Media Library »

Storacles

separator

Cum îi testăm pe profeţi

Cum îi testăm pe profeţi
Introduction
Cum îi testăm pe profeţi
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige cetatea Ramot din Galaad de la sirieni. Dar avea nevoie de ajutor, aşa că l-a rugat pe bunul împărat Iosafat din Iuda să i se alăture şi să lupte împreună contra vrăjmaşului lor comun. Iosafat i-a spus că ar vrea să lupte împreună cu el, dar că mai întâi ar trebui să caute sfat de la Dumnezeu. Ahab Îl părăsise pe Domnul cu ani de zile în urmă ca să se închine zeului păgân Baal, aşa că îşi chemă cei 400 de prooroci de la curtea lui ca să vină înaintea celor doi monarhi. Cu o siguranţă spectaculară, aceşti prooroci falşi i-au spus: "Du-te şi luptă-te cu sirienii şi vei avea biruinţă!" Dar împăratul Iosafat a vrut să asculte şi ce zice un prooroc adevărat al Domnului. Ahab spuse că mai rămăsese un prooroc al lui Iehova al cărui nume era Mica, dar adăugă, "îl urăsc, căci nu-mi prooroceşte nimic bun, nu prooroceşte decât rău." versetul 8. La insistenţele lui Iosafat, Ahab a trimis un slujitor să-l aducă pe Mica. Curajosul profet a venit şi a făcut o profeţie foarte nepopulară. El i-a prezis lui Ahab că va muri în lupta cu sirienii. Acum Ahab se afla în faţa unei decizii greu de luat. Să-i creadă pe cei 400 de profeţi care prooroceau lucruri frumoase sau pe acest singur profet al Domnului? Împăratul Ahab reuşi să-l convingă pe Iosafat să nu ţină seama de avertizările profetului Mica şi să meargă totuşi la luptă. El a crezut că poate fi mai deştept decât Dumnezeu dacă se va îmbrăca cu armură şi va evita liniile de front ale luptei. Dar Ahab a aflat prea târziu că nu poţi să scapi niciodată de Cuvântul lui Dumnezeu. În timpul luptei, o săgeată a zburat prin aer şi l-a lovit pe Ahab la încheietura platoşei, iar el a sângerat până a murit în carul lui. Domnul Isus ne-a avertizat că în ultimile zile vor exista mulţi profeţi mincinoşi (Matei 24:11). Iată de ce trebuie să cunoaştem cum să deosebim un prooroc adevărat de unul fals. S-ar putea să fie o problemă de viaţă şi de moarte!


1. Cui le descoperă Domnul planurile Sale de sfârşit?

1. Cui le descoperă Domnul planurile Sale de sfârşit?

Amos 3:7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi __________.


Răspundeţi:  ____________________

2. Vor exista în ultimile zile ale pământului atât profeţi adevăraţi cât şi profeţi mincinoşi?

2. Vor exista în ultimile zile ale pământului atât profeţi adevăraţi cât şi profeţi mincinoşi?

Matei 24:11. Se vor scula mulţi prooroci _____________ şi vor înşela pe mulţi.

Faptele Apostolilor 2:17 În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Da, vor exista atât profeţi adevăraţi cât şi profeţi mincinoşi în timpul sfârşitului. Scripturile ne mai învaţă că profeţii pot fi atât bărbaţi cât şi femei.

3. Ce fel de profeţi falşi sunt anume condamnaţi de Biblie?

3. Ce fel de profeţi falşi sunt anume condamnaţi de Biblie?

Deuteronomul 18:10. Nimeni care să aibă meşteşugul de _______. Deuteronomul 18:10.

Vestitor al viitorului (astrolog). Deuteronomul 18:10.

Vrăjitor (magician). Deuteronomul 18:10.

Descântător (persoană care face vrăji sau farmece). Deuteronomul 18:11.

Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile (medium spiritist). Deuteronomul 18:11.

Nimeni care să întrebe pe morţi. Deuteronomul 18:11.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Deuteronomul 18:9-12 declară că toţi cei care fac aceste lucruri sunt o "urâciune" înaintea Domnului. Din acest motiv, creştinii n-ar trebui să aibă de a face cu ei în vreun fel.

4. Va avea biserica lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului darul proorociei?

4. Va avea biserica lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului darul proorociei?

Apocalipsa 12:17. Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin _______________ lui Isus Hristos.

Apocalipsa 19:10 Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Aşa cum am învăţat în Lecţia 17, biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului are "mărturia lui Isus" şi "duhul proorociei." Comparând Apocalipsa 19:10 şi 22:9, vedem că îngerul îi numeşte pe "fraţii" lui Ioan care au duhul proorociei ca fiind "prooroci" şi ca fiind cei "ce păzesc cuvintele din cartea aceasta." În 1 Corinteni 1:5-8, Pavel declară că biserica va avea "mărturia lui Hristos" şi "nu-i va lipsi nici un dar" până la cea de a doua venire a Domnului Isus. Aşa că biserica lui Dumnezeu din ultimile zile va avea cu adevărat darul proorociei.

5. Pe ce căi îi vorbeşte Dumnezeu unui adevărat profet?

5. Pe ce căi îi vorbeşte Dumnezeu unui adevărat profet?

Numeri 12:6, 8. Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o ____________ sau îi voi vorbi într-un vis. ... Eu îi vorbesc gură către gură.

Zaharia 4:1 Îngerul care vorbea cu mine, s-a întors şi m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din somnul lui.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul le vorbeşte profeţilor Săi prin vedenii, în vis, faţă către faţă şi prin îngeri. Mingile de cristal, cititul din palmă, ghicitul în ceaşca de cafea sau de ceai, ghicitul în mersul aştrilor sau pretenţia de a vorbi cu morţii nu reprezintă metodele folosite de Dumnezeu pentru a comunica cu un profet.

6. Oare semnele nemaipomenite sau minunile reprezintă o dovadă clară că avem de a face cu un profet adevărat?

6. Oare semnele nemaipomenite sau minunile reprezintă o dovadă clară că avem de a face cu un profet adevărat?

Apocalipsa 16:14. Acestea sunt duhuri de _____________, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Nu, minunile nu sunt o dovadă că cineva este un profet adevărat. Ele dovedesc un singur lucru--putere supranaturală. Dar puterea supranaturală poate să vină fie de la Dumnezeu, fie de la Satana. Iată de ce Domnul ne spune: "Să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi." 1 Ioan 4:1.

7. Care este cel mai important test al unui profet?

7. Care este cel mai important test al unui profet?

Isaia 8:20. La ________ şi la mărturie Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei. (Traducerea King James)


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   "Legea şi mărturia" era o expresie în Vechiul Testament pentru "Biblie". Cu alte cuvinte, o solie de la cineva care pretinde că are ceva de spus de la Dumnezeu trebuie comparată cu Biblia. Trebuie să testăm profetul după Biblie, nu Biblia după profet. Orice profet adevărat al lui Dumnezeu se va pune întotdeauna de acord 100 la sută cu Scriptura. Acesta este adevăratul test.

8. Care este al doilea test al unui profet?

8. Care este al doilea test al unui profet?

1 Ioan 4:2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh care mărturiseşte că ___________ Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Un profet al lui Dumnezeu trebuie să recunoască şi să înveţe adevărul despre Isus Hristos--că El a fost Dumnezeu în chip de om. Adevăraţii profeţi trebuie şi să-L înalţe pe Domnul Isus, nu pe ei înşişi. Majoritatea profeţilor falşi caută să atragă atenţia de la Cuvântul lui Dumnezeu la propriile lor idei.

9. Care este al treilea test pentru ca să cunoaştem un profet?

9. Care este al treilea test pentru ca să cunoaştem un profet?

Matei 7:16. Îi veţi cunoaşte după ________ lor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Aceasta nu vrea să spună că un profet va fi desăvârşit. Profeţii lui Dumnezeu au avut întotdeauna defecte. Cu toate acestea, trebuie să existe o consecvenţă între ceea ce-i învaţă pe alţii adevăraţii profeţi şi viaţa pe care o duc ei.

10. Care este al patrulea test al unui profet?

10. Care este al patrulea test al unui profet?

Ieremia 28:9. Numai după ____________ celor ce prooroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Un profet adevărat nu va face preziceri false. Dacă un profet este de la Dumnezeu, lucrurile pe care el sau ea le-au spus se vor împlini. Cu toate acestea, doar exactitatea nu-l califică automat ca adevărat prooroc. Deuteronom 13:1-3 ne avertizează că profeţii falşi pot prezice semne care să se împlinească şi mai apoi se pot folosi de influenţa lor spre a-i face pe oameni să meargă după alţi zei. Un adevărat profet trebuie să-i conducă pe oameni la închinarea faţă de Dumnezeu după Biblie.

11. Care anume trei lucruri le porunceşte Pavel cu privire la profeţii?

11. Care anume trei lucruri le porunceşte Pavel cu privire la profeţii?

1 Tesaloniceni 5:20, 21. Nu dispreţuiţi proorociile. Ci ___________ toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu dispreţuim sau să respingem darul proorociei. Mai degrabă, să testăm soliile profetului prin Scriptură şi să urmăm ce este bine şi adevărat.

12. Al cui plan îl zădărnicim sau îl respingem atunci când respingem cuvintele unui profet adevărat?

12. Al cui plan îl zădărnicim sau îl respingem atunci când respingem cuvintele unui profet adevărat?

Luca 7:28-30. Nu este nici un prooroc mai mare decât Ioan Botezătorul. ... Şi tot norodul care L-a auzit şi chiar vameşii, au dat dreptate lui Dumnezeu. ... Dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui ___________ pentru ei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Când respingem cuvintele unui adevărat profet, respingem de fapt planul lui Dumnezeu. Ce gând solemn! Biblia ne sfătuieşte să ascultăm de proorocii lui Dumnezeu şi ne făgăduieşte că toţi cei care vor urma sfaturile unui profet adevărat vor propăşi.
2 Cronici 20:20 Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui şi veţi izbuti.

13. Întrucât Dumnezeu încă vorbeşte prin profeţi şi întrucât cuvintele unui profet adevărat reprezintă

13. Întrucât Dumnezeu încă vorbeşte prin profeţi şi întrucât cuvintele unui profet adevărat reprezintă "mărturia lui Isus" personală pentru tine, n-ai dori să-i testezi pe profeţii moderni după Biblie şi să urmezi doar sfatul acelora care sunt în acord cu Scriptura?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Un profet al zilelor noastre
În decembrie 1844, un grup de tinere metodiste se adunaseră ca să se roage în localitatea Portland, statul Maine, când o tânără de 17 ani, fragilă din punct de vedere al sănătăţii, pe nume Ellen Harmon, şi-a primit prima ei viziune. Pe când Ellen (care ulterior a devenit Ellen White după căsătoria ei cu un tânăr slujbaş pe nume James White) a povestit ceea ce îi descoperise Dumnezeu, a continuat să primească viziuni şi vise timp de aproape 70 de ani, până la moartea ei în 1915.

Aşa cum era valabil pentru profeţii biblici, tot astfel pe Ellen White o însoţeau anumite fenomene supranaturale în timpul viziunilor. Asemenea lui Daniel, nu respira în timpul viziunii şi uneori îşi pierdea la început toată puterea fizică (Daniel 10:8, 17). Unele dintre viziunile ei durau până la patru ore, dar ea nu respira în tot acest timp. Medicii care au examinat-o în timp ce se afla în viziune au adeverit acest lucru.

Alteori, i s-a dat putere supranaturală (Daniel 10:18, 19). Deşi Ellen cântărea doar 43 de kg, a putut fi văzută ţinând în mâna întinsă o Biblie de familie în greutate de 8 kg timp de 30 de minute în timp ce se afla în viziune. Acest fenomen fizic împreună cu altele ne arată că există ceva supranatural în experienţa unui profet. Cu toate acestea, nu ni se spune dacă profetul este de la Dumnezeu sau de la Satana. Când sunt puşi în faţa pretenţiei cuiva că ar avea darul profetic, creştinii trebuie să verifice după Biblie, dacă această pretenţie este adevărată.

Trebuie să aplicăm patru teste conform Bibliei
Să privim împreună dacă viaţa şi lucrarea lui Ellen White trec cele patru teste biblice ale unui adevărat profet.

Primul testTrebuie să fie în armonie cu Scripturile
Citiţi oricare dintre cărţile Ellenei White şi veţi descoperi că vă trimite tot timpul la Biblie şi că este într-un acord desăvârşit cu Scriptura. Cu toate acestea, ea nu şi-a considerat scrierile ca o adăugare la Scriptură. Scopul scrierilor ei a fost să atragă atenţia poporului lui Dumnezeu la Biblie şi să-i întoarcă la Biblie ca la unica sursă de adevăr. Urmăriţi declaraţia expresă a Ellenei White conform căreia doar Biblia este singura regulă de credinţă: "În timpul nostru, există o depărtare mare de adevărurile şi învăţăturile ei şi este nevoie să ne întoarcem la marele principiu protestantBiblia şi numai Biblia, ca regula de credinţă şi datorie."1

Dânsa a mai scris: "Mărturiile scrise nu trebuie să aducă o nouă lumină, ci să impresioneze puternic inima cu privire la adevărurile inspiraţiei deja descoperite. În Cuvântul lui Dumnezeu, se aminteşte distinct datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenul său cu toate acestea, doar puţini dintre voi ascultă de lumina dată. Nu va mai apărea alt adevăr: dar Dumnezeu prin Marturii a clarificat marile adevăruri date deja şi pe calea aleasă de El le-a adus înaintea oamenilor ca să le trezească mintea şi să-i îndemne să ia aminte la ele, ca nimeni să nu aibă nici o scuză."2

Deşi Ellen White a accentuat puternic că scrierile ei n-ar trebui niciodată considerate ca făcând parte din Biblie, ele sunt totuşi inspirate. Mulţi dintre marii profeţi ai lui Dumnezeucum ar fi Ilie, Elisei sau Ioan Botezătorulau fost inspiraţi, totuşi ei n-au scris nici o carte din Biblie. Scrierile Ellenei White ar putea fi descrise ca o lumină mai mică ce trebuie să conducă la lumina mai mare, Biblia. Ele acţionează ca un comentariu inspirat al Scripturii, dar Biblia rămâne suprema autoritate.


Al doilea TestSă înveţe adevărul despre Isus
Cărţile Ellenei Whitecum ar fi Hristos Lumina Lumii, Parabolele Domnului Hristos, Calea către Hristos si Cugetări de pe Muntele Fericirilortoate mărturisesc despre împlinirea acestui test. Dânsa nu spune nimic de la ea în aceste volume, ci permanent îi îndreaptă pe alţii la Domnul Isus.


Al treilea testO viaţă cucernică
Comentând moartea Ellenei White, presa declara: "Viaţa doamnei White este un exemplu vrednic de urmat de către toţi. ... A fost o urmaşă umilă şi devotată a lui Hristos şi a făcut bine întotdeauna. ... A fost cinstita şi respectată de către toţi cei care le apreciază pe femeile nobile consacrate unei munci altruiste pentru înălţarea şi îmbunătăţirea acestei lumi. Moartea ei marchează chemarea unui alt conducător religios cunoscut şi a unuia ai cărui aproape 90 de ani au fost plini de fapte bune, cuvinte amabile şi rugăciuni sincere pentru întreaga lume."3


Al patrulea TestProfeţii exacte
Puţinele profeţii despre viitor făcute de Ellen White pot fi validate cu uşurinţă. Următoarea prezicere sună ca ziarul de azi dimineaţă, dar s-a scris înainte ca să se inventeze mijloacele moderne de călătorie. "Dezastre pe calea ferată vor deveni din ce în ce mai frecvente nelinişte, accidente şi moarte fără vreo avertizare de o clipă vor avea loc pe marile linii de călătorie."4

Ellen White a trăit într-un timp când medicii considerau că fumatul face bine plămânilor. Existau păreri medicale diferite, dar nu erau la dispoziţie dovezi ştiinţifice concrete. Nutriţia era o ştiinţă necunoscută. Totuşi, în acest cadru, Ellen White a scris volume întregi în domeniul sănătăţii şi nutriţiei. Dr. Clive McCay, fost profesor de nutriţie de la Universitatea Cornell, a confirmat exactitatea scrierilor Ellenei White în domeniul nutriţiei: "În ciuda faptului că lucrările Doamnei White s-au scris cu mult înainte ca să apară nutriţia modernă ştiinţifică, nu exista vreun ghid mai bun la dispoziţia noastră astazi."5

Biblia a prezis că în ultimile zile darul profeţiei va apărea din nou. Dovezile arată că Ellen White a împlinit toate condiţtiile puse de Biblie unui adevărat profet. Vă încurajăm să faceţi rost şi să citiţi unele dintre scrierile ei şi să urmaţi îndemnul biblic care sună aşa "Nu dispreţuiţi proorociile, ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun." 1 Tesaloniceni 5:20, 21.

1Marea Luptă (Mountain View, CA: Pacific Press, 1950), p. 204, 205.

2 Mărturii pentru Comunitate (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949), Vol.2, p. 605.

3 Star (St. Helena, California), July 23, 1915.

4 Solii către Tineret (Washington, DC: Review and Herald, 1930), p.9o (retipărit din articolul din Semnele Timpului, April 21, 1890).

5 Clive McCay, "A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White," Review and Herald , February 26, 1959, p.10.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top