Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Utan återvändo

Utan återvändo
När en fallskärmshoppare har tagit steget ut från flygplansöppningen, vet han att det inte finns någon återvändo. Han kan inte gå tillbaka in i planet, och om han har glömt spänna på sig fallskärmen, finns det ingenting som kan förhindra att han faller som en sten till marken och dör. Vilken tragedi! Men det finns något ännu värre och det är att stå utan återvändo i din relation till Gud. Ändå närmar sig massor av människor denna punkt utan att veta om det! Jag hoppas att du inte är en av dem. Vad är det för en hemsk synd som kan orsaka detta, och varför kan Gud inte förlåta den? I den här studieguiden får vi klara och raka besked, men också ett budskap fullt av hopp.

1. Vad är det för synd som Gud inte kan förlåta?

"All annan synd och hädelse skall bli människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall inte bli förlåten." Matteus 12:31.

Svar:   Den enda synd som Gud inte kan förlåta är hädelse mot den helige Ande. Men vad är då ”hädelse mot den helige Ande”? Folk har många olika uppfattningar om det här. En del tror att det är mord, andra att det är att förbanna den helige Ande, andra tror att det är självmord eller abort, eller att förneka Gud. Några menar att det måste vara en en avskyvärd, fasansfull och extremt ond handling, eller kanske att tillbe avgudar? Nästa fråga kommer att ge lite ljus över det här viktiga ämnet.

Mord, även om det är förfärligt, är inte den synd som Gud inte kan förlåta
Mord, även om det är förfärligt, är inte den synd som Gud inte kan förlåta

2. Vad säger Bibeln om synd och hädelse?

"All ...synd och hädelse skall bli människorna förlåten." Matteus 12:31

Svar:   Bibeln säger tydligt att all slags synd och hädelse kan bli förlåten. Så därför kan Gud förlåta alla de synder som räknades upp i föregående svar. Alla gärningar som man gör kan bli förlåtna.

Det låter motsägelsefullt
Ja, det verkar motsägelsefullt, men följande påståenden är båda sanna:

A. Alla sorters synder och hädelser kan bli förlåtna.

B. Det finns ingen förlåtelse för hädelse eller synd mot den helige Ande.

Båda påståendena kommer från Jesus
Båda påståendena kommer från Jesus själv i Matteus 12:31, så de måste vara riktiga. För att förstå Jesus här, måste vi också förstå hur den helige Ande verkar.

Den helige Ande leder människan till Bibelns sanning.
Den helige Ande leder människan till Bibelns sanning.

3. Vilken uppgift har den helige Ande?

”Och när han [den helige Ande] kommer, skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.” ”Då skall han leda er fram till hela sanningen.” Johannes 16:8, 13,

Svar:   Den helige Andes uppgift är att visa mig på mina synder och att leda mig till sanningen. Den helige Ande är Guds verktyg för omvändelse. Utan den helige Ande skulle ingen känna sig ångerfull när de syndat, och ingen skulle heller bli omvänd.

Gud förlåter alla synder som jag erkänner och ber om förlåtelse för.
Gud förlåter alla synder som jag erkänner och ber om förlåtelse för.

4. När den helige Ande har övertygat mig om att jag har syndat, vad ska jag då göra för att få förlåtelse?

”Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” 1 Johannes 1:9.

Svar:   När den helige Ande har visat mig på mina synder, måste jag erkänna dem inför Gud så att han kan förlåta dem. Gud inte bara förlåter, utan på ett mirakulöst sätt befriar han mig även från all orättfärdighet. Gud väntar och är beredd att förlåta mig för alla mina synder, vad de vara må, (Psaltaren 86:5) men bara om jag erkänner dem och slutar upp med att göra dem.

Gud kan inte välsigna den som försöker dölja sin synd istället för att erkänna den.
Gud kan inte välsigna den som försöker dölja sin synd istället för att erkänna den.

5. Vad händer om jag inte erkänner de synder som den helige Ande har visat mig på?

”Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det inte väl. Men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet.” Ordspråksboken 28:13.

Svar:   Jesus kan inte förlåta mina synder om jag inte erkänner dem. Därför är den synd som jag inte erkänner, oförlåtlig tills jag erkänner den. Erkännande kommer alltid före förlåtelse. Aldrig efter.

Mycket farligt att stå emot den helige Ande
Att stå emot den helige Ande är mycket farligt eftersom det lätt leder till att man avvisar honom alldeles. Det är detta som är den enda synd som Gud aldrig kan förlåta. Och då är man utan återvändo. Eftersom den helige Ande är den ende som kan övertyga mig om att jag har syndat, blir mitt fall hopplöst om jag definitvt har avvisat honom. Det här ämnet är så pass viktigt att Gud förklarar och illustrerar det på flera olika sätt i Bibeln. Håll ögonen öppna för dessa olika förklaringar när du fortsätter att studera den här lektionen.

När den helige Ande visat mig på en synd, måste jag genast vända mig bort från den.
När den helige Ande visat mig på en synd, måste jag genast vända mig bort från den.

6. När den helige Ande visat mig på en synd, eller fått mig att inse vad som är sanning, hur snart bör jag handla därefter?

Svar:   Bibeln säger:

A. "Vid blotta ryktet hörsammade de mig." Psaltaren 18:45.

B. "Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud." Psaltaren 119:60.

C. "Se, nu är den välbehagliga tiden se, nu är frälsningens dag." 2 Korinterbrevet 6:2.

D. "Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans namn." Apostlagärningarna 22:16.

På flera ställen i Bibeln står det att när jag har insett att något är synd måste jag genast bekänna det, och inte vänta.

Gud varnade människorna på Noas tid för att den helige Ande inte för evigt skulle mana dem till bättring. Samma sak gäller idag.
Gud varnade människorna på Noas tid för att den helige Ande inte för evigt skulle mana dem till bättring. Samma sak gäller idag.

7. Vilken allvarlig varning ger Gud oss vad det gäller den helige Andes ihärdighet?

”Min ande skall inte bli kvar i människorna för beständigt.” 1 Mosebok 6:3.

Svar:   Gud varnar dig allvarlig för den dag då helige Ande inte längre försöker få dig att vända om från synd, för att istället följa Guds vilja.

Att stänga av väckarklockan istället för att stiga upp leder till att jag slutar höra den. På samma sätt så leder mitt avvisande av den helige Ande till att jag till slut inte hör hans röst.
Att stänga av väckarklockan istället för att stiga upp leder till att jag slutar höra den. På samma sätt så leder mitt avvisande av den helige Ande till att jag till slut inte hör hans röst.

8. När slutar den helige Anden föröka tala en person till rätta?

”Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de …med hörande öron inget hör.” Matteus 13:13.

Svar:   Den helige Ande slutar tala när en person slagit dövörat till och alltså inte längre hör hans röst. Bibeln beskriver det som att höra men ändå inte höra. En döv person, eller en som vant sig vid att inte reagera för väckarklockan, hör den inte. På samma sätt kan en person genom sitt eget konstanta avstängande av den helige Andes röst göra så att han till slut inte hör den.

Stäng inte av den helige Ande.
Så är det med den helige Ande. Om jag fortsätter att stänga av honom kommer jag en dag inte att höra när han talar till mig. När den dagen kommer vänder han sig sorgset bort ifrån mig eftersom jag har blivit döv för hans vädjan. Jag har gått så långt att det inte längre finns någon återvändo. Vilken högljudd och allvarlig varning för att vägra att lyssna när den helige Ande talar till mit hjärta!

När jag hittar nya sanningar i Guds ord måste jag följa dem med en gång och inte vänta.
När jag hittar nya sanningar i Guds ord måste jag följa dem med en gång och inte vänta.

9. Genom den helige Ande får vi det sanna ljuset från Gud (Johannes 1:9), och varje enskild person på jorden får insikt om sina synder (Johannes 16:8). Vad måste jag göra när den helige Ande gett mig det ljuset?

”De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd; men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret.” Ordspråksboken 4:18,19.” "Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt över er.” Johannes 12:35.

Svar:   Bibelns regel är att när den helige Ande ger mig nytt ljus eller visar mig på en synd som jag har, då måste jag genast reagera - lyda Gud utan att tveka. Om jag följer ljuset när jag ser det, kommer Gud att ge mig mer ljus. Men om jag vägrar, kommer det lilla ljus jag redan har, att slockna, och jag blir kvar i mörkret. Mörkret som råder när man bestämt och slutgiltig har avvisat Guds ljus, är följden av att avvisa den helige Anden. Detta är ett mörker utan hopp.

Judas oförlåtliga synd var girighet, eftersom det var den synden han vägrade erkänna och upphöra med.
Judas oförlåtliga synd var girighet, eftersom det var den synden han vägrade erkänna och upphöra med.

10. Kan man häda den helige Ande med vilken synd som helst?

Svar:   Ja, om jag envist vägrar att erkänna och överge en synd, vilken som helst, kommer jag till slut att inte längre höra den helige Andes vädjan, och har därmed gått för långt. Här följer några exempel ur Bibeln:

A. Judas gick för långt i sin girighet (Johannes 12:6). Varför? Var det för att Gud inte kunde förlåta honom för det? Nej! Synden blev oförlåtlig bara för att Judas vägrade att lyssna till den helige Ande och erkänna sin girighet. Till slut blev han döv för den helige Andes röst.

B. Lucifer gick för långt i sin högfärd och egoism (Jesaja 14:12-14). Gud kan förlåta dessa synder. Lucifer kunde ha blivit förlåten och renad, men han vägrade att lyssna ända tills han inte längre kunde höra Andens röst.

C. Fariséerna gick för lång när de vägrade att acceptera Jesus som Messias. (Markus 3:22-30). Vid upprepade tillfällen blev de i sina hjärtan övertygade om att Jesus var Messias - den levande Gudens son. Men de förhärdade sina hjärtan och vägrade envist att acceptera honom som sin Frälsare och Herre. Till slut var de döva för Andens röst. Så en dag, efter ännu ett av Jesu's fantastiska mirakel, försökte fariséerna få människorna att tro att Jesus fick sin kraft ifrån djävulen. Kristus talade då om för dem att när de gav äran för hans mirakel till Satan, så hade de passerat gränsen där ingen återvändo mer fanns och att de hade hädat den helige Ande. Gud skulle ha kunnat förlåta dem, och han hade gjort det med glädje. Men de vägrade att lyssna så länge att de till slut blev döva för den helige Ande och inte längre kunde nås.

Jag kan inte välja konsekvenserna
När den helige Ande talar till mig kan jag välja om jag vill hörsamma eller inte, men jag kan inte välja konsekvensen av mitt val. Det är redan bestämt. Om jag hörsammar varje gång jag hör hans röst, kommer jag att bli mer och mer lik Jesus. Den helige Ande kommer då att sätta sitt märke i min panna som visar att jag är ett av Guds barn (Uppenbarelseboken 7:2,3), och på så sätt garanteras jag en plats i Guds himmelska rike. Om jag inte hörsammar, kommer jag till slut att driva bort den helige Ande och han kommer då att lämna mig för alltid. Därmed skriver jag under min egen undergång. Vilken allvarlig varning för den som ignorerar den helige Ande!

Kung David visste att han skulle gå förlorad om den helige Ande lämnade honom. Därför bad han Gud om att inte ta bort sin helige Ande.
Kung David visste att han skulle gå förlorad om den helige Ande lämnade honom. Därför bad han Gud om att inte ta bort sin helige Ande.

11. Vilken förtvivlad bön bad kung David när han hade begått de två förfärliga synderna otrohet och mord?

”Tag inte din helige Ande ifrån mig.” Psaltaren 51:13.

Svar:   Han bönföll Gud om att inte ta bort sin helige Ande. Varför? Jo, därför att David visste att om den helige Ande lämnade honom skulle han gå sin egen undergång till mötes. Han visste att det var bara Guds helige Ande som kunde leda honom till ånger och upprättelse, och han darrade vid tanken på att bli döv för Guds Andes röst. På ett annat ställe i Bibeln berättas det om hur Gud till slut lämnade Efraim ensam eftersom han inte kunde lämna sina avgudar (Hosea 4:17), vilket hade lett till att han inte längre lyssnade till Andens röst. Efraim hade blivit andligt döv. Det mest tragiska som kan hända en person är att Gud tvingas att lämna honom eller henne ensam. Låt inte detta hända dig!

Synd är som vatten. Att fortsätta synda gör att den helige Andes eld släcks.
Synd är som vatten. Att fortsätta synda gör att den helige Andes eld släcks.

12. Vilken viktig och allvarlig befallning gav Paulus till kyrkan i Tessaloniken?

“Utsläck inte Anden.” 1 Tessalonikerbrevet 5:19.

Svar:   Den helige Andes bedjande röst är lik eld som brinner i en persons medvetande och hjärta. Synd har samma effekt på den helige Ande som vatten har på eld. Om jag ignorerar den helige Ande och fortsätter att synda är det som att hälla vatten på den helige Andes eld. Paulus mäktiga ord till folket i Tessaloniken gäller än idag. Släck inte den helige Andes eld genom att inte hörsamma hans röst. Om elden slocknar finns det inte längre någon återvändo.

Alla synder kan kväva elden
Varje synd som jag inte erkänner eller slutar upp med, kan till slut släcka den helige Andes eld. Det kan vara att jag inte helighåller Guds sjundedags sabbat. Det kan vara rökning eller snusning. Det kan vara att inte förlåta någon som har lurat dig eller på annat sätt gjort dig illa. Det kan vara omoral. Det kan vara att behålla Guds tionde för dig själv. Att låta bli att lyssna till den helige Andes röst oavsett vad det gäller, är att hälla vatten på den helige Andes eld. Släck inte elden. Det vore den största tragedin av alla.


13. Vilket ytterligare chockerande och nästan ofattbart budskap gav Paulus till de troende i Tessaloniken?

”Och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.” 2 Tessalonikerbrevet 2:10-12.

Svar:   Vilka kraftfulla, chockerande ord! Gud säger att de som vägrar att ta emot sanningen och övertygelsen som den helige Ande kommer med, kommer (efter att den helige Anden har lämnat dem) att rationalisera sitt tänkande så att de tror att falskt är sant. Minst sagt tankeväckande!

Det kommer att finnas många som kallar sig kristna, som inte kommer in i himlen för att de inte följt Guds vilja.
Det kommer att finnas många som kallar sig kristna, som inte kommer in i himlen för att de inte följt Guds vilja.

14. Vilken hemsk domedagserfarenhet kommer den att göra, som lett någon på avvägar?

”Många ska på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.” Matteus 7:22,23.

Svar:   De som ropar ”Herre, Herre” kommer att stå som lamslagna när de stängs ute. De var ju helt säkra på att vara frälsta. Jesus kommer då att påminna dessa människor om den avgörande punkt i deras liv när den helige Ande övertygade dem med biblisk sanning. Den var kristallklar för dem och uppenbarligen sann. De minns hur de låg vakna och kämpade med sin övertygelse under sömnlösa nätter. Hur samvetet brände. Hur de ändå till slut sade ”Nej!” Och hur de därefter vägrade att lyssna mer till Guds röst. Sedan kom denna falska säkerhet som gjorde att de kände sig räddade när de egentligen var förlorade. Kan en person gå ett mera tragiskt öde till mötes?

En övertygelse där man samtidigt går emot Gud är en falsk övertygelse och kommer att leda till många människors undergång.
En övertygelse där man samtidigt går emot Gud är en falsk övertygelse och kommer att leda till många människors undergång.

15. Vilka varningens ord ger Jesus oss för att vi ska kunna undvika att tro att vi är räddade när vi egentligen är förlorade?

“Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Matteus 7:21.

Svar:   Jesus varnade allvarligt för att ha en falsk övertygelse om att vara frälst. Bara den som gör hans vilja kommer in i himlen. Vi vill alla ha frälsningsvisshet. Det är viktigt. Men det finns en falsk frälsningsvisshet som sveper genom kristenheten idag, och som lovar människorna frälsning utan att behöva ändra sin livsstil.

Präster slår larm
Fler och fler framstående kyrkoledare ser förskräckta på hur många kyrkor är fyllda av människor som tror att de är ”försäkrade” om en plats i himlen, trots att någon förändring inte har ägt rum i deras liv, och trots att de inte följer Jesus.

Jesus rensar luften
En sann försäkran är bara för dem som gör min Faders vilja, säger Jesus. När jag accepterar Jesus som Herre i mitt liv, då kommer min livsstil att drastiskt förändras. Jag kommer att bli en helt ny varelse (2 Korinterbrevet 5:17). Med glädje kommer jag att följa Guds bud, göra hans vilja (Johannes 14:15), och följa honom vart än han leder mig (1 Petrus 2:21). Jesu fantastiska uppståndelsekraft (Filipperbrevet 3:10) förvandlar mig till hans avbild (2 Korinterbrevet 3:18). Hans gudomliga frid strömmar in i mitt liv (Johannes 14:27). “Allt förmår jag” (Filipperbrevet 4:13), när Jesus, genom sin Ande, bor i mig (Efeserbrevet 3:16,17), och ”inget skall då vara omöjligt” (Matteus 17:20).

En sann övertygelse eller en falsk övertygelse
När jag följer min Frälsare så har han lovat att ingen ska kunna rycka mig ur hans hand. (Johannes 10:28) och att jag ska få ta emot livets krona (Uppenbarelseboken 2:10). Vilken otroligt härlig och solid försäkran Jesus ger till de som tjänar honom! En övertygelse på någon annan grund är grundlös och leder bara till himmelsk dom, trots känslan av att vara räddad. (Apostlagärningarna 16:25).

Om jag gör Jesus till Herre i mitt liv så lovar han mig en plats i sitt rike.
Om jag gör Jesus till Herre i mitt liv så lovar han mig en plats i sitt rike.

16. Vilket välsignat löfte ger Gud de av sina trogna barn, som krönt honom till Kung i sina liv?

”Han som i er har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det, intill Kristi Jesu dag.” ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske” Filipper 1:6; 2:13.

Svar:   Gud ske pris! De som gör Jesus till Herre och Kung i sina liv har löfte om att mirakulöst få vara med honom i hans eviga rike. Ingenting kan vara bättre än det!

Jesus lovar att komma in i mitt liv om jag bara öppnar dörren för honom.
Jesus lovar att komma in i mitt liv om jag bara öppnar dörren för honom.

17. Vilket ytterligare härligt löfte ger Jesus oss?

”Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” Uppenbarelseboken 3:20.

Svar:   Jesus lovar att komma in i våra liv när vi öppnar dörren för honom. Genom den helige Ande klappar Jesus på dörren till ditt och mitt hjärta. Han - konungarnas konung, världens Frälsare - tar sig regelbundet tid från att styra världsalltet för att komma in till dig och mig och ge oss av sin kärlek, omtanke, ledning och råd. Vilken dumhet, vilken otrolig katastrof, om vi skulle vara för upptagna eller för ointresserade för att ha denna varma, kärleksfulla relation med Jesus. Jesu vänner behöver inte vara rädda för att bli avvisade på domedagen. Jesus kommer personligen att ta emot dem i sitt rike (Matteus, 25:34).

Planera för att vara med i den lyckliga skara av människor som kommer att få mötas i skyn vid Jesu återkomst.
Planera för att vara med i den lyckliga skara av människor som kommer att få mötas i skyn vid Jesu återkomst.

18. Har du beslutat dig för att alltid öppna din hjärtedörr när Jesus klappar, och att följa honom vart än han leder dig?

Till slut
Det här är det sista av de 27 studiebreven i den här serien. Vi hoppas är att du har kommit närmare Jesus och att du nu upplever en ny och härlig relation till honom. Det är vår förhoppning att du för varje dag lär känna Herren bättre, och att du är med i den skara som med glädje ser fram emot hans återkomst. Vi kanske inte träffas på denna jord, men låt oss komma överens om att ses i himlen på den stora dagen.

Skriv gärna till oss om vi kan hjälpa dig mer med din resa mot himlen.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Bibeln säger att Gud förhärdade Faraos hjärta (2 Mosebok 9:12). Det verkar inte rättvist. Vad betyder det egentligen?


Den helige Ande talar till alla människor (Johannes 1:9), precis som solen skiner på alla och allt. Samma sol som får lera att torka och bli hård smälter även vax. Den helige Ande påverkar våra hjärtan olika, beroende på hur vi svarar på hans vädjan. Om jag svarar "ja", blir mitt hjärta mjukt och jag förändras totalt. (1 Samuel 10:6). Om jag däremot avvisar Anden blir mitt hjärta hårt (Sakarja 7:12).

Faraos svar
Farao förhärdade i själva verket sitt eget hjärta genom att avvisa den helige Ande (2 Mosebok 8:15, 32 9:34). Men Bibeln talar också om att Gud förhärdade Faraos hjärta medan Guds helige Ande fortsatte att vädja till Farao. Ju mer Farao nekade, desto hårdare blev han, precis som lera i sol. Hade Farao istället lyssnat, hade hans hjärta mjuknat som vax i samma sol.

Judas och Petrus
Samma gäller med Kristi lärjungar Judas och Petrus. Båda hade syndat å det grövsta. En hade förrått Jesus och den andre hade förnekat honom. Vem kan säga vilken synd som var värst? Den samme varme helige Ande vädjade till dem båda. Judas stålsatte sig och hans hjärta blev därför hårt som sten. Petrus å andra sidan var mottaglig för Andens budskap och hans hjärta mjuknade. Petrus ångrade sig verkligen och blev senare en av de största predikanterna inom den apostoliska kyrkan. Läs Guds varning, i Sakaraja 7:12-13, om att stålsätta sig mot Andens vädjan till oss.

2. Vad anser du om att be Gud om “tecken”?


I Nya Testamentet talar Jesus bestämt emot detta. Han sade ” Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken.” Matteus 12:39. Med stöd av Gamla Testamentet, som var den Bibel de hade på den tiden, predikade han sanningen. De förstod hans budskap mycket väl. De såg även hans mirakel, men trodde honom ändå inte. Senare sa han, ”Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så låter de inte heller övertyga sig om någon uppstår från de döda.” Lukas 16:31. Bibeln lär oss att vi ska jämföra och pröva allting mot Bibeln (Jesaja 8:19-20). Om vi beslutar oss för att göra Jesu vilja och att följa honom vart än han leder oss, då lovar han att han ska hjälpa oss att skilja sant ifrån falskt, även utan speciella tecken (Johannes 7:17).

3. Finns det något tillfälle då bön inte hjälper?


Ja. Om en person medvetet gör emot Guds vilja (Psaltaren 66:18) och ändå ber Gud om välsignelse (fastän han inte tänker ändra på sitt liv), då är den personens bön inte bara värdelös, Gud säger till och med att den är en styggelse (Ordspråksboken 28:9).

4. Jag är djupt bekymrad över att jag kanske har avvisat den helige Ande och därför inte kan få förlåtelse. Kan du hjälpa mig?


Du har inte avvisat den helige Ande. Om du hade avvisat Anden så hade du inte varit bekymrad och du hade heller inte känt dig skyldig. Det är bara den helige Ande som kan oroa dig och få dig att känna dig skyldig (Johannes 16:8-13). Om den helige Ande hade lämnat dig, skulle du inte ha brytt dig. Gläd dig och prisa Gud! Överlämna ditt liv till honom nu! Följ och lyd honom under bön från och med nu. Han kommer att ge dig seger (1 Korinterbrevet 15:57), upprätthålla dig (Filipperbrevet 2:13), och bevara dig tills Jesus kommer tillbaka (Filipper 1:6).

5. I liknelsen om såningsmannen (Lukas 8:5-18) står det att säden föll vid sidan av vägen och blev uppäten av fåglar. Vad betyder det?


Bibeln säger, ”Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om dem som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, för att de inte ska komma till tro och bli frälsta.” Lukas 8:11-12. Jesus visar oss på att när vi har förstått vad den helige Ande ber oss göra, när vi har fått ett nytt ljus i Bibeln, då måste vi göra det med en gång. Om vi inte gör det har Satan här chansen att ta bort denna sanning från vårt medvetande.

6. Hur kan Gud säga ”Jag har aldrig känt er” till människorna som han vänder sig till i Matteus 7:21-23? Jag trodde Gud kände alla och allt!


Det Gud menar är att känna någon som sin personlige vän. Vi lär känna Gud som en vän när vi varje dag förenar oss med honom, med glädje följer honom, och utan blygsel delar med oss av våra glädjeämnen och sorger så som vi gör till en vän på jorden. Jesus säger även, ”Ni är mina vänner, om ni gör vad jag bjuder er.” Johannes 15:14. Människorna som Gud talar till i Matteus kapitel 7 har avvisat hans helige Ande. De tror på frälsning utan ånger. Man behöver bara göra bra saker - Jesus är onödig. Det är självtillräckliga människor som aldrig tog sig tid att lära känna Jesus. Det är därför han säger att han inte känner dem som sina personliga vänner.

7. Kan du förklara Efeserbrevet 4:30 för mig?


I versen står det, ”Bedröva inte Guds helige Ande, vilken ni har undfått såsom ett insegel för förlossningens dag.” Paulus låter oss här tydligt förstå att den helige Ande är en person, eftersom bara personer kan bli ledsna. Än viktigare att förstå är att Kristi helige Ande kan bli så bedrövad av mitt avvisande, att han drar sig undan. Precis som ett kärleksförhållande kan dö om den ena parten konstant avvisar den andra, så kan vårt förhållande till den helige Ande dö bort genom vår envisa vägran att reagera på Andens kärleksfulla vädjan.


Testfrågor

1. Vilken synd som helst kan växa och bli till en synd som Gud inte kan förlåta. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

2. Att synda mot den helige Ande är att (1)


_____   Mörda.
_____   Förbanna Gud.
_____   Avvisa den helige Ande.

3. Den helige Ande måste ibland, bedrövad, dra sig tillbaka från en syndare därför att (1)


_____   Den helige Ande har annat att göra.
_____   Den helige Ande protesterar rättfärdigt över syndarens dåliga attityd.
_____   Gud har bett honom göra något annat.
_____   Syndaren har blivit döv för hans vädjan.

4. Du kan släcka den helige Andes låga om du fortsätter synda när du faktiskt vet bättre. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

5. Alla synder och hädelser kan bli förlåtna om jag (1)


_____   Ber tillräckligt om det.
_____   Uppriktigt erkänner dem för Jesus.
_____   Fastar under flera dagar.
_____   Vittnar troget.

6. Om det inte vore för den helige Ande skulle ingen någonsin känna sig ledsen för att ha syndat, inte heller skulle någon kunna bli omvänd. (1)


_____   Sant.
_____   Falskt.

7. Att någon säger att han är frälst, betyder inte alltid att han är det. En del människor som tror att de är frälsta är egentligen förlorade. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

8. Vilka av nedanstående saker står det i Johannes 16:8, 13, att den helige Ande gör (2).


_____   Lär mig att sjunga.
_____   Ger mig profetians gåta.
_____   Ser till att jag alltid är glad.
_____   Visar mig på mina synder.
_____   Leder mig till sanningen.

9. När den helige Ande visar mig på en synd i mitt liv, eller övertygar mig om en ny sanning, ska jag (1)


_____   Fråga prästen vad han tycker.
_____   Söka hjälp hos en psykiatriker.
_____   Be Gud om ett tecken.
_____   Följa Andens ledning utan att tveka.
_____   Kasta lott.

10. Varför bönföll David Gud om att inte ta den helige Ande ifrån honom? (1)


_____   Därför att den helige Ande hjälpte honom att spela harpa.
_____   Därför att han var rädd att den helige Ande kanske skulle döda honom.
_____   Därför att han visste att då skulle han vara en förlorad man.

11. Enligt Matteus 7:21-23 är det inte nog med att en person har utfört mirakel, kastat ut onda andar, profeterat i Jesus namn, eller har erkänt Jesus som sin Herre. Vad mer, enligt Jesus, är absolut nödvändigt för att en person ska komma till himlen? (1)


_____   Vittna ofta.
_____   Be ofta på offentliga platser.
_____   Fasta ofta.
_____   Gå regelbundet i kyrkan.
_____   Göra vår himmelske Faders vilja.

12. Vad kommer enligt 2 Tessalonikerbrevet 2:10-12 att hända med dem som vägrar att ta emot sanningen? (1)


_____   De blir frälsta ändå.
_____   Gud ber dem att tänka om.
_____   Gud sänder villfarelsens makt, så att de tror att lögnen är sanning.

13. När Herren på domedagen säger “Jag har aldrig känt er”, då menar han (1)


_____   Att han inte vet vem personen ifråga är.
_____   Att han känner igen ansiktet men har glömt namnet.
_____   Att personen ifråga aldrig tog sig tid att lära känna Jesus som en personlig vän.

14. I Nya testamentet lär Jesus oss att inte be om tecken. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top