Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Gratis friskvård från Gud

Gratis friskvård från Gud
Bra sjukvård är viktig - men vore det inte ännu bättre att inte behöva anlita läkare alls? Visste du att det finns ett säkert sätt att göra många läkare arbetslösa? Nämligen att ta vara på sin kropp! Socialstyrelsen har utfärdat allvarliga varningar angående kolesterol, rökning, snus, stress, övervikt och alkohol. Sjukhus och psykiatriska kliniker är fullbelagda med folk som inte brytt sig om dessa varningar - vill du verkligen också dit? Gud bryr sig om hur vi mår, och han har gett oss en gratis friskvårdshandbok att följa - Bibeln! I det här studiet hittar du fantastiska fakta från Bibeln för ett friskare och längre liv. Läs noga alla fakta innan du drar egna slutsatser!
1. Har hälsoprinciper verkligen något med bibelreligion att göra?

1. Har hälsoprinciper verkligen något med bibelreligion att göra?

"Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ." 3 Johannes 2.

Svar:   Ja. Bibeln räknar faktiskt friskvård till en av de allra viktigaste sakerna. Människans psyke, andliga natur, och kropp är alla förbundna med varandra och beroende av varandra. Det som påverkar en av delarna påverkar även de andra delarna. Om vi misshandlar våra kroppar så kan inte heller vår hjärna och vår andliga sida fungera som Gud från början menade.


2. Varför gav Gud hälsoregler till sitt folk?

"Och Herren bjöd oss att göra efter all dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl, i det att han behöll oss vid liv, såsom ock hittills har skett." 5 Mosebok 6:24.

"Men Herren, er Gud, skall ni tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck sjukdom skall jag då ock avvända från dig." 2 Mosebok 23:25.

Svar:   Gud gav oss hälsoregler eftersom han vet vad som är bäst för den mänskliga kroppen. Biltillverkare lägger en användarmanual i handskfacket på varje ny bil, eftersom det är tillverkarna själva som bäst vet hur deras produkt fungerar. Gud, som har skapat våra kroppar, har också gett oss en "användarmanual". Den heter Bibeln. Att strunta i att följa Guds instruktionsbok leder till sjukdomar, psykiska problem och utbrändhet, precis på samma sätt som att vansköta en bil (gå emot tillverkarens skötselråd) resulterar i bilproblem. Att följa Guds regler är helt enkelt fysisk och mental friskvård. Dessa enkla och klara hälsoregler är som en mur eller ett stort staket som håller Satans sjukdomar ute. Gud ger oss dessa regler så att vi slipper fastna i Satans fällor.

Guds hälsoregler säger en hel del om vad vi bör äta och dricka.
Guds hälsoregler säger en hel del om vad vi bör äta och dricka.

3. Har Guds hälsoregler något att göra med vad vi äter och dricker?

"Hör på mig, så ska ni få äta det gott är, och förnöja er med feta rätter." Jesaja 55:2.

"Alltså, vare sig ni äter eller dricker, eller vadhelst annat ni gör, så gör allt till Guds ära." 1 Korinterbrevet 10:31.

Svar:   Ja, en kristen kommer även att äta och dricka annorlunda - allt till Guds ära - genom att bara äta och dricka det som är nyttigt. Om Gud säger att något inte är bra att äta, så har han ee god anledning. Han är ingen barsk diktator, utan en kärleksfull fader. Alla hans råd är för vårt bästa. Bibeln lovar: "Han vägrar inte dem något gott, som vandrar i ostrafflighet." Psaltaren 84:12.

Notera: Ingen människa kan äta sig in i himlen. Om jag så skulle äta änglars mat så berättigar det mig inte en plats i paradiset. Det är bara genom att ta emot och acceptera Jesus Kristus som Herre och Frälsare som jag kommer till himlen. Att ignorera Guds hälsoregler kan däremot leda till att man far vilse. Omdömet förstörs och man kan därigenom komma att begå synd.

Gud föreskrev en vegetarisk diet för Adam och Eva.
Gud föreskrev en vegetarisk diet för Adam och Eva.

4. Vad gav Gud människorna att äta när han skapade dem och gav dem en perfekt diet?

"Och Gud sade: Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta ska ni ha till föda." 1 Mosebok 1:29. Trädfrukt betyder helt enkelt frukt från träd.

Svar:   Dieten som Gud gav till människan i begynnelsen bestod av frukt, säd och nötter. Grönsaker lade han till lite senare. (1 Mosebok 3:18)


5. Vilka födoämnen nämns specifikt av Gud som orena och förbjudna?

Svar:   I 3 Mosebok 11 och 5 Mosebok 14 pekar Gud tydligt och klart ut följande grupper som orena. Läs igenom båda dessa kapitel.

A. Alla djur som inte har helkluvna klövar och idisslar (5 Mosebok 14:6).

B. Alla fiskar och vattendjur som inte har både fenor och fjäll. Nästan alla fiskar är rena (5 Mosebok 14:9).

C. Alla rovfåglar, asätare och fiskätare (3 Mosebok 11:13-20).

D. De flesta kräldjur (ryggradslösa djur) är också orena (3 Mosebok 11:21-47).

Notera: De här kapitlen visar klart att de flesta djur, fåglar, fiskar och vattenlevande djur som människor vardagligen äter är rena. Det finns dock några undantag att lägga på minnet. Enligt Guds regler är följande djur orena och ska alltså inte ätas: gris, ekorre, kanin, havskatt, ål, hummer, musslor, krabba, räkor, ostron, grodor, m.fl.


6. Men jag tycker om fläskkött. Kommer Gud att förgöra mig om jag äter det?

"Ty se, Herren skall komma i eld, ...och med sitt svärd skall han slå allt kött, och många ska de vara, som blir slagna av Herren. De som låera inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." Jesaja 66:15-17.

Svar:   Det kanske låter hårt, men det är sanning, och det måste få bli sagt. Bibeln talar om att alla som äter "svinkött", "möss", och andra orena "styggelser" kommer att bli förgjorda i eld när Herren kommer. När Gud säger att vi ska låta något vara och inte äta det, så ska vi lyda honom. Bara det att Adam och Eva, ett annars syndfritt par, åt av den förbjudna frukten, ledde till att synden och döden kom in i världen. Kan någon då säga att det inte spelar någon roll, när Gud så tydligt visar att det gör det? Gud säger att människor kommer att förgöras för att de "hade sin lust i att göra, vad mig misshagligt var." Jesaja 66:4.

Genom att offra rena djur (1 Mosebok 8:20) visade Noa att han förstod skillnaden mellan ren och oren.
Genom att offra rena djur (1 Mosebok 8:20) visade Noa att han förstod skillnaden mellan ren och oren.

7. Men stiftades inte dessa lagar om ren och oren mat ursprungligen vid Sinai? Var de inte tänkta bara för judar, och upphörde de inte vid korset?

"Och Herren sade till Noa: Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som inte är rena ett par, hanne och hona." 1 Mosebok 7:1-2.

Svar:   Nej, inte alls. Bibeln visar tydligt att det fanns rena och orena djur ända från skapelsen. Noa levde långt innan det fanns några judar, och han visste redan då skillnaden mellan rena och orena djur. Han tog med sig sju par av de rena och men bara ett par av de orena djursorterna in i arken. Uppenbarelseboken 18:2 hännvisar till en del fåglar som orena alldeles innan Jesu andra återkomst. Kristi död ändrade inte på Guds hälsolagar eftersom Bibeln säger att alla som bryter mot dem kommer att förgöras när Jesus kommer tillbaka. (Jesaja 66:15-17). Judars magar och matsmältningssystem skiljer sig inte på något vis från de kristnas. Dessa hälsoregler är för alla människor under alla tider.

Bruket av alkoholhaltiga drycker fördöms tydligt av Bibeln.
Bruket av alkoholhaltiga drycker fördöms tydligt av Bibeln.

8. Förbjuder Bibeln alkohol?

"En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav." Ordspråksboken 20:1. "Så se då inte på vinet, att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.
På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift." Ordspråksboken 23:31-32. "Varken otuktiga människor ...eller drinkare ...ska få Guds rike till arvedel." 1 Korinterbrevet 6:9-10.

Svar:   Ja, Bibeln förbjuder klart och tydligt användandet av alkoholhaltiga drycker.


9. Fördömer Bibeln användandet av tobak?

Svar:   Ja, Bibeln anger sex olika skäl till varför bruket av tobak misshagar Gud:

A. Bruket av tobak skadar hälsan och besudlar kroppen. "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni." 1 Korinterbrevet 3:16-17.

B. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som förslavar människor. Romarbrevet 6:16 säger att vi blir slavar till vem eller vad helst vi ger efter för. Rökare och snusare är slavar under nikotinet. Jesus säger, "Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna." Matteus 4:10

C. Tobaken försmutsar. "Gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot er." 2 Korinterbrevet 6:17. Vore det inte absurd att tänka sig att Jesus skulle använda tobak?

D. Bruket av tobak är slöseri med pengar. "Varför ger ni ut penningar för det som ej är bröd?" Jesaja 55:2. Vi är förvaltare av de pengar som Gud har givit oss, och "vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen." 1 Korinterbrevet 4:2.

E. Bruket av tobak gör inte att någon kommer närmare Jesus. "Tag er till vara för de köttsliga begärelserna, vilka för krig mot själen." 1 Petrus 2:11. Att röka eller snusa är en köttslig lust.

F. Användandet av tobak förkortar ens livslängd. De senaste forskningsresultaten visar att tobak kan förkorta ens livslängd med så mycket som upp till en tredjedel. Därför bryter en rökare mot Gud budord "Du kall icke dräpa" (2 Mosebok 20:13). Även fast det är ett långsamt sätt att mörda på, så är det fortfarande mord. Ett av de bästa sätten att skjuta på din egen begravning så länge som möjligt är att sluta använda tobak.


10. Vilka är några av de enkla, men ändå viktiga, hälsoregler som man kan hitta i Bibeln?

Att äta på regelbundna tider är mycket viktigt.
Att äta på regelbundna tider är mycket viktigt.
Svar:   Här följer 11 bibliska hälsoregler:

A. Ha regelbundna matvanor, och ät inte blod eller animaliskt fett. "Håll måltid i tillbörlig tid." Predikaren 10:17. "Detta skall vara en evärdlig stadga för er: ...intet fett och intet blod skall ni förtära." 3 Mosebok 3:17.

Notera: Ny forskning bekräftar att de flesta hjärtattacker är orsakade av höga kolesterolvärden - och att det är den feta maten som bär största skulden till dessa höga värden. Det ser onekligen ut som att vår Herre vet vad han talar om, inte sant?

B. Ät inte mer än du behöver. "Sätt en kniv på din strupe, om du är alltför hungrig." Ordspråksboken 23:2. I Lukas 21:34 varnar Kristus särskilt för omåttlighet (överätande) på den sista tiden. Övervikt är orsaken till många sjukdomar idag.

C. Gå inte omkring och var avundsjuk eller missunsam. Sådana negativa känslor stör kroppens normala funktioner. Bibeln säger att ett "bittert sinne är röta i benen". Ordspråksboken 14:30. Kristus uppmanar oss t.o.m. att reda ut eventuell missunsamhet som andra människor känner mot oss. (Matteus 5:23-24).

D. Vårda dig om ett lyckligt och glatt sinnelag. "Ett glatt hjärta är en god läkedom. men ett brutet mod tar märgen ur benen." Ordspråksboken 17:22. Många sjukdomar som människor lider av är resultatet av depression. Ett lyckligt och glatt sinnelag smittar av sig på hälsan och förlänger livet.

E. Lita helt och fullt på Gud. "Herrens fruktan för till liv så får man vila mätt och hemsökes inte av något ont." Ordspråksboken 19:23. Att lita på Gud är bra för hälsan. "Min son, böj ditt öra till mina ord. ...ty de är liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp." Ordspråksboken 4:20-22. Om man lyder Gud och helt litar på honom, så mår man bättre och är friskare.

F. Ha balans mellan arbete, motion, sömn och vila. "Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat då skall du ingen syssla förrätta." 2 Mosebok 20:9-10. "Söt är arbetarens sömn" Predikaren 5:12. "I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd" 1 Mosebok 3:19. "Det är fåfängt att ni bittida står upp och sent går till vila." Psaltaren 127:2. "Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? ...Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet." Predikaren 2:22-23.

G. Håll din kropp ren. "Rena er." Jesaja 52:11.

H. Var återhållsam och måttlig. "Men alla som vill delta i en sådan tävlan pålägger sig återhållsamhet i alla stycken." 1 Korinterbrevet 9:25. "Låt ert saktmod bli kunnigt för alla människor." Filipperbrevet 4:5. Som kristen undviker man allt som är skadligt för hälsan och är måttlig med det som är nyttigt. Vanor som skadar hälsan och förkortar livet, bryter mot Guds lag som säger: "Du skall icke döda." Dessa vanor dödar långsamt och är därför "självmord på avbetalning".

I. Avstå från alla skadliga stimulantia. Den medicinska världen har till mångas förvåning konstaterat att te, kaffe och läskedrycker som innehåller den beroendeframkallande drogen koffein och andra skadliga ingredienser, aktivt skadar kroppen. Ingen av dessa drycker innehåller några näringsämnen förutom möjligtvis när man häller socker och grädde i sitt kaffe, två saker som vi ändå får för mycket av. Stimulantia ger en farlig och konstgjord känsla av kraft, som kan jämföras med att försöka köra ett ton jord med en skottkärra. Dessa dryckers popularitet är inte grundade på varken reklam eller smak, utan bara på koffeinhalten. Många svenskar har blivit sjuka på grund av sitt kaffe- och colaberoende. Men det allra sorgligaste är att män och kvinnor som söker kraft och ro, använder sig av te och kaffe som dåligt substitut för bön och bibelstudier. Satan gläder sig och människors liv blir förstörda.

J. Gör måltiden till en stund av glädje. "Men om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är också detta en Guds gåva." Predikaren 3:13. Negativ stämning vid matbordet hindrar matsmältningen. Njut i stället i lugn och ro av maten.

K. Hjälp de behövande. "Lossa orättfärdiga bojor, ...krossa sönder alla ok, ...att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, ...då skall dina sår läkas med hast." Jesaja 58:6-8. Det här är för enkelt för att kunna missuppfattas! När vi hjälper en behövande medmänniska så stärks även vår egen hälsa.

Att ignorera Guds hälsoregler är ett säkert sätt att hamna hos doktorn.
Att ignorera Guds hälsoregler är ett säkert sätt att hamna hos doktorn.

11. Vilken allvarlig påminnelse får de som struntar i Guds regler?

"Far inte vilse. Gud låter inte gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda." Galaterbrevet 6:7.

Svar:   Svaret på den frågan är för enkelt för att kunna missförstås. De som bryter mot Guds regler för hur man tar hand om sin kropp, kommer att få leva med med trasiga kroppar och utbrända liv - precis som en som missköter sin bil kommer att ha en trasig bil. De som ändå fortsätter att bryta mot Guds hälsoregler kommer till slut att förgöras av Herren (1 Korinterbrevet 3:16-17). Guds hälsoregler är inte godtyckliga. De är universella naturlagar precis som gravitationslagen. Att ignorera dessa lagar blir bara elände. Vi får problem när vi ignorerar hälsoreglerna. Gud har i sin nåd talat om för oss vilka dessa lagar är så att vi kan undvika de tragedier som följer när vi bryter mot dem.

Föräldrar som använder droger får oftare sjukliga barn.
Föräldrar som använder droger får oftare sjukliga barn.

12. Vilken skrämmande sanning om hälsa angår även våra barn och barnbarn?

"Du skall inte förtära det, på det att det må gå dig väl och dina barn efter dig." 5 Mosebok 12:25. "Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led," 2 Mosebok 20:5.

Svar:   Gud gör klart för oss att barn och barnbarn (ner till fyra generationer) kan få lida för att deras föräldrar har ignorerat Guds hälsoprinciper. Barn och barnbarn får sämre start i livet med mindre motståndskraft mot sjukdomar när deras mamma och pappa har struntat i att följa Guds regler. Är detta vad du önskar för dina barn och barnbarn?

Att röra på oss ute i naturen förbereder oss för himlen.
Att röra på oss ute i naturen förbereder oss för himlen.

13. Vilka andra allvarliga och viktiga fakta avslöjar Guds ord för oss?

"Men intet orent skall någonsin komma ditin." Uppenbarelseboken 21:27. "Men de vilkas hjärtan efterföljer de skändliga och styggeliga avgudarnas hjärtan, deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren." Hesekiel 11:21.

Svar:   Ingenting smutsigt eller orent kommer att släppas in i Guds rike. Smutsiga vanor orenar en person. Oren mat likaså (Daniel 1:8). Det är faktiskt sant. Att göra som man själv tycker och därmed välja sådant som Gud inte kan acceptera, kommer att kosta människor deras frälsning. (Jesaja 66:3-4, 15-17).

Uppriktiga kristna vill leva sina liv i harmoni med Guds hälsoregler.
Uppriktiga kristna vill leva sina liv i harmoni med Guds hälsoregler.

14. Vad ska varje uppriktig kristen bemöda sig om att genast göra?

"Låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande." 2 Korinterbrevet 7:1.
"Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom han [Jesus] är ren." 1 Johannes 3:3. "Älskar ni mig, så håller ni mina bud." Johannes 14:15.

Svar:   Uppriktiga kristna som älskar Jesus, kommer genast att vilja leva sina liv i harmoni med Guds principer. De vet att Guds principer gör deras liv lyckligare och skyddar dem från Satans sjukdomar. (Apostlagärningarna 10:38). Guds råd och regler är alltid för vårt eget bästa, precis som bra föräldrars råd och regler är för barnens bästa. Och Gud håller oss ansvariga så fort vi fått denna kunskap. "Den som förstår att göra vad gott är, men inte gör det, för honom blir detta till synd." Jakob 4:17.

Jesus kan lätt bryta ovanor som vi sitter fast i.
Jesus kan lätt bryta ovanor som vi sitter fast i.

15. Men jag är orolig för jag vet att jag sitter fast i några av mina ovanor. Vad kan jag göra?

"Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn." Johannes 1:12. "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13.

Svar:   Ta alla dina vanor och lägg dem vid Jesu fötter. Med glädje kommer han att ge dig ett nytt hjärta och den kraft du behöver för att bryta alla ovanor och bli en Guds son eller dotter. (Hesekiel 11:18-19). Hur uppmuntrande och värmande är det inte att veta att "för Gud är allting möjligt". Markus 10:27. Och Jesus säger, "Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut." Johannes 6:37. Jesus är beredd att bryta de bojor som håller oss fast. Han längtar efter att göra oss fria, men han gör det bara om vi vill det. Allt det vi oroar oss för, våra dåliga vanor, stressen och rädslan, alltihop kommer alla att försvinna om vi ber honom och gör hans vilja. Han säger, "Detta har jag talat till er, för att min glädje skall bo i er, och för att er glädje skall bli fullkomlig." Johannes 15:11. Satan säger att frihet är att inte behöva lyda, men det är faktiskt tvärtom. (Johannes 8:44).

Det kommer inte att finnas några sjuka i himlen. Alla som bor där följer Guds levnadsregler.
Det kommer inte att finnas några sjuka i himlen. Alla som bor där följer Guds levnadsregler.

16. Vilka spännande löften har vi fått angående Guds nya rike?

"Och ingen av invånarna skall säga: Jag är svag." Jesaja 33:24. "Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer." Uppenbarelseboken 21:4. "Men de som bida efter Herren hämtar ny kraft, de får nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hastar de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jesaja 40:31.

Svar:   Medborgarna i Guds rike kommer att följa hans hälsoprinciper, och där kommer inte att finnas några sjukdomar. Alla blir välsignade med evig vigör och ungdom och kommer att leva glada och lyckliga tillsammans med Gud för alltid.


17. Eftersom hälsosamt leverne verkligen är en del av av den kristna religionen så tänker jag följa Guds hälsoregler hädanefter.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. 1 Timoteus 4:4 säger att "Allt vad Gud har skapat är gott, och intet är förkastligt." Kan du förklarar detta?


Den hät texten handlar om "mat som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas" (vers 3), d.v.s. ren mat. Vers 4 säger att all sådan mat som i 3 Mosebok 11 och 5 Mosebok 14 kallas ren, är god och inte att förkasta. I vers 5 står det varför: Den bir nämligen "helgad" genom Guds ord som säger att det är ren mat, och blir välsignad genom "bön", d.v.s bordsbönen. Lägg emellertid märke till att Gud kommer att förgöra de människor som försöker "helga sig själva" genom att äta oren mat (Jesaja 66:17)

2. I Matteus 15:11 står det, "Inte vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan." Hur förklarar man detta?


I Matteus 15:1-20 talas det om att äta utan att först ha tvättat händerna (vers 2). Det är inte själva ätandet man talar om här utan om tvättningen. Fariséerna lärde, att om man åt utan att ha tvättat sig på ett speciellt sätt, så blev man oren. Jesus lärde att dessa ceremoniella tvagningar var meningslösa. I vers 19 räknar han upp vissa synder - mord, otrohet, stöld etc. Sedan sammanfattar han med att säga: "Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar inte människan." Vers 20.

3. Men renade inte Jesus alla de djur som Petrus såg i sin syn i Apostlagärningarna 10?


Nej, denna vision gäller inte djur, utan människor. Gud gav Petrus denna syn för att visa honom att icke-judar inte var orena, som judarna påstod. Gud hade bett Kornelius, en icke-jude, att sända män till Petrus. Men Petrus skulle ha vägrat att ta emot dem om Gud inte hade gett honom denna syn, eftersom judisk lag förbjöd judar att umgås med icke-judar (vers 28). Men när männen till slut anlände så välkomnade Petrus dem. Han förklarade för dem att i normala fall skulle han inte ha välkomnat dem, men "mig har Gud lärt att inte räkna någon människa för ohelig eller oren." Vers 28. I nästa kapitel (Apostlagärningarna 11) kritiserar församlingsmedlemmarna Petrus för att ha talat med dessa icke-judar. Då berättade Petrus för dem vad Gud hade visat honom. Och i Apostlagärningarna 11:18 står det, "När de hade hört detta, gav de sig till freds och prisade Gud och sade: Så har då Gud också åt hedningarna förlänat den bättring som för till liv."

4. Varför skapade Gud grisen, om inte för att ätas?


Han skapade den av samma skäl som han skapade asgamen - för att ha en allätare som rensar upp bland soporna. Och för detta är grisen utmärkt lämpad.

5. I Romarbrevet 14:3, 14, 20 står det: "Den som inte äter må inte döma den som äter." "Intet i sig självt är orent." "Väl är allting rent." Kan du förklara detta?


Verserna tre till sex handlar om de människor som äter vissa saker jämfört med de som inte gör det. Det framkommer inte om det ena är mer fel eller rätt än det andra, texten säger bara att man inte ska döma varandra. Låt istället Gud vara domaren (vers 4, 10-12. Verserna 14 och 20 talar om mat som först offrats åt avgudar (och som alltså var cermoniellt orena) - inte om det rena eller orena köttet som 3 Mosebok 11 talar om. (Läs 1 Korinterbrevet 8:1, 4, 10, 13). Syftet med diskussionen är att förklara att mat blir inte oren för att någon har offrat det till en avgud. Detta eftersom "ingen avgud finnes till i världen" enligt 1 Korinterbrevet 8:4. Men om en person får dåligt samvete när han äter sådan mat, så skall han låta bli. Likaså om han genom att äta sådan mat riskerar att förolämpa en annan människa.

6. Är dessa hälsoregler och vad jag äter och dricker verkligen så viktigt för mig personligen? Om jag älskar Gud, är inte det tillräckligt?


Eftersom det handlar om lydnad, så är det en fråga om liv eller död. "Han blev för alla dem som är honom lydiga, upphovet till evig frälsning" Hebreerbrevet 5:9. "Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21. Det handlar även om kärlek till Kristus eftersom han säger, "Älskar ni mig, så håller ni mina bud." Johannes 14:15. Om vi verkligen älskar Gud så är det med glädje som vi lyder honom. Det är egentligen det saken gäller.


Testfrågor

1. Att följa Guds hälsoregler är (1)


_____   Nödvändigt för barn, men inte så viktigt för vuxna.
_____   En mycket viktig del av sann bibelreligion.
_____   Har ingenting med en persons religion att göra.

2. Guds hälsoregler gavs (1)


_____   I begynnelsen av en kärleksfull Gud som vet vad som är bäst för oss.
_____   Bara till judar och gäller inte längre.
_____   För att visa oss att han är chefen och att han kan bestämma över oss.

3. En sann kristen (1)


_____   Kan äta och dricka vad han vill.
_____   Älskar Gud över allt annat och kan strunta i hälsolagarna eftersom de upphörde vid korset.
_____   Äter och dricker bara sånt som är nyttigtt för kropp, själ och ande, och som ärar Gud.

4. Människans första diet (1)


_____   Bestod av frukt, säd och nötter.
_____   Inkluderade alkoholhaltiga drycker och kött.
_____   Bestod av allt som Eva och Adam var sugna på.

5. Gud har förklarat följande djur för orena: (7)


_____   Ko.
_____   Gris.
_____   Kyckling.
_____   Ekorre.
_____   Kanin.
_____   Havskatt.
_____   Rådjur.
_____   Forell.
_____   Mussla.
_____   Räkor.
_____   Hummer.
_____   Get.

6. Alkoholhaltiga drycker är (1)


_____   OK för en kristen om han dricker måttligt.
_____   Fel att förtära bara om personen själv anser att det är fel.
_____   Inte OK att förtäras av en kristen.

7. Att använda tobak är (1)


_____   Varje persons ensak och har inte något som helst med hans eller hennes religion att göra.
_____   Syndigt. En kristen använder inte tobak i någon form.
_____   Välgörande för en kristen.

8. Kryssa för de regler nedan som stämmer överens med Guds hälsoprinciper: (9)


_____   Ät med måtta.
_____   Tag en cigarett efter varje måltid.
_____   Var glad och positiv.
_____   Drick lite sprit före varje måltid.
_____   Håll din kropp ren.
_____   Ät mycket fläskkött.
_____   Drick mycket kaffe och te.
_____   Var måttfull med allt.
_____   Ät på regelbundna tider.
_____   Gå inte och tänk på gamla oförrätter.
_____   Se till att ha balans mellan arbete, motion och sömn.
_____   Lita helt och fullt på Gud.
_____   Ät inte blod eller det feta på köttet.

9. En mycket viktig sanning i samband med Guds hälsoregler är att (1)


_____   Barn och barnbarn får ofta försvagat intellekt och försvagat immunsystem p.g.a. att deras föräldrar ignorerade Guds hälsolagar.
_____   Dessa lagar endast var för judar och de gäller inte längre.
_____   Om vi verkligen älskar Jesus så är hans hälsolagar inte så viktiga.

10. Det bästa sättet att övervinna syndiga vonor är att (1)


_____   Gradvis minska.
_____   Ta emot Kristus, som ger oss kraft att övervinna allt.
_____   Hoppas på att de försvinner.

11. Guds hälsoregler är (1)


_____   Precis som användarmanualen till en bil. Om vi ignorerar dem så skadar det vår hälsa allvarligt.
_____   En del av Moses lagar som slutade gälla vid korset.
_____   En bra idé, men de påverkar inte en persons relation till Gud.

12. En uppriktig kristen (1)


_____   Ägnar mer tid åt bön och kan ignorera Guds hälsoprinciper.
_____   Ändrar genast sina vanor när de står i konflikt med Guds regler, eftersom vi vill vara Gud till lags när vi älskar honom.
_____   Kan röka eller snusa om han känner för det.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top