Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Är lydnad det samma som paragrafrytteri?

Är lydnad det samma som paragrafrytteri?
Det finns de som inte tycker att det är så farligt att bryta mot trafikreglerna eller fuska lite med skatten. Men Guds lag fungerar helt annorlunda. Gud ser allt vi gör, hör allt vi säger, och han bryr sig om hur vi uppför oss. Även om Gud alltid är beredd att förlåta oss våra synder, så är dock konsekvenserna av att bryta mot Guds bud, direkt dödliga. Det förunderliga är att en del kristna kallar det formalism eller paragrafrytteri, om man försöker följa Guds bud. Jesus säger att den som verkligen älskar Gud, gör vad han ber om. Är då lydnad detsamma som paragrafrytteri? Ta dig tid att läsa detta studiebrev noggrannt... det är konsekvenser för evigheten, som står på spel!
Gud känner dig och bryr sig om DIG personligen.
Gud känner dig och bryr sig om DIG personligen.

1. Lägger Gud verkligen märke till mig som enskild person?

"Gud... som ser mig" 1 Mosebok 16:13. "Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Evad jag sitter eller uppstår, vet du det; du förstår mina tankar fjärran ifrån. ...Med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo." Psaltaren 139:1-4. "Men på er är till och med huvudhåren allasammans räknade." Lukas 12:7.

Svar:   Ja, Gud känner varenda person på jorden bättre än vi känner oss själva. Han intresserar sig för varje enskild individ och vakar över allt vi gör. Inget enda av det vi säger, tänker eller gör undgår honom.

Sök Guds vilja i Bibeln. Det är din enda trygghet.
Sök Guds vilja i Bibeln. Det är din enda trygghet.

2. Kan jag komma till himlen utan att lyda Guds bibelord?

"Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21. "Men vill du ingå i livet, så håll buden." Matteus 19:17. "När han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning." Hebreerbrevet 5:9.

Svar:   Nej! På den punkten är Bibeln mycket tydlig. Frälsningen och himmelriket är för dem som lyder Guds bud. Gud lovar inte evigt liv till någon bara för att han säger sig vara kristen, eller är medlem i en kyrka, eller är döpt. Han ger det till dem som gör hans vilja som den står i Bibeln. Sådan lydnad är naturligtvis bara möjlig med hjälp från Kristus (Apostlagärningarna 4:12).

Endast <i>en</i> väg leder till himlen. Bibeln är kartan som visar oss den vägen.
Endast en väg leder till himlen. Bibeln är kartan som visar oss den vägen.

3. Varför kräver Gud lydnad? Varför är det nödvändigt?

"Den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få är de som finner den." Matteus 7:14. "Men den som går miste om mig han skadar sig själv; alla de som hatar mig, de älskar döden." Ordspråksboken 8:36. "Och Herren bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i det att han behöll oss vid liv." 5 Mosebok 6:24

Svar:   Därför att det bara finns en smal väg som leder till rättfärdighet, och därmed också till Guds rike. Alla vägar leder inte till samma ställe. Bibeln är vår karta och handbok med alla instruktioner, varningar och information vi behöver för att tryggt nå fram. Att avfärda någon del av kartan, gör att man leds bort från Gud och hans rike. Guds universum är ett universum av lag och ordning. Det finns både naturlagar, morallagar och andliga lagar. Att bryta mot någon av dessa lagar har en bestämd verkan. Om vi inte hade fått Bibeln, så hade vi genom att pröva oss fram, förr eller senare ändå upptäckt dessa lagar, och sett att Bibelns principer faktiskt existerar och fungerar. Dessa Bibliska principer är också skrivna i vår kropp, i vårt nervsystem, i vårt hormonsystem och i våra hjärnor. När vi ignorerar dem blir resultatet trasiga nerver, sjukdomar och allt möjligt elände. Bibelns ord är alltså inte bara råd som vi kan följa eller inte följa utan konsekvenser. Bibeln talar om för oss vilka dessa konsekvenser är och hur vi kan undvika dem. En person kan inte leva hur som helst och ändå bli lik Jesus, lika lite som en byggmästare kan ignorera ritningarna för ett hus utan att få problem. Det är därför Gud säger åt oss att följa ritningarna som finns i Bibeln. Det finns inget annat sätt att bli lik honom och passa in i hans rike. Och det finns heller ingen annan väg till sann glädje.

Gud kan förgöra synden först när alla människor förstår och erkänner att han är rättvis, kärleksfull och god.
Gud kan förgöra synden först när alla människor förstår och erkänner att han är rättvis, kärleksfull och god.

4. Varför tillåter Gud olydnad? Varför inte förgöra all synd och alla syndare direkt?

"Herren kommer med sina mångtusen heliga, för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de har övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom." Judas 14-15. "Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böja sig, och alla tungor skall prisa Gud." Romarbrevet 14:11.

Svar:   Gud låter olydnad och synd fortgå ända tills alla människor på jorden har blivit övertygade om Guds rättvisa, kärlek och nåd. Alla kommer till slut att inse att Gud, genom att kräva lydnad, inte försöker terrorisera oss utan att han i stället försöker hindra oss från att skada och förgöra oss själva. Själva problemet med synd kommer inte att vara löst förrän de mest cyniska och envisa syndarna har blivit övertygade om Guds kärlek och erkänner att han är rättvis. Det kanske krävs en katastrof eller något ännu värre för att övertyga en del. Men de tråkiga följderna av ett liv i synd kommer slutligen att övertyga alla människor om att Gud har rätt och är rättvis. Då, men bara då, kan Gud göra en ände på synd och olydnad.

Alla som medvetet väljer att inte följa Kristus kommer till slut att förgöras tillsammans med den synd de älskar.
Alla som medvetet väljer att inte följa Kristus kommer till slut att förgöras tillsammans med den synd de älskar.

5. Kommer Gud verkligen att förgöra de olydiga?

"Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen." 2 Petrus 2:4. "Alla ogudaktiga skall han förgöra." Psaltaren 145:20. "I lågande eld låter straffet drabba dem som inte känner Gud, och dem som inte är vår Herre Jesu evangelium lydiga." 2 Tessalonikerbrevet 1:8.

Svar:   Utan tvekan. Den olydige kommer att förgöras tillsammans med Satan och hans änglar. Därför är det verkligen hög tid att sluta upp med att vara flummig kring vad som är rätt eller fel. Människor måste sluta låta sig styras av sina egna idéer och egoistiska tankar och istället ägna mer uppmärksamhet åt Guds Ord. Och de borde göra det nu - det finns inte mycket tid kvar!

Gud lovar att om jag uppriktigt söker i Bibeln efter sanningen, så kommer jag inte att gå fel.
Gud lovar att om jag uppriktigt söker i Bibeln efter sanningen, så kommer jag inte att gå fel.

6. Jag vill lyda alla Guds bud. Hur kan jag vara säker på att jag inte missar något?

"Bed, och er skall bli givet; sök, och ni skall finna." Matteus 7:7. "Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, ...en som rätt utlägger sanningens ord." 2 Timoteus 2:15. "Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud." Johannes 7:17. "Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt med er." Johannes 12:35. "Vid blotta ryktet hörsammade de mig." Psaltaren 18:45.

Svar:   Gud lämnar inget utrymme för tvivel. Han lovar att skydda mig från villfarelse och tryggt leda mig till sanningen, om jag: (1) ärligt ber om hans ledning, (2) uppriktigt studerar hans ord, och (3) följer sanningen allteftersom han visar mig den.

Att som strutsen gömma huvudet i sanden när det gäller andliga frågor, leder endast till tragedi och undergång.
Att som strutsen gömma huvudet i sanden när det gäller andliga frågor, leder endast till tragedi och undergång.

7. Håller Gud mig ansvarig för sanningar i Bibeln som jag inte har fattat?

"Vore ni blinda, så hade ni inte synd. Men nu säger ni: 'Vi ser', därför står er synd kvar." Johannes 9:41. "Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till synd." Jakob 4:17. "Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall jag också förkasta dig." Hosea 4:6. "Sök, och ni skall finna". Matteus 7:7.

Svar:   Om jag aldrig haft tillfälle att lära mig om en viss bibelsanning, så håller Gud mig inte ansvarig för det. Men Bibeln lär att jag är ansvarig för allt ljus (kunskap om vad som är rätt) jag har eller skulle kunna ha! Många människor som vägrar eller struntar i att studera, söka, lära och lyssna, kommer att förgöras av Gud eftersom de har "förkastat kunskap". Att spela struts i dessa ytterst viktiga frågor är ödesdigert. Det är mitt ansvar att noggrannt söka efter sanningen.

Bara två av de tusentals Israeliter som lämnade Egypten följde i detalj Guds vilja och bara dessa två fick komma in i Kanaans förlovade land.
Bara två av de tusentals Israeliter som lämnade Egypten följde i detalj Guds vilja och bara dessa två fick komma in i Kanaans förlovade land.

8. Men Gud begär väl inte att jag ska lyda på varenda punkt eller i detalj?

"Av de män som har dragit upp ur Egypten skall ingen få se det land ...eftersom de inte i allt har efterföljt mig...ingen förutom Kaleb, ...och Josua, ...ty de har i allt efterföljt Herren." 4 Mosebok 32:11-12. "Människan skall leva inte allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun." Matteus 4:4. "Ni är mina vänner, om ni gör vad jag bjuder er." Johannes 15:14.

Svar:   Jo, det gör han. Guds folk på gamla testamentets tid lärde sig detta den hårda vägen. De var 603 550 män som lämnade Egypten för att bege sig till Kanans förlovade land. Av alla dessa, var det bara två (Kaleb och Josua) som noggrannt följde Gud, och de var också de enda som fick koma in i Kanan. De andra 603 548 dog i öknen. Jesus säger att vi ska leva enligt "allt" i Bibeln. Bibeln har inte ett ord för mycket eller för lite. Allt är lika viktigt.

Om jag inte följer ljuset när det visar sig för mig så kommer det snart att övergå i mörker.
Om jag inte följer ljuset när det visar sig för mig så kommer det snart att övergå i mörker.

9. När jag upptäckt en ny sanning så är det väl bäst att jag väntar på lägligt tillfälle innan jag lever efter den?

"Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt med er." Johannes 12:35. "Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud." Psaltaren 119:60. "Nej, sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla er." Matteus 6:33. "Vid blotta ryktet hörsammade de mig." Psaltaren 18:44.

Svar:   Nej, har du väl förstått en bibelsanning så är det aldrig bäst att vänta. Uppskjutandet är faktiskt Satans farligaste fälla. Det verkar ofarligt, men Bibeln lär oss att om en person inte agerar direkt när ljuset visar sig, så övergår det snabbt till mörker. Det som hindrar att vi lyder försvinner inte medan vi står och väntar. Just dessa hinder brukar i stället växa. Människan säger till Gud, "Visa mig vägen, så ska jag följa den". Men Gud säger precis tvärtom. Han säger, "Gå framåt, och jag ska visa dig vägen."

Satan uppfann lögnen som säger att det är omöjligt att lyda.
Satan uppfann lögnen som säger att det är omöjligt att lyda.

10. Men fullkomlig lydnad är väl ändå en mänsklig omöjlighet?

"För Gud är allting möjligt." Matteus 19:26. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13. "Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg!" 2 Korinterbrevet 2:14. "Om någon förblir i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kan ni intet göra." Johannes 15:5. "Om ni är villiga att höra, skall ni få äta av landets goda." Jesaja 1:19.

Svar:   Ingen av oss kan lyda av egen kraft, men genom Kristus både kan vi och måste vi. För att få Guds begäran att framstå som orealistisk, uppfann Satan lögnen om att att lydnad är omöjlig.

Om jag ignorerar de varningar Gud i kärlek ger, så kommer jag att förgås.
Om jag ignorerar de varningar Gud i kärlek ger, så kommer jag att förgås.

11. Vad kommer att ske med en person som medvetet väljer att inte lyda?

"Om vi med berått mod syndar, sedan vi har undfått kunskapen om sanningen, så återstår inte mer något offer för våra synder, utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som skall förtära motståndarna." Hebreerbrevet 10:26-27. "Vandra medan ni har ljuset, på det att mörkret inte må få makt med er; den som vandrar i mörkret, han vet ju inte var han går." Johannes 12:35.

Svar:   Bibeln lämnar inget utrymme för tvivel. Svaret är oangenämt men sant. När en person medvetet avvisar ljuset och fortsätter i olydnad, så kommer ljuset till slut att slockna och personen blir kvar i totalt mörker. En person som inte tar emot sanningen öppnar sig för en "villfarelsens makt" som gör att han eller hon tror på lögn (2 Tessalonikerbrevet 2:11). Från och med den stunden är den personen förlorad.

Inget barn lyder villigt sina föräldrar om det inte samtidigt älskar dem.
Inget barn lyder villigt sina föräldrar om det inte samtidigt älskar dem.

12. Jag trodde att kärlek var viktigare än lydnad. Är det inte så?

"Jesus svarade: ...Om någon älskar mig så håller han mitt ord ...Den som inte älskar mig, han håller inte mina ord." Johannes 14:23-24. "Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga." 1 Johannes 5:3.

Svar:   Nej, så är det inte. Bibeln lär oss faktiskt att utan lydnad kan ingen äkta kärlek till Gud existera. Inte heller kan en person vara genuint lydig utan kärlek. Inget barn lyder sina föräldrar om det inte samtidigt älskar dem. Inte heller älskar det sina föräldrar utan att lyda dem. Äkta kärlek och lydnad är som siamesiska tvillingar. När man delar på dem dör de.

Endast den som följer sitt lands lagar kan åtnjuta frihet. På samma sätt är kristen frihet, frihet från olydnad.
Endast den som följer sitt lands lagar kan åtnjuta frihet. På samma sätt är kristen frihet, frihet från olydnad.

13. Men jag har alltid trott att om man är verkligt fri i Kristus, så behöver man inte lyda. Är det inte så?

"Om ni förblir i mitt ord, ...skall ni förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." "Var och en som gör synd, han är syndens träl". Johannes 8:31-32, 34. "Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då ni var syndens tjänare, och för att ni har blivit av hjärtat lydiga, så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild, och för att ni, när ni nu har gjorts fria ifrån synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten." Romarbrevet 6:17-18. "Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag lyder dina befallningar." Psaltaren 119:44-45.

Svar:   Nej. Riktig frihet (frihet "från synd") kan bara komma från lydnad. (Romarbrevet 6:18). Olydnad är att bryta mot Guds lagar (1 Johannes 3:4). Den medborgare som följer sitt lands lagar är fri. De olydiga åker fast och förlorar sin frihet. Frihet utan lydnad är en falsk känsla av frihet. Som en drivande ballong eller en förarlös bil. Det leder till kaos och anarki. Äkta kristen frihet betyder frihet från olydnad. Olydnad skadar alltid en person och gör honom till slav under den onde.

Barn som älskar sina föräldrar lyder, även om de inte alltid förstår. Samma sak gäller för Guds barn.
Barn som älskar sina föräldrar lyder, även om de inte alltid förstår. Samma sak gäller för Guds barn.

14. När jag tror att Gud begär en viss sak, ska jag då lyda honom även om jag inte förstår varför han begär det?

"Hör blott Herrens röst ...så skall det gå dig väl, och du skall få leva." Jeremia 38:20. "Den som förlitar sig på sitt förstånd, han är en dåre." Ordspråksboken 28:26. "Bättre är att ta sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor." Psaltaren 118:8. "Så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." Jesaja 55:9. "Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outrannsakliga hans vägar! Ty vem har lärt känna Herrens sinne?" Romarbrevet 11:33-34. "Och de blinda skall jag leda på en väg som de inte känner." Jesaja 42:16. "Du skall kungöra mig livets väg." Psaltaren 16:11.

Svar:   Absolut! Vi måste lita på att Gud i sin vishet ibland kräver saker av oss som vi inte kan förstå. Normalt lyder barn sina föräldrar även när de inte förstår varför. Vår tro på Gud gör att vi litar på att han vet vad som är bäst för oss och att han aldrig skulle leda in oss på fel väg. Det skulle vara oklokt av oss att ifrågasätta Guds ledarskap, bara för att vi inte alltid förstår alla hans skäl.

Satan hatar dig och vill att du ska vara olydig mot Gud eftersom han vill att du ska gå förlorad.
Satan hatar dig och vill att du ska vara olydig mot Gud eftersom han vill att du ska gå förlorad.

15. Vem står egentligen bakom all olydnad, och varför?

"Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen." "Därav är uppenbart vilka som är Guds barn, och vilka som är djävulens barn, därav att var och en som inte gör vad rättfärdigt är, han är inte av Gud." 1 Johannes 3:8, 10. "Satan ...förvillar hela världen." Uppenbarelseboken 12:9.

Svar:   Det är Satan som står bakom olydnaden. Han vet att all olydnad är synd och att synd leder till bekymmer, elände, avståndstagande från Gud, och slutligen till undergång. I sitt desperata hat försöker han leda varenda männniska till olydnad. Även dig. Du måste se sanningen i vitögat och fatta ditt beslut. Olydnad leder till fördärvet, att följa Jesus leder till livet. Ditt beslut om lydnad är ditt beslut om Jesus. Man kan inte skilja på honom och sanningen för han säger, "Jag är sanningen." Johannes 14:6. "Välj ut åt er i dag vem ni vill tjäna." Josua 24:15.

Efter pånyttfödelsens (omvändelsens) mirakel, fortsätter Gud att göra mirakel för att vi ska växa i tron.
Efter pånyttfödelsens (omvändelsens) mirakel, fortsätter Gud att göra mirakel för att vi ska växa i tron.

16. Vilket underbart löfte om ett supermirakel ger Bibeln åt Guds barn?

"Han som i er har begynnt ett gott verk, han skall också fullborda det, intill Kristi Jesu dag." Filipperbrevet 1:6.

Svar:   Gud vare pris! Han lovar att precis som han mirakulöst gjorde oss till nya människor, så kommer han, om vi följer honom,även att fortsätta göra de underverk som behövs tills vi är i hamn i himmelriket.


17. Det är tryggt att veta att Jesus inte bara låter de som tar emot honom födas på nytt, utan att han även fortsätter att utföra under i våra liv ända till slutet. För att jag älskar Jesus vill jag följa honom i lydnad från och med nu.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Kommer någon som verkligen tror att han är frälst, ändå kunna gå förlorad?


Ja! I Matteus 7:21-23 står det klart och tydligt att många som profeterar, driver ut onda andar och gör många fina saker i Jesu namn kommer att gå förlorade, fastän de tror att de är räddade. Jesus säger att de är förlorade för att det inte följde "min himmelske Faders vilja." Vers 21. Den som inte lyder Gud kommer till slut att tro på lögn, (2 Tessalonikerbrevet 2:11-12) och tro att de är räddade när de istället är förlorade.

2. Eftersom det bara finns en rätt väg, vad händer då med ärliga människor som tror att de följer den rätta vägen när de egentligen inte gör det?


Jesus säger att han ska ropa på dem och visa dem den rätta vägen. Hans sanna får kommer då att höra och följa honom. (Johannes 10:16, 27).

3. Är inte uppriktighet och iver tillräckligt?


Nej! Vi måste också vara på rätt väg. Innan aposteln Paulus blev omvänd så förföljde han de kristna, uppriktigt och ivrigt. Men han hade fel. (Apostlagärningarna 22:3-4; 26:9-11).

4. Är det inte en vetenskaplig omöjlighet att Gud kan se oss alla samtidigt?


Noas översvämmning var också en vetenskaplig omöjlighet (det hade ju aldrig regnat tidigare - 1 Mosebok 2:5-6), men det hände ändå. Att hitta på "vetenskapliga" skäl till varför man inte skall lyda beskrivs i Romarbrevet 1:22 som det mest populära tidsfördriv av dem som "när de berömde sig av att vara visa, blev de dårar".

5. Vad kommer att hända med människor som aldrig har fått ljus?


Bibeln säger att alla har fått ljus. "Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen." Johannes 1:9. Varje enskild människa kommer att dömas i enlighet med det ljus han har fått. Enligt Romarbrevet 2:14-15 följer även hedningar det lilla ljus de fått.

6. Jag har bett Gud att ge mig ett tecken om han vill att jag ska lyda. Kan jag vara trygg nu?


Nej, det kan du inte! Jesus sa, "Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar tecken." Matteus 12:39. Alla läror ska jämföras med vad som står i Bibeln. Om de stämmer överens med Guds Ord så ska de antas och följas. (Jesaja 8:20 2 Timoteus 2:15). Människor som inte accepterar Bibelns enkla lära, kommer heller inte att bli övertygade av något tecken. Jesus sa ju, "Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så ska de inte heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda." Lukas 16:31.

7. Hebreerbrevet 10:26 verkar antyda att om en person medvetet begår en enda synd efter det att han vet vad som är rätt, så är den personen förlorad. Är det så?


Nej! Alla kan ångra en synd och bli förlåten. Bibeln talar inte här om ett felsteg eller en enstaka synd, utan om när man fortsätter att gång på gång medvetet syndar samtidigt som man vägrar lyssna till Jesu röst. Sådant handlande stöter bort den helige Ande (Efeserbrevet 4:30) och förhärdar hjärtat tills personen är "förmörkad till förståndet" (Efeserbrevet 4:18) och förlorad. Bibeln säger, "Bevara ock din tjänare för fräcka människor låt dem inte få makt med mig, så blir jag ostrafflig och fri ifrån svår överträdelse." Psaltaren 19:13.

8. Måste man inte vara lärd för att förstå Bibeln?


Nej! Även en enkel människa kan förstå den om man överlåterar sig åt Gud (Psaltaren 19:7; 119:130; Matteus 11:25).


Testfrågor

1. De människor som blir frälsta är (1)


_____   De som driver ut onda andar i Jesu namn.
_____   De som påstår sig älska Jesus.
_____   De som tar emot och lyder Gud.

2. Vilka tre saker hjälper mig förstå hela sanningen? (3)


_____   Fråga min psykiatriker.
_____   Be om ljus.
_____   Gör som min präst anbefaller.
_____   Ge mycket kollekt när jag går i kyrkan.
_____   Straffa mig själv.
_____   Skaffa mig en bättre utbildning.
_____   Be Gud om ett tecken.
_____   Studera Bibeln.
_____   Följa den sanningen som jag redan känner till.

3. Gud håller mig ansvarig för (1)


_____   Att jag gör som min präst säger.
_____   Att jag följer i mina föräldrars fotspår.
_____   Det ljus jag har eller skulle kunna ha.

4. När jag upptäcker en ny sanning, så skall jag (1)


_____   Ignorera den.
_____   Vänta tills jag känner för att ta följa den.
_____   Acceptera den och genast lyda den.

5. Att helt lyda Guds budord är (1)


_____   Inte under några omständigheter möjligt.
_____   Legalism och Satans påfund.
_____   Endast möjligt med Jesu hjälp.

6. Medveten olydnad (1)


_____   Leder till mörker och evig förtappelse.
_____   Är OK för kyrkligt anställda.
_____   Har Gud överseende med ifall jag är envis nog.

7. Äkta kärlek till Gud (1)


_____   Är bättre än lydnad.
_____   Gör lydnad överflödig.
_____   Gör att jag lyder honom med glädje.

8. Äkta kristen frihet betyder (1)


_____   Rätten att göra precis vad jag vill.
_____   Rätten att låta bli att lyda Gud.
_____   Frihet från olydnad och träldom under Satan.

9. När en sanning blir klar för mig men innan jag förstår varför Gud kräver det av mig, så ska jag (1)


_____   Vänta tills jag förstår varför.
_____   Strunta i den sanningen.
_____   Acceptera den och lyda Guds Ord.

10. Vem är det egentligen som står bakom all olydnad? (1)


_____   Regeringen.
_____   Mina föräldrar, som uppfostrade mig fel.
_____   Satan.

11. Varför är lydnad nödvändigt? (1)


_____   För att Gud är större än jag och för att jag därför är rädd för honom.
_____   För att Gud inte ska bli arg.
_____   För att jag älskar Gud och vill följa hans regler för ett kristet liv.

12. Varför förgör inte Gud de olydiga med en gång? (1)


_____   Han törs inte.
_____   Han njuter av att se elakheten bli större.
_____   Han väntar tills alla människor är övertygade om hans kärlek och rättvisa.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top