Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Isten ingyenes egészségmegőrző programja

Isten ingyenes egészségmegőrző programja
A komoly orvosi gyógykezelés ára az egeket verdesi − hát nem lenne nagyszerű, ha soha többé nem lenne szükségünk orvosra? Tudtál arról, hogy bizonyítottan létezik egy útja-módja annak, hogy egy csomó orvos munka nélkül maradjon? Törődj egészségeddel! Tudósok már hangot adtak vészjósló figyelmeztetéseiknek a koleszterinnel, a dohánnyal, a stresszel, az elhízással és az alkohollal kapcsolatban, miért tennéd hát kockára az életedet? A kórházak és az ideggyógyintézetek dugig vannak olyan emberekkel, akik fittyet hánytak a figyelmeztetésekre − te is szeretnél közéjük tartozni? Isten valóban figyel arra, hogyan bánunk a testünkkel, ezért biztosított számunkra egy ingyenes egészségmegőrző programot, egy kézikönyvet, amihez igazodhatunk: a Bibliát! Hogy mik azok a csodálatos tények azzal kapcsolatban, hogy miként tehetsz szert nagyszerű egészségre és hosszabb életidőre, ahhoz olvasd át ezt a bibliatanulmányt − ámde feltétlen olvasd el először az egészet, ne ugorj előre mindjárt az összegző részekhez!
1. Az egészségügyi alapelvek valóban hozzátartoznak az igazi bibliai vallásossághoz?

1. Az egészségügyi alapelvek valóban hozzátartoznak az igazi bibliai vallásossághoz?

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek” (3Jn 2).

Válasz:   Igen. A Biblia az egészség kérdését valóban a legfontosabbak közé sorolja. Az ember gondolkodásmódja, a lelkivilága és a test egymással szoros kapcsolatban és kölcsönös függési viszonyban áll. Ami érinti az egyiket, érinti a másikat is. Ha rosszul bánunk a testünkkel, gondolat- és lelkivilágunk nem válhatnak olyanná, amilyeneknek Isten eredeti elgondolása szerint lenniük kellene.


2. Miért adott Isten a népének egészségügyi törvényeket?

„És megparancsolta nekünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, …hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben” (5Móz 6:24). „És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a nyavalyát” (2Móz 23:25).

Válasz:   Isten azért adott egészségügyi törvényeket, mert tudja, mi a legjobb az emberi test számára. Az autógyártók felhasználói kézikönyvet helyeznek el minden egyes új jármű kesztyűtartójában, mert jól tudják, mi a legjobb a termékük számára. Istennek, aki a testünket alkotta, szintén van egy ilyen „felhasználói kézikönyve”, éspedig a Szent Biblia. Isten „felhasználói kézikönyvé”-nek a figyelembe nem vétele betegségekben, eltorzult gondolkodásban, kiégett életekben mutatkozik meg, csakúgy, ahogy az autó helytelen − a gyártói útmutatástól eltérő − használata komoly meghibásodásokat okozhat. Isten törvényeinek követése az egészség megőrzését és bővelkedő életet (Jn 10:10) eredményez. E nagyszerű törvények olyanok, mint egy fal vagy mint egy sövény, amelyek a Sátán betegségei ellen védelmet nyújtanak. Isten elmondja nekünk, melyek ezek a törvények, így elkerülhetjük az ördög csapdáit.

Isten egészségügyi törvényeinek sok mondanivalója van arra vonatkozóan, hogy mit együnk és mit igyunk.
Isten egészségügyi törvényeinek sok mondanivalója van arra vonatkozóan, hogy mit együnk és mit igyunk.

3. Van Isten egészségügyi törvényeinek bármi közük ahhoz, hogy mit eszünk vagy mit iszunk?

„Jót egyetek” (Ézs 55:2). „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek” (1Kor 10:31).

Válasz:   Igen, a kereszténynek még az evésben és az ivásban is különböznie kell a világtól − az, hogy mindent az Isten dicsőségére kell művelnie, azt is jelenti, hogy csak azzal él, „ami jó”. Ha Isten azt mondja, hogy valami nem alkalmas eledelre, ezt egész biztosan jó okkal teszi. Ő nem egy irgalmatlan diktátor, hanem szerető Atya. Valamit tanácsol, azt a mi javunkra teszi. A Biblia ígérete így hangzik: „nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek” (Zsolt 84:12). Vagyis, ha Isten megvon valamit tőlünk, azért teszi, mert az nem jó.

Isten növényi étrendet rendelt Ádámnak és Évának.
Isten növényi étrendet rendelt Ádámnak és Évának.

4. Mit rendelt Isten az ember számára eledelül, amikor megteremtette és tökéletes étrendről gondoskodott?

„És mondta Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet, … és minden maghozó fát, amelyen maghozó gyümölcs van… A kert minden fájáról bátran egyél” (1Móz 1:29, 2:16).

Válasz:   Az étrend, amit Isten kezdetben az embereknek adott, gyümölcsből, gabonából és mogyoróféléből állt. A zöldségfélékkel valamivel később egészült ki ez az étrend (1Móz 3:18).


5. Milyen cikkekről tesz Isten külön is említést a tisztátalan és tiltott eledelek sorában?

Válasz:   Mózes harmadik könyve 11. valamint Mózes ötödik könyve 14. fejezetében Isten egyértelműen megjelöli az alábbi ételfajtákat, lévén tisztátalanok. Olvasd végig mindkét fejezetet.

A. Minden állat, aminek nincs hasadt körme és nem kérődzik (5Móz 14:6).

B. Minden olyan hal és vízben élő állat, amelynek nincs uszonya és pikkelye. Szinte valamennyi hal tiszta (5Móz 14:9).

C. Minden ragadozó madár, dög- és halevő, tisztátalan (3Móz 11:13-20).

D. A legtöbb „csúszómászó” (vagy nem gerinces) szintúgy tisztátalan (3Móz 11:21-47).

Megjegyzés: Ezekből a fejezetekből egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb állat, madárféle és vízi teremtmény, amit az emberek általában fogyasztanak, tiszták. Van mindazonáltal néhány szembetűnő kivétel. Isten törvénye szerint a következő állatok tisztátalanok és nem alkalmasak eledelre: a sertés, a mókus, a nyúl, a harcsa, az angolna, a homár, a kagyló, a tengeri rák, a rák, az osztriga, a béka és még sok egyéb.


6. De én szeretem a disznóhúst. Isten el fog pusztítani, ha fogyasztom?

„Mert ímé, az Úr eljön tűzben… Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek. Akik magukat megszentelik és mossák a bálvány kertekért,… akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr” (Ézs 66:15-17).

Válasz:   Lehet, hogy a döbbenet erejével hat, de ez így igaz és ki kell mondani. A Biblia nyilvánvaló módon kijelenti, hogy mindenki, hogy mindenki, aki megeszi a „disznóhúst”, az „egeret” vagy valami mást, ami tisztátalan, „utálatosság” lesz, és tűz fogja elpusztítani azt az Úr eljövetelekor. Ha Isten azt mondja valamiről, hogy ne nyúljunk hozzá és ne fogyasszuk, akkor minden körülmények között engedelmeskednünk kell Neki. Hiszen egyetlen falat elfogyasztása a tiltott gyümölcsből, Ádám és Éva, a bűntelen emberpár részéről, behozhatta világunkba a bűnt és a halált. Mondhat olyat bárki, hogy ez vagy az nem érdekes, amikor Isten világosan rámutat arra, hogy márpedig az? Isten azt mondja, hogy az emberek azért fognak elpusztulni, mert „amit nem szerettem, azt választották” (Ézs 66:4).

Noé, azzal, hogy tiszta állatot áldozott fel (1Móz 8:20), azt bizonyítja, hogy világosan látta a tiszta és a tisztátalan közötti különbséget.
Noé, azzal, hogy tiszta állatot áldozott fel (1Móz 8:20), azt bizonyítja, hogy világosan látta a tiszta és a tisztátalan közötti különbséget.

7. Na de a tiszta és a tisztátalan állatok közötti különbségtétel törvénye nem a Sínai-hegyi törvénykezéshez vezethető vissza? Nem úgy van, hogy csak a zsidóknak adatott és a kereszttel lejárt az érvénye?

„Mondta az Úr Noénak: … Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be…, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt” (1Móz 7:1-2).

Válasz:   Szó sincs róla! A Bibliában bőséges bizonyíték található arra nézve, hogy már a teremtés hajnalán is léteztek tiszta és tisztátalan állatok. Noé jóval azelőtt élt, hogy zsidók lettek, de már tudott arról, hogy mik a tiszták és mik a tisztátalanok, ugyanis a tiszta állatokból „hetet-hetet”, a tisztátalanokból ellenben csupán „kettőt-kettőt” vitt be a bárkába. Jelenések könyve 18:2 a Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszak kapcsán bizonyos madarakról mint tisztátalanokról szól. Krisztus halála nem jár törvénymódosító hatással e törvények egyikére nézve sem, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy mindenkit, aki megrontja őket, maguk is meg lesznek rontva Jézus visszajövetelekor (Ézs 66:15-17). A zsidók gyomra és emésztőrendszere semmiben nem különbözik a többi népétől. Ezek az egészségügyi elvek minden kor minden emberére érvényesek.

A Szentírás egyértelműen elítéli az alkoholos italok fogyasztását.
A Szentírás egyértelműen elítéli az alkoholos italok fogyasztását.

8. Tiltja a Biblia az alkoholos italok fogyasztását?

„A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs” (Péld 20:1)! „Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik. Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp” (Péld 23:31-32). „Se paráznák, … se részegesek… nem örökölhetik Isten országát” (1Kor 6:9-10).

Válasz:   Igen, a Szentírás egyértelműen elítéli az alkoholos italok fogyasztását.


9. Elítéli a Biblia a dohányzást?

A dohánytermékekkel való élés minden formájában sérti Istent.
A dohánytermékekkel való élés minden formájában sérti Istent.
Válasz:   Igen, a Biblia hat okkal is szolgál, miért visszatetsző Isten számára a dohányzás:

A. A dohányzás károsítja az egészséget és beszennyezi a testet. „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1Kor 3:16-17).

B. A nikotin egy függőséget okozó anyag, ami rabszolgává teszi az embert. A római levél 6:16 azt mondja, hogy annak vagyunk szolgái, akinek (vagy aminek) engedelmeskedünk. A dohányosok a nikotin rabszolgái. Jézus így szól: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt 4:10).

C. A dohányzás tisztátalan szokás. „Annakokáért menjetek ki közülük és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek és én magamhoz fogadlak titeket” (2Kor 6:17). Nemde képtelenség csak gondolni is arra, hogy Jézus bármilyen formában élt volna a dohánytermékekkel?

D. A dohányzás pénzpocsékolás. „Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér” (Ézs 55:2)? Isten sáfárai vagyunk, akiknek jól kell kezelniük a nekik adatott pénzt, „ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék” (1Kor 4:2).

E. A dohányzás soha senkit nem visz közelebb Krisztushoz. „Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek” (1Pt 2:11). A dohányzás testi kívánság.

F. A dohányzás megrövidíti az életet. A legújabb tudományos kutatások megerősítik, hogy a dohányzás egyharmadával megrövidíti az életidőt. A dohányzás Isten ölést tiltó parancsának áthágása (2Móz 20:13). Ugyan lassú ölés, de mégiscsak ölés. Az egyik legjobb módja annak, hogy elhalaszd a temetésed, az, ha leszoksz a dohányzásról.

A rendszeres (azonos időpontokban való) étkezés nagyon fontos.
A rendszeres (azonos időpontokban való) étkezés nagyon fontos.

10. Melyek azok az egyszerű, mégis rendkívül fontos egészségügyi törvények, amik a Bibliában fellelhetők?

Válasz:   Íme 11 egészségügyi törvény a Bibliából:

A. Étkezz megfelelő időközöket tartva, és ne élj állati zsiradékkal és vérrel. „…Boldog vagy te ország, kinek… fejedelmeid idejében esznek” (Préd 10:17). „Örökkévaló rendtartás legyen…: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek” (3Móz 3:17).

Megjegyzés: A legújabb tudományos tanulmányok megerősítették azt a tényt, hogy a legtöbb szívroham a magas koleszterinszintre vezethető vissza, és a „kövér” eledel fogyasztása nagymértékben felelős ezért a magas szintért. Úgy látszik, hogy az Úr nagyon is tudja, miről beszél…

B. Tartózkodj a túlevéstől. „És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy” (Péld 23:2. Lukács evangéliuma 21:34-ben Krisztus külön is inti tanítványait, miszerint a „dobzódás” (túlevés) nagy baj lesz majd ezekben az utolsó napokban. A túlevés a felelős számtalan elfajulással járó betegségért.

C. Ne tápláld az irigységet, ne őrizgess magadban haragot. Ezek a gonosz gerjedelmek megbontják a testben zajló folyamatokat. A Biblia azt mondja, hogy az irigység „megrothasztja a csontokat” (lásd Péld 14:30). Krisztus még azt is megparancsolja nekünk, hogy tisztázzunk mindent, ami miatt mások talán haragot táplálnak velünk szemben (Mt 5:23-24).

D. Őrizd meg a kedves és vidám lelkiállapotot. „A vidám elme jó orvosságul szolgál” (Péld 17:22). „Amiképpen gondolkodik az ő szívében, olyan ő” (Péld 23:7, a King James Biblia alapján). Számos olyan betegség, amiben ma az emberek szenvednek, a lélek búskomorságára vezethető vissza. A kedves és vidám lelkület jó egészséget kölcsönöz és meghosszabbítja az életet.

E. Bízd magad teljesen az Úrra. „Az Úrnak félelme életre visz és az ilyen megelégedve tölti az éjt” (Péld 19:23). Az Úrban való bizalom jótékonyan hat az egészségre, javítja az életminőséget. „Fiam, az én szavaimra figyelmezz. ... Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség” (Péld 4:20-22). Az egészség tehát az Isten parancsolatainak való engedelmességből és a Belé vetett teljes bizalomból származik.

F. A munkát és a testi igénybevételt ellensúlyozd pihenéssel és alvással. „Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad…” (2Móz 20:9-10). „Édes az álom a munkásnak” (Préd 5:12). „Orcád verítékével egyed a te kenyeredet” (1Móz 3:19). „Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök” (Zsolt 127:2). „Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel ő munkálkodott a nap alatt… Holott… még éjjel is nem nyugodott az ő elméje” (Préd 2:22-23).

G. Tartsd tisztán a testedet. „Tisztítsátok meg magatokat” (Ézs 52:11).

H. Légy mindenben mértékletes. „Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető” (1Kor 9:25). „A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt” (Fil 4:5). A keresztény ember teljességgel kerül mindent, ami ártalmas, és mértékletes az azon dolgokkal való élésben, amik jók. Az egészségkárosító szokások követése a „ne ölj” parancsolata megszegésével egyenlő. Fokról-fokra oltják ki az életet. Így ez lassú öngyilkosság.

I. Tartózkodj minden ártalmas élénkítő szer használatától. Némelyeknek talán meglepetést fogunk most okozni. Az orvostudomány is alátámasztotta azt a tényt, hogy

s hogy a tea, a kávé, s mindazok az édes italok, amelyek koffeint és más káros összetevőt tartalmaznak, kifejezetten károsítják az emberi testet.

Ezek egyike sem bír íz- és tápértékkel, kivéve, ha cukrot vagy tejszínt kevernek hozzá, holott a legtöbb ember már így is túl sok cukrot fogyaszt. Az élénkítő szerek veszélyes és művi élénkséget kölcsönöz a testnek, mintha valaki egy tonnát akarna elhúzni egy talicskával. Ezen italok nem az íznek vagy a reklámnak, hanem a bennük levő koffeinnek köszönhetik a népszerűségüket. A világon elmondhatatlanul sokan szenvednek tea-, kávé-, vagy más koffeines édes ital okozta függőségben.

Az igazi csapás azonban abban áll, hogy azok az emberek, akik béke és erő után sóvárognak, a tea és a kávé fogyasztásával olcsó pótlékra találnak az ima és a bibliatanulmányozás helyettesítésére. Ennek az ördög örül, és tönkreteszi az emberi életeket.

J. Az étkezés legyen derűs pillanata a napnak. „De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka” (Préd 3:13). Az étkezés idejét ne terheljük meg a gondokkal, mert ezzel megterheljük az emésztést is. Tartózkodjunk az ilyesmitől.

K. Segíts azokon, akik szükséget szenvednek. „…hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek… hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad… akkor meggyógyulásod gyorsan kivirágzik” (Ézs 58:6-8). Túl egyenes ez a beszéd ahhoz, hogy félre lehessen érteni: ha segítünk a szegényeken és a szükségben levőkön, ezáltal saját egészségünk javát szolgáljuk.

Isten egészségügyi törvényeinek a figyelmen kívül hagyása a legbiztosabb út ahhoz, hogy egy műtőben végezzük.
Isten egészségügyi törvényeinek a figyelmen kívül hagyása a legbiztosabb út ahhoz, hogy egy műtőben végezzük.

11. Milyen komoly figyelmeztetés szól azoknak, akik figyelmen kívül hagyják Isten törvényeit?

„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Gal 6:7).

Válasz:   A válasz túl egyértelmű, semmint, hogy csakúgy el lehetne mellette menni. Akik áthágják Istennek azon szabályait, amelyek a test gépezetének karbantartására vonatkoznak, megtört testeket és kiégett életeket fognak aratni, csakúgy, mint ahogy az autó helytelen használata is komoly meghibásodásokhoz vezet. Azokat pedig, akik továbbra is áthágják Isten egészségügyi törvényeit, megrontja végül az Úr (1Kor 3:16-17). Isten egészségügyi törvényei nem önkényesek. Ezek a természettel összhangban vannak, a világegyetem ezeken alapulnak, akárcsak a nehézkedés törvénye. E törvények figyelembe nem vétele biztos romláshoz vezet. A Biblia azt mondja: „az ok nélkül való átok nem száll az emberre” (Péld 26:2). A betegségek akkor látogatnak meg bennünket, amikor fittyet hányunk ezekre az egészségügyi rendelkezésekre. Isten az ő nagy kegyelméből elmondja nekünk, mik ezek a törvények, így elkerülhetjük azokat a csapásokat, amik a törvények áthágásából származnak.

A kábítószerező szülők gyakran továbbörökítik a jellemgyengeséget gyermekeiknek.
A kábítószerező szülők gyakran továbbörökítik a jellemgyengeséget gyermekeiknek.

12. Milyen, az egészségügyi törvénnyel kapcsolatos félelmetes és megdöbbentő igazság érinti a gyermekeinket és unokáinkat?

„Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad” (5Móz 12:25). „Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek” (2Móz 20:5).

Válasz:   Isten teljesen egyértelművé teszi, hogy a gyermekek és az unokák (a negyedik nemzedékig) bűnhődnek szüleik − akik nem vesznek tudomást Isten egészségügyi törvényeiről − balga cselekedeteik miatt. A gyermekek és az unokák, amikor az anyák és az apák visszautasítják Isten szabályait az életükre, legyengült és beteg testeket örökölnek. Ezt a sorsot szánod drága gyermekeidnek és unokáidnak is?

A szabadban való testmozgás segít a mennyre való felkészülésben.
A szabadban való testmozgás segít a mennyre való felkészülésben.

13. Milyen további félelmetes és kijózanító tényt tár fel Isten Igéje?

„És nem megy abba be semmi tisztátalan” (Jel 21:27). „De akiknek szívük az ő fertelmességeik és utálatosságaik szerint jár, azoknak útját fejükhöz verem, azt mondja az Úr Isten” (Ezék 11:21).

Válasz:   Isten országába semmi szennyes vagy tisztátalan dolog nem juthat be. Minden rossz szokás beszennyezi az embert. A tisztátalan eledel fogyasztása beszennyezi az embert (Dn 1:8). Ez így kijózanító, de igaz. Azok, akik „saját útjaikat választják”, illetve azt, „amiben nem gyönyörködik Isten”, az örök üdvösség elvesztésével bűnhődnek (Ézs 66:3-4,15-17).

Az őszinte és élő hitű keresztények mindig összhangba akarják hozni az életüket Isten egészségügyi törvényeivel.
Az őszinte és élő hitű keresztények mindig összhangba akarják hozni az életüket Isten egészségügyi törvényeivel.

14. Mit kell minden őszinte kereszténynek azonnal eltökélnie magában?

„Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól” (2Kor 7:1). „És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő [Krisztus] is tiszta” (1Jn 3:3). „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15).

Válasz:   Az őszinte keresztények azonnal összhangba kívánják hozni az életüket Isten törvényeivel, mert szeretik Őt. Tudják, hogy az Ő törvényei nagymértékben hozzájárulnak a boldogságukhoz és megóvja őket az ördög okozta betegségektől (ApCsel 10:38). Isten tanácsai és törvényei mindig a javunkat szolgálják, ahogyan a jó szülőktől kapott szabályok és tanácsok a legjobbak a gyermekeik számára. Ha pedig több tudással rendelkezünk, Isten számon kéri rajtunk. „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak” (Jak 4:17).

A bennünket megkötöző gonosz szokások kötelékeit Krisztus gyorsan eltépheti.
A bennünket megkötöző gonosz szokások kötelékeit Krisztus gyorsan eltépheti.

15. Aggódom, mert egynémely rossz szokásom rendkívüli erővel kötöznek meg. Mit tehetek?

„Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” (Jn 1:12). „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).

Válasz:   Vidd mind e szokásaidat Krisztushoz és tedd azokat a lábai elé. Ő örömmel ajándékoz meg azzal az új szívvel és erővel, amire szükséged van, hogy elhagyj minden rossz szokást és Isten fia avagy leánya légy (Ez 11:18-19). Milyen megindító és szívmelengető dolog azt tudni, hogy „az Istennel minden lehetséges” (Mk 10:27, a King James Biblia alapján). Jézus azt is mondja, hogy „azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). Jézus kész összetörni a bennünket megkötöző béklyókat. Arra vágyik, hogy megszabadítson bennünket, és ha megengedjük neki, Ő össze is fogja törni. Aggodalmaink, rossz szokásaink, idegfeszültségeink és félelmeink eltávoznak, amikor azt tesszük, amit Ő parancsol. Így szól: „Ezeket beszéltem néktek, hogy … a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11). Az ördög úgy érvel, hogy a szabadság az engedetlenségben van, ez azonban hazugság (Jn 8:44).

A menny ment lesz minden betegségtől és nyomorúságtól. Annak lakói mind Isten törvényeit követik az életre.
A menny ment lesz minden betegségtől és nyomorúságtól. Annak lakói mind Isten törvényeit követik az életre.

16. Milyen megindító ígéreteink vannak Isten újjáteremtett országáról?

„És nem mondja a lakos: beteg vagyok” (Ézs 33:24)! „És a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21:4). „Szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs 40:31)!

Válasz:   Isten újjáteremtett országának polgárai engedelmeskedni fognak az Ő egészségügyi törvényeinek, és ott nem lesz semmi betegség és nyomorúság. Elnyerik az örök élet és az ifjúság áldását, és együtt élnek Istennel a legteljesebb örömben és boldogságban az örökkévalóságon át.


17. Minthogy az egészséges élet valóban hozzátartozik a bibliai vallásossághoz, elhatározom, hogy megtartom Isten egészségügyi törvényeit.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. A Timóteushoz írt első levél 4:4 ezt mondja: „Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő”. Hogyan magyarázod ezt a kijelentést?


Ez az igehely (3. vers) azokra az eledelekre utal, „amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek”. Ezek az eledelek, miként már feltártuk, azok a tiszta eledelek, amiket Mózes harmadik könyve 11., valamint Mózes ötödik könyve 14. fejezete sorol fel. A 4. vers egyértelművé teszi, hogy Istennek valamennyi teremtménye és nem megvetendő, tudniillik azok, amelyek „hálaadással való élvezetre” (a tiszta eledelek) lettek teremtve. Az 5. vers elmondja, miért elfogadhatók ezek az állatok (eledelek): „megszenteli” őket egyrészt Isten Igéje, amely azt mondja ezekről, hogy tiszták, másrészt az áldást kérő „könyörgés”, amit az étel elfogyasztása előtt mondunk el. Ne feledjük el ugyanakkor, hogy Isten el fogja pusztítani azokat, akik, miközben tisztátalan ételeket fogyasztanak, „magukat megszentelik” (Ézs 66:17).

2. Máté evangéliuma 15:11 kijelenti, hogy „nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy”. Megmagyaráznád, mire gondol itt az Ige?


Máté evangéliuma 15:1-20 témája a kézmosás nélküli evés (lásd 2. vers). A középpontban nem az evés, hanem a mosakodás áll. Az írástudók azt tanították, hogy bármely étel elfogyasztása egy bizonyos szertartásos mosakodás nélkül megfertőzteti az étel elfogyasztóját. Jézus azt jelentette ki, hogy a szertartásos mosakodás értelmetlen. A 19. versben felsorolt néhány gonosz dolgot, úgymint a gyilkosságot, a házasságtörést, a lopást stb. Majd ezzel zárja mondanivalóját: „Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert” (20. vers).

3. De Apostolok Cselekedetei 10. fejezetének beszámolója szerint Péter nem arról kapott látomást, hogy Jézus minden állatot megtisztít?


Nem! Az igazság az, hogy ebben a látomásban nem állatokról, hanem emberekről van szó. Isten avégett adta Péternek ezt a látomást, hogy értésére adja: a pogányok nem tisztátlanok, ahogy azt a zsidók tanították. Isten arra utasította Kornéliuszt, egy pogány embert, hogy küldjön valakit el Péterhez. Péter azonban nemet mondott volna arra, hogy felkeresse őket, ha Isten mindezt nem adja értésére látomásban, mivel a zsidók között tilalmas volt a pogányokkal való érintkezés (28. vers). Így azonban, amikor az emberek megérkeztek, Péter szívesen fogadta őket, elmagyarázva nekik, hogy rendes körülmények között nem cselekedett volna így, „de nékem az Isten megmutatta, hogy senkit se mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek” (28. vers). A következő fejezetben az áll, hogy a gyülekezeti tagok bírálták Pétert, amiért ezekkel a pogányokkal társalkodott. Péter ekkor elmondta nekik az egész történetet, a látomással és annak jelentésével. Melynek utána így zárul a jelenet Apostolok Cselekedetei 11:18 szerint: „Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre”.

4. Mi célból teremtette Isten a disznót, ha nem arra, hogy megegyék?


Nagyon úgy tűnik, hogy ugyanabból a célból, amiért az egerészölyvet is megteremtette: ezek dögevők, amelyek feladata, hogy a szemetet eltakarítsák. Márpedig e rendeltetésének a disznó bámulatosan eleget tesz.

5. A Rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében ilyeneket olvashatunk, hogy „aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik”, „semmi sem tisztátalan önmagában”, „minden tiszta”. Ezeket aztán hogyan magyarázhatjuk?


A 3. és a 6. vers egy vitáról ad pillanatképet, amely olyanok között folyik, akik az egyik oldalon elfogyasztanak bizonyos dolgokat, a másik oldalon viszont nem. Az igeszakasz sem azt nem mondja, hogy az egyiknek, sem azt, hogy a másiknak van igaza, hanem inkább arra nézve ad tanácsot, hogy senki se ítélgesse a másikat. Engedjék inkább, hogy Isten legyen a döntőbíró közöttük (4., 10-12. vers). A 14. és a 20. vers olyan eledelekre utal, amiket korábban már bálványoknak szenteltek − s amelyek ily módon szertartásilag tisztátalanokká váltak −, nem pedig tiszta és tisztátalan eledelekre, annak értelmében, ahogy Mózes harmadik könyve 11. fejezete elővezeti őket. (Olvassuk el e tárgyban: 1Kor 8:1,4,10,13.) A beszéd lényege itt pontosan az, hogy semmilyen eledel nem „tisztátalan” pusztán azért, mert korábban bálványoknak szentelték őket, hiszen „egy bálvány sincs a világon” (1Kor 8:4). Ha azonban egy személynek a lelkiismerete nem hagyja nyugodni, ha ilyesmit elfogyaszt, akkor inkább ne fogyassza. Miképpen az is igaz, hogy ha ezzel a cselekményével bántást okoz valamelyik hittestvérének, inkább ne egyen ilyet.

6. Az egészségügyi törvények, az evésre és ivásra vonatkozó rendelkezésekkel, valóban fontosak számomra? Nem elég, ha szeretem az Urat?


Élet és halál kérdése, ugyanis ezek a törvények engedelmességet feltételeznek. „Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek” (Zsid 5:9). „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). A Krisztus iránti szeretet is ebben nyilatkozik meg, hiszen Ő maga mondja: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). Ha igazán szeretjük az Urat, örömmel engedelmeskedünk Neki, csűrés-csavarás és mentségkeresés nélkül. Ez a próbák próbája.


Kvíz kérdések

1. Istennek az emberi testre vonatkozó egészségügyi törvényeinek követése… (1)


_____   …szükséges a gyermekek számára, de nem túlságosan fontos egy felnőtt esetében.
_____   …fontos része az igaz bibliai vallásnak.
_____   …semmi köze nincs a személyes vallásossághoz.

2. Isten egészségügyi törvényei... (1)


_____   …annak a szerető Istennek az ajándékai, aki kezdetben megalkotott minket, és tudja, mi szolgálja leginkább a boldogságunkat.
_____   …csupán a zsidók számára adattak és ma már nem érvényesek.
_____   …azért adattak számunkra, hogy Isten ily módon is értésünkre adja, hogy Ő a főnök és képes felügyelet alatt tartani bennünket.

3. Az igaz keresztény… (1)


_____   …azt eszik és iszik, amit akar.
_____   …csak szeresse Istent mindenek felett, és akkor nyugodtan mellőzheti az Ő egészségügyi törvényeit, hiszen e törvények el lettek törölve a kereszte
_____   …csak azokat a dolgokat eszi és issza, amelyek erőstik a testet, az elmét és a jellemet, és dicsőítik Istent.

4. Miből állt az első ember étrendje? (1)


_____   Gyümölcsből, gabonából és mogyorófélékből.
_____   Magában foglalta az alkoholos italokat és a húsételeket is.
_____   Minden olyat magában foglalt, amit Ádám és Éva jónak látott.

5. Az alábbiak közül mely teremtmények tisztátalanok? (7)


_____   Szarvasmarha.
_____   Disznó.
_____   Csirke.
_____   Mókus.
_____   Mezei nyúl.
_____   Harcsa.
_____   Őz.
_____   Pisztráng.
_____   Kagyló
_____   Rák
_____   Homár.
_____   Kecske.

6. Az alábbi állítások közül melyik igaz az alkoholos italokkal kapcsolatban? (1)


_____   Mind jó a keresztények számára, ha mértékkel fogyasztják.
_____   Csak akkor kerülendők az ember számára, ha úgy hiszi, hogy fogyasztásuk helytelen.
_____   A keresztények nem élhetnek velük.

7. Mit mondhatunk a dohányzásról keresztény szempontból? (1)


_____   Kinek-kinek saját dolga, és ennek az égvilágon semmi köze a hitéhez.
_____   Bűn, s a keresztény semmilyen formájában nem él vele.
_____   Jótékony hatással van a keresztényekre.

8. Az alábbiak közül melyek Isten egészségügyi törvényei? (9)


_____   Ne együnk túl sokat.
_____   Szívjunk el egy cigarettát minden étkezés után.
_____   Gyakoroljuk mindig az öröm és a jókedv lelkületét.
_____   Igyunk egy rövidet minden étkezés előtt.
_____   Tartsuk tisztán a testünket.
_____   Fogyasszunk jó sok sertéshúst.
_____   Igyunk bőséggel kávét és teát.
_____   Legyünk mértékletesek minden dologban.
_____   Étkezzünk rendszeres időpontokban, megfelelő időközöket hagyva az egyes étkezések között.
_____   Ne ápoljunk magunkban haragot.
_____   Tartsunk megfelelő egyensúlyt a munka, a testmozgás és a pihenés között.
_____   Bízzunk teljességgel az Úrban.
_____   Ne éljünk az állatok zsírjával és vérével.

9. Isten egészségügyi törvényeivel kapcsolatban az egyik fontos igazság az, hogy… (1)


_____   …a gyermekek és az unokák azért vannak gyenge testi állapotban, mert a szülők figyelmen kívül hagyják Isten egészségügyi törvényeit.
_____   …ezek a törvények a zsidók számára adattak és ma már nem érvényesek.
_____   …ha igazán szeretjük Krisztust, az Ő egészségügyi törvényei nem fontosak.

10. Mi a legjobb módszer a bűnös szokások elhagyására? (1)


_____   A fokozatos leszokás.
_____   Átengedni magunkat Krisztusnak, aki mindenhez ad nekünk erőt.
_____   Remélni, hogy egyszer majd elmúlik a kívánság.

11. Az alábbi kijelentések közül melyik igaz Isten egészségügyi törvényeire nézve? (1)


_____   Olyanok ezek, mint egy autó használati utasítása: a legteljesebb mértékben a javunkat szolgálják, ugyanakkor súlyos meghibásodásokhoz vezet az, ha ne
_____   Mózes törvényéhez tartoznak, és eltöröltettek a kereszten.
_____   Jó gondolatok, de nem érintik az ember Istennel való kapcsolatát.

12. Az őszinte keresztény… (1)


_____   …több időt tölt imádkozással és figyelmen kívül hagyja Isten egészségügyi törvényeit.
_____   …azonnal elhagy minden olyan szokást, amely felől úgy találja, hogy ellenkezik Isten törvényeivel, hiszen ha szeretjük Jézust, örömmel megtartjuk mi
_____   Szabadnak éri magát arra, hogy dohányozzék.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top