Media Library »

Storacles

separator

En dotters dans

En dotters dans
Introduction
En dotters dans
Herodias, kung Herodes fru, hatade Johannes döparen. Den här profeten, som vanligtvis bodde ute i öknen, hade haft mage att kalla henne äktenskapsbryterska därför att hon lämnat sin man Filippus för att gifta sig med dennes gudlöse, men mycket rikare, bror. Nu hade denna onda drottning Herodias satt sig i sinnet att använda sitt inflytande över Herodes för att ge igen till Johannes. Det började med att hon övertalade sin man att fängsla Johannes. Sedan ville hon ha Johannes dödad, men det vägrade Herodes. Herodes visste att Johannes var en sann profet, och dessutom fruktade han för folket. Till slut kom Herodias på ett slugt knep. Hon ställde till med en fest på Herodes födelsedag och bjöd in alla hans vänner och stadens socitet. Sedan organiserade hon så att hennes dotter Salome skulle dansa på sitt mest förföriska, förtrollande sätt. Herodias hoppades sedan att när Herodes druckit för mycket vin, han skulle fråga Salome vad hon ville ha som ersättning för dansen. Herodias ondskefulla plan lyckades. Efter Salomes dans kungjorde Herodes med en pompös ed: "Vad helst du begär av mig det skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike." Markus 6:23. Medan de druckna gästerna applåderade kungens generositet, stod flickan redo med sitt svar. Hon chockerade alla de församlade gästerna med att be om Johannes döparens huvud på ett fat! Herodes blev förstummad av denna ohyggliga begäran, och alla hans chockerade gäster väntade på hur kungen skulle reagera. Rädd för att verka vara en vekling om han vägrade, gav kungen motvilligt order om halshuggning. Den dagen dog profeten Johannes, ensam i fängelset. Detta var inte första gången ett mor-dotter team använde sig av regeringsmakten för att förfölja Guds folk.


1. Vilket annat mor-dotter team förföljde Guds folk i gamla testamentet?

1. Vilket annat mor-dotter team förföljde Guds folk i gamla testamentet?

1 Konungaboken 18:13. ______ dräpte HERRENS profeter.

2 Konungaboken 11:1 När Atalja ...förnam att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela konungasläkten.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I gamla testamentet var Isebel och hennes dotter Atalja kända för att som brutala diktatorer regera över nordriket Israel och över sydriket Juda, och tvinga Guds folk till avgudadyrkan.

2. Vad är den andra ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14?

2. Vad är den andra ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14?

Uppenbarelseboken 14:8. Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora ______, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Uppenbarelseboken innehåller ett viktigt trepunkts budskap som måste ut till hela världen innan Jesu andra återkomst. I den här lektionen ska vi se på den andra punkten i detta budskap. Gud anklagar Babylon för att ha gjort alla nationer druckna av sitt omtöcknande vin. Den här lektionen kommer att behandla på ett mycket rakt, och kanske oroande sätt, ett budskap som är riktat till både katolska och protestantiska troende. Glöm inte att den andra ängelns budskap kommer från Jesus, Honom som vi alla älskar. Öppna ditt hjärta för hans sanning - det enda han vill är att rädda och välsigna dig.

3. Vad är symbolen för Babylon i Uppenbarelseboken 17?

3. Vad är symbolen för Babylon i Uppenbarelseboken 17?

Uppenbarelseboken 17:18. Och ______ som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I bibliska profetior symboliseras kyrkan av en kvinna. En ren kvinna, som i Uppenbarelseboken 12, står för Guds sanna kyrka. En otrogen kvinna representerar en kyrka som inte längre följer Bibeln. Vi vet vem det är som är den otrogna kvinnan, för i Uppenbarelseboken 17:18 står det att hon regerade när Uppenbarelseboken skrevs. Historieböckerna säger oss att det var det hedniska Romarriket (Lukas 2:1) som slutligen lämnade över sin auktoritet, sin huvudstad och sin makt till påvemakten i Rom.

4. Vilka andra påståenden i Uppenbarelseboken 17 bekräftar att Babylon hänsyftar på den romerska påvekyrkan?

4. Vilka andra påståenden i Uppenbarelseboken 17 bekräftar att Babylon hänsyftar på den romerska påvekyrkan?

Uppenbarelseboken 17:3. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med ______ namn.

A. Hon hädar (vers 3).
B. Hon är klädd i purpur och scharlakan (vers 4).
C. Hon kallas Moder (vers 5).
D. Hon har döttrar som även de är fallna skökor (vers 5).
E. Hon förföljde och pinade de heliga (vers 6).
F. Hon sitter på de "sju bergen" (vers 9).
G. Hon regerade över "jordens konungar" (vers 18).


Svar:  ____________________

NOTERA:   Alla dessa punkter stämmer väl in på den romerska påvekyrkan. Den har sitt säte i Rom - "staden på de sju kullarna." Kardinalernas långa kåpor är scharlakansröda, och påven klär sig ofta i purpur vid högtidliga tillfällen. Den romersk-katolska kyrkan sticker inte under stol med att den förföljde de heliga och regerade över alla världens kungar under medeltiden. (Se lektion 13 angående påvemaktens hädelse.) Symbolerna passar in perfekt - en fallen moderkyrka vars fallna döttrar protesterade, och blev kallade Protestanter. Lägg märke till vad Fader James A. O´Brien säger: "Detta helighållande [av söndag i stället för lördag] är en kvarleva från Moderkyrkan från vilka de icke-katolska sekterna bröt sig loss."1

1The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), sid. 401.

5. Vad är det för likheter mellan vilddjuren i Uppenbarelseboken 13 och 17?

5. Vad är det för likheter mellan vilddjuren i Uppenbarelseboken 13 och 17?

Uppenbarelseboken 13:1. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio ______ och sju huvuden, ...och på sina huvuden hädiska namn.

Uppenbarelseboken 17:3 Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:1-10 och vilddjuret i Uppenbarelseboken 17 är samma djur. Båda symboliserar den romerska makten. Uppenbarelseboken 17 visar på kyrka-stat koalitionen genom den otrogna kvinnan (kyrkan) som rider på och styr vilddjuret (staten). De två vilddjuren i Uppenbarelseboken 13 tilltvingar sig också tillbejdan. Det första vilddjuret är samma makt som beskrivs i Uppenbarelseboken 17, "skökornas moder". Vi skall strax avslöja identiteten av det andra vilddjuret.

6. Varifrån kommer ordet

6. Varifrån kommer ordet "Babylon" och vad betyder det?

1 Mosebok 11:4, 6, 7, 9. Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen. ...Och Herren sade: ...låt oss stiga dit ned och _____ (förvirra) deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål. ....Därav fick den namnet Babel, (jmfr svenskans "babbla", som betyder "förvirrat tal", och "babylonisk" som betyder "fullständig förvirring") eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Både Babel och Babylon betyder förvirring. Namnet kommer från Babels torn, som byggdes av upproriska hedningar efter syndafloden. De trodde att de skulle kunna bygga det så högt så att ingen eventuellt kommande översvämmning skulle kunna täcka det. Men när Herren förvirrade deras språk, blev det sådant kaos att de inte kunde fortsätta byggandet. Babylon uppstod senare som en avgudadyrkande världsnation som förföljde Guds folk. I Uppenbarelseboken betyder ordet "Babylon" ett skenbart religiöst rike, som står i fiendskap med Guds andliga Israel.

7. Hur beskriver Gud Babylon när Han uppmanar sitt folk att dra ut därifrån?

7. Hur beskriver Gud Babylon när Han uppmanar sitt folk att dra ut därifrån?

Uppenbarelseboken 18:2-4. Och han ropade med stark röst och sade: "______ , fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar. ...Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån del av hennes plågor.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud säger att Babylon har fallit och är ett tillhåll för demoner och onda andar. Han varnar och säger att hennes synder är så svåra att Babylon måste förintas. Guds folk måste skyndsamt dra ut därifrån, om inte också de skall gå under.

8. Jesus anklagar Babylon vid upprepade tillfällen för att göra världen drucken med sitt vin. Vad är det för vin?

8. Jesus anklagar Babylon vid upprepade tillfällen för att göra världen drucken med sitt vin. Vad är det för vin?

Uppenbarelseboken 17:4. I sin hand hade hon en gyllene kalk, full av ______ .


Svar:  ____________________

NOTERA:   Hennes vinglas är fullt av berusande lögner (Ordspråksboken 12:22), eller falska läror som gör människor andligt onyktra. Här är några av hennes bedrägliga läror:A. De Tio Budorden gäller inte längre (se lektion 6).

B. Söndag är en helig dag (se lektion 14).

C. Hemlig uppryckning (se lektion 3).

D. Själens odödlighet (se lektion 9).

E. Helvetets eviga pina (se lektion 10).

F. En präst kan förlåta synder (se lektion 13).

G. Förfalskat dop (se lektion 11).

H. Tungomålstalande (se lektion 23).


Den sorgliga sanningen är att när en människa en gång accepterat Babylons budskap, är hon andligt berusad och så gott som oförmögen att förstå vad Bibeln verkligen säger. Falska religiösa läror fördunklar en persons förmåga att förstå vad som är sanning.

9. Vilken makt kommer att understödja vilddjuret i den sista tiden?

9. Vilken makt kommer att understödja vilddjuret i den sista tiden?

Uppenbarelseboken 13:11, 12. Och jag såg ett ______ vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Otroligt men sant! Detta andra vilddjur i Uppenbarelseboken 13 symboliserar Amerika. Tänk efter:


A. Tidpunkten när det steg upp.
Gud säger att denna makt uppstod ungefär vid samma tid som när det första vilddjuret förs i fångenskap och får sitt dödliga sår (Uppenbarelseboken 13:10, 11), Amerikas förenta stater grundades ungefär vid tiden då påvens makt bröts, vid slutet av de 1260 åren - år 1798. Amerika deklarerade sitt oberoende år 1776, fick sin statsförfattning 1787, antog sin grundlag 1791, och var erkänd som världsmakt år 1798.B. Det kom ur jorden.
Som vi tidigare sett kom de flesta vilddjuren (länder) upp ur vattnet (tätbefolkade områden) Uppenbarelseboken 17:15. Jorden betyder det motsatta, det vill säga mycket glest befolkat område, vilket stämmer bra med området där Amerika etablerade sig.C. Det hade två horn som ett lamm

I profetiskt tal symboliseras Jesus av ett lamm och ett horn betyder makt. De två hornen representerar de protestantiska principer på vilka Amerika grundades - personlig och religiös frihet. Amerikas grundare flydde från Europa för att undkomma religiös och politisk förföljelse. De ville grunda ett nytt land på personliga och religiösa frihetsprinciper - "regering utan kung, och religion utan påve."

10. Vilka drastiska förändringar kommer att tilldra sig i Amerika, enligt profetiorna?

10. Vilka drastiska förändringar kommer att tilldra sig i Amerika, enligt profetiorna?

Uppenbarelseboken 13:11. Och det ______ såsom en drake.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Att tala såsom en drake, beyder att Satan kommer att få USA att ändra sina protestantiska principer om att kyrka och stat skall vara skilda åt. Amerika kommer att lagstadga så att folket tvingas tillbe mot sitt samvete om de inte vill bli straffade med ekonomiska sanktioner (verserna 16 och 17), och slutligen med döden (vers 15).

11. Vilka tre makter kommer att förena sig emot Guds folk i ändens tid?

11. Vilka tre makter kommer att förena sig emot Guds folk i ändens tid?

Uppenbarelseboken 16:13. Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske ______ mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Draken är Satan (Uppenbarelseboken 12:9), som verkar genom hedniska religioner. Vilddjuret från Uppenbarelseboken 13:1-10 är påvekyrkan. Den falske profeten i Uppenbarelseboken 16 är den avfallna protestantismen i Amerika, som är samma makt som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13:11-17 med de två lammlika hornen men som senare talade som en drake. Det är denna makt som kommer att göra "stora tecken" och "genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare." Uppenbarelseboken 13:13, 14. (Jämför med beskrivningen av den falske profeten i Uppenbarelseboken 19:20.)

12. Kommer dessa så vitt skilda organisationer någonsin att kunna enas effektivt?

12. Kommer dessa så vitt skilda organisationer någonsin att kunna enas effektivt?

Uppenbarelseboken 16:14. De äro nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till ______ i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ja, Gud säger att de kommer att enas. Lägg märke till att de kommer att enas i arbetet med att sprida villfarelse och kommer att etablera en konfederation emot Guds folk. "Striden på Guds, den Allsmäktiges stora dag" är samma tilldragelse som beskrivs i Uppenbarelseboken 12:17 som "draken ....gick åstad för att föra krig med de övriga av kvinnans säd".

13. Vilka effektiva metoder kommer denna, den sista tidens, koalition att använda sig av?

13. Vilka effektiva metoder kommer denna, den sista tidens, koalition att använda sig av?

Uppenbarelseboken 16:14. De äro nämligen onda andar som göra ______ .

Uppenbarelseboken 13:13, 14 Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Den sista tidens koalition kommer att med de onda andarnas makt göra mäktiga tecken och under, och hela världen kommer att bli förledd (Uppenbarelseboken 13:3). "Du genom vars trolldom alla folk blev förvillade." Uppenbarelseboken 18:23.

14. Vad är det som kommer att förhindra att Guds folk i den sista tiden inte kommer att bli förledda?

14. Vad är det som kommer att förhindra att Guds folk i den sista tiden inte kommer att bli förledda?

Jesaja 8:20. "Nej, hållen eder till ______ och till vittnesbördet!" Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Guds folk måste pröva allting genom att jämföra med vad det står i Bibeln. De kommer inte att bli förvillade eftersom de kan kontrollera om de mirakel och läror som presenteras, kommer från onda andar eller från Herren.

15. Gud kallar i dag sitt folk ut från Babylon och in i sin sanna kyrkas trygghet. Han säger att de som stannar kvar i Babylon också kommer att vara delaktiga i Babylons synder och därmed också få del av Babylons plågor. Det var bara åtta personer som steg in i den räddande ark som Gud lät Noa bygga. Alla de andra omkom. I dag låter Han kvarlevan av sin sanna kyrka vara räddningens ark, och milliontals människor går ombord. Jesus inbjuder dig att

15. Gud kallar i dag sitt folk ut från Babylon och in i sin sanna kyrkas trygghet. Han säger att de som stannar kvar i Babylon också kommer att vara delaktiga i Babylons synder och därmed också få del av Babylons plågor. Det var bara åtta personer som steg in i den räddande ark som Gud lät Noa bygga. Alla de andra omkom. I dag låter Han kvarlevan av sin sanna kyrka vara räddningens ark, och milliontals människor går ombord. Jesus inbjuder dig att "gå in i arken med hela ditt hus." 1 Mosebok 7:1. Tackar du ja till Hans inbjudan i dag?Svar:  ____________________


Tillägg

Hur mäktiga är USA och Rom?
I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel läser vi om hur påvedömet och Förenta Staterna i den sista tiden kommer att samarbeta för att få hela världen att tillbe vilddjuret. Är dessa båda makter inflytelserika nog att klara av det?

Påvedömet är utan konkurrens den starkaste religions-politiska makten i världen. Så gott som samtliga av världens ledande nationer har en officiell ambassadör eller statsrepresentant i Vatikanen. Påven är ärad och välkommen i nästan alla länder. Förre sovjetiske ledaren Mikhail Gorbachov sade: "Allt det som hänt i Östeuropa under de senaste åren, skulle varit omöjligt utan påvens medverkan och den enorma roll, även politiskt, som han spelade på världsarenan."1 Påven har gjort mer än 50 resor världen runt för att nå sitt mål: Den religiösa världen står enad under påvekyrkans ledning.

Samtidigt anses Amerika numera vara världens starkaste, och mest inflytelserika, militära makt. "[Amerika är] nu den enda supermakten på vår planet."2

"Amerikas maktställning kommer nu att avgöra alla viktiga globala händelser."3 Bibelprofetiorna säger oss tydligt att Amerikas förenta stater och påvedömet kommer att gå samman. Världshändelserna i dag visar klart att en koalition håller på att formas.

1Toronto Star, 9 mars 1992, sid. A-1.

2"The UN Obsession," Time, 9 maj 1994, sid. 86.

3Jim Hoaglad, "Of Heroes ...," The Washington Post, 21 augusti 1991, sid. A-23.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top