Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Räddning ovanifrån

Räddning ovanifrån
Tänk dig att ha trillat överbord ute på vida oceanen med hungriga hajar som cirklar omkring dig! Föreställ dig sedan hur lättad och tacksam du skulle känna dig om du blir räddad. Sanningen är den, att varenda människa på jorden befinner sig i en ocean full av faror. Vi behöver omedelbar räddning, inte av sjöräddningen eller polisen, men av vår himmelske Far. Gud älskar dig så mycket att han sände sin Son att rädda dig. Du har antagligen hört allt detta förut, men förstår du egentligen vad det betyder? Kan det verkligen göra någon skillnad i ditt liv? Läs vidare så får du se!
Gud bryr sig om dig personligen. Vilken underbar anledning till att vara glad!
Gud bryr sig om dig personligen. Vilken underbar anledning till att vara glad!

1. Bryr sig verkligen Gud om mig?

Detta är vad han säger: "Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig." Jesaja 43:4. "Ja, med evig kärlek har jag älskat dig." Jeremia 31:3.

Svar:   Guds oändliga kärlek till dig och mig är större än vi kan fatta med vårt förstånd. Han älskar dig som om du vore den enda förlorade varelsen i hela universum. Han skulle ha gett sitt liv för dig eller mig även om det så inte hade funnits någon enda annan syndare att rädda. Försök att aldrig glömma detta faktum. I hans ögon är du värdefull. Han älskar dig.

Aldrig har kärleken blivit visat på ett så storartat sätt som när den visades på korset.
Aldrig har kärleken blivit visat på ett så storartat sätt som när den visades på korset.

2. Hur har Gud visat sin kärlek till oss?

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv." Johannes 3:16. "Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi ska leva genom honom. Inte däri består kärleken, att vi har älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss, och sänt sin Son till försoning för våra synder." 1 Johannes 4:9,10

Svar:   Han älskade oss så djupt, att han var villig att låta sin ende son lida och dö, hellre än att vara skild från dig och mig för evigt. Vi kommer aldrig att förstå det, men han gjorde det - bara för dig, bara för mig!

Den människa har inte funnits som Jesus inte har älskat.
Den människa har inte funnits som Jesus inte har älskat.

3. Hur kan han älska någon som mig?

"Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8.

Svar:   Definitivt inte för att jag på något sätt har förtjänat det. Ingen av oss har förtjänat någonting, utom syndens lön som är döden. (Romarbrevet 6:23). Men Guds kärlek är kravlös. Han älskar tjuvar, äktenskapbrytare och mördare. Han älskar även den själviske, hycklaren, och den profana hädaren. Men störst av allt är, att han älskar mig! Och eftersom han vet att mina synder bara kan leda till misär och död, så vill han rädda mig från mina synder. Det var därför han dog.

Jesu död har betalat alla synder som du någonsin skulle kunna begå. När du tar emot denna fantastiska gåva, så blir du en del av Jesu personliga familj.
Jesu död har betalat alla synder som du någonsin skulle kunna begå. När du tar emot denna fantastiska gåva, så blir du en del av Jesu personliga familj.

4. Vad betyder hans död för mig?

"Se, vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi får kallas Guds barn." 1 Johannes 3:1. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." Johannes 1:12.

Svar:   Kristus dog för att betala det dödsstraff som var mitt. Han föddes som människa så att han skulle kunna lida den död som jag förtjänade. Med andra ord, hans syndfria liv blir mig tillgodoräknat så att även jag kan anses som rättfärdig. Gud antar Jesu död som en fullständig betalning för alla mina synder. Genom att acceptera det Jesus gjorde och att ta emot det som en gåva, blir jag upptagen i Guds egen familj som hans barn. Det är otroligt!

Meditera en liten stund över dessa enkla fakta:

 • På grund av mina synder så är jag dömd till döden.


 • Jag kan inte betala den skulden utan att gå miste om evigt liv, eftersom om jag dog för mina synder så skulle jag ju inte kunna väcka mig själv till liv igen. Jag skulle vara död för evigt.


 • Jag har en skuld som jag inte kan betala! Men en vän kommer till mig, och den vännen är Jesus. Han säger, "Jag ska betala. Jag ska dö i ditt ställe och du får tillgodoräkna dig detta. Du behöver inte dö för dina synders skull."


 • Jag måste helt enkelt ta emot det erbjudandet! Är det inte enkelt? Jag erkänner öppet och tar emot hans död för mina synder. I det ögonblick jag gör det, så blir jag en Guds son eller dotter!
 • Jesus gav sitt liv för att betala den skuld som du inte kan betala.
  Jesus gav sitt liv för att betala den skuld som du inte kan betala.

  5. Hur tar jag emot honom och går från döden till livet?

  Bara erkänn tre saker:

  1. Jag är en syndare. "Alla har syndat." Romarbrevet 3:23.

  2. Jag är dömd att dö. "Syndens lön är döden." Romarbrevet 6:23.

  3. Jag kan inte rädda mig själv. "Utan mig kan ni ingenting göra." Johannes 15:5.


  Därefter, tro på tre saker:


  1. Han dog för mig. "Guds nåd kommer alla till godo genom att han smakade döden." Hebreerbrevet 2:9.

  2. Han förlåter mig. "Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1 Johannes 1:9.

  3. Han räddar mig. "Den som tror, han har evigt liv." Johannes 6:47

  Svar:   Genom att be om, tro på, och acceptera den största av Guds gåvor, vår Herre Jesus Kristus.

  Drunknar du i synd? Jesus räddar dig omedelbart bara du ber honom.
  Drunknar du i synd? Jesus räddar dig omedelbart bara du ber honom.

  6. Vad måste jag göra för att kunna ta emot denna frälsningens gåva?

  "Och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus." Romarbrevet 3:24. "Vi håller nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar." Romarbrevet 3:28.

  Svar:   Det enda jag kan göra är att ta emot frälsningen som en gåva. Min strävan att lyda hjälper mig inte det minsta i den här rättfärdiggörelseprocessen. Alla som i tro ber om frälsning får det. Den mest förtappade syndaren blir mottagen på samma sätt som den bäste och mest moraliske humanisten. Det förflutna räknas inte. Kom ihåg att Gud älskar alla lika mycket och att man blir förlåten om man bara ber om det. "Ty av nåden är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen skall [kunna] berömma sig." Efesierbrevet 2:8, 9

  Jesu kraft förvandlar den motbjudande syndaren till en kärleksfull medmänniska.
  Jesu kraft förvandlar den motbjudande syndaren till en kärleksfull medmänniska.

  7. När jag genom tro förenar mig med Jesu familj, hur förändrar han då mitt liv?

  "Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!" 2 Korinterbrevet 5:17.

  Svar:   När jag tar emot Kristus i mitt hjärta så tar han bort mitt gamla syndfulla jag, och förvandlar mig till en ny andlig varelse. Det gamla syndiga livet framstår nu som motbjudande och oönskvärt. Fylld av glädje börjar jag nu, för första gången, att känna en härlig frihet från skuld och fördömande. Jag kan nu se hur tomt mitt liv var utan Kristus. Istället för att livnära mig på smulorna som fallit under bordet så sitter jag nu vid Herrens bankett. En minut med Gud skänker mer glädje än ett helt liv med Satan. Vilket byte! Varför väntade jag så länge med att ta emot detta!

  Den mest värdefulla gåvan som föräldrar kan ge till sina barn är att bli kristna.
  Den mest värdefulla gåvan som föräldrar kan ge till sina barn är att bli kristna.

  8. Kommer detta nya liv verkligen att vara ett lyckligare liv än allt det roliga jag hade i det gamla?

  Jesus sade: "Detta har jag talat till er ...för att er glädje skall bli fullkomlig." Johannes 15:11. "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria." Johannes 8:36. "Jag har kommit, för att de skall ha liv och ha över nog." Johannes 10:10.

  Svar:   Många tror att ett kristet liv inte kan vara ett lyckligt liv för att det har så många förbud och saker som man inte får göra. Men det är precis motsatsen. När du tar emot Jesus kärlek, så känner du en inre rikedom och en glädje som bara bubblar fram. Ofattbar frid och lycka genomströmmar även ditt vardagsliv. Tala om att leva ett innehållsrikt liv! Det finns ingen likhet med det gamla livets själviskhet och misslyckande. Det jobbiga förgångna försvinner som en mardröm, och du får erfara livet "mer överflödade", så som Gud menar att det ska vara.

  När Jesus kommer in i ditt liv så förvandlar han med sin mirakulösa kraft, lydnad från att vara en börda till att vara en stor glädje.
  När Jesus kommer in i ditt liv så förvandlar han med sin mirakulösa kraft, lydnad från att vara en börda till att vara en stor glädje.

  9. Men kan jag få mig själv att göra alla de saker som en kristen bör göra?

  "Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig." Galaterbrevet 2:20 "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Filipperbrevet 4:13.

  Svar:   Det är här som det största miraklet med det kristna livet visar sig. Man behöver inte tvinga sig själv att vara god! Vad du som kristen gör, är ett spontant handlande av en annan persons liv inom dig, nämligen Jesus. Ett liv i lydnad är ditt naturliga svar på Jesu kärlek. Som en ny varelse född av Gud, vill du lyda honom eftersom hans liv har blivit en del av ditt liv. Att göra den glad som du älskar är ingen börda utan en glädje. "Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta." Psaltaren 40:9.

  Det är inte svårt att glädja någon som du verkligen älskar.
  Det är inte svårt att glädja någon som du verkligen älskar.

  10. Menar du att inte ens de tio budorden skulle bli svåra att följa?

  "Älskar ni mig, så håller ni mina bud." Johannes 14:15. "Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga." 1 Johannes 5:3 "Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad." 1 Johannes 2:5.

  Svar:   Bibeln förbinder alltid lydnad med ett kärleksfullt förhållande. Pånyttfödda kristna tycker inte att det tungt att följa de tio budorden. Med alla gamla synder förlåtna genom Jesu försonande död, så är mitt nuvarande och framtida liv i lydnad fast förankrat i hans segerrika liv inom mig. Och eftersom jag älskar honom så innerligt för vad han gjort för mig, så gör jag gärna mer än vad de tio budorden kräver. Varje dag söker jag i Bibeln efter nya sätt att göra hans vilja. Jag försöker hitta fler sätt att uttrycka min kärlek för honom på. "Vadhelst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom." 1 Johannes 3:22, kursiven ditlagd.

  Att följa de tio budorden för att på så sätt förtjäna frälsning kan bara sluta i hopplöshet. Men den människa som har upplevt frälsningens gåva har sin glädje i att vandra i lydnad till Guds lag.
  Att följa de tio budorden för att på så sätt förtjäna frälsning kan bara sluta i hopplöshet. Men den människa som har upplevt frälsningens gåva har sin glädje i att vandra i lydnad till Guds lag.

  11. Det står i Bibeln att Guds folk var laglydiga. Hur kan jag vara säker på de inte var lagträlar?

  "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12. "De övervann [Satan] i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord; de älskade int så sitt liv, att de drog sig undan döden." Uppenbarelseboken 12:11.

  Svar:   Förväxla inte lydnad med att vara lagträl. Träl under lagen blir man om man försöker förtjäna frälsning genom att göra en massa goda gärningar. Guds barn identifieras i Bibeln genom fyra egenskaper:

  (1) de följer de tio budorden, (2) de förtröstar på Lammets blod, (3) de delar sin tro med andra, och (4) de väljer hellre att dö än att synda. Detta är de äkta kännetecknena på en person som älskar Kristus och som beslutat att alltid följa honom.

  Dopet är den vigselcermoni som förenar mig med Kristus.
  Dopet är den vigselcermoni som förenar mig med Kristus.

  12. Vilken viktig handling bekräftar det kärleksfulla förhållandet till Kristus, och vad symboliserar den?

  "Vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i ett nytt väsende, i liv."

  "För att syndakroppen skall göras om intet, så att vi inte mer tjänar synden."

  Romarbrevet 6:4,6. "Ty jag nitälskar för er såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat er med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru." 2 Korinterbrevet 11:2.

  Svar:   Dopet symboliserar tre viktiga händelser i en uppriktigt troendes liv: (1) död från synd, (2) födelse till ett nytt liv med Kristus, och (3) äktenskap med Kristus för evigt. Detta andliga förbund växer sig starkare och innerligare med tiden, så länge som kärleken fortsätter att växa. Precis som i vilket äktenskap som helst så kan slocknad kärlek förvandla paradiset till ett helvete. När kärleken försvinner så hålls hemmet bara ihop av den mekaniskt framtvingade plikt som äktenskapslagarna bestämmer. Likadant, när en kristen slutar att älska Gud över allt annat, så reduceras även hans religion till en mängd regler.

  Min kärlek till Jesus växer när jag delar min tro med andra.
  Min kärlek till Jesus växer när jag delar min tro med andra.

  13. Hur kan jag vara säker på att min tro och min kärlek till Gud fortsätter att växa?

  "Rannsaka skrifterna." Johannes 5:39. "Bed oavlåtligen." 1 Tessalonikerbrevet 5:17. "Såsom ni nu har mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandra i honom." Kolosserbrevet 2:6. "Jag lider döden dag efter dag." 1 Korinterbrevet 15:31.

  Svar:   Inget kärleksförhållande överlever utan kommunikation. Bön och bibelstudium är absolut nödvändiga för tillväxt. Guds Ord är de kärleksbrev jag dagligen måste läsa för att mitt andliga liv inte skall dö. När jag talar med Gud i bön kommer vi varandra närmare, min tillit till honom fördjupas och jag förstår mer och mer hans omsorg om mig. Varenda dag förundrar jag mig över hur han in i minsta detalj planerar för att jag ska vara lycklig och glad.

  Gud förseglar vår andliga gemenskap
  För att försegla vår andliga gemenskap har Gud lovat att aldrig överge mig (Psalm 55:22 Matteus 28:20 Hebreerbrevet 13:5), att ta vara på mig både när jag är frisk och när jag är sjuk (Psaltaren 41:3 Jesaja 41:10), och att alltid se till att jag har vad jag behöver. (Matteus 6:25-34). Precis som jag i tro tog emot honom och gladde mig över hans löften, så kan jag också i fortsättningen lita på att han kommer att vara med mig och att han han aldrig kommer att göra mig besviken.


  14. Jag vill att Jesus ska komma in i mitt liv så att jag kan få uppleva pånyttfödelsen.

  Svar:   


  Frågor för eftertanke

  1. Hur är det möjligt att Jesu död kan betala priset för hela mänsklighetens synder? Jag har syndat mer än de flesta, och jag är övertygad om att Gud måste göra något alldeles speciellt för att en sådan som jag ska kunna bli förlåten.


  Romarbrevet 3:23 säger att "alla har syndat." Och eftersom "syndens lön är döden" (Romarbrevet 6:23), och eftersom "alla har syndat", så behövs egentligen "något alldeles speciellt" för varenda en av oss. Bara han, vars liv är värt lika mycket som hela mänskligheten, är tillräckligt speciell för detta. Jesus, designer och skapare av allt liv, gav sitt eget dyrbara liv för att rädda oss. Och det räckte inte med att hans liv skulle vara värt lika mycket som alla människor som någonsin fötts på jorden, han måste också kunna återuppstå från de döda. Varför? Jo, för att kunna ge av den förlåtelse han förtjänade, till oss som ber om den i dag. "Därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." Hebreerbrevet 7:25.

  2. Om jag tar emot Kristus och hans förlåtelse, och sedan faller igen, förlåter han mig då igen?


  Vi kan lita på att Gud förlåter oss om vi ångrar och bekänner vad vi gjort. "Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1 Johannes 1:9.

  3. Hur kan jag komma inför Gud, så syndig som jag är? Vore det inte bättre om en präst eller pastor bad för mig?


  Eftersom Jesus Kristus kom hit ner till jorden och blev "frestad i allt likasom vi" (Hebreerbrevet 4:15), har vi en Gud som förstår oss och som bara vill oss väl. I Hebreerbrevet 4:16 står det att vi "kan frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet." Vi kan alltså gå direkt till Gud genom Jesus Kristus, utan någon mellanhand. Vi uppmanas att "frimodigt" träda inför Gud i Jesu namn (Johannes 14:14). "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus" (1 Timoteus 2:5).

  4. Kan jag göra något för att hjälpa Gud frälsa mig?


  Nej. Han handlar helt utifrån nåd (Romarbrevet 3:24; 4:5). "Guds gåva är det" Efeserbrevet 2:8. Det är inte bara sant att Gud benådar oss när vi tror, han ger oss dessutom viljan och kraften att lyda honom. Av detta följer att vi kommer att följa hans lag. Så egentligen kommer även lydnaden från Guds fria nåd. Lydnad - kärleksbaserad tjänst och lojalitet - är det verkliga tecknet på lärjungaskap och är en naturlig följd av tro på Jesus Kristus.

  5. Om Gud förlåter mina synder och jag blir del av hans familj, slipper jag då framtida straff för mina synder, eller måste jag ändå avtjäna vad jag är skyldig på något sätt?


  Den heliga Skrift säger: "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Romarbrevet 8:1. Kristus betalade hela skulden för våra överträdelser, och de som tar emot honom i tro kommer i åtnjutande av denna rening. De är "tvättade" i Lammets blod! I Jesaja 43:25 hittar vi ett underbart löfte om förlåtelse: "Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg." Och i Mika 7:18, 19 beskrivs vilken underbar inställning vår Frälsar-Gud har till oss: "Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup."


  Testfrågor

  1. Vilken stor gåva från himlen gav Gud till människorna? (1)


  _____   Bibeln
  _____   Sin kyrka
  _____   Jesus Kristus
  _____   Lagen

  2. Den största demonstration av kärlek som världen någonsin har skådat var (1)


  _____   Bröden och fiskarna.
  _____   Att Jesus dog på korset.
  _____   Pingsten
  _____   Petrus´ bekännelse.

  3. Kristi offerdöd på korset var (1)


  _____   För alla.
  _____   Endast för de rättfärdiga.
  _____   Endast för de fördömda.
  _____   För dem som var förutbestämda att bli frälsta.

  4. Vilken typ av människa älskar Gud mest? (1)


  _____   Kyrkomedlemmar.
  _____   Prostituerade och tjuvar.
  _____   Alla lika.
  _____   Pånyttfödda kristna.

  5. Kristus föddes i en mänsklig familj för att (1)


  _____   Betala skulden för våra synder.
  _____   Förstå hur svaga vi är.
  _____   Bli en bra snickare.

  6. För att kunna bli frälst, så måste en människa (1)


  _____   Genomgå en bibelkurs.
  _____   Tillhöra en kyrka.
  _____   Tala i tungor.
  _____   Ta emot frälsningen som en gåva.

  7. Vi blir frälsta genom (1)


  _____   Goda gärningar.
  _____   Nåd.
  _____   Att intensivt vilja det.

  8. Att ha blivit förlåten och accepterad får oss att känna (2)


  _____   Att vi kan börja synda igen.
  _____   Besvikelse för att vi går miste om roliga saker.
  _____   Lycka och frid.
  _____   Försäkran om evigt liv.

  9. Lydnad ska bygga på (1)


  _____   Rädsla för helvetet.
  _____   Längtan efter att bli accepterad av vänner.
  _____   Kärlek till Jesus.

  10. Kristet uppförande, eller att följa budorden, är (1)


  _____   Det samma som att vara lagträl.
  _____   En följd av sann omvändelse.
  _____   Oviktigt.

  11. Äktenskapet med Kristus symboliseras av (1)


  _____   Gå i kloster och bli munk eller nunna.
  _____   Dopet.
  _____   En vigselring buren på högra handen.
  _____   Avge kyskhetslöfte.

  12. Det två bästa sätten att bevara kärleken till Kristus är (2)


  _____   Dagliga bibelstudier.
  _____   Ge mycket i kollekt.
  _____   Avstå från griskött.
  _____   Alltid stå i böneförbindelse med himlen.

  Free Bible School

  Bible School
  Enroll in our Free Online Bible School Today!
  Start your first lesson now!


  Christian Hymns  Freebie!

  Ultimate Resource
  Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
  Get It Now!


  Back To Top