Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Den andra kvinnan.

Den andra kvinnan.
Varje Àktenskap mÄste bygga pÄ tillit - liksom vi i vÄr förening med Kristus mÄste förbli honom och hans Ord trogna. Uppenbarelseboken talar om Kristi rena brud, men dÀr finns Àven en annan kvinna som försöker förföra rÀttrogna bort frÄn Guds Ord. Uppenbarelseboken innehÄller ett chockerande budskap om Babylon, den andra kvinnan. Babylon har fallit, och Kristi folk mÄste fly frÄn hennes förförelser eller förintas! SÄ börjar den andra halvan av de tre Ànglarnas budskap. I detta avsnitt lÀr du dig vad det andliga Babylon verkligen Àr, och hur du undviker att bli hypnotiserad av hennes dödliga skönhet ...vad kan vara viktigare Àn det?
I Uppenbarelseboken kallas denna kvinna för
I Uppenbarelseboken kallas denna kvinna för "Babylon".

1. Hur symboliserar Jesus Babylon i Uppenbarelseboken?

"Jag ska visa dig, hur den stora skökan fĂ„r sin dom, hon som tronar vid stora vatten." "DĂ€r sĂ„g jag en kvinna, som satt pĂ„ ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hĂ€diska namn. Och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klĂ€dd i purpur och scharlakan och glĂ€nste av guld och Ă€dla stenar och pĂ€rlor, och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och pĂ„ hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "DET STORA BABYLON, HON SOM ÄR MODER TILL SKÖKORNA OCH TILL STYGGELSERNA PÅ JORDEN." Uppenbarelseboken 17:1, 3-5.

Svar:   I Uppenbarelseboken 17:1-6 symboliserar Jesus Babylon med en sköka som tronar vid stora vatten och Ă€r klĂ€dd i rött och purpur. Hon sitter pĂ„ ett scharlakansrött vilddjur med sju huvuden och 10 horn


2. Vem Àr den symboliskt rena kvinnan i Uppenbarelseboken kapitel 12?

Svar:   En ren kvinna, med solen som klĂ€dnad, beskrivs i Uppenbarelseboken 12:1-6. Vi lĂ€rde oss i studieguide 20 att denna rena kvinna symboliserar Guds sanna kyrka som Ă€r trogen den hon Ă€lskar, nĂ€mligen Jesus. Vi ska studera Uppenbarelseboken 12 nĂ€rmare i studieguide 23.


3. Vad representerar en sköka i biblisk profeti?

"Visa Jerusalem pĂ„ dess styggelser.” ”Men du förlitade dig pĂ„ din skönhet och bedrev otukt.” Hesekiel 16:2, 15.

Svar:   En ren kvinna symboliserar en ren kyrka som Ă€r Jesus trogen. Följaktligen representerar en oren kvinna en oren, eller fallen kyrka som Ă€r otrogen mot Jesus. (Jakob 4:4).

NĂ€stan alla av reformationens ledare lĂ€rde att ”Babylon” i Uppenbarelseboken 17 Ă€r pĂ„vedömet.
NĂ€stan alla av reformationens ledare lĂ€rde att ”Babylon” i Uppenbarelseboken 17 Ă€r pĂ„vedömet.

4. Kan vi identifiera skökan (kyrkan) som i Uppenbarelseboken kapitel 17 kallas för ”Det stora Babylon, hon som Ă€r moder till skökorna”?

Svar:   Ja, alla vet att det bara finns en kyrka som pĂ„stĂ„r sig vara "moderkyrkan" - nĂ€mligen den romersk katolska kyrkan. En framstĂ„ende katolsk prĂ€st, John A. OÂŽBrien, sa: ”Iakttagandet (av söndagen) kvarstĂ„r som en pĂ„minnelse om moderkyrkan, den kyrka som de icke-katolska sekterna bröt sig ur.” 1

Beskrivningen i Uppenbarelseboken 17 av moder Babylon och vilddjuret som hon rider pÄ passar tydligt in pÄ pÄvedömet:
A. Hon förföljde de heliga (vers 6). (Se studieguiderna 15 och 20.)

B. Hon var klÀdd i purpur och scharlakan (vers 4). Vid högtidliga tillfÀllen klÀr sig pÄven ofta i den kungliga fÀrgen purpur, och de katolska kardinalernas rockar Àr röda.

C. De sju huvudena pÄ det vilddjur (vers 3) pÄ vilket kvinnan sitter Àr sju berg (vers 9). Rom, pÄvedömets sÀte, Àr som bekant byggt pÄ sju kullar eller berg.

D. Odjuret gör sig skyldig till hÀdelse (vers 3), en beskrivning som ocksÄ passar in pÄ pÄvedömet. (Se studieguiderna 15 och 20.)

E. Hon hÀrskade "över jordens konungar."
Vers 18. Alexander Flick sÀger att pÄven "utgav sig för att i egentlig mening ...vara vÀrldens ledare bÄde i andliga och vÀrldsliga frÄgor". 2" Den hÀr beskrivningen kan omöjligt passa in pÄ nÄgot annat dÄtida land eller kungarike Àn pÄvedömet. Det beskrivs alltför tydligt i Uppenbarelseboken 17 för att man ska kunna missuppfatta det.

Note: MÄnga av reformationens ledare (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley, m.fl.) lÀrde att pÄvedömet var den makt som menades.3

1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), sid. 401.

2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), sid. 575, 576.

3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), sid. 32-34.

Ordet “Babylon” förekom första gĂ„ngen vid Babels  torn. Det betyder ”förvirring”.
Ordet “Babylon” förekom första gĂ„ngen vid Babels torn. Det betyder ”förvirring”.

5. Vad Ă€r den bokstavliga betydelsen av ordet ”Babylon”, och var ifrĂ„n kommer det ordet?

“Kom, lĂ„t oss bygga
 ett torn vars spets rĂ€cker upp i himmelen” ”Och Herren sade
lĂ„t oss stiga dit ned och förbistra deras tungomĂ„l, sĂ„ att den ene inte förstĂ„r den andres tungomĂ„l.” ”DĂ€rav fick det namnet Babel, eftersom Herren dĂ€r förbistrade hela jordens tungomĂ„l. DĂ€rifrĂ„n spridde ocksĂ„ Herren ut dem över hela jorden.” 1 Mosebok 11:4, 6-7, 9.

Svar:   Orden ”Babel” och ”Babylon” betyder ”förvirring”. Namnet Babylon hĂ€rstammar frĂ„n Babels torn som byggdes av mĂ€nniskor som ville trotsa Gud genom att bygga ett sĂ„ högt torn att ingen översvĂ€mning nĂ„gonsin skulle kunna nĂ„ ditupp (vers 4). Men Herren förbistrade deras sprĂ„k sĂ„ att de inte kunde fortsĂ€tta bygget. De kallade dĂ„ tornet för ”Babel” (dĂ€rav vĂ„rt babbla), eller ”förvirring.” Senare under Gamla Testamentets tid uppstod ett hedniskt kungadöme som hette Babylon. Detta Babylon var en fiende till Israel, Guds folk. Babylon var sinnebilden för uppror, olydnad, förföljelse av Guds folk, stolthet och avgudadyrkan (Jeremia 39:6-7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel kapitel 3 och 5). I Jesaja kapitel 14 anvĂ€nder sig Gud av Babylon för att symbolisera Satan sjĂ€lv. Detta eftersom Babylon var sĂ„ fientligt och ödelĂ€ggande för Guds arbete och för hans folk. I Uppenbarelseboken i Nya Testamentet anvĂ€nds termen ”Babylon” för att beskriva ett religiöst kungarike, fientligt till Guds andliga Israel - hans församling (Uppenbarelseboken 14:8; 16:19).

Kyrkor som anammar den falska lĂ€ran frĂ„n moder Babylon blir sjĂ€lva  ”Babylon.”
Kyrkor som anammar den falska lĂ€ran frĂ„n moder Babylon blir sjĂ€lva ”Babylon.”

6. Vilka Àr skökorna som Àr döttrar till moder Babylon som beskrivs i Uppenbarelseboken 17:5?

Svar:   Det Ă€r de kyrkor som föddes genom att de protesterade mot moder Babylons falska lĂ€ror, och som dĂ€rför lĂ€mnade henne under den stora protestantiska reformationen. Senare började dessa kyrkor dock att ta efter moder Babylons principer och blev dĂ„ Ă€ven de, fallna kyrkor. Ingen kvinna föds som sköka. Inte heller var de protestantiska dotterkyrkorna fallna redan vid födelsen. Varje kyrka eller organisation som lĂ€r ut och sjĂ€lva följer Babylons falska doktriner och ritualer blir sjĂ€lv en fallen kyrka eller dotter. Babylon Ă€r alltsĂ„ ett familjenamn som innefattar bĂ„de moderkyrkan samt de av hennes döttrar som liksom modern Ă€r fallna.

Vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 representerar det politiska styret. Kvinnan som rider pÄ vilddjuret betyder att kyrkan har kontroll över den vÀrldsliga politiken.
Vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 representerar det politiska styret. Kvinnan som rider pÄ vilddjuret betyder att kyrkan har kontroll över den vÀrldsliga politiken.

7. Varför rider moder Babylon pÄ vilddjuret i Uppenbarelseboken 17? Vad representerar vilddjuret?

Svar:   I Uppenbarelseboken 13:1-10 beskriver Jesus pĂ„vedömet som en förening av kyrka och stat. (För mer information, se studieguide 20.) I Uppenbarelseboken kapitel 17 mĂ„lar Jesus upp en bild av kyrkan (skökan) och staten (vilddjuret) som skilda institutioner men Ă€ndĂ„ relaterade till varandra. Kvinnan rider pĂ„ vilddjuret vilket betyder att kyrkan har kontroll över staten.

De icke-kristna religionerna tillsammans med den avfallna protestantismen, kommer att vara pÄvens allierade i den sista striden mot Gud och hans barn.
De icke-kristna religionerna tillsammans med den avfallna protestantismen, kommer att vara pÄvens allierade i den sista striden mot Gud och hans barn.

8. Vilka andra makter förenar sig med pÄvedömet och uppfyller profetian för vÀrldens sista tid?

“Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun sĂ„g jag tre orena andar utgĂ„, lika paddor. De Ă€r nĂ€mligen onda andar som gör tecken, och som gĂ„r ut till konungarna i hela vĂ€rlden, för att samla dem till striden pĂ„ Guds, den AllsmĂ€ktiges, stora dag.” Uppenbarelseboken 16:13-14.

Svar:   Draken frĂ„n Upp 12:3-4 och den falske profeten frĂ„n Upp 13:11-14 19:20 bildar en allians tillsammans med vilddjuret frĂ„n Upp 13:1-10, dvs med pĂ„ven.

A. I Uppenbarelseboken kapitel 12 representerar draken Satan som verkar genom det hedniska Rom. (Se studieguide 20.) I denna sista tid innefattas Àven icke-kristna religioner sÄsom Buddism, Shintoism, Hinduism, New Age, sekulÀr humanism, etc.

B. Den falske profeten representerar den avfallna protestantismem som har sitt huvudsÀte i Amerika, och som kommer att sÀtta in alla krafter för att fÄ mÀnniskor i hela vÀrlden över att tillbe vilddjuret (se studieguide 21).

C. Vilddjuret Àr katolska kyrkan (se studieguide 20).

D. Dessa tre makter: Icke-kristna religioner och regeringar, katolska kyrkan, och avfallen protestantism kommer att vara allierade i Armageddon - den slutliga striden mot Gud, mot hans lag, och mot hans trogna efterföljare. Denna koalition kallar Jesus för ”Det stora Babylon” i Upp 18:2.

HÀpnadsvÀckande mirakel som utförs av Satan och hans Ànglar (som utger sig för att vara döda mÀnniskors andar), kommer att ena vÀrlden i dess stöd Ät vilddjuret
HÀpnadsvÀckande mirakel som utförs av Satan och hans Ànglar (som utger sig för att vara döda mÀnniskors andar), kommer att ena vÀrlden i dess stöd Ät vilddjuret

9. Hur kommer det sig att organisationer med sÄ olika bakgrund kan enas?

“Dessa har ett och samma sinne, och de ger sin makt och myndighet Ă„t vilddjuret.” Upp 17:13.

Svar:   I Uppenbarelseboken 16:13-14 stĂ„r det att ”orena andar, lika paddor”, dvs ”onda andar”, kommer att genom sina mirakel ena dem. Ockultism - tron pĂ„ att de döda lever och kan kommunicera med de levande - kommer att vara det sammanhĂ„llande bandet för alla dessa krafter. Satan och hans Ă€nglar kommer att utge sig för att vara avlidna familjemedlemmar, bibliska profeter och himmelska Ă€nglar (2 Korinterbrevet 11:13-14). De kommer att kunna övertyga vĂ€rlden om att de kommer frĂ„n himlen (se studieguide 10).

Följande tre grupper tror redan nu pÄ att de döda lever:
A. Katoliker ber till Maria och andra döda helgon i tro att dessa helgon kan vÀlsigna sina anhÀngare med mirakel.

B. Icke-kristna religioner baserar oftast sin tro och tillbedjan pĂ„ de dödas andar. New Age rörelsen framhĂ€ver ”kanalisering”, dvs att man antas kunna prata med de dödas andar.

C. Avfallen protestantism tror att de döda inte Àr döda, utan lever antingen i himlen eller i helvetet. De kommer dÀrför att bli ett lÀtt byte för onda andar som utger sig vara de dödas andar.

Babylon faller dÀrför att hon vÀnder sig bort frÄn Bibelns sanning.
Babylon faller dÀrför att hon vÀnder sig bort frÄn Bibelns sanning.

10. För vilka synder anklagar Gud Babylon?

A. "Fallet Àr det stora Babylon." Uppenbarelseboken 18:2.

Svar:   Att falla (avfalla) betyder att man avvisar Bibelns sanning och vĂ€nder ryggen Ă„t den sanne Guden (2 Petrus 3:17).

B. ”Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhĂ„ll för alla slags orena andar.” ”Du, genom vars trolldom alla folk blev förvillade” Uppenbarelseboken 18:2, 23.

Svar: HÀr anklagar Gud Babylon för att (1) med hjÀlp av spiritism personligen kalla fram och tala med de onda andarna, och (2) för att genom onda, lögnaktiga andar, förvilla sÄ gott som hela vÀrlden.

C. ”Jordens inbyggare har druckit sig druckna” frĂ„n styggelsens och otuktens vin som finns i hennes gyllene kalk. (Uppenbarelseboken 17:2, 4 18:3).

Svar: I Bibeln symboliserar ordet “styggelse”, lögner (ApostlagĂ€rningarna 12:22). Babylons vin, som innehĂ„ller irrlĂ€ror, förvirrar och förlamar dem som dricker det och gör dem andligt berusade och omtöcknade.

D. ”Konungarna pĂ„ jorden har bedrivit otukt med henne.” Uppenbarelseboken 18:3.
Svar: Kyrkan Àr Kristi brud (Uppenbarelseboken 19:7-8) vilket betyder att hon mÄste Àlska och vara Kristus trogen - det innebÀr, enligt Jesus, att följa hans budord (Johannes 14:15). PÄvekyrkan fördöms hÀr för att ha vÀnt ryggen till sin make Jesus (Jakob 4:4), och för att ha ingÄtt "utomÀktenskapliga" förbindelser med civila regeringar (förening mellan kyrka och stat) för att pÄ sÄ sÀtt fÄ stöd.

E. Handlandet med “livegna och trĂ€lar” (Uppenbarelseboken 18:13).
Svar: Gud utpekar hÀr Babylon för att ha behandlat mÀnniskor som varor och inte som Guds vÀrdefulla barn.

Att tro pÄ en falsk lÀra leder till andlig onykterhet, vilket gör det extremt svÄrt att förstÄ sanningen.
Att tro pÄ en falsk lÀra leder till andlig onykterhet, vilket gör det extremt svÄrt att förstÄ sanningen.

11. Vilka Àr nÄgra av de falska lÀror som Babylons vin innehÄller och som leder mÀnniskor till att bli andligt omtöcknade och förvirrade?

Svar:   Otroligt nog fnns det lĂ€ror inom protestantismen idag, som inte alls finns i Bibeln. De har kommit in i de protestantiska kyrkorna frĂ„n moderkyrkan i Rom, som i sin tur har tagit med dem frĂ„n hedendomen. NĂ„gra av dessa falska lĂ€ror Ă€r:

A. Guds lag har blivit Àndrad eller upphÀvd.
Guds lag kan aldrig Àndras eller upphÀvas (Lukas 16:17. Detta visas tydligt i studieguide 6.

B. SjÀlen Àr odödlig.
I Bibeln nĂ€mns orden “sjĂ€l” och “ande” 1,700 gĂ„nger. Men inte pĂ„ ett enda stĂ€lle sĂ€gs det att den Ă€r odödlig. MĂ€nniskor Ă€r dödliga (Job 4:17), och inte förrĂ€n vid Jesu Ă„terkomst blir nĂ„gon enda mĂ€nniska odödlig (1 Korinterbrevet 15:51-54). (Se studieguide 10 för mer information.)

C. Syndare brinner för evigt i helvetet.
Bibeln sÀger oss att syndare helt kommer att förgöras i elden, bÄde till kropp och sjÀl (Matteus 10:28). Ett evigt helvete av plÄga Àr inte vad Bibeln lÀr ut. (LÀs mer i studieguide 11.)

D. Det Àr inte nödvÀndigt att man döps genom nedsÀnkning.
Dop genom nedsÀnkning i vatten Àr den enda dopform som Bibeln erkÀnner. (LÀs mer om detta i studieguide 9.)

E. Söndagen Àr Guds heliga dag.
Bibeln lÀr otvetydligt att Guds heliga dag Àr veckans ursprungliga sjunde dag, lördagen. (LÀs mer i studieguide 7.)

Notera: NĂ€r dessa falska lĂ€ror vĂ€l har blivit accepterade som sanning sĂ„ för det med sig “förvirring” (vilket Ă€r vad ordet “Babylon” bokstavligt betyder) och leder till att det blir svĂ„rare för mĂ€nniskor att förstĂ„ Bibeln.

För eftertanke
Det kommer kanske som en chock för nÄgon att inse han eller hon omedvetet kan ha druckit av Babylons vin. Kanske Àr allt detta nytt för just dig. Om det Àr sÄ, be dÄ Gud om ledning (Matteus 7:7). Se sedan efter i Bibeln hur det verkligen förhÄller sig (ApostlagÀrningarna 17:11). Om du lovar Jesus att alltid följa dit han leder, kommer han att se till att du inte hamnar fel (Johannes 7:17).

Himlens Ànglar kommer att vara pÄ Guds folks sida i jorden sista strid.
Himlens Ànglar kommer att vara pÄ Guds folks sida i jorden sista strid.

12. Vem kommer att vara pÄ Guds sida i striden vid Armageddon?

Svar:   I den sista striden kommer himlens Ă€nglar (Hebreerbrevet 1:13, 14 Matteus 13:41-42) och Guds folk - de som Ă„terstĂ„r (Upp 12:17) - att vara allierade med Jesus, hĂ€rföraren för himlens armĂ©, (Upp 19:11-16) mot Satan och hans anhĂ€ngare.

De av Guds folk som ÄterstÄr Àr de som inte antar Babylons irrlÀror (Se mer detaljer i studieguide 23). Dessa mÀnniskor Àr kÀnda för: (1) sin kÀrlek till Jesus (1 Johannes 5:2-3), (2) sin lojalitet och tilltro till honom (Upp 14:12), och (3) att de lyder och följer Bibeln och Guds bud (Upp 12:17 Johannes 8:31-32).

I den sista tiden kommer Satan att lura alla dem som inte insisterar pÄ klara bibelbevis för varje pÄstÄdd biblisk lÀra.
I den sista tiden kommer Satan att lura alla dem som inte insisterar pÄ klara bibelbevis för varje pÄstÄdd biblisk lÀra.

13. Vilken strategi kommer Satan att tillÀmpa i denna sista strid mellan Guds sanning och Satans lögner?

Svar:   Satan, Ă€ven om han sĂ€llan öppet erkĂ€nner det, hatar Gud och hans Son. Satan och hans onda Ă€nglar kommer att ge sig ut för att vara heliga Ă€nglar eller hĂ€ngivna kristna ledare (2 Korinterbrevet 11:13-15). Det Satan kommer att framföra som bevis kommer att framstĂ„ som sĂ„ rĂ€ttfĂ€rdigt, andligt, och Jesuslikt att nĂ€stan alla pĂ„ jorden blir lurade och följer honom (Matteus 24:24). Han kommer utan tvekan att anvĂ€nda sig av Bibeln, precis som han gjorde nĂ€r han frestade Jesus i öknen (Matteus 4:1, 11). Satans logik var sĂ„ övertygande att den lurade en tredjedel av Ă€nglarna i himlen, Adam och Eva, och (vid syndafloden) alla förutom Ă„tta mĂ€nniskor pĂ„ jorden.

Guds ord avslöjar Satans strategier.
Guds ord avslöjar Satans strategier.

14. Vad Àr Guds motstrategi?

”HĂ„ll er till lagen och till vittnesbördet! Om de inte predikar i enlighet med dessa, sĂ„ finns det inget ljus i dem.” Jesaja 8:20. (KJV)

Svar:   Gud bemöter alltid Satans lögner med sanningar ur Bibeln. NĂ€r Jesus blev frestad av Satan i öknen sĂ„ citerade Jesus hela tiden Skriften (Matteus 4:1-11). Genom de rĂ€ttfĂ€rdiga som Ă„terstĂ„r, kommer Gud att göra Babylons ogudaktighet kĂ€nd för alla. Han kommer att visa att Babylon förkunnar ett falskt evangelium (Galaterbrevet 1:8-12) och orsakar miljarder med mĂ€nniskor att bli bedragna och gĂ„ förlorade. Guds motdrag finner vi i de tre Ă€nglarnas budskap i Upp 14:6-14. Vi studerar dessa budskap i nio av de 27 studieguiderna i den hĂ€r serien. Dessa tre fantastiska budskap avslöjar och varnar oss för Satans lögner och förfalskningar. De uppmanar ocksĂą oss mĂ€nniskor att tillbe och lyda Gud bĂ„de i tanke och handling, genom att följa Bibelns sanningar.

Varenda mÀnniska pÄ jorden fÄr genom dessa sista budskap vetskap om Guds underbara sanning och ljus.
Varenda mÀnniska pÄ jorden fÄr genom dessa sista budskap vetskap om Guds underbara sanning och ljus.

15. Kommer Guds sista budskap om varning och hopp att kunna nÄ alla?

”DĂ€refter sĂ„g jag en annan Ă€ngel komma ned frĂ„n himmelen. Han hade stor makt, och jorden upplystes av hans hĂ€rlighet.” Upp 18:1.

Svar:   I Bibeln representerar Ă€nglarna budbĂ€rare eller budskap (Hebreerbrevet 1:13-14). Guds sista vĂ€djan symboliseras av en mĂ€ktig Ă€ngel vars hĂ€rlighet Ă€r sĂ„ stor att hela vĂ€rlden lyses upp med Guds sanning och ljus. Detta sista budskap frĂ„n Gud kommer att nĂ„ ut till alla jordens invĂ„nare (Uppenbarelseboken 14:6; Markus 16:15; Matteus 24:14).

NÀr Jesu sista vÀdjan har nÄtt ut hela vÀrlden, kommer Guds sanna folk att dra ut frÄn Babylon för att följa honom.
NÀr Jesu sista vÀdjan har nÄtt ut hela vÀrlden, kommer Guds sanna folk att dra ut frÄn Babylon för att följa honom.

16. Vilken sista, entrÀgna bön har Jesus till dem som befinner sig i Babylon?

Svar:   Han sĂ€ger: "Dra ut ifrĂ„n henne [Babylon], ni mitt folk, sĂ„ att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och fĂ„r er del av hennes plĂ„gor. Ty hennes synder rĂ€cker Ă€nda upp till himmelen, och Gud har kommit ihĂ„g hennes orĂ€ttfĂ€rdiga gĂ€rningar." Upp 18:4-5.

LÀgg mÀrke till att Jesus kallar mÄnga av de mÀnniskor som Àr i Babylon för "mitt folk". Det finns miljontals uppriktiga kristna i Babylon som Ànnu inte har hört denna entrÀgna varning. Dessa mÀnniskor Àlskar Gud över allt annat, och Jesus sÀger att de Àr hans barn.


17. Vad kommer de av Guds barn, som Àr i Babylon, att göra nÀr de hör denna entrÀgna uppmaning att dra ut dÀrifrÄn?

Svar:   Jesus svarar nĂ€r han sĂ€ger, "Jag har ock andra fĂ„r, som inte hör till detta fĂ„rahus. OcksĂ„ dem mĂ„ste jag dra till mig, och de ska lyssna till min röst. SĂ„ skall det bli en hjord och en herde." "Mina fĂ„r lyssnar till min röst, och jag kĂ€nner dem, och de följer mig." Johannes 10:16, 27.

Jesus kÀnner de av sina barn som Àr i Babylon, och han har lovat att kalla dem ut dÀrifrÄn innan förstöringen. Och det mest underbara Àr, att Jesus lovar att hans barn som fortfarande Àr i Babylon kommer att höra och kÀnna igen hans röst och kunna rÀdda sig dÀrifrÄn.

Note: Detta Àr den sjunde studieguiden i en serie av nio som handlar om de tre Ànglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14. VÄr nÀsta studieguide beskriver Guds församling i den sista tiden sÄ noga att det inte gÄr att ta miste.


18. Om du Àr i Babylon, Àr du villig att följa Jesu entrÀgna bön om att dra ut dÀrifrÄn?

Svar:   


FrÄgor för eftertanke

1. Är det inte bĂ€ttre att jag stannar i Babylon och försöker göra saker bĂ€ttre dĂ€r istĂ€llet för att gĂ„ dĂ€rifrĂ„n?


Nej. Jesus sÀger att Babylon kommer att förintas, inte att hon omvÀnder sig. Hon kommer att bli hopplöst drucken av sitt vin (identifierat som falska lÀror i Uppenbarelseboken 18:5-6). Det Àr dÀrför Gud kallar pÄ sitt folk att de ska dra ut dÀrifrÄn (Upp 18:4).

2. Vilka Àr konungarna frÄn öster i Uppenbarelseboken 16:12?


Konungarna frÄn öster Àr himmelens konungar (Fader och Son). De kallas för konungarna frÄn öster eftersom det Àr dÀrifrÄn de himmelska varelserna nÀrmar sig jorden. LÀgg till exempel mÀrke till följande:

A. Jesus Äterkomst kommer att ske frÄn öster (Matteus 24:27).

B. Guds hÀrlighet kommer öster ifrÄn (Hesekiel 43:2).

C. Ängeln med den levande Gudens signet kommer frĂ„n öster (Uppenbarelseboken 7:2).

D. Solen, som symboliserar Jesus, gÄr upp i öster (Malaki 4:2)

3. Antyder varningen om Babylons fall att Babylon inte alltid har varit fallen?


Ja, det gör det. MÄnga av de kyrkor som nu utgör Babylon har förr stÄtt starka och lojala pÄ Jesus sida. Dess grundare var Àrliga GudsmÀn som ivrigt sökte Bibelns sanning. Dock har inte alla kyrkor avfallit. Men varje kyrka som lÀr ut Babylons falska lÀror och följer hennes principer riskerar bli en av hennes fallna döttrar.

4. NÀr en kristen blir kallad att dra ut frÄn Babylon, vart ska han eller hon dÄ ta vÀgen?


Hitta det Guds folk som följer Guds bud, som har Jesu tro, och som predikar de tre Ànglarnas budskap för hela vÀrlden, och anslut dig till dem (Uppenbarelseboken 14:6-12) I studieguide 23 beskrivs Guds kyrka pÄ Àndens tid.

5. Vad representerar de 10 kungarna i Uppenbarelseboken 17:12-16?


De 10 kungarna representerar vĂ€rldens nationer. Bildstodens 10 tĂ„r i Daniel kapitel 2 och vilddjurets 10 horn i kapitel 7 symboliserar Europas 10 kungariken. I Uppenbarelseboken kapitel 11 till 18 har dock denna symbol en vidare betydelse och dĂ€r menas ”konungarna i hela vĂ€rlden” eller ”konungarna pĂ„ jorden.” (Se Uppenbarelseboken 16:14; 18:3.)

6. Vad symboliserar grodorna i Uppenbarelseboken 16:13-14?


En groda fĂ„ngar sitt byte med tungan, vilket kan symbolisera det falska tungomĂ„lstalandet som sveper över jorden idag. Kom ihĂ„g att mirakel, inklusive tugomĂ„lstalande, bara bevisar en sak — övernaturlig kraft. Men Bibeln lĂ€r oss att övernaturlig kraft kan komma bĂ„de frĂ„n Gud och frĂ„n Satan. Det förklaras vidare att Satan, i skepnad av en ljusets Ă€ngel frĂ„n himlen (2 Korinter 11:13-15), kommer att pĂ„ ett sĂ„dant skickligt sĂ€tt anvĂ€nda sig av övernaturliga mirakel att nĂ€stan hela vĂ€rlden lĂ„ter sig luras och blir hans anhĂ€ngare (Upp 13:3). Just nu anvĂ€nder han sig av den förfalskade andliga gĂ„van av tungomĂ„lstalande för att sammansvetsa vĂ€rldens olika kyrkor och religioner — inklusive hedendom och satandyrkare. Alla dessa anser att tungomĂ„lstalandet Ă€r ett bevis för att deras tro Ă€r den rĂ€tta.

Vi mÄste pröva andarna
Bibeln uppmanar oss att pröva andarna (1 Johannes 4:1). Om det inte stÀmmer överens med vad Bibeln sÀger sÄ Àr det en förfalskning. (Jesaja 8:19-20). Dessutom ges de Àkta andegÄvorna aldrig till nÄgon som medvetet gÄr emot Guds vilja (ApostlagÀrningarna 5:32). Men det finns ocksÄ ett Àkta tungomÄlstalande. Det Àr nÀr en person pÄ ett mirakulöst sÀtt, flytande kan tala ett sprÄk som den personen aldrig har lÀrt sig (ApostlagÀrningarna 2:4-12). Gud anvÀnder sig av denna gÄva nÀr han behöver nÄgon som predikar evangelium för mÀnniskor som talar andra sprÄk. Det behövdes vid pingsten eftersom Ätminstone 17 olika sprÄkgrupper dÄ var representerade, och lÀrjungar förmodligen bara kunde ett enda sprÄk.

7. Kommer New Age rörelsen att spela en stor roll i den slutgiltiga konflikten mellan gott och ont?


Utan tvekan! Den Ă€r starkt involverad i parapsykologi, spiritism och ockulta fenomen. Spiritism kommer helt klart att spela en stor roll i slutscenen av jordens drama. Tillsammans med det förfalskade tungomĂ„lstalandets övernaturliga kraft och Ă€ndtidens globala koalition av kyrkor, kommer spriritismen att svepa över hela jorden. New Age rörelsens tro pĂ„ reinkarnation och andekommunikation Ă€r inget annat forntidens hedendom i ny skepnad. Dess tro pĂ„ en odödlig sjĂ€l som kan kommunicera med levande mĂ€nniskor, Ă€r samma lögn som Satan drog för Eva i Edens LustgĂ„rd: ”Ingalunda ska ni dĂ¶â€. 1 Mosebok 3:4. (För mer detaljer om döden, se studieguide 10.)

8. Det Àr uppenbart det Àr Antikrists, eller pÄvedömets, aktiviteter som Gud avslöjar i Daniel kap. 7 och i Upp kap. 13, 17, och 18. NÀmns Antikrist Àven pÄ andra stÀllen i Bibeln?


Ja, i Ätminstone nio av Gamla och Nya Testamentes profetior nÀmns vilddjurets, eller Antikrists, makt (eller förehavanden): Daniel 7, 8, 9, 11; Uppenbarelseboken 12, 13, 16, 17, 18, 19. NÀr Gud vid nio olika tillfÀllen talar om en och samma makt sÄ Àr det helt sÀkert för att han vill att vi ska lyssna till vad han har att sÀga.

9. Har Satans herradöme som kallas ”Babylon”, sitt ursprung vid Babels torn?


Nej, det uppstod nĂ€r Satan gjorde uppror mot Gud i himlen. Profeten Jesaja symboliserade faktiskt Lucifer vid tidpunkten för hans fall frĂ„n himlen, som Babylons kung (Jesaja 14:4, 12-15). Ända sedan synden uppstod har Gud kallat Satans herrradöme för Babylon. Satan kĂ€mpar entrĂ€get för att besegra Gud, sopa undan Guds rike, och att etablera sitt eget rebelliska kungarike Babylon i hela universum. Jesus sĂ€ger att det bara finns tvĂ„ sidor (Matteus 7:13-14). Varenda levande sjĂ€l pĂ„ jorden kommer till slut att stĂ€lla upp pĂ„ antingen Jesus eller Babylons sida. Det handlar om liv eller död. De som följer och tjĂ€nar Jesus kommer att bli rĂ€ddade in i hans himmelska rike. De som stöder Babylon kommer att bli uppbrĂ€nda i eld. Det finns idag vĂ€ldigt lite tid kvar för att bestĂ€mma sig. Det Ă€r dĂ€rför som Jesu varning för Ă€ndtidens Babylon Ă€r sĂ„ extremt viktig och brĂ„dskande.

10. Vad menas med att vattnet i floden Eufrat torkar ut för att bereda vÀg för kungarna frÄn öster, som det stÄr om i Uppenbarelseboken 16:12?


Innan general Darius frĂ„n Medien intog det antika Babylon, ledde han om vattnet i floden Eufrat, som rann under stadens murar, ner i en konstgjord sjö. Detta gjorde det möjligt för Darius armĂ© att under natten torrskodda marschera under muren rakt in i staden. I Uppenbarelsebokens profetior symboliserar ”vatten” mĂ€nniskor (Uppenbarelseboken 17:15). Vattnet i floden Eufrat syftar alltsĂ„ pĂ„ mĂ€nniskomassorna i ”det stora Babylon”. De kommer inte lĂ€ngre att stödja Babylon, utan vĂ€nda sig mot henne för att förstöra henne (Uppenbarelseboken 17:16). SjĂ€lva tillbakadragandet av stöd till ”det stora Babylon” görr segern Ă€nnu större för kungarna frĂ„n öster, vĂ„r himmelske Fader och hans Son.


TestfrÄgor

1. Vad betyder ordet ”Babylon”? (1)


_____   Förvirring
_____   Uppror
_____   Bedragare

2. Vem stÄr moder Babylon som symbol för i Bibelns profetia? (1)


_____   Förenta Nationerna.
_____   PĂ„vedömet
_____   Maria, Jesu moder.

3. Vilka Àr moder Babylons döttrar? (1)


_____   Nya Testamentets kvinnor — Priscilla, Elisabet, Dorcas.
_____   Europas drottningar.
_____   Kyrkor som följer moder Babylons falska lĂ€ror och ritualer.

4. Vad symboliserar moder Babylon nÀr hon rider pÄ vilddjuret?


_____   Kyrkans kontroll över staten, vilken ger sitt fulla stöd.
_____   Kvinnor Ă€r bra domptörer.
_____   Kvinnor ska Ă„ka och inte gĂ„.

5. Vilka av Babylons falska lÀror kommer att göra mÀnniskor andligt förvirrade? (4)


_____   Ă„ktenskapets helighet.
_____   Döden Ă€r en sömn.
_____   Syndare brinner för evigt i helvetet.
_____   Söndagen Ă€r Guds heliga dag.
_____   Andar, eller sjĂ€lar, Ă€r odödliga.
_____   Dop genom nedsĂ€nkning.
_____   Man kan Ă€ndra eller lĂ€gga till i Guds lag.

6. ”Babylon Ă€r fallet” betyder att (1)


_____   En Ă€ngel föll frĂ„n himlen.
_____   Babylon har förstörts genom en jordbĂ€vning.
_____   Moderkyrkan och andra kyrkor som anammat hennes irrlĂ€ror har avfallit ifrĂ„n Bibelns sanning och frĂ„n tillbedjan av den sanne Guden.

7. Symbolen ”konungarna ifrĂ„n öster” representerar (1)


_____   Jesus och Fadern.
_____   Satans verksamhet genom hedendomen.
_____   VĂ€rldens nationer.

8. Vad symboliserar upptorkandet av vattnet i floden Eufrat? (1)


_____   Att det under den sista tiden kommer att rĂ„da allvarlig brist pĂ„ vatten.
_____   Att det inte kommer att finnas nĂ„gon mat att tillgĂ„ under den sista tiden.
_____   Att Babylon förlorar stödet frĂ„n sina anhĂ€ngare.

9. Babylon Àr ett samlingsnamn som innefattar nÀstan alla religioner och kyrkor. (1)


_____   Ja
_____   Nej

10. Vem Àr det i verkligheten som kallar mÀnniskorna ut frÄn Babylon? (1)


_____   Ă„nglar.
_____   De tio konungarna.
_____   Lucifer.
_____   Jesus.

11. Vore det inte bÀttre att försöka omvÀnda en fallen kyrka istÀllet för att lÀmna den? (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

12. Vad menas med att vara berusad av Babylons vin? (1)


_____   Att man Ă€r alkoholist.
_____   Att man deltar i hennes fester.
_____   Att man Ă€r fysiskt sjuk.
_____   Att man har blivit förvirrad av hennes falska lĂ€ror och doktriner.

13. Vilka tre makter kommer under Àndtiden att stÄ enade i striden mot Jesus och hans folk? (3)


_____   Icke-kristna religioner.
_____   Förenta Nationerna.
_____   AvfĂ€llig protestantism.
_____   MĂ€nniskor frĂ„n rymden.
_____   PĂ„vedömet

14. Kommer Guds folk att komma ut frÄn Babylon nÀr han kallar pÄ dem? (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

15. MÄnga mÀnniskor befinner sig i Babylon utan att vara medvetna om det. (1)


_____   Ja
_____   Nej

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top