Media Library »

Storacles

separator

Byene i asken

Byene i asken
Introduction
Byene i asken
Abraham visste at nevøen hans gjorde en stor feil når han, Lot, valgte å bosette seg i Sodoma. Byene ved den nederste delen av Jordan-dalen var vakre og frodige, men de var også veldig ugudelige. “Men mennene i Sodoma var meget onde og syndet grovt mot Herren.” 1 Mos 13,13. Til slutt valgte Gud å ødelegge disse syndige byene på grunn av deres ondskap, men først sendte Han to engler til Sodoma for å redde Lot og hans familie. Før de ankom Sodoma forvandlet disse englene seg til to vandrere. Lot så disse to flotte fremmede når de vandret inn gjennom byporten, og vel vitende om at gatene i denne ugudelige byen ikke var trygge om natten tryglet han dem derfor om å ta inn hos ham. Imidlertid hadde ugudelige menn allerede lagt merke til dem, og den kvelden samlet de seg utenfor Lots dør og insisterte på at han skulle overlevere disse to mennene til dem, slik at de fikk misbruke dem. Lot forsøkte forgjeves å snakke fornuft til den perverse mobben som var samlet utenfor døren hans. Deres demoniske galskap bare tiltok, og snart begynte mobben å true Lot også! Nå kunne ikke englene lenger hold skjult sin sanne identitet. De drog Lot i sikkerhet inn i huset, og slo den rasende mobben med blindhet slik at de ikke fant døren. Tidlig neste morgen sa englene til Lot og hans familie: "Flykt til redning for din sjel! Se dere ikke tilbake. ... Flykt til fjellene, for at dere ikke skal bli utslettet" 1 Mos 19,17. "Så lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, fra Herren ned fra himmelen" 1 Mos 19,24. Bare Lot og hans to ugifte døtre ble spart, fordi hans kone så seg tilbake med lengsel mot Sodoma, og ble derfor forvandlet til en saltstøtte. Guds ord forteller oss at i de siste dager vil forholdene i verden være som de var i Sodoma — og det vil også straffen være! * The Holy Bible, New King James Version, (c) 1979, 1980, 1982, by Thomas Nelson, Inc. Used by permission.


1. Hvilke to byer er gitt som eksempel på ødeleggelsen av de ugudelige?

1. Hvilke to byer er gitt som eksempel på ødeleggelsen av de ugudelige?

2 Pet 2,6 Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud ødela de to byene med evig ild — akkurat som Han vil fortære de ugudelige i helvete.

2. Når vil de ugudelige bli tilintetgjort i ildsjøen?

2. Når vil de ugudelige bli tilintetgjort i ildsjøen?

2 Pet 2,9 Like så sant vet Herren hvordan Han skal ... holde de urettferdige under straff i forvaring til dommens dag.

Joh 12,48 Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

Matt 13,40-42 Slik skal det være ved denne tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen ... dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen.


Svar:  ____________________

Merk:   I teksten over sier Bibelen tydelig at de ugudelige vil bli kastet i ildsjøen på dommens dag ved verdens ende — ikke når de dør. Det betyr at ingen er i helvete nå. Det er ikke rettferdig at noen blir straffet før hans sak er avgjort i retten. Folk blir belønnet eller straffet ved Jesu annet komme, ikke før (Åp 22,12).

3. Hvis de ugudelige som har dødd ikke er i helvete enda, hvor er de da?

3. Hvis de ugudelige som har dødd ikke er i helvete enda, hvor er de da?

Joh 5,28.29 For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, ... de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.

Job 21,30.32 at den onde skånes på undergangens dag, ... Men også han føres til gravstedet, det holdes vakt over graven.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen forsikrer oss om at de ugudelige som har dødd er forvart i graven inntil oppstandelsen ved verdens ende. De vil høre Jesu stemme, og de vil stå opp fra graven, ikke fra ildsjøen.

4. Hva er lønnen eller straffen for synd?

4. Hva er lønnen eller straffen for synd?

Rom 6,23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Svar:  ____________________

Merk:   Straffen for synd er ikke evig liv i ildsjøen, men det motsatte — død. Vi dør alle den første død (Hebr 9,27), men Bibelen sier at den død de ugudelige dør i ildsjøen er den annen død (Åp 21,8). Fra den første død står alle opp til straff eller belønning; men det finnes ingen oppstandelse fra den annen død. Den er endelig. Hvis straffen for de ugudelige er evig pine i helvete betyr det at Jesus ikke tok på seg den fulle straffen for alle! Men det gjorde Han!

5. Hva er de eneste to alternativene for alle mennesker?

5. Hva er de eneste to alternativene for alle mennesker?

Joh 3,16 For at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.


Svar:  ____________________

Merk:   Tanken vedrørende en rensende skjærsild finnes ikke i Skriften. Bibelen forteller kun om to utganger — evig liv eller evig død (5 Mos 30,15).

6. Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?

6. Hva vil skje med de ugudelige i ildsjøen?

Sal 37,10.20 Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer. ... Men de ugudelige skal gå fortapt. ... De skal bli til røyk og svinne bort.

Mal 4,1.3 For se, dagen kommer, brennende som en ovn. ...hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, ... Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter.


Svar:  ____________________

Merk:   De ugudelige i helvete vil brenne opp. Bare asken vil bli igjen.

7. Hvor vil ildsjøen være?

7. Hvor vil ildsjøen være?

Åp 20,9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir ... Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.

2 Pet 3,10 Elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.


Svar:  ____________________

Merk:   Ildsjøen vil være her på jorden.

8. Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen?

8. Vil djevelen ha kommandoen over ildsjøen?

Åp 20,10 Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.


Svar:  ____________________

Merk:   Djevelen er aldeles ikke sjef for ildsjøen, derimot vil han selv bli kastet på ilden. Til slutt vil den forvandle ham til "aske på jorden for øynene på alle som ser deg." Gud sier til Satan, "og for evig skal du ikke være mer." Esek 28,18.19.

9. Vil ilden i ildsjøen noengang slukke?

9. Vil ilden i ildsjøen noengang slukke?

Jes 47,14 Dette er ikke noe kullstykke til å varme seg på, eller noen ild til å sitte foran.


Svar:  ____________________

Merk:   Etter at synden, syndere og alt på jorden er oppbrent, så vil ilden slukke. Den vil ikke brenne gjennom alle evigheter. Et evig helvete med pine ville gjøre det umulig å noen gang bli kvitt synden. Guds plan er å isolere synden, og så tilintetgjøre den, ikke eviggjøre den. Åp 21,5 sier: "Se, Jeg gjør alle ting nye."

10. Er både sjel og legeme tilintetgjort i ildsjøen?

10. Er både sjel og legeme tilintetgjort i ildsjøen?

Matt10,28 Og frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.


Svar:  ____________________

Merk:   Mange tror at sjelen aldri dør, men Gud sier: "Den sjel som synder, den skal dø." Esek 18,4.20. I henhold til Skriften vil de ugudelige bli tilintetgjort i ildsjøen.

11. Hvem er det ilden i ildsjøen er tiltenkt?

11. Hvem er det ilden i ildsjøen er tiltenkt?

Matt 25,41 Da skal Han også si til dem ved den venstre side: «Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.


Svar:  ____________________

Merk:   Hensikten med ilden er å ødelegge Satan, hans onde engler, og synd. Hvis jeg nekter å gi slipp på den forpestede synden, så vil jeg bli utslettet sammen med den, for hvis ikke synden blir utslettet, så vil den igjen forpeste hele universet.

12. Hvordan refererer Bibelen til Guds utslettelse av de ugudelige?

12. Hvordan refererer Bibelen til Guds utslettelse av de ugudelige?

Jes 28,21 For Herren ... skal Hans vrede rase, så Han kan gjøre Sin gjerning, Sin fryktelige gjerning, og utføre Sitt verk, Sitt fremmede verk.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud kan ikke holde ut tanken på å utslette de som Han elsker. "Herren er ikke … siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse." 2 Pet 3,9. Han sier hele tiden til dem: "Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø?" Esek 33,11. Gud lar ikke noe være ugjort i sitt forsøk på å frelse mennesker. Før de blir tilintetgjort så vil hver ugudelig person innrømme at Gud har vært rettferdig (Rom14,11; Fil 2,10-11).

13. Indikerer ikke den bibelske betegnelsen

13. Indikerer ikke den bibelske betegnelsen "uslokkelig ild" at ilden aldri vil slukke?

Matt 3,12 Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense treskeplassen Sin grundig og samle hveten Sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild.»


Svar:  ____________________

Merk:   Nei! Uslokkelig ild betyr at ingen kan slukke den. Derimot, når alt er oppbrent, så slukker den av seg selv. For eksempel advarer Jer 17,27 om at hvis ikke Guds folk er trofaste, da skal Gud tenne en ild i Jerusalem, "og den skal ikke slokne". Skriften bekrefter at denne profetien allerede er oppfylt. "Så brente de Guds hus og rev ned murene rundt Jerusalem, de brente ned alle borgene som var der … Dette skjedde for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle bli oppfylt." 2 Krøn 36,19.21. Ilden kunne ikke slukkes før den hadde brent opp alt; da slukket den. Den brenner ikke i dag, selv om Bibelen sa den ikke skulle slokne.

14. Betyr ikke uttrykket

14. Betyr ikke uttrykket "evig ild" "uendelig"?

Jud 1,7 Slik var det med Sodoma og Gomorra ... Disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild.


Svar:  ____________________

Merk:   Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi ser i dette verset at Sodoma og Gomorra ble ødelagt med en evig ild som et eksempel på helvete, men de byene brenner ikke nå. De ble forvandlet til aske (2 Pet 2,6). ILden er evig i sin konsekvens. (Se tillegget "Den rike mannen og Lasarus".)

15. Når Åpenbaringen 20,10 erklærer at de ugudelige vil bli pint

15. Når Åpenbaringen 20,10 erklærer at de ugudelige vil bli pint "i all evighet," indikerer da ikke dette at denne pinen aldri vil opphøre?

Jona 2,7 Jorden med sine bommer lukket seg bak meg for evig.


Svar:  ____________________

Merk:   Nei. Jonas var i magen på den store fisken i tre dager og tre netter (Jona 2,1), likevel sier han "all evighet". Det føltes nok som evig! Det greske ordet som er oversatt til "all evighet" i Åp 20,10 er "aion", som vi får ordet "eon" fra. Det representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordet "evig" er brukt 56 ganger i Bibelen om ting som allerede er avsluttet. Som et eksempel så beskriver "evig" livet til en trofast slave (2 Mos 21,6), og en annen gang betyr "evig" 10 generasjoner (5 Mos 23,3). Vedrørende mennesker så betyr "evig" ofte så lenge de lever (1 Sam 1,22.28).

16. Etter at synden og syndere er tilintetgjort, hva vil da Jesus gjøre for sitt folk?

16. Etter at synden og syndere er tilintetgjort, hva vil da Jesus gjøre for sitt folk?

2 Pet 3,13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

Åp 21,4 Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.


Svar:  ____________________

Merk:   Ut av asken av denne rensede verden vil Gud skape nye himler og en ny jord. Han lover en ubeskrivelig glede, fred og lykke for alle levende skapninger i en evighet uten ende.

17. Vil problemet synd noengang mer oppstå?

17. Vil problemet synd noengang mer oppstå?

Nah 1,9 Trengselen skal ikke oppstå for andre gang.


Svar:  ____________________

Merk:   Nei! Løftet er spesifikt. Synd vil aldri mer oppstå.


Jes 65,17 "For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte."

18. Hvilket dypsindig spørsmål stiller Job?

18. Hvilket dypsindig spørsmål stiller Job?

Job 4,17 Kan et menneske være mer rettferdig enn Gud?


Svar:  ____________________

Merk:   Hvis sønnen din ble en forherdet morder, ville du da mene at han burde straffes? Sannsynligvis så ville du det. Men ville du ønske at han skulle brenne levende i en ild, i forferdelig pine, om så bare for en dag? Selvfølgelig ikke. Du ville ikke holdt det ut. Heller ikke kan vår kjære Herre tåle å se sine barn torturert. Det ville være verre en den verste av alle barbariske kriger. Er Gud slik? Nei, virkelig ikke! Et evig helvete med pine uten ende ville være uholdbart for Gud, og fullstendig imot Hans karakter som er kjærlighet og rettferdighet.

19. Mer en noe annet ønsker Jesus at du skal bo i Hans nye herlige rike. Han lengter etter at du skal innta det flotte hjemmet som Han gjør i stand til deg. Velger du nå å ta imot dette tilbudet Hans?

19. Mer en noe annet ønsker Jesus at du skal bo i Hans nye herlige rike. Han lengter etter at du skal innta det flotte hjemmet som Han gjør i stand til deg. Velger du nå å ta imot dette tilbudet Hans?Svar:  ____________________


Tillegg

Den rike mannen og Lasarus
Mange har prøvd å bruke lignelsen om Lasarus og den rike mannen for å prøve å bevise at folk går rett til himmelen eller helvete ved døden. Dette var aldri Jesu hensikt medå fortelle denne historien. Ordet som Jesus brukte for "helvete" var "Hades", et straffens sted i den greske mytologien.

Alle de jødiske tilhørerne til denne lignelsen ville ha forstått at Jesus brukte en godt kjent fabel for å illustrere en sak. Hvis vi ser nærmere på Luk 16,19-31, så vil vi hurtig se at denne lignelsen er fylt med symboler som Jesus aldri har ment vi skulle ta bokstavelig.

* For eksempel, legger alle de frelste seg inntil Abrahams bryst? Nei.

* Vil menneskene i himmelen og helvete snakke med hverandre? Nei.

* Vil en dråpe vann kjøle tungen til en person som brenner i helvete? Nei.

* Avgjør Abraham hvem som er frelst og hvem som går fortapt? Nei.

Denne lignelsen kan ikke bli brukt til å hevde at mennesker som dør før dommen ved verdens ende vil gå rett til himmelen eller helvete når de dør. Joh 12,48 sier: "Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag."

Så hva betyr denne lignelsen? Den rike mannen var et symbol på den jødiske nasjonen som fråtset i Skriftene, mens tiggerne i porten — hedningene — sultet etter ordet. Jesus pekte på følgende i lignelsen: "Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist selv om en stod opp fra de døde." Luk 16,31. Faktisk, ved en senere anledning, så reiste Jesus opp en mann ved navn Lasarus fra de døde, men de fleste av de jødiske lederne trodde fortsatt ikke (Joh 12,9-11).

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top