Media Library »

Storacles

separator

Den upproriske prinsen

Den upproriske prinsen
Den upproriske prinsen
Absalom var den slugaste, den mest ambitiösa och den av Davids söner som såg bäst ut. Bibeln säger, "Men i hela Israel fanns ingen så skön man som Absalom, ingen som man så mycket prisade: från hans fotblad upp till hans hjässa fanns inte något fel på honom." 2 Samuelsboken 14:25. Men den här bestämde unge prinsen nöjde sig inte med folkets beundran för hans vackra utseende. Han ville ha sin fars regeringsmakt. Han ville bli kung i Israel – kosta vad det kosta ville. Först dödade han sin bror Amnon, efter att Amnon hade misshandlat hans syster Tamar. Amnon var Davids förstfödde son och som kronprins skulle han ha blivit kung efter David. Sedan, efter att ha nästlat sig tillbaka till sin fars hjärta, började han sprida frön av otillfredsställelse och tvivel ute i landet, vad gällde Davids ledarskap, omdöme och lagar, och "så förledde Absalom Israels män." 2 Samuelsboken 15:6. Till slut blommade hans baksluga planer ut till en fullskalig revolt när Absalom försökte mörda sin far och ta över konungadömet. David och hans trogna män blev tvungna fly från Jerusalem. Men efter en hård och blodig kamp några dagar senare, satt David åter säkert på tronen, och den vackre Absalom var död. Verkligen en sorglig historia, men detta var inte historiens första kungliga familjedrama. I ett annat mäktigt kungarike, en gång för mycket länge sedan, utspelade sig på liknande sätt det mest tragiska upproret någonsin. Kungarikets namn var – Himlen!


1. Vad hette den upproriske prinsen i himlen, och varför  gjorde han uppror?

1. Vad hette den upproriske prinsen i himlen, och varför gjorde han uppror?

Jesaja 14:12. Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande ______(Lucifer)!

Jesaja 14:13, 14 Det var du som sade i ditt hjärta: …"Jag vill göra mig lik den Högste."

Hesekiel 28:17 Ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Lucifer (Satan) var den mäktigaste och skönaste av Guds skapade varelser. Han var den högste ängeln och antagligen också änglakörens ledare. Men han lät sin skönhet förleda sig till stolthet. (se bilagan "Satan symboliserad av konungarna från Tyrus och Babylon.")

2. Skapade Gud en djävul när han skapade den ”Strålande Morgonstjärnan” (Lucifer)?

2. Skapade Gud en djävul när han skapade den ”Strålande Morgonstjärnan” (Lucifer)?

Hesekiel 28:15. ______ var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud skapade en perfekt ängel som av egen fri vilja valde att bli en djävul. Det är kanske svårt att föreställa sig. Men om vi hade känt Satan innan han föll, skulle vi ha älskat honom. Vi vet inte exakt hur länge, men Lucifer tjänade antagligen Gud med glädje i tusentals år innan han började låta fröet av avundsjuka och högmod gro i sitt hjärta. Herren kunde ha skapat alla sina varelser som robotar, men robotar kan inte älska. Sann kärlek måste vara villig att ta risker. Precis som föräldrar bestämmer sig för att skaffa barn även om de vet att barnen ibland kommer att vara olydiga.

Gud hade flera anledningar för att tillåta Satan att fortsätta med sitt uppror. För det första för att visa att Gud skapar sina varelser med egen fri vilja. För det andra, om Gud hade förintat Satan så fort han började sprida förtal och osanningar om Guds kärlek och hans regering, skulle de andra intelligenta varelserna kanske för alltid gått omkring med tvivel i sina hjärtan. De kunde ha tänkt, "Kanske ändå att Lucifer hade rätt." Därför gav Gud Satan tillåtelse att visa vad det avskyvärda resultatet av synd är. Och för det tredje, Gud vill inte hans hans skapelse tillber honom för att de är rädda för straff om de inte gör det. Han vill att vi ska tillbe och följa honom av kärlek och inte av rädsla.

3. Vad hände till slut?

3. Vad hände till slut?

Uppenbarelseboken 12:7. Och en ______ uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stred mot dem.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Till slut kastades Satan och hans änglar ut från himlen.

4. Vilka mäktiga varelser står under Satans befäl?

4. Vilka mäktiga varelser står under Satans befäl?

Uppenbarelseboken 12:9. Han blev nedkastad till jorden, och hans ______ kastades ned jämte honom.

Uppenbarelseboken 12:4 Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Satan är så listig och slug att han lyckades få med sig en tredjedel av himmelens änglar i sitt uppror mot Gud. Det är dessa fallna änglar, som kallas "onda andar" och "demoner", som nu är Satans medhjälpare. I berättelsen om Absalom märker vi att Absalom själv inte gjorde så mycket av "smutsarbetet". Absalom befallde sina tjänare att utföra sina befallningar.

2 Samuelsboken 13:28 Och Absalom bjöd sina tjänare och sade: ”Se efter när Amnons hjärta blir glatt av vinet; …så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det.”

2 Samuelsboken 14:30 Då sade han till sina tjänare: ”Ni ser att Joab där har ett åkerstycke vid sidan av mitt, …gå nu dit och tänd eld därpå.”

5. Vilka metoder använder Satan i sitt arbete?

5. Vilka metoder använder Satan i sitt arbete?

Uppenbarelseboken 12:9. Satan, som ______ hela världen.
B. Markus 1:13 Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan.
C. Uppenbarelseboken 16:14 De är nämligen onda andar som gör tecken.
D. Uppenbarelseboken 12:10 Ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
E. Johannes 8:44 Han har varit mandråpare från begynnelsen, …han är en lögnare, ja, lögnens fader.


Svar:  ____________________

NOTERA:   På det sättet har Satan fördel framför Gud i kampen mellan gott och ont: Gud talar bara sanning, men Satan blandar sanning och lögn som det bäst passar hans syften. (Se bilagan "Var beredd på det oväntade.")

6. När är djävulen som farligast?

6. När är djävulen som farligast?

2 Korinterbrevet 11:14, 15. Och detta är icke att undra på, Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Precis som Satan, så låtsades Absalom älska folket och lät påskina att han ville deras väl, så att han kunde bedra dem.

2 Samuelsboken 15:5, 6 Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avdömd hos konungen. Så förledde Absalom Israels män.

Satan är som farligast när han låtsas vara andlighet som verkar i församlingen. (se bilagan "En strålande ängel.")

7. Kan Satan Bibeln?

7. Kan Satan Bibeln?

Matteus 4:5-6. Djävulen… sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju ______: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig'.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Djävulen är expert på att citera och felcitera Bibeln som det passar honom när han vill förvilla människor. Det är därför det är så viktigt att Guds folk känner och kan sin Bibel, för att undvika att bli förledda.

8. Vem hatar djävulen mest på hela jorden?

8. Vem hatar djävulen mest på hela jorden?

Uppenbarelseboken 12:17. Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de ______ av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.


Svar:  ____________________

9. Vilka två livsfarliga djur använder Bibeln för att beskriva Satan?

9. Vilka två livsfarliga djur använder Bibeln för att beskriva Satan?

1 Petrus 5:8. Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring som ett rytande ______ och söker vem han må uppsluka.

Uppenbarelseboken 12:9 Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Både lejon och ormar använder försåt och avledningsteknik för att fånga sina byten. Sedan överfaller de plötsligt sina offer, precis som Satan, och är helt skoningslösa när de låter sina offer lida.

10. Vad är enda sättet att klara sig mot Satans angrepp?

10. Vad är enda sättet att klara sig mot Satans angrepp?

Jakob 4:7-8. Så varen nu Gud ______, men stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder. Nalkens [närma er] Gud, så skall han nalkas eder.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det bästa sättet att närma sig Gud är genom bön och genom att söka honom i hans Ord.

11. Hur stod Jesus mot djävulens angrepp?

11. Hur stod Jesus mot djävulens angrepp?

Matteus 4:10. Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan; ty det är ______."

Efeserbrevet 6:17 Andens svärd, som är Guds ord.

Hebreerbrevet 4:12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det enda säkra sättet att stå emot Satans listiga angrepp är att komma ihåg och bevara Guds Ord i våra hjärtan. Vi måste ha samma vapen som Jesus använde när han kämpade mot djävulen, och de finns tillgängliga för oss alla i dag.

Psaltaren 119:11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag inte skall synda mot dig..

Efeserbrevet 6:11 Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

12. På vilket sätt kommer Satans slutliga öde att likna Absaloms?

12. På vilket sätt kommer Satans slutliga öde att likna Absaloms?

2 Samuelsboken 18:17. Och de togo Absalom och kastade honom i en stor ______ i skogen.

Jesaja 14:15 Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven.


Svar:  ____________________

13. Kommer Satan någonsin att kunna komma tillbaka för att fresta Guds barn?

13. Kommer Satan någonsin att kunna komma tillbaka för att fresta Guds barn?

Hesekiel 28:19. Du tog en ände med förskräckelse för ______ tid.

Nahum 1:9 Inte två gånger behöver hemsökelsen drabba.


Svar:  ____________________

14. Hur känner Gud sig när de ogudaktiga förintas?

14. Hur känner Gud sig när de ogudaktiga förintas?

Hesekiel 33:11. Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige ______ om från sin väg och får leva. Så vänden då om, ja, vänden om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö?


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud lider av att behöva förgöra de orättfärdiga. Bibeln säger till och med att förintelsen av de orättfärdiga är så tvärt emot hans karaktär, att det blir för honom ett "sällsamt verk". (Se Jesaja 28:21)

15. Hur reagerade David när han fick höra att hans upproriske son Absalom hade blivit dödad?

15. Hur reagerade David när han fick höra att hans upproriske son Absalom hade blivit dödad?

2 Samuelsboken 18:33. Då blev konungen häftigt ______ och gick upp i salen över porten och grät. Och under det att han gick, ropade han så: "Min son Absalom, min son, min son Absalom! Ack, att jag hade fått dö i ditt ställe! Absalom, min son, min son!"


Svar:  ____________________

16. Vill du välja att älska och tjäna Jesus?

16. Vill du välja att älska och tjäna Jesus?

Den här rörande bilden visar vad vår himmelske Fader känner för sina förlorade barn. Han var inte bara villig att dö i vårt ställe, han gick ännu längre – han gav det bästa han hade, sin Son! Gud vill inte att någon ska förgås. Han är beredd att göra vad som helst för att du ska bli frälst. Det är därför Jesus dog i ditt ställe. Men nästan hela världen har gått över på Satans sida i upproret mot vår himmelske Fader.


Svar:  ____________________


Tillägg

Satan symboliseras av kungarna i Tyrus och Babylon

I Jesaja 14:4-15, använder Bibeln kungen i Babylon som symbol på Satan, och i Hesekiel 28:11-19, är Satan symboliserad av kungen i Tyrus. Vi vet att i båda de här fallen går liknelse längre än bara till jordiska kungar. Guds beskrivning av den här varelsen kan omöjligt gälla en vanlig dödlig människa. Lägg märke till hur Lucifer - den strålande morgonstjärnan – (som nu heter Satan) beskrivs i följande bibeltexter:

-föll fråm himlen (Jesaja 14:12)

-var full med vishet och fullkomlig i skönhet (Hesekiel 28:12)

-hade varit i Edens lustgård (vers 13)

-han var höljd i all slags ädla stenar (vers 13)

-han var en kerub som skuggade vida (vers 14)

-var på Guds heliga gudaberg (vers 14)

-var lyckosam på sina vägar (vers 15)

Eftersom kungarna i Babylon och Tyrus liknade varandra i karaktär och båda till slut blev totalt förintade precis som Satans välde en dag kommer att bli, använder Gud dem för att representera Satan. Så gott som alla auktoriserade bibeltolkare är eniga om denna symboliska bild. För övrigt hänvisar Bibeln på många andra ställen också till Satan (se Lukas 4:5, 6 10:18 Johannes 8:44 2 Petrus 2:4 1 Johannes 3:8 Judas v.6 Uppenbarelseboken 12:7-9), men utan Hesekiel 28 och Jesaja 14, får vi inte hela bakgrunden.

Var beredd på det oväntade

Många människor tror att Satan öppet kommer att framträda som Guds fiende på den sista tiden, men så är det inte. Satan är verkligen Guds bittraste fiende. Hans strategi kommer att bli att han låtsas representera rättfärdigheten. (Matteus 24:24). Han kan se ut som en underbar, änglalik varelse (2 Korinterbrevet 11:13-15) och kommer att söka få människors tillbedjan (Uppenbarelseboken 13:12). Bibeln talar tydligt om för oss att hans skenhelighet kommer att vara så övertygande att "hela jorden" med förundran ser efter vilddjuret. (Uppenbarelseboken 13:3). Vilken tragedi! Satan kommer att vara så trovärdig när han uppträder som Jesus, att så gott som hela världen kommer att följa honom för att de är övertygade att han är Jesus. Kommer du också att bli lurad? Inte om du iakttar de varningar från Bibeln som presenteras i den här kursen.

En skinande ängel
Satan tycker det är bra när han porträtteras som en ful, röd varelse med fladdermusvingar, hälften människa och hälften odjur. Helst ska han också ha hovar och en lång svans med pilspets i ändan och en eldgaffel i handen som han rör om i helveteselden med. Detta är så långt från sanningen man kan komma. Sådana bilder kommer från den grekiska mytologin. Inget sådant nonsens finns att läsa i den Heliga Skrift. Bibeln beskriver Satan som en skinande, mycket vacker ängel med en övernaturlig och utomordentlig förmåga att kommunicera. Han kan också sin Bibel mycket väl (Matteus 4:5, 6). Djävulen är en självutnämnd Guds fiende, vars mål är att baktala Gud och ta över hans rike. Satan föraktar dig och din familj och har planer på att förinta dig. Den här serien av studiebrev kommer att hjälpa dig förstå hans syften och planer, och visa dig hur man kan omintetgöra dem. Lägg ditt liv i din Frälsares bevarande händer, och bed uppriktigt om hans ledning.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top