Media Library »

Storacles

separator

Heksen i En-Dor

Heksen i En-Dor
Heksen i En-Dor
Kong Saul var fullstendig i villrede og skalv av frykt. Hele hæren til filisterne hadde samlet seg for å angripe Israels tropper, som var mindre og svakere. "Hvis bare Samuel hadde vært her, han kunne fortalt meg hva jeg skulle gjøre," jamret Saul. Men den store Israelske profeten hadde dødd noen år tidligere. Den aldrende monarken prøvde desperat å få råd eller veiledning fra andre profeter eller prester, men Herren ville ikke snakke til ham. Som ung mann hadde Saul vært knyttet til Gud. Men etter at han hadde inntatt tronen så ble han grusom og opprørsk mot Guds Ord. En gang fikk han en hel landsby av prester myrdet. Kong Saul hadde hårdnakket nektet å lytte til Herren og nå i sin nød ville ikke Gud svare ham. Da sa Saul til tjenerne sine: "Finn meg en kvinne som kan mane fram døde, så vil jeg gå til henne og spørre henne" 1 Sam 28,7. Gud hadde tydelig forbudt sitt folk å konsultere hekser eller medium (3 Mos 19,31; 20,27), men Saul fulgte ikke Guds instrukser. Da han fant en kvinne i En-Dor som hevdet å kunne rådføre seg med de døde, forkledde kongen seg og gikk for å treffe henne. Han ba henne mane frem Samuel for seg. Heksen gikk gjennom sitt magiske ritual inntil en ånd som hevdet å være profeten Samuel sto frem. Den gav kongen et fullstendig håpløst budskap. Den forutsa at Saul og hans tre sønner skulle dø i kamp dagen etter. Den påfølgende dagen ble Sauls sønner drept av filisterne, og den sårede og deprimerte kongen tok sitt eget liv ved å styrte seg mot sitt eget sverd (1 Sam 31,2-4). Hvem snakket til Saul gjennom hekse? En oppstått profet fra Gud, eller en djevel i forkledning?


1. Var den skikkelsen som Saul så virkelig profeten Samuel?

1. Var den skikkelsen som Saul så virkelig profeten Samuel?

1 Kong 22,22 Så sa han: «Jeg skal gå ut og være en løgnens ånd i munnen på alle profetene hans.»

Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn.


Svar:  ____________________

2.Kommer de døde tilbake for å samtale med, eller forføre de levende?

2.Kommer de døde tilbake for å samtale med, eller forføre de levende?

Job 14,21 Vinner hans sønner ære, så vet han det ikke. Blir de ringeaktet, så merker han det ikke.

Fork 9,5.6.10 De døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er nå gått tapt. Aldri i evighet skal de få del i noe av det som hender under solen (i dette livet). ... For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen er klar. En død person gjør ingenting og vet ingenting om hva som foregår på jorden.


Sal 115,17 De døde lover ikke Herren.

Sal 6,6 For i døden finnes vel ikke noe minne om deg.

Job 7,10 Han vender aldri mer tilbake til sitt hus.

Sal 146,4 På samme dag blir hans planer til intet.

3. Ut fra åpenbaringsboken, hvem er det som har nøklene til dødsriket?

3. Ut fra åpenbaringsboken, hvem er det som har nøklene til dødsriket?

Åp 1,18 Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. ... Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden.


Svar:  ____________________

Merk:   Det er bare Jesus som har nøklene til døden. Vi må gå til Hans Ord for å finne svar vedrørende døden.

4. Hvordan skapte Gud mennesket i begynnelsen?

4. Hvordan skapte Gud mennesket i begynnelsen?

1 Mos 2,7 Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.


Svar:  ____________________

Merk:   To ting skjedde ved skapelsen: (1) Gud formet mennesket av støv, eller jord og (2) Han blåste livets ånde inn i hans nese. Slik ble mennesket til en levende sjel.

5. Hva skjer ved døden?

5. Hva skjer ved døden?

Fork 12,7 Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.


Svar:  ____________________

Merk:   Det som skjer når døden inntreffer er det motsatte av det som skjedde ved skapelsen. Kroppen går tilbake til støv, og ånden, eller "livspusten" går tilbake til Gud som gav den. Den "ånden" som går tilbake til Gud er livets pust som Gud pustet inn i mennesket i begynnelsen (Jak 2,26; Job 27,3; Job 33,4). Sal 104,29.30 sier: "Du tar deres livsånde tilbake; de dør og vender tilbake til støvet. Du sender ut din Ånd (pust); og de er skapt."

6. Hvor går de døde når de dør?

6. Hvor går de døde når de dør?

Job 21,32 Men også han føres til gravstedet, det holdes vakt over graven.

Joh 5,28.29 Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram.


Svar:  ____________________

Merk:   De døde, både de rettferdige og de urettferdige, er i gravene. De vil høre Jesu stemme når Han kaller, de rettferdige til liv og de urettferdige til utslettelse.

7. Bibelen gjør det klart at kong David er frelst. Er han i himmelen nå?

7. Bibelen gjør det klart at kong David er frelst. Er han i himmelen nå?

Apg 2,29 Menn og brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han er både død og begravet og hans grav er hos oss til denne dag.

Apg 2,34 For David for ikke opp til himlene.


Svar:  ____________________

Merk:   Apostelen Peter sier rett ut at David er død og begravd — ikke levende i himmelen. Videre gjør Hebr 11,32-40 det klart at alle de trofaste fra alle tidsaldre vil bli belønnet sammen (vers 39.40).

8. Men er det ikke tilfelle at sjelen er udødelig, og at det bare er kroppen som dør?

8. Men er det ikke tilfelle at sjelen er udødelig, og at det bare er kroppen som dør?

Esek 18,4 Den sjel som synder, den skal dø.

Job 4,17 Kan et menneske være mer rettferdig enn Gud?

1 Tim 6,15.16 Kongenes Konge og herrenes Herre. Han alene har udødelighet.


Svar:  ____________________

Merk:   Vi er dødelige sjeler. Mennesket er dødelig. Bare Gud er udødelig. Den utbredte læren om sjelens udødelighet kommer ikke fra Bibelen. Denne læren er et påfunn fra mennesker.

9. Når vil de rettferdige bli gitt udødelighet?

9. Når vil de rettferdige bli gitt udødelighet?

1 Kor 15,51-53 Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, ... og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

1 Tess 4,16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.


Svar:  ____________________

Merk:   Ja, de rettferdige vil bli gitt udødelighet ved oppstandelsen. De ugudelige vil aldri få det.

10. Hvordan refererer Bibelen gjentatte ganger til døden?

10. Hvordan refererer Bibelen gjentatte ganger til døden?

Joh 11,11.14 Vår venn Lasarus sover, ...: Lasarus er død.

Matt 27,52 Og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer oppreist.

2 Sam 7,12 Du hviler hos dine fedre.

1 Tess 4,14 Skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen refererer ofte til døden som en søvn. Døden er en tilstand av total ubevisthet hvor tid ikke føles. De døde "sover" simpelthen i sine graver inntil oppstandelsen, der alle vil bli reist opp av Jesus. Læren om at de dødes ånder eller himmelske engler, eller noen rettferdige spøkelsesliknende skapninger kan bli kontaktet, er uten holdepunkt i Skriften.

11. Siden trollmenn, hekser og synske ikke kan kontakte de døde, hvem er det da de kontakter?

11. Siden trollmenn, hekser og synske ikke kan kontakte de døde, hvem er det da de kontakter?

Åp 16,14 De er demoners ånder som gjør tegn.


Svar:  ____________________

Merk:   Himmelens engler er kalt "tjenende ånder" (Hebr 1,14) som hjelper menneskene på jorden. Englene som ble kastet ut av himmelen sammen med Satan (Åp 12,7-9) er også ånder — onde ånder som forfører menneskene ved å gjøre mirakler (Åp 16,13.14). De bruker "all kraft, tegn og løgnens under" (2 Tess 2,9), og kan til og med få "ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn" (Åp 13,13). Når synske hevder å kontakte de dødes ånder, så er de i virkeligheten i kontakt med Satans falne engler (Jes 8,19.20).

12. Hvorfor ønsker Satan å få oss til å tro at de dødes ånder i virkeligheten er i live?

12. Hvorfor ønsker Satan å få oss til å tro at de dødes ånder i virkeligheten er i live?

Matt 24,24-25 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.


Svar:  ____________________

Merk:   Satans første løgn til menneskeheten var: "Dere skal slett ikke dø." 1 Mos 3,4. Han ønsker at menneskene skal tro at ånden til de døde er i live slik at englene hans kan fremstå som helgener, profeter og rettferdige avdøde ledere, og han kan fremstå som en lysets engel (2 Kor 11,13-15). Dermed kan han forføre millioner. Aktivering av disse onde åndene blir kalt "spiritisme". Den er basert på en todelt tro: (1) de døde er i live, og (2) de kan kontakte deg, eller du kan kontakte dem. Dette er et av Satans mest ødeleggende bedrag. Allikevel tror nesten hele verden dette i dag. Heksen i En-Dor kalte ikke frem Samuel. Derimot så hun en ond engel som poserte som Samuel.

13. Hvor effektivt vil Satans bruk av disse onde åndene bli i de siste dager?

13. Hvor effektivt vil Satans bruk av disse onde åndene bli i de siste dager?

Åp 18,23 Ved din trolldom ble alle folkeslag forført.

Åp 18,2 Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd!

Åp 12,9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden.


Svar:  ____________________

Merk:   Satans mirakel (magiske krefter) gjennom sin onde engler, vil forføre så godt som hele verden.

14. Hvordan betrakter Gud mirakler gjort av onde engler?

14. Hvordan betrakter Gud mirakler gjort av onde engler?

3 Mos 20,27 En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, skal sannelig dø.

1 Tim 4,1 Skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

Ef 5,11 Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger!

Gal 5,19-21 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger.

Åp 21,8 Trollmennene, ... skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død.


Svar:  ____________________

Merk:   På Mose tid beordret Gud at alle de okkulte synske skulle drepes. Fremdeles insisterer Han på at heksekraft er et ondt bedrag, og en grunn til at mennesker vil gå fortapt. Han advarer mot at hvis du involverer deg i de synskes lære, så forlater du troen, og han sier at alle okkulte magikere vil dø den annen død i ildsjøen.

15.Hvilken mektig kraft tilbyr Gud sitt folk?

15.Hvilken mektig kraft tilbyr Gud sitt folk?

Fil 3,10 for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus tilbyr oss den samme kraften til å leve rettferdig, som den som reiste Ham opp fra de døde. Fantastisk! Hvordan kan vi feile når en sånn enorm kraft er tilgjengelig for oss — og det uten kostnader for oss? Fordi Han elsker oss, advarer Jesus oss på det kraftigste mot kraften og miraklene til de onde englene, og tilbyr oss de guddommelige miraklene som er nødvendig for å forberede oss for Hans rike (Fil 1,6).

16. I det du ser at Gud har full kontroll over jordiske begivenheter, er du da villig til å la Han ta full kontroll over livet ditt?

16. I det du ser at Gud har full kontroll over jordiske begivenheter, er du da villig til å la Han ta full kontroll over livet ditt?Svar:  ____________________


Tillegg

Røveren på korset
Lovte Jesus røveren på korset umiddelbar tilgang til himmelen når Han sa: "I dag skal du være med Meg i Paradis"? Betydningen av 23,43 blir avklart av et bibelsk svar på et meget viktig spørsmål: Dro Jesus selv opp til himmelen den dagen?

Ikke i henhold til Skriften. På oppstandelsesdagen, når Han møtte Maria i hagen ved graven, sa Han disse ordene: "Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min Far." Joh 20,17. Jesus kunne ikke ha dratt til paradis på fredag hvis han fortsatt ikke hadde reist opp til Faderen på søndag!

Hvorfor sa da Jesus: "I dag skal du være med Meg i Paradis"? Det tilsynelatende problemet forsvinner når du tar i betraktning at det originale greske manuskriptet ikke hadde noen tegnsetting. Komma og punktum ble introdusert i Skriften av oversetterne, som satte dem inn hvor de trodde de skulle være. Og tro det eller ikke, et enkelt komma kan endre betydningen av hele setningen! Herrens erklæring i Luk 23,43 skulle forstås slik: "Sannelig sier Jeg deg I dag, du skal være med Meg i Paradis." Dette er hva Jesus virkelig sa. I dag, når alt ser fortapt ut; i dag, når jeg ikke ser ut som en Herre eller Konge, og til og med etter at mine disipler har flyktet; i dag, selv om mine hender er naglet til et kors, så kan jeg fremdeles frelse deg!

En dag vil den røveren, sammen med alle de andre som har akseptert Kristus, legge beslag på løftet om oppstandelse, og tilbringe evigheten sammen med Jesus i paradis.

Hva betyr ordene "ånd" og "pust" i Bibelen?
Job 27,3 peker på at en persons "ånd" og "pust" betyr det samme. Job erklærer videre at hans ånd eller pust er i hans nesebor. Husk at Gud blåste "livets ånde" inn i Adams nesebor ved skapelsen (1 Mos 2,7). Så den ånden som returnerer til Gud ved døden er livspusten — ikke en egeneksisterende sjel. Ingen plass i Bibelen sies det at en spirituell sjel går tilbake til Gud ved døden.

Hvor går "sjelen" når en person dør?
Ved skapelsen var det to ting som måtte forenes for å skape en sjel — kropp og livspust. Før disse to tingene forenes, så eksisterer ikke en sjel. Ved døden opphører denne foreningen. Legemet vender tilbake til støvet, og livspusten går tilbake til Gud. Sjelen går ingen steder, den opphører ganske enkelt å eksistere.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top