Media Library »

Storacles

separator

Himmelens sluser

Himmelens sluser
Himmelens sluser
Jakob hadde aldri før følt seg så ensom og forlatt — og det var kun fordi han hadde vært bedragerisk og grådig. Først hadde Jakob betalt Esau, sin eldre tvillingbror, for å selge sin førstefødselsrett. Deretter, ved hjelp av sin mor, lurte han sin blinde far, Isak, til å gi ham den faderlige velsignelsen som rettmessig tilhørte Esau. Nå hadde Jakob flyktet hjemmefra, delvis for å unnslippe den morderiske trusselen fra sin krenkede bror. Han bøyde sitt hode og gråt når han tenkte på hvordan alle hans grådige planer hadde slått tilbake på ham selv. Alene i villmarken, med bare en stein til hodepute og en stav til beskyttelse, prøvde Jakob å hvile. Han lurte på om han noen gang ville se sine foreldre igjen — og om Gud ville tilgi ham. Utslitt falt Jakob i søvn. Snart hadde han en livaktig drøm. Han så et flammende lys strømme ned fra den åpne himmelen, med en nydelig trapp som strakk seg fra himmelen og helt ned til jorden. Talløse skinnende engler gikk opp og ned trappen. Så hørte Jakob Herren tale fra himmelen og Han lovte å velsigne ham på hans reise. Herren bekreftet også for Jakob den samme pakten som Han hadde gjort med Abraham og Isak. Når han våknet falt Jakob på sine knær og lovte å forlate grådighetens vei, og han sa til Herren: "Av alt det Du gir meg, skal jeg sannelig gi Deg tiende." 1 Mos 28,22. Gud aksepterte dette løftet og åpnet himmelens sluser slik at da han vendte tilbake 20 år senere, så hadde han blitt en svært suksessfull og rundhåndet mann.


1. Hvor lærte Jakob konseptet med å returnere en tiendedel til Gud?

1. Hvor lærte Jakob konseptet med å returnere en tiendedel til Gud?

1 Mos 14,18.20 Melkisedek, ... var prest for Den Høyeste Gud. ... Og han (Abraham) gav ham tiende av alt.


Svar:  ____________________

Merk:   Tiende er en tiendepart av en persons inntekt. Selve ordet "tiende" betyr en "tiendepart". Jakobs bestefar, Abraham, satte et eksempel mange år tidligere ved å betale tiende til Melkisedek, Guds prest.

2. Hvilke del av vår inntekt tilhører Gud?

2. Hvilke del av vår inntekt tilhører Gud?

3 Mos 27,30 All tienden ... tilhører Herren. Den er hellig for Herren.


Svar:  ____________________

Merk:   Teknisk sett tilhører 100 % av det vi eier Gud.

Sal 24,1 "Jorden hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor i den."

Gud ber oss gi tilkjenne at vi tror alt tilhører Ham, ved å gi Ham tiende, altså 10 % av vår inntekt.

3. Hva gjør Gud med tienden vår?

3. Hva gjør Gud med tienden vår?

4 Mos 18,21.24 Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, ... For tienden fra Israels barn, ... har Jeg gitt til levittene som arv.

1 Kor 9,13.14 Vet dere ikke at de som gjør tjeneste med de hellige ting, spiser av det som hører templet til, og de som tjener ved alteret, har sin del fra alteret? Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.


Svar:  ____________________

Merk:   I Det Gamle Testamentet befalte Gud at tienden skulle bli brukt til å underholde levittene, som var Hans prester. I 1. Kor 9,13 sier Gud at akkurat som det gamle presteskapet ble underholdt av tienden i tempelet, så skal også evangeliets forkynnere i dag bli underholdt av tienden fra menigheten.

4. Er tiendesystemet en del av den gamle moseloven som endte på korset?

4. Er tiendesystemet en del av den gamle moseloven som endte på korset?

1 Mos 28,20.22 Så avla Jakob et løfte og sa: ... "Og av alt det Du gir meg, skal jeg sannelig gi Deg tiende."


Svar:  ____________________

Merk:   Nei! Både Abraham og Jakob gav tiende av deres inntekt til Gud lenge før moseloven ble gitt. Siden systemet med tiende ble etablert før Sinai, vet vi at den ikke opphørte med seremonilovene på korset. Befalingen om tienden er Guds plan for å støtte evangeliets tjeneste, og det er fortsatt gyldig i dag.

5. Men fordømte ikke Jesus tiendeplanen?

5. Men fordømte ikke Jesus tiendeplanen?

Matt 23,23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere betaler tiende av peppermynte, anis og karve, men har forsømt det som veier tyngre i loven: retten, miskunnheten og troen. Det er helt nødvendig at dette gjøres, uten at det andre forsømmes.


Svar:  ____________________

Merk:   Nei. Jesus så at de smålige fariseerne regnet nøye på krydderblad og såkorn som tiende mens de gav det med en gal holdning. Derfor irettesatte Han dem for å være så nøye med tienden, men så fraværende i rettferdighet, nåde og tro. Han dømte dem ikke for å gi tiende, men for å ignorere alle de andre store kristne prinsippene. Det er grunnen til at Han sa: "Det er helt nødvendig at dette gjøres, uten at det andre forsømmes."

6. Hvilke store løfter gir Gud vedrørende tienden?

6. Hvilke store løfter gir Gud vedrørende tienden?

Mal 3,10 Bring hele tienden inn i lagerhuset, ... prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud sier: "Hvis du er tvilende, prøv tiende som et eksperiment. Prøv meg og se om jeg ikke vil velsigne deg tilbake." Hundretusener av tiendebetalere vil kunne fortelle deg at dette er sant. Du kan ikke overgå Gud i gavmildhet!

7. Gud sier til sitt folk at de skal bringe hele tienden inn i lagerhuset. Hva betyr dette?

7. Gud sier til sitt folk at de skal bringe hele tienden inn i lagerhuset. Hva betyr dette?

Neh 13,12 Så kom hele Juda med tienden av kornet, mosten og oljen til lagerhuset.


Svar:  ____________________

Merk:   Lagerbygningen var skattkammeret til Guds hus. I Mal 3,10 refererer Gud til lagerbygningen som "mitt hus" som betyr Hans kirke, eller tempel. Andre tekster som refererer til lagerbygningen som tempel, eller skattkammer, er: 1 Krøn 9,26; 2 Krøn 31,11.12; Neh 10,37.38. Dermed er det klart at lagerbygningen er vår tids kirke.

8. Når vi gir tiende, hvem mottar da pengene?

8. Når vi gir tiende, hvem mottar da pengene?

Hebr 7,8 Her er det dødelige mennesker som tar imot tiende, men der tar Han (Jesus) imot tiende.

Kol 3,23 Og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.


Svar:  ____________________

Merk:   Vi må alltid huske på at vi ikke gir tienden vår til mennesker, men til Gud. Den tilhører Ham. Vi behøver ikke å bekymre oss over hvordan tienden blir brukt hvis vi gir den til Gud. Han er stor nok til å ta vare på sine egne penger og vil på en tilfredsstillende måte håndtere enhver som er uansvarlig i forvaltningen av Hans fond.

9. I tillegg til tienden, som tilhører Gud, hva annet er det Han ber sitt folk om?

9. I tillegg til tienden, som tilhører Gud, hva annet er det Han ber sitt folk om?

Sal 96,8 Bær fram offer, og kom inn i Hans forgårder!

Mal 3,8 Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: "Hva har vi ranet fra Deg?" Tienden og offergaven!


Svar:  ____________________

Merk:   Herren ber oss om å gi frivillige gaver som et uttrykk for vår kjærlighet til Ham og for vår takknemlighet over Hans velsignelser.

10. Hvor mye skal vi gi som offergaver?

10. Hvor mye skal vi gi som offergaver?

2 Kor 9,7 Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.


Svar:  ____________________

Merk:   Enhver person avgjør selv hvor mye en vil gi som frivillig gave, alt etter som Gud påvirker en til å gi.

11. I hvilken test feilet Adam og Eva, en test som vi må bestå hvis vi skal forvente å arve Guds rike?

11. I hvilken test feilet Adam og Eva, en test som vi må bestå hvis vi skal forvente å arve Guds rike?

1 Mos 3,3 Men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø."


Svar:  ____________________

Merk:   Gud fortalte Adam og Eva at de kunne ete frukten av alle trær i hagen unntatt ett — treet til kunnskap om godt og ondt. De skulle ikke spise av det treet, og ikke røre det, for da ville de dø. Gud satte ikke et gjerde rundt treet. Derimot satte Han det et sted hvor de kunne rekke ut hånden og ta frukten. Det var det de gjorde fordi de ikke stolte på Gud. I dag setter Gud oss på den samme prøven. Han sier: "Du kan beholde alle pengene som kommer til deg, unntatt tienden. De pengene er mine. Ikke ta dem."

Gud trengte ikke frukten på det spesielle treet. Det var en test på deres lojalitet. Han er ikke avhengig av vår tiende. Han eier alt! Det er en prøve på vår kjærlighet, lojalitet og tillit.

12. Hvilket bud er det vi bryter når vi nekter å gi tiende og gaver til Gud?

12. Hvilket bud er det vi bryter når vi nekter å gi tiende og gaver til Gud?

Mal 3,8 Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: "Hva har vi ranet fra Deg?" Tienden og offergaven!

2 Mos 20,15 Du skal ikke stjele.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud sier at de som bevist er utro i tiende og offergaver er tyver. Det er ille nok at mennesker stjeler fra hverandre, men det er en forferdelig tanke at mennesker vil tørre å stjele som Gud har dedikert til forkynnelsen av evangeliet.

13. Hva sier Gud om dem som med vitende og vilje holder tiende og gaver tilbake?

13. Hva sier Gud om dem som med vitende og vilje holder tiende og gaver tilbake?

Mal 3,9 Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort!

1 Kor 6,10 Eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.


Svar:  ____________________

Merk:   Systemet med tiende og gaver er først og fremst for vår egen berikelse. Ved å følge Guds plan vil vi oppleve at Gud velsigner oss og vår økonomi. Gud kan ikke velsigne dem som har valgt å stå utenfor Guds plan. 1/10 av vår inntekt forbeholder Gud seg. Brudd på dette er tyveri.

14. Hvorfor er grådighet så farlig?

14. Hvorfor er grådighet så farlig?

Luk 12,34 For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være.


Svar:  ____________________

Merk:   Grådighet er dødelig fordi våre hjerter henger ved våre investeringer. Hvis mitt fokus er å samle mer og mer rikdommer, blir mitt hjerte begjærlig, grådig og stolt. Hvis fokuset mitt er å spre Guds Ord, så blir hjertet mitt omsorgsfullt, kjærlig, gavmildt og ydmykt. Våre hjerter vil være der våre skatter er.

15. Hvordan føler Jesus det når vi avviker fra hans vei?

15. Hvordan føler Jesus det når vi avviker fra hans vei?

Esek 18,23 Har vel Jeg behag i den ugudeliges død? sier Herren Gud, er det ikke heller i at han vender om fra sin ferd og får leve?


Svar:  ____________________

Merk:   Ideen om å gi tiende og gaver er, som alt annet Gud ber oss følge, for vårt eget beste. Gud kunne jo klart seg uten våre penger, men Han ser at vi da ville blitt foruten erfaringer og velsignelser som beriker vårt kristenliv. Gud ønsker at vi skal gå på hans vei, og når vi ikke gjør det så blir han lei seg, for han vet hva vi går glipp av. Dessuten blir han lei seg pga det holdningsproblemet vi har når vi bevisst velger å ikke følge hans råd. Det tyder på mangel på tillit til Ham og en avvisning av hans omsorg.

16. Hvilke andre bibelske prinsipper peker Gud på vedrørende det å gi?

16. Hvilke andre bibelske prinsipper peker Gud på vedrørende det å gi?

2 Kor 8,5 De gav seg selv først til Herren og så til oss ved Guds vilje.

Ordsp 3,9 Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling!

Ordsp 11,24.25 Den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett, men det fører bare til fattigdom. En sjel som sprer velsignelse, skal trives, den som vanner rikelig, skal også selv få rikelig drikke.

Apg 20,35 Det er saligere å gi enn å få.

Luk 12,21 Slik er det med den som legger seg opp skatter for seg selv, men som ikke er rik i Gud.

Luk 6,38 Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres.

1 Kor 16,2 Hver av dere legge noe til side og spare det, etter som han har stand til.

5 Mos 16,17 Hver mann skal gi den gaven han har evne til, etter Herren din Guds velsignelse, slik Han har gitt deg.


Svar:  ____________________

Merk:   Ni tiendedeler av min inntekt med Guds velsignelse vil nå mye lenger enn ti tiendedeler uten. Når Gud åpner himmelens sluser, så er det ikke alltid at Hans velsignelser er finansielle. Det kan være god helse, fred i sinnet, bønnesvar, beskyttelse, en nært knyttet og kjærlig familie, fysisk styrke, evnen til å ta kloke beslutninger, et nærmere forhold til Jesus, suksess i arbeidet, en gammel bil som holder lenger, mindre reparasjoner etc. Hvis vi virkelig elsker Jesus, så vil det å gi gaver til Hans arbeid aldri bli en byrde.

17. Hva representerte trappen som Jakob så i drømmen?

17. Hva representerte trappen som Jakob så i drømmen?

Joh 1,51 Fra nå av skal dere se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.


Svar:  ____________________

Merk:   Jakob så en trapp som knyttet sammen himmelen og jorden. I Mal 3,10 så sier Gud at hvis vi bringer hele tienden inn i lagerhuset, så vil Han åpne himmelens sluser og øse ut en slik mengde velsignelser at det ikke er rom for å ta imot alt!


18. Hva er den største gaven vi kan gi til Jesus?

Ordsp 23,26 Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha sin lyst i mine veier!

Mark 7,6 Dette folket ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.


Svar:  ____________________

Merk:   Når Jesus har våre hjerter, så har Han alt annet også.


19. Når vi er trofaste med å betale tiende og gi offergaver, så blir Jesus vår partner i alt vi forsøker på i livet. Er du villig til å invitere Ham til å bli din partner ved å returnere til Ham tienden og gi gaver?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top