Media Library »

Storacles

separator

Livets flod

Livets flod
Introduction
Livets flod
Naaman var en modig, rik och berömd general i den arameiska armén när han en dag blev sjuk i spetälska, den mest fruktade sjukdomen på Bibelns tid. Spetälska betydde att man måste isoleras från sina käraste, och att man gick en långsam och plågsam död till mötes. Nu hade Naaman i sin tjänst en hebreisk slavflicka, och hon påstod att om hennes herre bara ville fara till profeten Elisa i Israel, så skulle han nog kunna bota Naamans sjukdom. Naaman var naturligvis villig att gripa efter detta sista halmstrå av hopp, och gav sig ut på den långa resan till Israel. Med sig hade han en grupp livvakter och en rejält tilltagen belöning för denna mirakulösa behandling. Men när Naaman äntligen stod utanför profeten Elisas enkla hus, ville denne inte ens komma ut och hälsa. I stället sände han ut sin tjänare med dessa enkla instruktioner: "Gå bort och bada dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött åter bli sig likt, och du skall bli ren." 2 Konungaboken 5:10. Profetens befallning att gå och bada insinuerade att Naaman var smutsig! Och att gå och bada sig inte mindre än sju gånger – och det i en lerig flod – blev för mycket för den stolte arameiske generalen. I vredesmod svängde han om sin häst för att rida hem igen. Men för att komma tillbaka till Damaskus, måste Naaman rida förbi Jordanfloden. När de så var invid floden, bad hans tjänare honom enträget, att ändå följa profetens råd. Han stannade därför hästen och tjänarna hjälpte honom att stiga av. Han tog av sig sin rustning som han hade på för att skyla den hemska anblicken av sjukdomen, och så gick han försiktigt ner i Jordans vatten. Sex gånger doppade han sig helt och hållet, utan resultat. Men när han kom upp den sjunde gången var alla spår av spetälskan borta! Hans skinn var friskt och lent som en babys. Precis som Naaman fick uppleva en nyskapelse av sin kropp, kan du också få uppleva den helande erfarenheten av pånyttfödelse!


1. Vilken nytestamentlig profet använde Jordanfloden för dop och för rening?

1. Vilken nytestamentlig profet använde Jordanfloden för dop och för rening?

Matteus 3:1, 5, 6. Vid den tiden uppträdde ______ döparen och predikade i Judeens öken. Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Berättelserna i de fyra evangelierna börjar och slutar med temat dop. Jesus anser tydligen att detta är en mycket viktig lärosats.

2. Vilken underbar biblisk ceremoni symboliserar ett

2. Vilken underbar biblisk ceremoni symboliserar ett "borttvättande" av syndens spetälska?

Apostlagärningarna 22:16. Stå upp och låt ______ dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid [Herrens] namn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibelns förordning av dop symboliserar inte bara att man tvättar bort sina synder, utan också att människan blir född på nytt.

3. Hur många olika slags dop accepterar Bibeln?

3. Hur många olika slags dop accepterar Bibeln?

Efeserbrevet 4:5. En Herre, en tro, ______ dop.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I dag har vi åtminstone 15 olika ceremonier som kallas för dop, men enligt Bibeln finns det bara ett sant dop.

4. Vad betyder ordet

4. Vad betyder ordet "döpa"?

Kolosserbrevet 2:12. Ni haven ju med honom blivit ______ i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det grekiska ordet "baptizo" betyder "övertäcka med vatten", "doppa ner" eller "sänka ner". En person har inte döpts om han inte blivit helt övertäckt med vatten eller begravd i vatten. Ordet "baptizo" används alltid i Bibeln med hänsyftning till dopets heliga förordning. Grekiskans ord för "stänka på" eller "hälla över" används aldrig.

5. Jesus är vår förebild. Hur döptes han?

5. Jesus är vår förebild. Hur döptes han?

Markus 1:9, 10. Jesus kom ...och lät döpa sig i Jordan av Johannes. Och strax då han steg upp ______ vattnet, såg han himmelen dela sig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Johannes döpte Jesus genom nedsäkning i samma flod som Naaman blev renad från sin spetälska. Observera att de var "i" Jordan (inte på flodstranden) och att Jesus "steg upp ur vattnet". Det är anledningen till att Johannes döpte "i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten". Johannes 3:23. För att kalla oss kristna måste vi också följa Jesu exempel (1 Petrus 2:21). Jesus döptes genom nedsäkning för att "uppfylla all rättfärdighet." Matteus 3:15.

6. Hur döpte Filippus den Etiopiske hovmannen?

6. Hur döpte Filippus den Etiopiske hovmannen?

Apostlagärningarna 8:38, 39. De stego båda ned i vattnet, Filippus och hovmannen, och han döpte honom. Men när de hade stigit ______ ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus.


Svar:  ____________________

7. Vilka andra sanningar symboliseras i dopet?

7. Vilka andra sanningar symboliseras i dopet?

Romarbrevet 6:4. Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus ______ från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Dopet symboliserar Kristi död, begravning och uppståndelse. Först dör vi ifrån synden, sedan begravs det gamla livet i vatten och till sist uppstår vi ur vattnet till ett nytt liv. Dop genom nedsänkning passar perfekt till den här symboliken. Det syndiga livet dör, sedan hålls andan en kort stund medan personen som döps lutas bakåt ner i vattnet tills kroppen är fullständigt täckt, eller begravd, i vattnet. Därefter reses personen upp ur vattnet, tar sitt första andetag, precis som en nyfödd baby, och börjar ett helt nytt liv, som symbol för uppståndelsen. Ingen annan form av dop passar in på denna bibliska symbol. En del hävdar att de håller söndagen helig för att fira uppståndelsen, men denna sed nämns aldrig i Bibeln.

8. Hur viktigt är dopet?

8. Hur viktigt är dopet?

Markus 16:16. Den som tror och bliver döpt, han skall bli ______; men den som inte tror, han skall bli fördömd (förlorad).

Johannes 3:5 Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Dopet framhålls tydligt i Bibeln som något väsentligt. Men som vi nämnt tidigare så finns det situationer där Jesus tillgodoräknar en person sitt eget dop, som till exempel för rövaren på korset. (Matteus 3:15)

9. Vilken annan helig ceremoni kan jämföras med dopet?

9. Vilken annan helig ceremoni kan jämföras med dopet?

Galaterbrevet 3:27. Ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven ______ eder Kristus.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Dopet liknas också vid en bröllopsceremoni. Bibeln säger: "Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot". Jesaja 54:5. Likasom en hustru tar sin makes namn vid bröllopet, så tar kristna människor namnet Kristus - för att därefter kallas kristna. Båda ceremonierna måste vara grundade på kärlek och förpliktelse om de ska vara meningsfulla. Dop är lika viktigt för det kristna livet som bröllop är för ett äktenskap.

10. Vilken befallning gav Jesus sina efterföljare strax före sin himmelsfärd?

10. Vilken befallning gav Jesus sina efterföljare strax före sin himmelsfärd?

Matteus 28:19. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, ______ dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Petrus följde den här befallningen när han på pingstdagen uppmanade de ångerfulla människorna: "Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn." Apostlagärningarna 2:38

11. Vad måste man enligt Bibeln göra innan man kan låta döpa sig?

11. Vad måste man enligt Bibeln göra innan man kan låta döpa sig?

Apostlagärningarna 2:38. Petrus svarade dem: "______ ______, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Eftersom en baby inte kan göra något av det ovanstående, så är det tydligt att det inte heller är bibliskt att döpa ett barn innan det är gammalt nog att förstå evangeliet.

12. Varifrån härstammar då alla de förvanskade formerna av dop?

12. Varifrån härstammar då alla de förvanskade formerna av dop?

Markus 7:8. I sätten Guds bud å sido och hållen ______ stadgar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Dop genom nedsänkning var den enda form av dop som praktiserades på Bibelns tid och under flera århundraden efter korset. Men sedan introducerade vilseledda män andra former av dop som var bekvämare. På så sätt förvrängdes Guds heliga förordning om dopet, och dess rika symboliska betydelse fördunklades.

13. Vad säger Bibeln om dem som sätter människors läror framför Guds sanning?

13. Vad säger Bibeln om dem som sätter människors läror framför Guds sanning?

Matteus 15:9. ______ dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.

Galaterbrevet 1:8 Men om någon, vore det också vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så vare han förbannad.


Svar:  ____________________

14. Men ersätter inte dopet i den Helige Ande dopet genom nedsänkning?

14. Men ersätter inte dopet i den Helige Ande dopet genom nedsänkning?

Apostlagärningarna 2:38. Petrus svarade dem: "Gören bättring, och låten alla ______ eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nej! Lägg märke till att medan Petrus predikade (Apostlagärningarna 10:44-48) så föll den Helige Ande över alla som lyssnade, döpta som odöpta. Men även om de nu alla blivit döpta av Helig Ande, insisterade Petrus på att de också skulle döpas i vatten.

15. Är det någonsin riktigt att låta döpa om sig?

15. Är det någonsin riktigt att låta döpa om sig?

Apostlagärningarna 19:2-5. De svarade honom: "Nej, vi hava icke ens hört att helig ande är given." Han frågade: "Vilken döpelse bleven I då döpta med?" De svarade: "Vi döptes med Johannes’ döpelse" Då sade Paulus: "Johannes’ döpelse var en döpelse till bättring; och han sade därvid till folket, att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro." Sedan de hade ______ detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   En gång när Paulus predikade i Efesus, träffade han på 12 män som hade blivit döpta av Johannes, men som aldrig hade hört talas om den Helige Ande. När de fick detta viktiga nya ljus, lät de döpa om sig. På samma sätt bör en människa som fullständigt tappat sin kristna erfarenhet döpas om när hon återvänt till Herren. Omdop är också lämpligt om en person inte har blivit döpt på bibliskt sätt.

16. Hör dop ihop med att bli medlem i en kyrka eller församling?

16. Hör dop ihop med att bli medlem i en kyrka eller församling?

Apostlagärningarna 2:41. De som då togo emot hans ord läto döpa sig; och så ______ församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.

Apostlagärningarna 2:47 Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som lät sig frälsas.

Kolosserbrevet 3:15 Ni är också kallade såsom lemmar i en och samma kropp.

Kolosserbrevet 1:18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen.

1 Korinterbrevet 12:13 Ty i en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeltexterna är tydliga. Alla Guds barn är kallade till att vara lemmar i en och samma kropp, som är den församling vi blir medlemmar i vid dopet. Efter födelsen måste en baby ha en familj att bli medlem i, som vårdar, beskyddar och undervisar.

17. Om jag avvisar dopet, vems plan avvisar jag då?

17. Om jag avvisar dopet, vems plan avvisar jag då?

Lukas 7:30. Men fariséerna och de lagkloke föraktade ______ rådslut i fråga om dem själva och läto icke döpa sig av honom.


Svar:  ____________________

18. Vad sa Jesu Fader när Jesus döptes?

18. Vad sa Jesu Fader när Jesus döptes?

Markus 1:9, 11. Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nasaret i Galileen. Och han lät döpa sig i Jordan av Johannes. Och en röst kom från himmelen: "Du är min älskade Son; i dig har jag funnit ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Närhelst något av Guds barn ångrar sina synder och blir döpt, behagar det honom.

19. Är det din önskan att börja förbereda dig för dopets heliga handling, så att Gud kan säga om dig,

19. Är det din önskan att börja förbereda dig för dopets heliga handling, så att Gud kan säga om dig, "Du är min älskade son (eller dotter), i dig har jag funnit behag"?Svar:  ____________________


Tillägg

Jesus går före oss i dopet
Jesus lät inte döpa sig för att han behövde bli renad från synd – han var syndfri (1 Petrus 2:22). Därför blev Johannes Döparen så förvånad när Jesus kom ner till Jordanfloden och bad att få bli döpt av honom. Johannes sa: "Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig!" Matteus 3:14.

Så varför döptes Jesus? Han hade tre huvudsakliga anledningar. För det första döptes han å deras vägnar som av någon anledning inte har möjlighet att bli döpta. Det händer ibland att människor tar emot Jesus medan de sitter i fängelse eller ligger på sjukhus. Deras omständigheter hindrar dem från att bli döpta. Jesus tillgodoräknar dem då sitt dop. Rövaren på korset är ett exempel på detta. (Lukas 23:43). För det andra så är Jesus dop en förebild på vad vi som vill gå i hans fotspår ska göra. (1 Petrus 2:21). Och för det tredje döptes Jesus så att vi när vi studerar hans erfarenhet, vet vad vi i tro kan förvänta oss.

Som illustration kan vi ta följande verser ord för ord och se vad vi kan förvänta oss från vårt dop. Det står i Matteus 3:16-17: "Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom. Och från himmelen kom en röst som sade "Detta är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.“

"Då öppnades himmelen" = Vi får tillträde till Gud.

"Han såg" = Våra andliga ögon är du öppnade och vi får ny insikt och fattnigsförmåga.

"Guds Ande" = Vi känner hans ledning.

"Sänka sig ner såsom en duva" = En stilla frid kommer in i våra hjärtan.

"Från himmelen kom en röst" = Vi börjar kunna höra den där inre rösten.

"Min älskade son" = Vi föds in i den himmelska familjen och blir medborgare i ett annat land.

"I vilken jag har funnit behag" = Gud accepterar oss helt och fullt och vi är förlåtna.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top