alle ting svekker hjernen, kroppen, samvittigheten og evnen til å elske og respektere hverandre. Ikke la mangel på måtehold ødelegge ekteskapet ditt.

Fingre ikke med hverandres lommebøker eller personlige eiendeler uten tillatelse.
Fingre ikke med hverandres lommebøker eller personlige eiendeler uten tillatelse.

13. Respekter hverandres personlige rettigheter og privatliv.

“Kjærligheten er tålmodig, ... er ikke misunnelig. ... oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, ... gleder seg ikke over urett, ... Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.” 1 Kor 13,4-7. “Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12,10.

Svar:   Enhver ektemake har en Gudgitt rett til å ha et visst personlig privatliv uten å behøve å forklare dette. Ikke prøv å snike i hverandres lommebøker eller vesker, personlige brev, eller andre private eiendeler, uten tillatelse. Retten til privatliv og ro når en er opptatt, må respekteres. Din ektemake har endog rett til å begå feil, og er berettiget til en “fridag” uten å bli utsatt for et tredjegradsforhør.

Ektefeller eier ikke hverandre og skal aldri forsøke å tvinge hverandre til å endre personlighet. Bare Gud kan utføre slike forandringer, og vi skal alle personlig stå til ansvar for Ham i en slik sak (Rom 14,12). Fullkommen fortrolighet og tillit til hverandre — ikke noe kontrollfriking på hverandre — er absolutt nødvendig for en harmonisk lykke. Bruk mindre tid på å kontrollere din ektemake og mer tid til å tilfredsstille ham eller henne. Dette gjør underverker.

14. Vær ren, ærbar, ryddig og pliktoppfyllende.

14. Vær ren, ærbar, ryddig og pliktoppfyllende.

“På samme måte vil jeg også at kvinnene smykker seg med sømmelig klesdrakt.” 1 Tim 2,9. “Hun ... og med flid arbeider hun med sine hender. Hun står opp mens det ennå er natt, og sørger for mat til sitt husfolk. Hun våker over de veiene hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun ikke.” Ordsp 31,13.15.27. “Rens dere.” Jes 52,11. “Alt må skje på en sømmelig måte og med orden.” 1 Kor 14,40. “Men den som ikke sørger for ... dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.” 1 Tim 5,8. “Så dere ikke blir sløve.” Hebr 6,12.

Svar:   Latskap, rot, møkk og forsømmelser er djevelens våpen for å ødelegge respekten og kjærligheten for hverandre, og derved bryte ned ekteskapet deres. En pen, enkel og ren klesdrakt som er kledelig, er nødvendig for både ektemann og kone. Måltidene skal være sunne, tiltalende og servert i tide. Hjemmet skal være rent og ordentlig, fordi dette bringer harmoni, ro og tilfredshet til alle. En lat og udugelig ektemann som ikke underholder sin familie, er en forbannelse for familien og en fornærmelse mot Gud. Slurv i noen av disse tilsynelatende små detaljene ødelegger tusenvis av hjem.

Harde, sinte ord knuser din
ektemakes ønske om å føye deg.
Harde, sinte ord knuser din ektemakes ønske om å føye deg.

15. Bestem deg for å snakke mykt og vennlig.

“Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord vekker vrede.” Ordsp 15,1. “Nyt livet med den hustruen du elsker.” Pred 9,9. “Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.” 1 Kor 13,11.

Svar:   Pålegg deg selv å snakke mykt og vennlig til din ektemake. Å møte angrep med taushet, kan ofte være den beste måten å roe ned gemyttene på. Avgjørelser tatt når en er sint, trøtt eller motløs er upålitelige uansett, så det er best å roe seg ned og la sinnet kjølne. Og når du så snakker, la det alltid være ømt og kjærlig. Harde ord, fylt med harme, vil knuse din ektemakes ønske om å være imøtekommende.

Diskuter og bli enige i pengespørsmål.
Diskuter og bli enige i pengespørsmål.

16. Vær fornuftig vedrørende økonomien.

“Kjærligheten er ikke misunnelig, … Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget.” 1 Kor 13,4.5. “Gud elsker en glad giver.” 2 Kor 9,7.

Svar:   Alle eiendeler og inntekter i et ekteskap burde være “vårt”, ikke “dine” og “mine”. Hustruer som ikke jobber utenfor hjemmet bør regelmessig få penger til husholdningsvarer, klær og andre budsjetterte ting. Dette skal gis av et glad hjerte og ikke motstrebende under protest. Både hustruen og ektemannen bør begge ha en liten jevnstor sum (hvis mulig) som de kan bruke som de ønsker, uten å måtte stå til rette for den andre. En gnien ektemann vil ofte føre til at konen blir en provosert sløser, på samme måte som at en uøkonomisk ektemann ofte fører til en gjerrig kone. Å vise tillit til din partners administrasjonsferdigheter vil normalt sett gjøre ham eller henne mer strukturert.

Diskutere ting sammen vil avverge mange tabber som ellers kan knekke ekteskapet.
Diskutere ting sammen vil avverge mange tabber som ellers kan knekke ekteskapet.

17. Diskuter ting og rådslå sammen.

“Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. ... søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt.” 1 Kor 13,4.5. “Den som ringeakter rettledning, forakter sin egen sjel.” Ordsp 15,32. “Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er mer håp for en dåre enn for ham.” Ordsp 26,12.

Svar:   Få ting vil styrke ekteskapet deres mer enn å rådslå sammen vedrørende alle viktige beslutninger. Skifte jobb, kjøpe et hjem, en bil, en båt, møbler, klær (i hvert fall de store tingene), og alle andre ting som krever penger, involverer både ektemann og kone, og begges meninger skal tas i betraktning. Å diskutere tingene gjennom vil forhindre mange tabber som ellers kunne ført til et havarert ekteskap. Hvis det etter lange diskusjoner og oppriktig bønn fortsatt er uenighet, skal hustruen slutte seg til mannens avgjørelse. Skriften er klar på dette. (Se Ef 5,22-24.)


18. Ber du at hjemmet ditt skal være et sted hvor himmelens engler gleder seg til å besøke?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Hvilken ektemake skulle være den første til å bekjenne etter en krangel?


Den som hadde rett!

2. Kan du foreslå en regel for en brysom svigermor?


Ja! Vær stille og pass dine egne saker! (Se 1 Tess 4,11). Faktisk gjelder denne regelen for alle svigerforeldre. Mange ekteskap som kunne ha vært en liten himmel på jord, har endt opp som et helvete på grunn av svigerforeldre. Plikten til alle svigerforeldre er å la det nyetablerte hjemmet være i fred.

3. Min ektemann er en ugudelig mann, mens jeg prøver å bli en kristen. Hans påvirkning er forferdelig. Bør jeg skille meg fra ham?


Nei! Les 1 Kor 7,12-14 og 1 Pet 3,1.2. Her gir Gud et direkte svar.

4. Når ektemannen min irriterer meg, vil jeg ikke dele seng med ham. Han sier at det er galt. Tar jeg feil?


Ja! Gud gir et helt konkret svar på dette i 1 Kor 7,4.5.

5. Kona mi stakk av med en annen mann. Nå angrer hun og ønsker å vende hjem. Pastoren vår sier at jeg skal ta henne tilbake, men Gud forbyr dette, gjør Han ikke?


Nei. Aldeles ikke! Gud tillater skilsmisse ved utroskap, men krever det ikke. Tilgivelse er alltid bedre og er alltid å foretrekke. (Se Matt 6,14.15.) Skilsmisse vil alltid forderve både ditt og barnas liv. Gi henne en sjanse til. Den gylne regelen (Matt 7,12) anvendes her. Hvis du og kona di vil vende dere til Kristus, vil Han gjøre ekteskapet deres særdeles lykkelig. Det er ikke for sent.

6. Hva skal jeg gjøre? Menn forsøker seg alltid på intime frekkheter.


Ta vare på ryktet ditt. Gud sier: “Avhold dere fra allslags ondt.” 1 Tess 5,22. Kanskje er det oppførselen din blant menn — et innbydende smil, en frekk bekledning, grove vitser eller et for avslappet og innbydende ytre — som oppmuntrer dem til dette. Derimot er det noe ved den kristne reservertheten og verdigheten som holder en mann fra å opptre slik. Kristus sa: “La lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.” Matt 5,16. Når livet ditt virkelig gjenspeiler Kristus, vil du ha få problemer med onde menn og deres påtrengenhet.

7. Kan du enkelt og greit fortelle meg hva Guds råd er til en som har falt i synd, men angrer oppriktig?


For lenge siden gav Kristus et direkte svar på dette, til en som hadde bedrevet hor, men som oppriktig angret. Han sa: “Gå bort og synd ikke mere.” (Joh 8,11.) Dette rådet er fortsatt gyldig.

8. Er ikke den “uskyldige parten” i en skilsmisse noen ganger også delvis skyldig?


Absolutt. Noen ganger er den “uskyldige parten” ved sin kjærlighetsløse, uoppmerksomme, selvrettferdige, uvennlige, egoistiske, gnålende og fullstendig kjølige oppførsel skyld i at onde tanker og handlinger oppstår i hans eller hennes ektemake. Noen ganger kan den “uskyldige parten” være like skyldig fremfor Gud som den “skyldige” er. Gud ser på våre motiv og vurderer deretter. “Jeg (Herren) ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.” (1 Sam 16,7.)

9. Forventer Gud at jeg skal bo sammen med en voldelig ektefelle?


Fysisk mishandling kan være livstruende og er et alvorlig problem som trenger øyeblikkelig handling. Ektefelle og familiemedlemmer som har vært utsatt for fysisk mishandling må finne et trygt sted hvor de kan bo. Både ektemann og kone må søke profesjonell hjelp hos en kvalifisert kristen ekteskapsrådgiver.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Ekteskapet er (1)


_____   Guds forening av mann og kvinne for livstid.
_____   Et midlertidig eksperimentelt forsøk for å se om to mennesker passer sammen.
_____   Unødvendig. Menn og kvinner kan fritt leve sammen uten dette.

2. Gud anerkjenner bare en grunn til skilsmisse. Det er (1)


_____   Uforenlighet.
_____   En irritabel ektemake.
_____   Utroskap eller hor.
_____   En ugudelig partner.

3. Gjensidig kurtise (1)


_____   Skal fortsette i ekteskapet.
_____   Skal hurtig droppes etter bryllupet.
_____   Er virkelig dumt og unødvendig.

4. Den største garantien for suksess i ekteskapet er (1)


_____   Å ha Kristus i hjertet og hjemmet.
_____   At ektemannen tvinger sin kone til å adlyde.
_____   At konen får sin vilje ved å true med skilsmisse.

5. For å ivareta sikkerheten under en krangel så gjør følgende: (3)


_____   Snakk mykt og vennlig til hverandre.
_____   Få ektemaken din til å innrømme feil.
_____   Rop på naboene for å få saken avgjort.
_____   Tving ektemaken din til å tie stille.
_____   Gå ut og bli borte noen dager.
_____   Be sammen.
_____   Gjør opp med hverandre før dere går til sengs.

6. Kryss av de punktene som skaper suksess i et ekteskap: (2)


_____   Vern om familien mot utenforstående.
_____   Bo hos dine foreldre.
_____   Løp hjem til mamma når du er sint.
_____   Fortell dine venner om ektemakens feil.
_____   Etabler deres eget private hjem.
_____   Skriv til ekstypen for å få råd.
_____   Vær aldri først med å innrømme feil etter en krangel.

7. Den beste måten å forbedre din ektefelle på, er å (2)


_____   True med å gå hvis du ikke får det slik du vil.
_____   Mase og kritisere.
_____   Forbedre ditt eget forhold til Jesus Kristus.
_____   La partneren din sove alene.
_____   Vær kjærlig, takknemlig og tilgivende.
_____   Tving partneren din til å endre seg.

8. Kryss av de punktene under som setter ekteskapet i fare: (6)


_____   Kritikk.
_____   En gnien ektemann.
_____   En pengesløser av en kone.
_____   Latskap.
_____   Et kristent hjem.
_____   Be sammen.
_____   Rotete og skittent.
_____   En tilgivende ånd.
_____   Sjalusi.

9. Suksess med å ta de viktige avgjørelsene, (2)


_____   Ektemann og kone skal rådslå sammen.
_____   Ektemannen skal tvinge sin vilje inn på konen.
_____   Søk Gud i bønn sammen.
_____   Insister på å få det på din måte.

10. En god regel for svigerfamilien er å (1)


_____   Passe sine egne saker og la de nygifte få fred.
_____   Insister på at de nygifte skal bo hos dere.
_____   Bestem at dere skal rådslå med de nygifte enten de vil eller ikke.

11. I tilfelle av en troløs ektemake så er den beste tingen å gjøre (1)


_____   Dra umiddelbart og kom aldri tilbake.
_____   Fortell alle om hvor ond partneren din er.
_____   Vær villig til å tilgi, og bevar hjemmet hvis det er mulig.

12. Tankelivet bør voktes nøye fordi (2)


_____   Urene tanker fører til urene handlinger.
_____   Ektemaken din kan lese tankene dine.
_____   Dårlige tanker vil ødelegge ekteskapet ditt.

13. Jeg ønsker at hjemmet mitt skal være et sted som himmelens engler ønsker å besøke.


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top