Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Är det Gud som inspirerar astrologerna och andemedierna?

Är det Gud som inspirerar astrologerna och andemedierna?
Om det stod i tidningen om någon som påstod sig vara profet, och massor av folk gick för att höra honom, skulle du också gå då? Om han gjorde märkliga under, helade sjuka, återuppväckte döda, fick eld att falla ner från himlen, och visste alla dina privata hemligheter - skulle du tro på honom eller henne då? Skulle du tro? Ditt slutgiltliga öde kan faktiskt bero på din förmåga att kunna skilja mellan sanna och falska profeter. Det är därför mycket viktigt att veta vad Bibeln faktiskt säger om detta aktuella ämne!

1. Står det i Bibeln att det ska finnas riktiga profeter på världens sista tid?

”Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera.” Apostlagärningarna 2:17.

Svar:   Ja, både män och kvinnor kommer att profetera under jordens sista dagar (Joel 2:28-32).

Profetians gåva är nödvändig för att Guds kyrka ska bli fullkomlig.
Profetians gåva är nödvändig för att Guds kyrka ska bli fullkomlig.

2. Vid sin himmelsfärd gav Jesus profetians gåva till sin kyrka tillsammans med fyra andra gåvor: apostlar, evangelister, pastorer och lärare (Efeserbrevet 4:7-11). Varför gav Gud dessa gåvor till församlingen?

”Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp.” Efeserbrevet 4:12.

Svar:   Jesus gav alla fem gåvorna för att skickliggöra de heliga. Guds församling behöver dem alla för att bli fullkomlig.

Bibeln säger att Gud ger profetians gåva både till män och kvinnor.
Bibeln säger att Gud ger profetians gåva både till män och kvinnor.

3. Fanns det bara manliga profeter på Bibelns tid?

Svar:   Nej! Förutom att många män hade profetians gåva så gav Gud den även till minst åtta kvinnor: Anna (Lukas 2:36-38); Mirjam (2 Mosebok 15:20); Debora (Domarboken 4:4); Hulda (2 Konungaboken 22:14); och evangelisten Filips fyra döttrar (Apostlagärningarna 21:8-9).


4. Hur länge skulle dessa gåvor finnas i kyrkan?

”Till dess att vi allasammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bli fullvuxna, intill Kristi fullhet.” Efeserbrevet 4:13.

Svar:   De kommer att finnas kvar ända tills alla Guds barn är enade och mogna kristna - vilket naturligtvis är vid tidens slut.

Profeter talar allteftersom den helige Ande leder deras tankar.
Profeter talar allteftersom den helige Ande leder deras tankar.

5. Varifrån får sanna profeter sin information?

”Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.” 2 Petrus 1:21.

Svar:   Profeter talar när de ”drivs av den helige Ande”. Det är inte sina egna åsikter om andliga ting som de förmedlar. Deras tankar kommer från Jesus genom den helige Ande.

Gud talar vanligtvis till sina profeter genom drömmar och syner.
Gud talar vanligtvis till sina profeter genom drömmar och syner.

6. På vilka tre sätt talar Gud till sina profeter?

”Om någon är en profet bland er, ger jag, Herren, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar.” ”Muntligen talar jag med honom, öppet och inte i förtäckta ord, och han får skåda Herrens gestalt.” 4 Mosebok 12:6, 8.

Svar:   Genom syner, drömmar, eller ansikte mot ansikte.


7. Vad är de fysiska bevisen på att en sann profet får syn?

Svar:   A. Förlorar i början sin fysiska styrka (Daniel 10:8).

B. Kan senare uppvisa onaturlig styrka (Daniel 10:18-19).

C. Han slutar att andas (Daniel 10:17).

D. Kan fortfarande tala (Daniel 10:16).

E. Är omedveten om sin omgivning (Daniel 10:5-8 2 Korinterbrevet 12:2-4).

F. Ögonen är öppna (4 Mosebok 24:4).

Anm.: Även om dessa sex fysiska yttringar är bevis på att det är en sann profet som mottar en syn, så måste inte alla förekomma samtidigt. En profets syn kan vara från Gud även utan att samtliga sex fysiska bevis uppvisas.

Mirakel bevisar inte att en profet är av Gud.
Mirakel bevisar inte att en profet är av Gud.

8. Om en person kan göra otroliga mirakel, då måste han väl vara en Guds profet?

"De är nämligen onda andar, som gör tecken." Uppenbarelseboken 16:14

Svar:   Nej! Satan och hans medhjälpare kan också göra övernaturliga saker. Det enda som bevisas med mirakel är, att det är övernaturliga krafter i gång. Övernaturlig kraft kan komma både från Gud och Satan (5 Mosebok 13:1-5; Uppenbarelseboken 13:13-14).

Alldeles innan Jesus kommer tillbaka kommer falska profeter att vara så övertygande att nästan alla människor blir lurade och går förlorade.
Alldeles innan Jesus kommer tillbaka kommer falska profeter att vara så övertygande att nästan alla människor blir lurade och går förlorade.

9. Vad varnar Jesus oss särskilt för?

”Ty människor som falskeligen säger sig vara Messias, ska uppstå, så ock falska profeter, och de ska göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda.” Matteus 24:24.

Svar:   Gud varnar oss för falska kristusfigurer och falska profeter som alla kommer att vara så otroligt övertygande att de kan förleda alla utom Guds utvalda. Miljarder med människor kommer att bli lurade och gå förlorade.

Profeter måste prövas med hjälp av Bibeln.
Profeter måste prövas med hjälp av Bibeln.

10. Hur kan jag avgöra om en profet är sann eller falsk?

"Håll er till lagen och till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem". Jesaja 8:20

Svar:   Jämför deras eget leverne och lära med vad som står i Bibeln. Om de predikar eller uppför sig på ett sätt som står i konflikt med Bibeln så är de falska profeter och ”de har inget ljus”.

Medier och spåmän som påstår sig ha kontakt med de dödas andar, är inte ledda av Gud.
Medier och spåmän som påstår sig ha kontakt med de dödas andar, är inte ledda av Gud.

11. Vilka typer av falska profeter är speciellt nämnda och fördömda av Bibeln?

Svar:   5 Mosebok 18:10-12 och Uppenbarelseboken 21:8 varnar för följande typer av falska profeter:

A. Besvärjareen som med eller utan mantror får folk att göra det han vill

B. Teckentydareastrologer.

C. Mediumpåstår sig stå i kontakt med de dödas andar.

D. Ockult förmedlare medium.

E. Spåmänförutsäger din framtid.

F. Tankeläsarepåstår sig veta vad du tänker.

G. Svartkonstnärett annat namn för trollkarl.

H. Häxakvinnligt medium.

I. Trollkarlmanlig häxa.

Notera: De flesta falska profeter påstår sig stå i kontakt med de dödas andar. I Bibeln står det klart och tydligt att döda och levande inte kan kommunicera med varandra. (Studieguide 10 behandlar detta ämne närmare.) De andar som påstås vara de dödas andar är onda änglar, Satans medhjälpare (Uppenbarelseboken 16:13-14). Vare sig kristallkullor, spå i hand, tyda kaffesump, astrologi, eller att tala med de s.k. dödas andar, är sätt som Gud kommunicerar med människor på. Bibeln lär oss tydligt att det är en styggelse att ha med sådant att göra (5 Mosebok 18:12). Och vad värre är, alla som fortsätter med sådant, kommer att stängas ute från Guds rike (Galaterbrevet 5:19-21 Uppenbarelseboken 21:8 22:14, 15).

En Guds profet tjänar i första hand församlingen och bara i andra hand övriga människor.
En Guds profet tjänar i första hand församlingen och bara i andra hand övriga människor.

12. Är en sann profets primära arbetsuppgift att tjäna församlingen eller att tjäna de icke-troende?

”Profetian däremot är ett tecken, inte för dem som inte tror, utan för dem som tror.” 1 Korinterbrevet 14:22.

Svar:   Bibeln är tydlig. Även om profetens budskap ibland kan hjälpa andra, så är hans huvudsakliga uppgift att tjäna de troende.


13. Har Guds sista församling profetians gåva?

Svar:   I studieguide 23 såg vi att Jesus har gett oss sex kännetecken på sin sista församling. Låt oss repetera dessa sex punkter:

A. Den skulle inte existera som officiell organisation mellan åren 538 e.Kr. och 1798.

B. Den skulle uppstå och utföra sitt arbete efter år 1798.

C. Den skulle följa Guds tio budord, vilken även innebär att hålla sjunde-dags sabbaten som det står om i det fjärde budet.

D. Den skulle ha profetians gåva.

E. Den skulle missionera i hela världen.

F. Den skulle predika och lära ut Jesu trepunktsbudskap från Uppenbarelseboken 14:6-14.

Det är viktigt att komma ihåg att Guds kyrka på ändens tid måsta passa in på alla sex kännemärkena som Jesus ger oss. Detta betyder att den även har profetians gåva och följaktligen måste den då också ha en profet.

När du förenar dig med Guds församling, får du ett säkert ankarfäste för din tro.
När du förenar dig med Guds församling, får du ett säkert ankarfäste för din tro.

14. När du förenar dig med Guds sista församling, den som har alla nådegåvorna, vad kommer det att betyda för dig?

”Så ska vi inte mer vara barn, inte såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag.” Efeserbrevet 4:14.

Svar:   Du får ett andligt ankare. Du kommer inte längre att vara osäker eller villrådig i din tro.

Ögat symboliserar profetians gåva.
Ögat symboliserar profetians gåva.

15. Aposteln Paulus liknar de gåvor som Jesus gav till församlingen vid olika kroppsdelar (1 Korinterbrevet 12:1-18). Vilken del av kroppen är den bästa symbolen för profetians gåva?

”Fordom sa man så i Israel, när man gick för att fråga Gud: 'Kom, låt oss gå till siaren.' Ty den som man nu kallar profet kallade man fordom siare.” 1 Samuelsboken 9:9.

Svar:   Eftersom en profet ibland även kallas för en siare (någon som kan se in i framtiden), är ögonen den kroppsdel som bäst representerar profetians gåva.

En kyrka som inte äger profetians gåva är blind.
En kyrka som inte äger profetians gåva är blind.

16. Eftersom profetian är kyrkans ögon, hurudan är då en kyrka som inte äger profetians gåva?

Svar:   Den är blind. Jesus hänsyftade till denna fara när han sa, ”Om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.” Matteus 15:14.

17. Måste kvarlevan av Guds kyrka ha kvar alla de gåvor som Kristus en gång gav den?

17. Måste kvarlevan av Guds kyrka ha kvar alla de gåvor som Kristus en gång gav den?

Svar:   Ja. Bibeln säger tydligt att kvarlevan av Guds kyrka ”inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva”, vilket betyder att den måste äga alla gåvorna, inklusive profetians gåva (1 Korinterbrevet 1:5-8).


18. Uppenbarelseboken 12:17 poängterar att kvarlevan av Guds församling ”har Jesu vittnesbörd.” Uppenbarelseboken 19:10 säger att ”Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Kan vi vara säkra på att detta faktiskt betyder att kyrkan skall ha en profet?

Svar:   Ja. I Uppenbarelseboken 19:10 sa en ängel till Johannes att han var en ”medtjänare”, en av Johannes ”bröder” som har Jesu vittnesbörd. Samma ängel upprepade, i Uppenbarelseboken 22:9, exakt samma sak. Han sa ”Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas.” Lägg märke till att han den här gången kallade sig för profet istället för en som har Jesu vittnesbörd. Uppenbarligen betyder ”ha Jesu vittnesbörd” det samma som att vara en profet.

Vad en sann profet säger, är ett budskap från Jesus till hans folk.
Vad en sann profet säger, är ett budskap från Jesus till hans folk.

19. Vilken ytterligare innebörd har orden ”Jesu vittnesbörd”?

Svar:   ”Jesu vittnesbörd” betyder att profetens ord kommer från Jesus. Vi ska därför betrakta en sann profets ord som ett särkskilt budskap från Jesus till oss (Uppenbarelseboken 1:1; Amos 3:7). Att på något sätt klandra eller födöma en sann profet är en mycket allvarlig sak. Det vore detsamma som att fördöma Jesus, som ju har skickat profeten. Inte undra på att Gud varnar, ”gör inte mina profeter något ont.” Psaltaren 105:15.


20. Vilka kvalifikationer ska en profet ha enligt Bibeln.

Svar:   Enligt Bibeln ska en sann profet uppvisa följande egenskaper:

A. Föra ett gudfruktigt liv (Matteus 7:15-20).

B. Vara kallad av Gud till att tjäna (Jesaja 6:1-10; Jeremia 1:5-10; Amos 7:14, 15).

C. Det han eller hon talar och skriver ska vara i harmoni med Bibeln (Jesaja 8:19, 20).

D.Hans förutsägelser ska aldrig slå fel. (5 Mosebok 18:20-22).

E. Han tar emot syner (4 Mosebok 12:6).

21. Sände Gud en profet till kvarlevan av sin kyrka?

21. Sände Gud en profet till kvarlevan av sin kyrka?

Svar:   Ja, det gjorde han! Här följer lite information:

Gud kallar en ung kvinna.
I början av 1840-talet tog den kyrka form som skulle predika Guds budskap på världens sista tid. Den var då i desperat behov av ledning. Så i enlighet med sitt löfte i Amos 3:7 kallade Gud en ung kvinna vid namn Ellen Harmon till att bli hans profetissa. När Ellen var nio år skadades hon så svårt i en olycka, att hon inte längre kunde gå i skola. Hennes hälsa försämrades så pass, att när hon kallades av Gud vid 17 års ålder, vägde hon bara 34 kilo, och man trodde hon skulle dö. Men Ellen accepterar ändå kallelsen.

Hon verkade under 70 år.
Ellen accepterade Guds kallelse med vetskapen om att hon skulle komma att vara helt beroende av Guds kraft och nåd för sitt arbete. Hon levde ytterligare 70 år, tills hon blev 87. Hon var fast besluten att hennes mål och arbete skulle vara att leda Guds församling och dess medlemmar till Bibeln - grunden för dess tro - och till Jesu fria gåva av rättfärdiggörelse. Ellen uppfyllde alla de krav på en sann profet som vi läst om i den här studieguiden.

Hennes författarnamn och böcker
Ellen gifte sig med pastor James White, och skrev sina böcker under namnet Ellen G. White. Hon kom att bli en av världens mest produktiva kvinnliga författare. Hennes böcker har lästs och inspirerat människor världen över i så vitt skilda ämnen som hälsa, utbildning, nykterhet, det kristna hemmet, föräldraskap, publikation och författarskap, socialrätt, ekonomi, evangelism, kristen livsstil, och mycket annat.

Hennes bok Education anses vara en auktoritet inom sitt ämne. Den används i undervisningen även på sekulära universitet. Den är så insiktsfull och relevant att utbildningsministern i ett visst land plagierade och lät ge ut boken under sitt eget namn. Dr. Florence Stratemeyer, tidigare professor i pedagogik vid Columbia universitet sa att boken innehöll “avancerade pedagogiska koncept” och att den “var mer än femtio år före sin tid”. Dr. Clive McCay, tidigare professor i näringslära vid Cornell universitet, kommenterade hennes böcker om hälsa så: ”Trots att Mrs. Whites böcker skrevs långt innan det fanns någon modern forskning inom området, så finns det än idag ingen bättre övergripande bok inom detta ämne.” Nyhetsuppläsaren Paul Harvey sa att hon ”skrev om näringslära med en sådan djup insikt att alla utom två av hennes många principer senare vetenskapligt har kunnat bevisas.”

Hennes bok Vändpunkten, om Kristus liv har av Stationers Hall i London fåt utmärkelsen som ett “Engelskt mästerverk”. Den boken lämnar ingen oberörd. Redan långt innan experterna hade kunnat fastställa det, skrev hon att en persons IQ kunde förbättras. Redan 1905 sa hon att cancer är en bakterie (eller ett virus), något som den medicinska vetenskapen först under 1950-talet kom fram till. Ellen G. White är den mest översatta kvinnliga författare någonsin. Hennes lilla bok Vägen till Kristus, har översatts till nästa alla världens nu existerande skriftspråk. (Genom att skriva till Hoppets Röst, Box 20, 51021 Sätila kan du erhålla ett gratisexemplar av denna bok.)

Ellen White såg många syner, och vid samtliga tillfällen uppfylldes de kriterier som Bibeln sätter för en sann profet som mottar en syn.
Ellen White såg många syner, och vid samtliga tillfällen uppfylldes de kriterier som Bibeln sätter för en sann profet som mottar en syn.

22. Mottog Ellen White syner?

Svar:   Ja, många. De varade mellan ett par minuter och sex timmar. Och de uppfyllde vid samtliga tillfällen alla de kriterier som Bibeln sätter upp och som vi läst om i fråga sju i denna studieguide.


23. Är Ellen Whites ord tänkta att vara en del av, eller ett tillägg till Bibeln?

Svar:   Nej. En kristen lärosats får bara tas från Bibeln. Hennes mål, som världens kanske sista profet, var att visa på Jesus kärlek och snara återkomst. Hon manade människor att tjäna Gud och att ta emot rättfärdighetens fria gåva. Hon riktade även människors uppmärksamhet mot profetiorna för ändens tid - särskilt Jesu trepunktsbudskap för vår tid (Uppenbarelseboken 14:6-14). Hon uppmanade människor att så skyndsamt som möjligt sprida dessa budskap om hopp i hela världen.


24. Stämmer Ellen Whites ord överens med Bibeln?

Svar:   Ja! Hennes skrifter genomsyras av Bibelns budskap. Hennes yttersta syfte var att leda människor till Bibeln. Hennes ord står aldrig i konflikt med Guds Ord.


25. Hur ska jag kunna tro att Ellen White var en sann profet utan att veta vad hon skrev?

Svar:   Det kan du inte. Du måste först veta vad hon skrev. Men vad du vet är att hon (1) uppfyller kriterierna för en sann profet, (2) uträttade en profets arbete, (3) och att Guds kyrka vid ändens tid måste ha en profet. Läs själv någon av hennes böcker. (Fråga din handledare var du kan få tag på t.ex. Vändpunkten - Jesu biografi - i pocketformat.) Medan du läser, fråga dig själv om boken för dig närmare Jesus och om det som står i den stämmer med Bibeln. Boken skrevs för dig. Vi tror att den kommer att vara den bästa bok du läst.


26. Vilken tre-punkts uppmaning ger Paulus oss när det gäller en profet?

Svar:   ”Förakta inte profetisk tal, men pröva allt och behåll vad gott är” 1 Tessalonikerbrevet 5:20-21. Aposteln Paulus säger till oss att inte förakta eller förringa en profet. I stället ska vi noggrant jämföra profetens ord och handlingar med vad som står i Bibeln. Om en profets ord och livsstil stämmer överens med Bibeln, så ska vi lyssna till honom. Detta är vad Jesus vill att hans barn i dag ska göra.


27. Vad säger Jesus om att man avvisar en sann profets budskap?

Svar:   Jesus förliknar avvisandet av en sann profets ord med avvisande av Guds ord (Lukas 7:28-30). Han säger till och med att vår andliga tillväxt beror på om vi tror på hans profeter (2. Krönikeboken 20:20).


28. Kommer Guds sanna profeter med nya ideer och läror, eller finns alla doktriner redan i Bibeln?

Svar:   Sanna ändtidsprofeter kommer inte med några nya läror (Uppenbarelseboken 22:18, 19). Bibeln är källan till alla trospunkter. Men vad sanna profeter gör, är att:

A. De visar nya sätt att se och förstå gamla bibelsanningar. Sätt och perspektiv som inte var uppenbara innan profeten pekade på dem. (Amos 3:7).

B. De leder Guds folk närmare Jesus och till ett djupare studium av Guds ord.

C. De hjälper Guds folk att bättre förstå svåra, oklara, eller tidigare oupptäckta texter i Bibeln så att dessa texter plötsligt kommer till liv och kan sprida glädje.

D. De hjälper till att skydda Guds folk från fanatism, lurendrejeri, och andlig apati.

E. De hjälper Guds folk att förstå ändtidsprofetior, profetior som genom bekräftelse av det som händer runt om oss idag plötsligt får ny mening.

F. De befäster Guds folk i vetskapen att Jesus faktiskt kommer snart och att jorden går mot sitt slut.

För en djupare kärlek till Jesus, ny inspiration att läsa Bibeln, och en uppfräschad förståelse av profetiorna i Bibeln - lyssna till Guds ändtidsprofet. Livet får nya och fantastiska dimensioner. Kom ihåg att Jesus säger att han ska välsigna sin ändtidskyrka med uppmuntrande profetiska budskap. Gud vare lov! Han gör allt himlen kan, för att hjälpa sitt ändtidsfolk. Hans mål är att frälsa sitt folk och ta med dem till sitt underbara eviga rike. De som följer Jesus garanteras plats i himlen. (Matteus 19:27-29).

Notera: Detta är den nionde och sista studieguiden som behandlar de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14. Nu återstår bara tre fascinerande studiebrev om tre andra viktiga ämnen.


29. Är jag beredd att jämföra Ellen Whites skrifter med vad Bibeln säger, och att acceptera dem om de är i harmoni med Guds Ord?

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Vad händer om en kyrka inte har någon profet?


”Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.” Ordspråksboken 29:18. När en kyrka inte har någon profet som ger råd, guidar och leder människorna till Jesus, då irrar församlingen planlöst omkring och till slut dör den. (Psaltaren 74:9).

2. Tror du att fler sanna profeter kommer att dyka upp mellan nu och när Jesus kommer?


När man läser Joels profetia (Joel 2:28-32) så verkar det absolut möjligt. Men ett är säkert: det kommer att dyka upp falska profeter (Matteus 7:15; 24:11, 24). Vi måste jämföra profeternas ord och livsstil med vad det står i Bibeln (Jesaja 8:19, 20; 2 Timoteus 2:15), och bara följa deras råd när vi finner att de lever som de lär. Säger de saker som inte står i Bibeln, är de falska profeter och vi ska inte lyssna till dem. Gud vet när det behövs profeter för att väcka människor, varna dem, och göra dem uppmärksamma på Jesus och Guds Ord. Han skickade en profet (Moses) för att leda sitt folk ut ur Egypten (Hosea 12:13). Han skickade en profet (Johannes Döparen) för att förbereda människorna för att Jesus skulle komma (Markus 1:1-8). Han lovade även profetiska budskap för ändtiden. Gud skickar profeter för att leda oss tillbaka Bibeln och dess avgörande ändtidsprofetior. För att stärka, uppmuntra, och ge oss tillförsikt; och för att göra oss lika Jesus så att vi är ”skuldfria” när han kommer. Utan en profets hjälp kommer många att gå förlorade i andlig apati och vardagsstress. Så låt oss välkomna de profetiska budskapen och tacka Gud för att han, för vår skull, sänder oss dem.

3. Varför har de flesta kyrkor idag inte profetians gåva?


Därför att Gud vanligtvis bara skickar profeter till sin kyrka om den följer hans bud och den sanning de redan känner till. Lägg märke till vad det står i Klagovisorna 2:9: ”Ingen lag finns mer; hennes [församlingens] profeter undfår inte heller någon syn från Herren.” Läs igenom följande avsnitt: Hesekiel 7:26; Jeremia 26:4-6; Hesekiel 20:12-16; och Ordspråksboken 29:18. Dessa verser säger att Gud inte skickar någon profet till människor som ignorerar hans budord. När människorna väl börjar lyda hans bud, skickar han en profet för att stödja, uppmuntra och leda. När Guds för världens sista tid grundades, och Gud såg att den följde hans lag, så var det alltså tid för en profet. Och Gud skickade en - precis då.

4. Vad kan jag göra för att profetians gåva ska bli meningsfull för mig?


Enda sättet för profetians gåva att bli meningsfull, är att du själv studerar den och ber Jesus att han leder dig och bevarar dig, och förbereder dig för hans återkomst. ”Jag tackar Gud alltid … att ni har i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken... Så har ju också vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos er, så att ni inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse. Han skall också göra er ståndaktiga intill änden, så att ni är ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.” 1 Korinter 1:4-8.

5. Vilken av dessa två - profetians gåva eller tungomålstalandets gåva - kommer att spela en avgörande roll i Guds sista församling?


Profetians gåva kommer att spela den viktigaste rollen. I 1 Korinterbrevet 12:28 står den på andra plats vad det gäller de olika gåvornas betydelse, medan tungomålstalandet står på sista plats. En kyrka utan profetians gåva är blind (se fråga 16 i denna studieguide.) Jesus varnar allvarlig sin ändtidskyrka för faran av att vara blind och uppmanar sitt folk att smörja sina ögon med himmelsk ögonsalva så att de kan se (Uppenbarelseboken 3:17, 18). Ögonsalvan representerar den helige Ande (1 Johannes 2:20, 27; Johannes 14:26) som är den som delar ut gåvorna (1 Korinterbrevet 12:4, 7-11). Genom att lyssna till Guds profets ord kan Guds barn tydligare förstå Bibeln och behöver inte bli förvillade.

6. Jag har valt “Bibeln, och Bibeln allena” som grund för min tro och som rättesnöre för mitt liv. Därför tar jag avstånd från samtliga nutidsprofeter.


Du gör rätt i att tro på Bibeln som den enda sanna källan till kristen tro. Kom dock ihåg att Bibeln tydligt och klart pekar på följande:

A. Profetians gåva kommer att finnas i Guds kyrka ända till tidens ände.(Efeserbrevet 4:11, 13).

B. Jesu ändtidskyrka kommer att ha profetians gåva (Uppenbarelseboken 12:17 19:10 22:9).

C. Att avvisa en profets vägledning är detsamma som att avvisa Guds vägledning (Lukas 7:28-30).

D. Bibeln säger att vi ska pröva profeterna och följa deras vägledning om deras ord och livsstil stämmer överens med Bibelns budskap (1 Tessaloniker 5:20, 21).

Människor som säger sig tro ”bara på Bibeln” måste då också följa vad Bibeln säger angående profeter. Sanna profeters budskap stämmer alltid överens med Bibelns budskap. Profeter vars budskap står i konflikt med Bibeln är falska, och dem ska man ta avstånd ifrån. Om jag inte lyssnar till profeter och jämför deras budskap med Bibeln, då grundar jag inte min tro på Bibeln, något Bibeln faktiskt lär.


Testfrågor

1. Vilka av nedanstående begrepp betyder samma sak? (4)


_____   Jesu vittnesbörd.
_____   Tungomålstalandets gåva.
_____   Profetians ande.
_____   Spådomar av andeskådare.
_____   Profetians gåva.
_____   Tala med döda andar.
_____   Profetiskt vittnesbörd till Guds församling.

2. Ger Gud profetians gåva både till män och kvinnor? (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

3. Vilka fem andliga gåvor står det om i Efeserbrevet 4 att Jesus gav till församlingen vid sin himmelsfärd? (5)


_____   Profeter.
_____   Lärare.
_____   Sångare.
_____   Socialarbetare.
_____   Herdar.
_____   Apostlar.
_____   Vittnen.
_____   Evangelister.

4. Hur länge skulle dessa fem gåvor, inklusive profeterandet, förbli i kyrkan? (1)


_____   Bara tills profeterna i Nya Testamentet hade dött.
_____   Tills domen börjar.
_____   Till världens ände.

5. Vad är enligt Bibeln sant för en profet som mottar en syn? (5)


_____   Talar på okänt språk.
_____   Talar aldrig samtidigt som han/hon mottar en syn.
_____   Ögonen förblir öppna.
_____   Blir ofta våldsam.
_____   Andas inte.
_____   Det händer att personen talar medan han/hon har en syn.
_____   Omedveten om sin omgivning.
_____   Kan uppvisa onaturlig styrka.

6. En profet som kan göra under är alltid sänd av Gud. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

7. Jag kan vara säker på att det är en sann Guds profet om han eller hon (1)


_____   Är vänlig och artig i sitt uppförande.
_____   Kan göra fantastiska mirakel.
_____   Det lyser om honom/henne.
_____   Verkar kunna sin Bibel.
_____   Ser ut som Jesus.
_____   Talar och lever enligt bibliska pronciper.

8. Vilka av följande fördöms inte av Bibeln? (1)


_____   Spågummor.
_____   Manliga och kvinnliga andemedier.
_____   Astrologer
_____   Trollkarlar.
_____   En som kan förhäxa eller hypnotisera.
_____   Medium som kommunicerar med andar.
_____   Profeter som talar och lever enligt Bibeln.

9. En profets primära uppgift är att tjäna Guds folk. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

10. Om en kyrka inte har en profet så kan den heller inte vara Guds sanna ändtidskyrka. (1)


_____   Rätt.
_____   Fel.

11. Vilken del av kroppen symboliserar profetians gåva? (1)


_____   Mun.
_____   Händer.
_____   Fötter.
_____   Öron.
_____   Ögon.

12. Det kanske kommer fler sanna profeter innan Jesus kommer tillbaka. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

13. Att följa ”Bibeln och Bibeln allena” innebär att man måste acceptera en sann profet. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

14. Vilka tre saker beträffande profetior säger Bibeln i 1 Tessalonikerbrevet 5:20, 21, att vi ska göra? (3)


_____   Förakta inte profeter och profetior.
_____   Följ alla profeter.
_____   Jämför profetens ord och livsstil med Bibeln.
_____   Fråga profeten om han är en sann eller falsk profet.
_____   Tro och behåll det som är gott.
_____   Avvisa samtliga profeter.

15. När vi avvisar budskapet från en sann profet så avvisar vi samtidigt Guds budskap. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

16. Sanna profeter kommer vid världens ände med nya läror som inte står i Bibeln. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

17. Varför har inte de flesta kyrkor en eller flera sanna profeter? (1)


_____   De skulle ändå inte tro på dem.
_____   De följer inte tio Guds bud.
_____   De har allt ljus de behöver även utan en profet.

18. Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst och förgås. (1)


_____   Sant.
_____   Fel.

19. En kyrka utan profetians gåva är en blind kyrka. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top