Bible Universe » Bible Study Guides

separator

En jättestor stad i rymden

En jättestor stad i rymden
Tala om stad! Stockholm eller London eller till och med New York är ingenting i jämförelse. Vänta tills du läst de otroliga fakta om denna enorma stad som kan förflytta sig i rymden! Och det är fakta, inte fantasi! För information som är både sann, spännande och glädjande - fortsätt och läs!
Gud är både arkitekt och byggmästare av den heliga staden.
Gud är både arkitekt och byggmästare av den heliga staden.

1. Vem är arkitekt och byggmästare av den här rymdstaden?

"Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud; ty han har berett åt dem en stad." Hebreerbrevet 11:16.

Svar:   Biblen talar om att Gud håller på att bygga en fantastisk stad för sitt folk. Den här staden är lika bokstavlig och verklig som vilken annan stad som helst.

Guds underbara stad finns i himlen, där han bor.
Guds underbara stad finns i himlen, där han bor.

2. Var någonstans finns den här otroliga staden som Gud håller på att bygga?

"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud." Uppenbarelseboken 21:2. "Herre, min Gud ...må du höra vår bön ...uppe i himmelen, där du bor." I Konungaboken 8:28-30.

Svar:   Denna underbara stad som just nu håller på att byggas, finns i himlen där Gud bor, långt, långt uppe i rymden.

Lägg märke till stadens storlek jämförd med några av Amerikas stater.
Lägg märke till stadens storlek jämförd med några av Amerikas stater.

3. Hur beskriver Skriften denna fantastiska rymdstad?

Svar:   (A) STORLEK
"Och staden utgjorde en fyrkant, och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden: dess mått var tolv tusen stadier, dess längd och bredd och höjd var lika." Uppenbarelseboken 21:16. Dess omkrets är ungefär 220 mil (en stadie är ca 185 meter). Varje sida är alltså ca 55 mil.

(B) NAMN
Staden kallas "Nya Jerusalem" i Uppenbarelseboken 21:2.

(C) MURAR
"Och han mätte dess mur den var ett hundra fyrtiofyra alnar ...och stadsmuren var byggd av jaspis." Uppenbarelseboken 21:17, 18. En 144 alnar (ca 72 meter) hög mur omger staden. Muren är helt byggd av jaspis, och har ett skimmer av obeskrivlig skönhet. Vi kan inte föreställa oss det! Nästan 20 våningar hög och av jaspis alltigenom!

(D) PORTAR
"Den hade tolv portar ...I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar." "Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor var särskild port utgjordes av en enda pärla." Uppenbarelseboken 21:12, 13, 21.

Staden har 12 portar, tre på var sida. Varje port består av en enda pärla.

(E) GRUNDSTENAR
"Stadsmuren hade tolv grundstenar ...och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en ametist." Uppenbarelseboken 21:14-20. Staden har 12 hela, oskarvade ädelstenar som grundstenar. Eftersom stenarnas färger motsvarar färgerna i en har regnbågen, kommer det på håll att se ut som om staden vilade på en regnbåge.

(F) GATOR
"Och stadens gata var av rent guld, likt genomskinligt glas." Uppenbarelseboken 21:21.

(G) UTSEENDE
"Den heliga staden, ...färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum." ..."med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten, den var såsom kristallklar jaspis." "Dess längd och bredd och höjd var lika." Uppenbarelseboken 21:2, 11, 16.

Staden, med alla dess dyrbara ädelstenar, guld och glänsande skönhet, kommer att ha Gud själv som sitt ljus. I sin ofattbara majestät och renhet jämförs staden med "en brud, smyckad för sin brudgum".

Det unika livets träd som växer mitt i staden, ger evigt liv och ungdom åt alla som äter av det.
Det unika livets träd som växer mitt i staden, ger evigt liv och ungdom åt alla som äter av det.

4. Vilket unikt landmärke har den här majestätiska staden, och hur kan det tillförsäkra innevånarna evig hälsa och vigör?

"Och på båda sidor om strömmen stod livsträd, som gav tolv skördar, ty de bar frukt var månad och trädens löv tjänade till läkedom för folken." Uppenbarelseboken 22:2. "Och ta jämväl av livets träd och äta, och så leva evinnerligen." 1 Mosebok 3:22.

Svar:   Livets träd, som står mitt i staden (Uppenbarelseboken 2:7) och som bär tolv sorters frukt, skänker evig ungdom åt alla som äter därav. Även trädets löv har märkliga medicinska egenskaper. Trädet ger ny skörd varje månad.

Den heliga staden skall komma ner till jorden och bli dess huvudstad.
Den heliga staden skall komma ner till jorden och bli dess huvudstad.

5. Är det verkligen sant att denna otroliga stad skall komma ner till jorden?

"Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum." Uppenbarelseboken 21:2. "Saliga är de saktmodiga, ty de ska besitta jorden." Matteus 5:5. "Se, den rättfärdige får sin lön på jorden." Ordspråksboken 11:31.

Svar:   Ja, denna majestätiska heliga stad skall komma ner och blir den nya jordens huvudstad. Alla rättfärdiga kommer att ha en bostad i den här staden.

Synd och syndare kommer att förgöras av eld från Gud.
Synd och syndare kommer att förgöras av eld från Gud.

6. Vad kommer att hända med synd och syndare?

"Då skall alla fräcka människor och alla som gör, vad ogudaktigt är, bli lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem." Malaki 4:1. "Eld faller ned från himmelen från Gud och förtär dem." Uppenbarelseboken 20:9. "Då skall ...himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och de verk som är därpå brännas upp." 2 Petrus 3:10. "Och de ogudaktiga skall ni trampa ned, ty de skall bli såsom aska under era fötter." Malaki 4:3. "Men nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte." 2 Petrus 3:13.

Svar:   Gud kommer att förinta all synd och alla syndare med eld. Denna eld kommer jorden att smälta och det kommer bara att bli aska kvar. Sedan kommer Gud att göra en fullkomligt ny jord, och den heliga staden kommer att bli dess huvudstad. Här kommer de rättfärdiga att bo i frid, fred och glädje i all evighet. Gud har lovat att synden aldrig mer kommer att finnas till. Se Nahum 1:9.

I sitt nya rike skall Gud själv bo tillsammans med sitt folk.
I sitt nya rike skall Gud själv bo tillsammans med sitt folk.

7. Vilka uppmuntrande och spännande löften ger Gud dem som kommer in i hans nya rike?

Svar:   A. Gud, personligen, kommer att bo med dem (Uppenbarelseboken 21:3).

B. De kommer aldrig att ha tråkigt. Det kommer alltid att finnas intressanta och roliga saker att göra (Psaltaren 16:11).

C. Döden kommer inte att finnas mer. Inte heller smärta, tårar, sorg, sjukdom, sjukhus, operationer, tragedier, bekymmer, hunger eller törst (Uppenbarelseboken 21:4 Jesaja 33:24 Uppenbarelseboken 22:3 Jesaja 65:23 Uppenbarelseboken 7:16.)

D. De kommer aldrig att bli trötta (Jesaja 40:31).

E. Varenda frälst person kommer att bli fysiskt frisk på alla sätt. De döva hör, de blinda ser, de stumma sjunger, och de lama kommer att kunna springa (Jesaja 35:5-6 Filipperbrevet 3:21).

F. Avundsjuka, ångest, hat, falskhet, svartsjuka, orenhet, cyniskhet, smuts, oro och allt annat som har sitt ursprung i Satan kommer att för evigt bli utestängt från Guds rike (Uppenbarelseboken 21:8, 27 22:15). Människorna kommer inte längre att tyngas ner under förtvivlan, sorger och bekymmer. Det kommer inte att finnas nervsammanbrott mer. Och ingen stress!! Det kommer inte att finnas deadlines eller tidspress i himlen, för vi har evigheten på oss att göra det vi vill!

Det kommer inte att finnas några vida världshav i Guds rike.
Det kommer inte att finnas några vida världshav i Guds rike.

8. Hur kommer den nya jorden att vara olik jorden idag?

Svar:   A. Det kommer inte att finnas några vida världshav längre (Uppenbarelseboken 21:1). Tre fjärdedelar av jordens yta är idag täckt av hav och oceaner. Så kommer det inte att vara på den nya jorden. Hela världen kommer att vara som en enda stor, underbart vacker nationalpark med sjöar, floder och berg (Uppenbarelseboken 22:1 Apostlagärningarna 3:20-21).

B. Öknar blir till trädgårdar och parker (Jesaja 35:1-2).

C. Alla djur är tama, och så snälla så att små barn kan leka med dem. (Jesaja 11:6-9 65:25).

D. Det kommer inte att finnas förbannelse (Uppenbarelseboken 22:3).

E. Det finns inget våld av något slag (Jesaja 60:18). Det betyder också: ingen kriminalitet, inga orkaner, översvämningar, jordbävningar, cykloner, skador, etc.

F. Inget orent skall någonsin komma ditin. (Uppenbarelseboken 21:27) Inga cigarettfimpar eller snusloskor, ingen alkohol eller berusade människor, inga bordeller eller pornografi. Ingenting orent skall någonsin komma ditin.

Barn kommer att leka tillsammans på det nya Jerusalems gator.
Barn kommer att leka tillsammans på det nya Jerusalems gator.

9. Kommer det att finnas barn i Guds rike?

"Och stadens gator skall vara fulla av gossar och flickor, som leker där på gatorna." Sakarja 8:5. "Då ska ni slippa ut och hoppa såsom kalvar, som har varit instängda i stallet." Malaki 4:2.

Svar:   Ja, det kommer att finnas många pojkar och flickor i den heliga staden (Jesaja 11:6-9), och dessa ungdomar kommer att växa upp (Malaki 4:2). Vi har degenererat åtskilligt i kroppsbyggnad, intellekt och vigör sedan Adam, men allt detta kommer att bli upprättat igen. (Apostlagärningarna 3:21).

10. Kommer vi att känna igen våra nära och kära när vi kommer till himlen?

10. Kommer vi att känna igen våra nära och kära när vi kommer till himlen?

"Men då skall jag känna [igen] till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo [igen]känd." 1 Korinterbrevet 13:12.

Svar:   Bibeln lär tydligt att våra frälsta anhöriga som dött, kommer att uppstå och förenas med oss i himlen (Jesaja 26:19; Jeremia 31:15-17; 1 Korinterbrevet 15:51-55; 1 Tessalonikerbrevet 4:13-18). Bibeln säger också att i Guds nya rike kommer människorna att känna igen varandra lika bra som på jorden idag.

I himlen kommer verkliga människor att få erfara verklig glädje. Alla våra önskedrömmar kommer att bli förverkligade.
I himlen kommer verkliga människor att få erfara verklig glädje. Alla våra önskedrömmar kommer att bli förverkligade.

11. Kommer vi att ha riktiga, fysiska kroppar av kött och blod i himlen?

"Han stod själv mitt ibland dem och sade till dem: 'Frid vare med er.' Då blev de förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de såg. Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför uppstiger tvivel i era hjärtan? Se här mina händer och mina fötter, och se att det är jag själv; ja, tag på mig och se. En ande har ju inte kött och ben, såsom ni ser mig ha." "Men då de ännu inte trodde, för glädjes skull, utan allenast förundrade sig, sade han till dem: 'Har ni här något att äta?' Då räckte de honom ett stycke stekt fisk och något av en honungskaka; och han tog det och åt därav i deras åsyn." "Sedan förde han dem ut till Betania; ...Och medan han välsignade dem, försvann han ifrån dem och blev upptagen till himmelen." Lukas 24:36-39, 41-43, 50-51. "Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen." Apgostlagärningarna 1:11. "Herren Jesus Kristus ...skall så förvandla vår förnedringskropp, att den blir lik hans härlighetskropp." Filipperbrevet 3:20-21.

Svar:   För att visa sina lärjungar att han hade en fysisk kropp av kött och ben även efter sin uppståndelse, bad Jesus att de skulle ta i honom och känna efter. Han åt också med dem. Det var med denna fysiska kropp som Jesus for upp till sin Fader, och med den ska han komma tillbaka på sammma sätt. De rättfärdiga kommer att få likadana kroppar som Kristus och kommer att vara "riktiga" människor i all evighet. Skillnaden är att våra himmelska kroppar inte blir gamla, dåliga och dör. Det är obibliskt att tro att vi kommer att bli något slags andeväsen som svävar omkring i himlen, och att det enda vi kommer att göra är att sitta på en molnkant och spela harpa. Det var inte för en sådan meningslös framtid som Jesus dog på korset för oss. Inte många av oss är tillräckligt intresserade av en sådan existens för att längta till himlen - det skulle i så fall vara för att alternativet (evig död) är ännu mindre lockande. Om alla överallt förstod sanningen om den nya staden och den nya jorden, så skulle miljontals människor vända sig till Gud av hela sitt hjärta. Den person som tackar nej till Guds rike gör sitt livs största dumhet.

Att arbeta i trädgården i himlen kommer att skänka ofattbar glädje och tillfredsställelse.
Att arbeta i trädgården i himlen kommer att skänka ofattbar glädje och tillfredsställelse.

12. Hur kommer vi att tillbringa tiden i himlen?

"När de bygger hus, skall de också få bo i dem; när de plantera vingårdar, skall de också få äta deras frukt. När de bygger hus, skall det ej bli andra, som får bo i dem; när de planterar något, skall det ej bli andra, som får äta därav. ...Mina utkorade skall själva njuta av sina händers verk." Jesaja 65:21-22.

Svar:   De rättfärdiga kommer att få bygga sina egna hus på den nya jorden. (Var och en kommer dessutom att ha ett ståtligt hus i staden som Jesus byggt. Johannes 14:1-3) De kommer också att plantera vingårdar och kunna äta från sin egen vindruvsodling. Det står tydligt i Bibeln att normala människor ska göra normala saker i himlen, och alla kommer att trivas.

Inga mänskliga ord kan beskriva härligheten och skönheten av den himmelska musiken
Inga mänskliga ord kan beskriva härligheten och skönheten av den himmelska musiken

13. Vilka andra spännande aktiviteter kommer de återlösta att kunna delta i?

Svar:   A. Sjunga och spela himmelsk musik (Jesaja 35:10 51:11 Psaltaren 87:7 Uppenbarelseboken 14:2-3).

B. Tillbe framför Guds tron varje sabbat (Jesaja 66:22, 23).

C. Glädjas åt blommor och träd som inte vissnar (Hesekiel 47:12 Jesaja 35:1-2).

D. Få träffa nära och kära och människor man läst om i Bibeln. (Matteus 8:11 Uppenbarelseboken 7:9-17).

E. Bekanta oss med himmelens djurvärld (Jesaja 11:6-9 65:25).

F. Resa och upptäcka nya platser utan att någonsin bli trötta (Jesaja 40:31).

G. Få glädjas tillsammans med Gud (Sefanja 3:17).

H. Förverkliga önskningar och drömmar (Psaltaren 37:3-4 Jesaja 65:24).

I. Det bästa av allt - vara som Jesus och få vara tillsammans med honom, ansikte mot ansikte (Uppenbarelseboken 14:4 22:4 21:3 1 Johannes 3:2).

Himlen kommer att vara långt mer härlig och mer värt att vänta på, än någonting vi kan föreställa oss.
Himlen kommer att vara långt mer härlig och mer värt att vänta på, än någonting vi kan föreställa oss.

14. Kan det bristfälliga mänskliga språket verkligen beskriva härligheten i det himmelska hemmet?

"Vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom." 1 Korinterbrevet 2:9

Svar:   Inte i sin vildaste fantasi kan människohjärtat föreställa sig Guds underbara, eviga rike. Allt det Adam förlorade, kommer att bli återupprättat. Apostlagärningarna 3:20,21).

Jesus håller på och förbereder himlen speciellt för dig. Du är viktig för honom.
Jesus håller på och förbereder himlen speciellt för dig. Du är viktig för honom.

15. Finns det en plats i himmelen speciellt för mig?

"Ja, den som vill, han tar livets vatten för intet." Uppenbarelseboken 22:17. "Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt er." 1 Petrus 1:4. "Jag går för att bereda er rum." Johannes 14:2.

Svar:   Ja, du har en personlig inbjudan från Gud till en boning som han har inrett speciellt för dig. Om du tackar nej, har du bara dig själv att skylla.

När Jesus får komma in i våra hjärtan och får bo hemma hos oss här på jorden, har han försäkrat oss om en plats i himlen hos sig.
När Jesus får komma in i våra hjärtan och får bo hemma hos oss här på jorden, har han försäkrat oss om en plats i himlen hos sig.

16. Hur kan jag vara säker på att jag får vara med i himlen?

"Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20. "Saliga är de som tvår sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar." Uppenbarelseboken 22:14. "Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matteus 7:21. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn." Johannes 1:12. "Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." 1 Johannes 1:7.

Svar:   Bibeln förklarar det rakt och enkelt: När du låter Kristus komma in och rena ditt liv, ger han dig också kraft att göra hans vilja och att hålla hans bud. Detta betyder att du kommer att leva som Kristus levde och får kraft att övervinna all slags synd. "Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel." Uppenbarelseboken 21:7. Med andra ord: En människa är beredd för himlen när hon har himlen i hjärtat.


17. Jag har beslutat mig för att ta emot Jesu erbjudande om att få bo med honom i hans himmelska rike för evigt.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Hur kan man vara lycklig i himlen när man tänker på nära och kära som inte är där?


Bibeln säger att Gud ska "avtorka alla tårar från deras ögon." Uppenbarelseboken 21:4. Vi kommer att glädja oss så åt den nya jordens skönhet och frid att vi inte tänker på tragedier och hjärtesorger från det förgångna. "Man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå." Jesaja 65:17.

2. Det står i Bibeln i 1 Korinterbrevet 15:50 att "kött och blod inte kan få Guds rike till arvedel." Hur kan då de frälsta ha kroppar av kött och blod i himlen ?


Här använder Bibeln ordet "kött" för att tala om en oomvänd person. På samma sätt används det i Romarbrevet 8:8-9: "De som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Men ni är inte i ett köttslig väsende utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i er." Och Johannes 3:6 säger. "Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande." Ordet "kött" används också här för att beskriva en oomvänd person, medan ordet "ande" hänsyftar till en omvänd, eller "pånyttfödd", människa. Så vad Bibeln säger i 1 Korinterbrevet 15:50 är att ingen kan komma in i himlen utan att först vara omvänd så att "kött" blir till "ande". Kristus gjorde ju klart för lärjungarna efter sin uppståndelse att även hans nya kropp var av kött och blod. Lukas 24:39. Och enligt Filipperbrevet 3:21 kommer vi att få likadana kroppar som han.

3. Är det aposteln Petrus som är portvakt till himlen?


Nej! Bibeln säger i Uppenbarelsboken 21:12 att det nya Jerusalem - Guds heliga stad - har 12 portar, och vid portarna står 12 änglar. Ingenstans i Bibeln står det något om att någon av apostlarna vaktar någon port.

4. Är den heliga staden verkligen tillräckligt stor för att alla frälsta från alla tider ska få plats?


Om staden så skulle bli fylld och varje frälst person bara skulle få 30 kvadratmeder yta att bo på, så skulle det få plats 39 miljarder människor i denna stad. Det är flera gånger mer än det totala antalet nu levande människor. Statistiker har räknat ut att även om alla människor som någonsin levat skulle komma till himlen, så skulle det finnas gott om plats för allihop i staden. Men Bibeln säger att bara en liten minoritet människor kommer att bli frälsta (Matteus 7:14). Det kommer att vara mer än tillräckligt med utrymme för var och en i det nya Jerusalem.

5. Ibland undrar jag om belöningen verkligen är mödan värd. Satan verkar ha så lätt för att få överhanden. Var i Bibeln kan jag finna hjälp, uppmuntran och stöd?


Aposteln Paulus verkar ha haft samma problem som du. I Romarbrevet 8:18 skriver han: "Ty jag håller före att denna tidens lidanden intet betyder, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss." En enda liten glimt av Guds eviga rike kommer att få oss att glömma denna världens vedermöda, sorger och bedrövelser, och vi kommer att utropa: "Halleluja, det var det värt!"

6. Kommer bebisar som dött att komma till himlen?


Det finns inget direkt svar på den frågan i Bibeln. Men i Matteus 2:16 berättas det om när den grymme kung Herodes lät döda alla gossebarn i Betlehem som var två år gamla eller därunder. Gamla Testamentet förutsade denna tragiska händelse i Jeremia 31:16-17, och Gud sade till mödrarna att inte gråta för de skulle en dag få tillbaka sina barn. "Hör upp med din gråt, ...de [de dödade barnen] skall vända åter tillbaka från sina fienders land." "Ja, dina barn ska vända tillbaka till sitt land." Detta är en tydlig hänsyftning till uppståndelsen.

7. Har jag förstått det riktigt att himlen där de frälsta ska bo, kommer att vara här nere på jorden?


Ja, det är riktigt. Även om den heliga staden ännu är hos Gud, kommer den att komma ner till jorden. Synd och syndare kommer att förintas i eld och Gud kommer att göra en ny paradisliknande jord för de rättfärdiga. Den heliga staden kommer att vara den nya jordens huvudstad och Gud kommer att flytta dit sin tron, (Uppenbarelseboken 21:2-3; 22:1,3) och bo mitt ibland de heliga för evigt. Och varhelst Herren är, där är himlen. Gud planerar att ge tillbaka till oss människor det som Adam förlorade, nämligen ett underbart liv på en felfri planet. Satan avbröt en gång Guds planer, men han kunde inte omintetgöra dem. Vi är alla välkomna att bo på den nya jorden. Tacka inte nej!

8. Varför tror så många att himlen är en diffus plats med spöklika innevånare som svävar omkring på moln och spelar harpa hela dagarna?


Denna lära kommer ursprungligen från Satan, lögnens fader (Johannes 8:44). Han gör allt han kan för att förvränga Guds ord, och är glad när människor tror att himlen är en obestämd fantasiföreställning. Då förlorar de nämligen snart intresset för den, och förlorar även tron på resten av Bibeln. Satan vet mycket väl att när män och kvinnor förstår sanningen om vårt eviga hem, så som det står i Bibeln, så har han ingen makt över dem längre, ty då börjar de förbereda sig för att få komma dit. Det är därför han gör sitt yttersta för att sprida lögner och vanföreställningar om vårt himmelska hem.


Testfrågor

1. Den heliga staden i himlen (1)


_____   Är inte bokstavligt menad, utan bara en sinnebild.
_____   Är en verklig stad som Gud nu håller på att förbereda.
_____   Existerar bara i vissa människors fantasi.

2. Den heliga staden (1)


_____   Kommer att förstöras av en kärnvapenexplosion.
_____   Kommer att tas i besittning av Satan och hans änglar.
_____   Kommer att komma ner till jorden och bli jordens nya huvudstad.

3. Sätt ett kryss för de sanna bibliska påståendena om den heliga staden: (7)


_____   Den kallas det nya Jerusalem.
_____   Den är ungefär så stor som London.
_____   Dess murar är gjorda av topas.
_____   Staden är lika lång som den är bred.
_____   Gatorna är av rent guld.
_____   Staden har 14 grundpelare.
_____   Aposteln Petrus vaktar vid porten.
_____   Var och en av de 12 portarna är gjorda av en pärla.
_____   Dess omkrets är ca 220 mil.
_____   Dess grundstenar är alla gjorda av ädelstenar.
_____   Staden kommer att ha perfekta proportioner.

4. Livets träd (1)


_____   Är ett riktigt träd som kommer att ge evig vigör och ungdom till Guds folk.
_____   Är bara ett talesätt som betyder att Gud ska ge sitt folk kraft.
_____   Existerade i begynnelsen men kommer inte att finnas på den nya jorden.

5. Vilka av följande påståenden är riktiga löften som Bibeln ger människorna i Guds nya rike: (5)


_____   Herren kommer att fira bröllop varje dag.
_____   Livets träd kommer att bära 20 olika sorters frukt.
_____   Herren själv kommer att leva tillsammans med sitt folk.
_____   Efter en miljon år så kommer de heliga att få långtråkigt.
_____   Det kommer inte att finnas sorg och död längre.
_____   Människor kommer aldrig att bli trötta.
_____   De förlamade kommer att bäras omkring av änglar.
_____   Änglarna kommer att vara läkare och utföra alla operationer.
_____   De blinda kommer att återfå sin syn.
_____   Svartsjuka, rädsla, hat, falskhet, avund, etc., är borta för alltid.
_____   Små barn kommer inte att växa upp.

6. Vilka av nedanstående påståenden är sanna vad det gäller den nya jorden?(6)


_____   De nuvarande haven kommer inte att finnas mer.
_____   Öknarna kommer att vara större.
_____   Djuren kommer att hållas i tjusiga himmelska burar.
_____   Det finns inga cykloner, jordbävningar, eller översvämningar
_____   Änglarna kommer varje dag att noggrannt plocka upp alla cigarettfimpar från gatorna.
_____   Blommor och träd kommer inte att vissna och dö.
_____   Himlen kommer att vara här på jorden.
_____   Synd kommer inte att återuppstå.
_____   Dess skönhet går ej att beskriva.

7. I himlen kommer de rättfärdiga (1)


_____   att vara andeväsen som spelar harpa och svävar omkring på moln.
_____   inte att känna igen sina nära och kära som är där.
_____   att ha riktiga kroppar av kött och ben, och kommer att känna igen sina vänner.

8. Vi vet att människorna i himlen kommer att vara verkliga och göra verkliga saker, för att (1)


_____   Vetenskapsmän har kunnat bevisa det.
_____   Bibeln säger att vi ska bli som Kristus, som hade en riktig kropp av kött och ben och som gjorde verkliga saker efter sin uppståndelse.
_____   Flera predikanter har sagt det.

9. Jag kan vara säker på att jag kommer till himlen om jag (1)


_____   Varje dag säger att jag älskar Herren.
_____   Är tillräckligt rädd för helvetet.
_____   Tar emot och följer Jesus, och håller hans bud.

10. Vad kommer de frälsta att syssla med i himlen? Kryssa för de riktiga bibelfakta nedan: (5)


_____   Bygga hus och bo i dem.
_____   Plantera vingårdar.
_____   Slakta och äta djur.
_____   Spela på himmelska instrument och sjunga lovsånger till Gud.
_____   Tillbe framför Guds tron.
_____   Flyga förbi helvetet och retas med dem som är där.
_____   Äta av livets träd.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top