Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Är det Satan som är chef över helvetet?

Är det Satan som är chef över helvetet?
Hur är det egentligen? Har Gud anställt djävulen som förman i helvetet för att bestämma hur mycket varje människa ska pinas? Så gott som hela världen har en mycket obiblisk syn på helvetet. Men vad står det egentligen i Bibeln? Låt dig inte luras! Vad du tror om helvetet färgar nämligen i högsta grad din gudsbild och vad du tycker om Gud! Ta dig tid att ta reda på de fakta du behöver för kunna göra ett intelligent val!
De ogudaktiga kommer inte att straffas förrän efter domen.
De ogudaktiga kommer inte att straffas förrän efter domen.

1. Hur många förlorade själar befinner sig idag i skärselden?

"Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara (vänta med att straffa) de orättfärdiga till domens dag." 2 Petrus 2:9.

Svar:   Inte en enda själ brinner i helvetet idag. Bibeln lär oss att Gud väntar med att straffa de ogudaktiga till efter domedagen.

Syndiga människorn kastas ner i helveteselden vid världens ände - inte när de dör.
Syndiga människorn kastas ner i helveteselden vid världens ände - inte när de dör.

2. När kommer syndarna att kastas i helveteselden?

"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall, och dem som gör vad orätt är, och skall kasta dem i den brinnande ugnen." Matteus 13:40-42.

"Det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen." Johannes 12:48

Svar:   Syndare kommer att kastas ner i helveteselden på domens dag vid världens ände - och inte när de dör. Gud straffar ingen i eld förrän hans fall prövats och dömts i domen vid tidens slut. Inte heller skulle Gud låta en person som mördade för 5000 år sedan få brinna 5000 år längre än en mördare som dog idag.

Alla som har dött, både onda och goda, vilar i sina gravar till uppståndelsens dag.
Alla som har dött, både onda och goda, vilar i sina gravar till uppståndelsens dag.

3. Var är syndarna (som har dött) nu?

"Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är skall uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är skall uppstå till dom." Johannes 5:28-29.

"Den onde blir sparad på ofärdens dag och bärgad undan på vredens dag." Och när han har blivit bortförd till graven, blir han kvar där. Job 21:30-32.

Svar:   Bibeln är mycket tydlig. Både de ogudaktiga och de rättfärdiga som har dött "sover" i sina gravar tills uppståndelsens morgon.

Jesus dog för att frälsa oss från våra synder. De som inte tar emot hans frälsningsgåva, får ta emot döden.
Jesus dog för att frälsa oss från våra synder. De som inte tar emot hans frälsningsgåva, får ta emot döden.

4. Vad är det slutgiltliga resultatet av synd?

"Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre." Romarbrevet 6:23.

"När synden har blivit fullmogen, framföder hon död." Jakob 1:15.

"Gud ...utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv." Johannes 3:16.

Svar:   Syndens lön (eller straff) är döden, inte evigt liv i helveteselden. De ogudaktiga kommer att "förgås", eller dö. De rättfärdiga får "evigt liv".

De ogudaktiga är inte odödliga. Bibeln säger att de kommer att
De ogudaktiga är inte odödliga. Bibeln säger att de kommer att "förgås", "brinna upp" och "bli förintade".

5. Vad kommer att ske med de ogudaktiga i helvetet?

"Men de fega och de otrogna, och de som har gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden." Uppenbarelseboken 21:8.

Svar:   De ogudaktiga dör sin andra död i eldsjön. Om de ogudaktiga skulle leva och blir evigt torterade i helvetet, så skulle de ju vara odödliga. Detta är omöjligt eftersom Bibeln lär oss att Gud allena är odödlig. 1 Timoteus 6:16. När Adam och Eva förvisades från Edens lustgård så ställdes en ängel att vakta livets träd så att syndare inte skulle kunna äta därav och på så sätt få "evigt liv" 1 Mosebok 3:22-24. Att ogudaktiga människor pinas för evigt är en av Satans listiga lögner. Genom att efter syndafallet låta vakta livets träd, förhindrade Gud detta.

Bibeln är tydlig - de orättfärdiga förintas
Bibeln säger att syndare dör (Romarbrevet 6:23), de "förgås" (Psaltaren 37:20), de ska bli "förbrända" (Malaki 4:1), deras "framtid är avskuren" (Psaltaren 37:38), de "försvinner som rök" (Psaltaren 37:20), de ska bli "utrotade" (Psaltaren 37:9), de ska "förgöras" (Psaltaren 145:20), de "skall ej bli vid liv" (Job 36:6), och "eld skall förtära dem" (Psaltaren 21:9). Lägg märke till att dessa texter tydligt säger att de ogudaktiga dör och förintas. De lever inte i evig misär och pina.

Vid världens ände kommer eld att falla ned från himlen och förinta de orättfärdiga.
Vid världens ände kommer eld att falla ned från himlen och förinta de orättfärdiga.

6. När och hur tänds elden i helvetet?

"Så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen ...ska kasta dem i den brinnande ugnen." Matteus 13:40-42.

"Och de drager fram över jordens hela vidd och omringar de heligas läger och »den älskade staden» men eld faller ned från himmelen och förtär dem." Uppenbarelseboken 20:9.

"Se, den rättfärdige får sin lön på jorden hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren!" Ordspråksboken 11:31

Svar:   Vid världens ände kommer Gud själv att tända elden. När den heliga staden sänks ned från himlen, från Gud (Uppenbarelseboken 21:2), så kommer de ogudaktiga att försöka inta den. Det är då Gud kommer att låta eld regna ned från himlen för att förtära de ogudaktiga. Det är denna eld som Bibeln talar om.

Helvetet är när hela jorden brinner. Elden kommer att vara 4000 mil i omkrets - dess hetta så fruktansvärd att allt på jorden kommer att
Helvetet är när hela jorden brinner. Elden kommer att vara 4000 mil i omkrets - dess hetta så fruktansvärd att allt på jorden kommer att "brännas upp".

7. Hur stor och hur het kommer elden att vara?

"Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skall himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som är därpå brännas upp." 2 Petrus 3:10.

Svar:   Helveteselden kommer att vara precis så stor som vår jord är eftersom det är jorden som brinner. Elden kommer att vara så het att bergen smälter och allt som finns brinner upp. Den atmosfäriska himlen kommer att explodera och "med dånande hast förgås".

Jesus har lovat att se till att de ogudaktiga får sitt straff, rättvist och i enlighet med deras gärningar.
Jesus har lovat att se till att de ogudaktiga får sitt straff, rättvist och i enlighet med deras gärningar.

8. Hur länge kommer de ogudaktiga att pinas i elden?

"Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar är." Uppenbarelseboken 22:12. "Och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar." Matteus 16:27. "Och den tjänare som hade fått veta sin herres vilja, men inte ...gjorde efter hans vilja, han skall bli straffad med många slag. Men den som, utan att ha fått veta hans vilja, gjorde vad som var slag värt, han skall bli straffad med allenast få slag. " Lukas 12:47-48.

Svar:   Bibeln säger inte hur länge de ogudaktiga kommer att straffas innan de dör i elden. Men Gud säger att alla kommer att bli rättvist bestraffade. Det betyder att en del kommer att bli få hårdare straff än andra, beroende på sina synder.

Gud kommer att skapa en ny värld, där inga spår finns kvar av några gamla synder.
Gud kommer att skapa en ny värld, där inga spår finns kvar av några gamla synder.

9. Kommer elden att slockna till slut?

"Men se, de är att likna vid strå som bränns upp i eld, de kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Detta är ju ingen koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid." Jesaja 47:14. "Och jag såg en ny himmel och en ny jord." "[Gud] skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget." Uppenbarelseboken 21:1, 4.

Svar:   Ja, definitivt. Bibeln är väldigt tydlig på just den punkten. Elden kommer att slockna och det kommer inte ens att finnas "glödande kol kvar att värma sig vid, ej heller någon eld att sitta framför". Bibeln lär oss också att allt "vad förr var" är borta. Och eftersom helvetet hör till det som "förr var", kommer det inte heller att finnas mer.

Är Gud en plågoande?
Om Gud skulle pina sina fiender för evigt i en hemsk tortyrkammare så skulle han ju vara ondskefullare och hjärtlösare än den värste krigsförbrytare. Ett evigt helvete skulle även vara ett helvete för Gud som ju älskar även den värste syndaren.

Elden kommer att brinna tills endast askan är kvar. Även benen kommer att vara borta.
Elden kommer att brinna tills endast askan är kvar. Även benen kommer att vara borta.

10. Vad kommer att finnas kvar när elden har slocknat?

"Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skall alla fräcka människor och alla som gör, vad ogudaktigt är, bli lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem." "Och de ogudaktiga skall ni trampa ned, ty de ska bli såsom aska under era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot." Malaki 4:1, 3

Svar:   Lägg märke till att Bibeln inte säger att de ogudaktiga kommer att brinna som asbest, som många idag tror, utan som halm som försvinner. Det enda som är kvar när elden väl har slocknat, är aska. I Psaltaren 37:10, 20 står det att de ogudaktiga kommer att gå upp i rök och helt försvinna.

Elden från himlen kommer att regna ned över de ogudaktiga och förgöra dem, både kropp och själ.
Elden från himlen kommer att regna ned över de ogudaktiga och förgöra dem, både kropp och själ.

11. Är det med den fysiska kroppen som de ogudaktiga förintas till kropp och själ?

"Det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna." Matteus 5:30 "Frukta fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna." Matteus10:28 "Den som syndar, han skall dö" Hesekiel 18:20.

Svar:   Ja, som riktiga, levande människor kommer de till helvetet där både deras kroppar och själar förintas. Guds eld kommer att regna ned från himlen på riktiga människor och sedan existerar de inte längre.

Djävulen kommer att totalt förintas av elden.
Djävulen kommer att totalt förintas av elden.

12. Kommer Satan att vara chef över helveteselden?

"Och djävulen, som förvillade dem, blir kastad i samma sjö av eld och svavel" Uppenbarelseboken 20:10. "Jag lät dig ligga såsom aska på jorden inför alla som besökte dig. ...Och [du] tog en ände med förskräckelse för evig tid." Hesekiel 28:18-19.

Svar:   Absolut inte! Satan kommer själv att kastas i elden, och bli till aska.


13. Betyder ordet "helvete" i Bibeln alltid ett ställe som brinner eller straffar?

Svar:   Nej, ordet "helvete" återfinns på 54 ställen i Bibeln och endast i 12 fall syftar det till "en eld."

Ordet "helvete" är översatt från en mängd olika ord med olika betydelser, se nedan:

I GAMLA TESTAMENTET
Översatt 31 gånger från "Sheol", som betyder raven".

I NYA TESTAMENTET
Översatt 10 gånger från ordet "hades" vilket betyder "graven."
Översatt 12 gånger från "Gehenna" som betyder "platsen där det brinner"
I ett fall är det översatt från ordet "Tartarus," vilket betyder "ett mörkt ställe."
Totalt 54 gånger


Note: Det grekiska ordet "Gehenna" (se ovan) är en översättning från det hebreiska ordet "Ge-Hinnom", som betyder "Hinnomdalen". Denna dal ligger sydväst om Jerusalm och var en plats där man slängde döda djur, skräp och annat som man behövde göra sig av med. Där brann det alltid, som det idag gör på moderna sopförbränningsstationer. Bibeln använder "Gehenna" eller "Hinnomdalen" som symbol på att elden förintar de ogudaktiga vid tidens ände. Elden i Gehenna var inte en evig eld. I så fall skulle det ju än idag brinna sydväst om Jerusalem. Inte heller helveteselden kommer att vara för evigt.

Det enda sättet att göra universum till en trygg plats för evigt, är att förgöra all synd, alla syndare, och Satan.
Det enda sättet att göra universum till en trygg plats för evigt, är att förgöra all synd, alla syndare, och Satan.

14. Vad är Guds verkliga syfte med elden?

"Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar." Matteus 25:41. "Och om någon inte fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön." Uppenbarelseboken 20:15. "Ännu en liten tid, så är den ogudaktige inte mer." "Herrens fiender ...försvinner såsom rök, ja, de försvinner." Psaltaren 37:10, 20.

Svar:   Guds syfte med helvetet är att förgöra Satan, all synd och alla syndare och göra världen till en trygg plats för all framtid. Om så bara en enda syndare blev kvar på den här planeten så skulle han vara som ett dödligt virus som alltid skulle hota universum. Guds plan är att isolera synden och förinta den för alltid.

Ett evigt helvete skulle betyda evig synd
Ett evigt pinande helvete skulle föreviga synden och göra utrotningen av synd omöjlig. Ett evigt plågande är inte del av Guds plan. En sådan hemsk teori är endast förtal mot vår kärleksfulle Guds heliga namn. Satan myser vid tanken på att vi skulle tro något sådant hemskt om vår Skapare, och bara Satan kan vinna på en sådan felaktig bild.

Ett evigt helvete är ett mänskligt påhitt
Teorin om ett evigt plågande helvete kommer inte från Bibeln, utan från missledda människor som (kanske oavsiktligt) följde Satan. Det är också viktigt att förstå att man kommer inte till himlen för att man är rädd för helvetet. Människor blir frälsta och kommer till himlen för att de älskar och lyder Kristus.

Jesus kommer att sörja djupt när han tvingas förgöra de människor för vilka han gav sitt liv för att rädda.
Jesus kommer att sörja djupt när han tvingas förgöra de människor för vilka han gav sitt liv för att rädda.

15. Är inte själva förgörandet av syndare emot Guds natur?

"Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar; ty inte vill ni väl dö?" Hesekiel 33:11. "Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom." Johannes 3:17. "Ty Herren skall stå upp... Han skall utföra sitt verk, ett sällsamt verk; han skall förrätta sitt arbete, ett förunderligt arbete." Jesaja 28:21.

Svar:   Jo, Gud har alltid försökt rädda människor snarare än att förgöra dem. Att med helveteselden förgöra de ogudaktiga är så främmande för Guds natur att det i Bibeln benämns som ett "sällsamt verk". Guds älskande hjärta kommer att värka när de ogudaktiga förgörs. Så ivrigt som han arbetar för att rädda varje själ! Men om någon föraktar hans kärlek och håller fast vid synden, så tvingas Gud förgöra syndaren tillsammans med synden när han med den slutgiltiga elden renar universum från den hemska cancersvulsten som kallas "synd".

När alla syndare är borta kommer Gud att skapa en ny och underbar jord där hans barn kan leva lyckliga i fred och kärlek med varandra. Synd kommer aldrig att uppstå igen.
När alla syndare är borta kommer Gud att skapa en ny och underbar jord där hans barn kan leva lyckliga i fred och kärlek med varandra. Synd kommer aldrig att uppstå igen.

16. Vilka planer har Gud för jorden och för sitt folk efter det att elden har brunnit ut?

"Ja, på ert anslag mot Herren gör han ände, inte två gånger behöver hemsökelsen drabba." Nahum 1:9 "Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå." Jesaja 65:17. "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de ska vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget." Uppenbarelseboken 21:3-4.

Svar:   När elden har slocknat kommer Gud att skapa en ny jord för sitt folk. Där kommer det att vara lika vackert som det var i Edens lustgård innan synden kom in. Syndens förödelse och allt som varit, kommer att vara glömt. Smärta, död, sorg, tårar, elände, sjukdom, besvikelse och alla synder kommer att vara borta för evigt.

Synd skall ej uppstå igen
Gud lovar att synd aldrig mer kommer att uppstå. Hans folk kommer att få uppleva den perfekta freden, friden, kärleken och glädjen. Deras liv kommer att vara både lyckligare och mer spännande än man kan beskriva med ord. Det verkligt sorgliga med helvetet är att man inte får uppleva himlen. En människa som väljer bort denna underbara tillvaro, har gjort sitt livs sorgligaste val.


17. Jag är glad att jag fått veta att Gud inte låter de ogudaktiga straffas i helveteselden för evigt.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Talar inte Bibeln om "evig pina"?


Nej, orden "evig pina" finns inte i Bibeln.

2. Så varför står det då i Bibeln att de ogudaktiga skall förgöras i en osläckbar eld?


Osläckbar eld betyder inte att elden inte kan slockna. Det betyder att den inte kan släckas. Den slocknar av sig själv när allt har blivit till aska. I Jeremia 17:27 står det att Jerusalem skulle förstöras av en osläckbar eld, och i 2 Krönikeboken 36:19-21 står det att denna eld brände ned staden "för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas", och staden ödelades. Ändå vet vi, eftersom Jerusalem inte längre brinner, att denna eld slocknade.

3. Står det inte i Matteus 25:46 att de ogudaktiga skall få ta emot ett "evigt straff"?


Observera att ordet är straff, inte bestraffning. Bestraffning hade varit ett kontinuerligt tillstånd medan straff är ett domslut. Straffet för de ogudaktiga är döden, och döden är evig.

4. Kan du förklara Matteus 10:28: "Frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men inte har makt att dräpa själen"?


Ordet "själ" har tre betydelser i Bibeln: (1) en levande varelse - 1 Mosebok 2:7, (2) medvetandet- Psaltaren 139:14, och (3) livet - 1 Samuel 18:1, här åsyftas det eviga livet som Gud lovar alla som kommer till himlen. Ingen kan ta det. Den sista delen av Matteus 10:28 säger att både själen och kroppen kommer att förgöras i helvetet.

5. I Matteus 25:41 berättas det om en "evig eld" för de ogudaktiga. Slocknar den någon gång?


Ja, enligt Bibeln så gör den det. Vi måste låta Bibeln förklara detta. Sodom och Gomorra förstördes med en evig eld (Judas 7). Denna eld förvandlade dem "till aska", "som ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor." 2 Petrus 2:6. Dessa städer brinner inte längre. Elden slocknade efter det att allting hade brunnit ned. Likaså kommer den eviga elden att slockna efter det att den har förvandlat de ogudaktiga till aska (Malaki 4:3). Effekten av elden kommer att vara evig, men inte elden.

6. Berättar inte historien om den rike mannen och Lazarus i Lukas 16:19-31 om ett evigt helvete av plåga?


Nej, inte alls! Här handlar det om en liknelse för att illustrera människornas otro. Flera fakta visar att det här en liknelse. Till exempel:

A. Abrahams sköte är inte i himlen (Hebreerbrevet 11:8-10, 16).

B. Människor i helvetet kan inte prata med människor i himlen. (Jesaja 65:17).

C. De döda är i sina gravar (Job 17:13 Johannes 5:28-29). Den rike mannen hade en vanlig kropp med ögon, tunga etc. Ändå vet vi att kroppen inte kommer till helvetet när man dör. Det är uppenbart att kroppen, precis så som Bibeln lär, blir kvar i graven.

D. Människan belönas vid Jesu återkomst och inte när hon dör. (Uppenbarelseboken 22:11-12).

E. De förlorade blir straffade i helvetet vid tidens ände, och inte när de dör.(Matteus 13:40-42). Syftet med den här liknelsen finner man i Lukas 16:31. Liknelser kan inte tolkas bokstavligen. Om vi tolkade alla liknelser bokstavligen så skulle vi tro att träd kunde tala! (Läs Domarboken 9:8-15.)

7. Men Bibeln talar ju om att de ogudaktiga ska straffas "för evigt", eller hur?


Uttrycket " för evigt", så som det används i Bibeln betyder en tidsperiod, den kan vara begränsad eller obegränsad. Ordet evigt används på 56 olika ställen i Bibeln om händelser som redan har upphört. I Jona 2:6 betyder "evigt" tre dagar och tre nätter. (Se även Jona 1:17). I 5 Mosebok 23:3 betyder det "10 generationer". När det gäller människan så betyder det helt enkelt " så länge hon lever" eller tills hon dör. (Se 1 Samuel 1:22,28; 2 Mosebok 21:6; Psaltaren 48:14.) Så de ogudaktiga kommer att brinna i elden så länge de lever, d.v.s. tills de dör. Detta syndens straff kommer att vara olika långt för varje individ, men efter straffet så kommer elden att slockna. Läran om evig pina har mer än någon annan av Satans alla uppfinningsrika villfarelser gjort att många människor blivit ateister eller rent av mentalsjuka. Det är förtal av vår kärleksfulle Faders personlighet och det har skadat kristenheten oerhört.


Testfrågor

1. Syndare kastas i helveteselden (1)


_____   När de dör.
_____   Vid världens ände.
_____   Av Satan.

2. Straffet som syndarna får i helveteselden är (1)


_____   Död.
_____   Evig pina.
_____   Att bli torterade av djävulen som är chef där.

3. Helveteselden (1)


_____   Kommer att vara att Gud tänder eld på hela världen.
_____   Brinner nu.
_____   Brinner för evigt genom alla tider.

4. Syndare som har dött är i (1)


_____   Skärselden.
_____   Helveteselden.
_____   Sina gravar.

5. Antalet invånare i helvetet är idag (1)


_____   Noll.
_____   Flera miljoner.
_____   Går inte att säga säkert.

6. Helveteselden (1)


_____   Förgör endast de ogudaktigas kroppar.
_____   Torterar de ogudaktigas själar för evigt.
_____   Förintar syndarna - både kropp och själ - förvandlar dem till aska, och därefter slocknar elden.

7. Ett evigt helvete av pina (1)


_____   Är en väldigt viktig del av Guds stora plan.
_____   Är djävulens teologi och förtal av en helig, kärleksfull Gud som finner det motbjudande att se människor lida.
_____   Ger Satan en fast anställning.

8. "Helvete" i Bibeln (1)


_____   Syftar alltid till ett ställe som brinner.
_____   Har flera betydelser, varav en är graven.
_____   Betyder Satans underjordiska tortyrkammare.

9. Meningen med helvetet är att (1)


_____   Ge igen och tortera Guds fiender.
_____   Skrämma människor till gudfruktighet.
_____   Att helt utplåna synd och ondska från universum och skapa evig trygghet.

10. Förinta människor i helvetet (1)


_____   Kommer att vara ett nöje för Gud i himmelen.
_____   Kallas för Guds märkliga gärning.
_____   Kommer att vara Satans jobb i enlighet med Guds plan.

11. När elden har slocknat (1)


_____   Kommer Gud att förvisa Satan ut i rymden.
_____   Kommer Gud att skapa en ny och perfekt värld där synd aldrig mer kommer att finnas, och där hans folk får bo.
_____   Kommer de rättfärdiga att vara rädda för att synden ska komma tillbaka.

12. Berättelsen om den rike mannen och Lasarus (1)


_____   Är en liknelse som inte skall tolkas bokstavligen.
_____   Är ett bibliskt bevis för läran om den eviga plågan.
_____   Bevisar att själar i helvetet kan konversera med själar i himlen.

13. Uttrycket "för evigt" som det används i Bibeln om en människas liv (1)


_____   Betyder "tid utan ände".
_____   Är mystiskt och oförståeligt.
_____   Betyder oftast "en människas livstid" eller " tills människan dör".

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top