Media Library »

Storacles

separator

Dansul fiicei

Dansul fiicei
Introduction
Dansul fiicei
Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul care locuia în deşert îndrăznise s-o acuze de adulter pentru că îl părăsise pe soţul ei Filip, căsătorindu-se cu fratele lui rău, dar mai bogat. Acum ticăloasa regină era hotărâtă să-şi folosească influenţa pe care o avea asupra lui Irod pentru a se răzbuna pe Ioan. Mai întâi, ea l-a convins să-l aresteze pe profet. Apoi i-a cerut să-l execute, dar Irod a refuzat. El ştia că Ioan era un profet adevărat şi se temea de o revoltă puternică din partea poporului. În cele din urmă, Irodiada şi-a pregătit o strategie imbatabilă. Ea a dat o petrecere cu ocazia zilei de naştere a lui Irod şi i-a invitat pe toţi prietenii lui şi pe nobilii din ţară, apoi a aranjat ca frumoasa ei fiică, Salomea, să danseze într-un stil seducător şi captivant. Irodiada spera că după ce va bea Irod câteva pahare cu vin, o va întreba pe Salomea ce răsplată vrea pentru dansul ei încântător. Planul ei sinistru a mers. După dansul Salomeei, Irod i-a făcut o promisiune îndrăzneaţă: "Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea." Marcu 6:23. În timp ce vizitatorii beţi aplaudau generozitatea regelui, fata aştepta, gata de a-şi expima dorinţa. Apoi, a şocat pe toată lumea cerând capul lui Ioan Botezătorul pe un platou! Irod era îngrozit de dorinţa ei oribilă, dar toţi prietenii săi şocaţi îi aşteptau răspunsul. De frică să nu fie considerat slab dacă refuză, regele cel mândru ordonă execuţia. În aceeaşi zi profetul cel puternic a fost decapitat singur în celulă. Aceasta nu era prima dată când o echipă mamă-fiică se unea pentru a persecuta poporul lui Dumnezeu.


1. Ce altă pereche mamă - fiică a persecutat poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament?

1. Ce altă pereche mamă - fiică a persecutat poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament?

1 Impăraţi 18:13. Când a ucis _______ pe proorocii Domnului.

2 Regi 11:1 Atalia ... văzând că fiul ei a murit, s-a sculat şi a omorât pe toţi cei de neam împărătesc.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În Vechiul Testament, Izabela şi fiica ei Atalia erau cunoscute pentru violenţa cu care conduceau regatul de nord şi de sud al Israelului şi Iuda şi pentru faptul că introduseseră cu forţa închinarea păgână în poporul lui Dumnezeu.

2. Care este solia celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14?

2. Care este solia celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14?

Apocalipsa 14:8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut, a căzut ___________, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Apocalipsa 14 conţine o solie întreită urgentă care trebuie să ajungă la întreaga lume înainte de cea de a doua venire a Domnului Isus. În această lecţie, vom studia al doilea punct al acestei solii. Dumnezeu acuză Babilonul pentru că el a îmbătat cu vinul lui ameţitor toate neamurile. Această lecţie va trata unele solii foarte directe şi poate puţin deranjante atât pentru credincioşii catolici cât şi pentru cei protestanţi. Reţineţi că solia celui de-al doilea înger vine de la Domnul Isus, Cel pe care noi toţi Îl iubim. Deschideţi-vă inima la adevărul Său, deoarece unicul Lui scop este să vă salveze şi să vă binecuvinteze.

3. Cum simbolizează Dumnezeu Babilonul în Apocalipsa 17?

3. Cum simbolizează Dumnezeu Babilonul în Apocalipsa 17?

Apocalipsa 17:18. Şi _______ pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În profeţia biblică, o femeie simbolizează o biserică. O femeie curată reprezintă biserica adevărată a lui Dumnezeu aşa cum este descrisă în Apocalipsa 12. O femeie necredincioasă reprezintă o biserică ce s-a îndepărtat de Scripturi. Putem fi siguri cine este această femeie decăzută, deoarece Apocalipsa 17:18 declară că ea domnea atunci când se scria Apocalipsa. Istoria ne spune că ea era Roma păgână (Luca 2:1), care în cele din urmă i-a predat autoritatea, capitala şi puterea Romei papale.

4. Ce alte dovezi din Apocalipsa 17 ne conving că Babilonul se referă la Roma papală?

4. Ce alte dovezi din Apocalipsa 17 ne conving că Babilonul se referă la Roma papală?

Apocalipsa 17:3. ... Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de ______.

A. Ea este vinovată de hulă (versetul 3).
B. Este îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (versetul 4).
C. Se numeşte Mamă (versetul 5).
D. Are fiice desfrânate care au decăzut şi ele (versetul 5).
E. I-a persecutat şi i-a martirizat pe sfinţi (versetul 6).
F. Stă pe "şapte munţi" (versetul 9).
G. A stăpânit peste "împăraţii pământului". (versetul 18).


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Roma papală se potriveşte fiecărui punct. Sediul său se află la Roma--"cetatea celor şapte coline". Stacojiul este culoarea robelor cardinalilor, iar papa deseori poartă culoarea regală a purpurei în ceremonii importante. Biserica romano-catolică recunoaşte singură că în timpul evului mediu i-a persecutat pe sfinţi şi i-a condus pe împăraţii pământului. (Ca să vezi dovezi că papalitatea este vinovată de hulă sau blasfemie, revezi Lecţia 13.) Simbolurile folosite de Dumnezeu se potrivesc perfect--o biserică mamă decăzută ale cărei fiice decăzute au protestat şi astfel au ajuns să se numească protestante. Urmăriţi acest citat declarat de Părintele James A. O'Brien: "Acea păstrare (a duminicii în loc de sâmbătă) rămâne ca un semn de aducere aminte de Biserica Mamă din care s-au desprins toate sectele non-catolice."1

1The Faith of Millions--Credinţa Milioanelor de Oameni (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.

5. Cum se compară fiarele din Apocalipsa 13 şi 17?

5. Cum se compară fiarele din Apocalipsa 13 şi 17?

Apocalipsa 13:1. Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece _______ şi şapte capete ... şi pe capete avea nume de hulă.

Apocalipsa 17:3 Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Este evident că fiara din Apocalipsa 13:1-10 şi fiara din Apocalipsa 17 sunt una şi aceeaşi. Amândouă simbolizează această putere romano-catolică. Apocalipsa 17 scoate în relief coaliţia biserică-stat, biserica (femeia decăzută) stând călare, deci conducând statul (fiara). Şi Apocalipsa 13 zugrăveşte două fiare care îi sileau pe alţii să se închine. Prima fiara este aceeaşi putere ca "mama desfrânatelor", descrisă în Apocalipsa 17. Această lecţie va descoperi în curând identitatea celei de a doua fiare.

6. Care este înţelesul şi originea cuvântului

6. Care este înţelesul şi originea cuvântului "Babilon"?

Geneza 11:4, 6, 7, 9. Haidem să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul. ... Şi Domnul a zis: ... Haidem să Ne pogorâm şi să le ________ acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora. ... De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Termenii "Babel" şi "Babilon" înseamnă ambii confuzie, încurcătură. Numele îşi are originea la turnul Babel, zidit de păgâni din sfidare, după potop. Ei sperau să-l ridice atât de sus încât nici un alt potop să nu-l acopere. Dar Domnul le-a încurcat limba, lucru ce a produs un aşa haos că planul lor n-a reuşit. Mai târziu, Babilonul a ajuns o împărăţie mondială idolatră care a persecutat poporul lui Dumezeu. În cartea Apocalipsei, termenul "Babilon" înseamnă o împărăţie religioasă falsă, duşmană Israelului spiritual al lui Dumnezeu.

7. Cum descrie Dumnezeu Babilonul, îndemnându-Şi poporul să-l părăsească?

7. Cum descrie Dumnezeu Babilonul, îndemnându-Şi poporul să-l părăsească?

Apocalipsa 18:2-4. El a strigat cu glas tare şi a zis: "A _____, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. ...Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dumnezeu declară că Babilonul a căzut şi a devenit un locaş al dracilor şi al duhurilor rele. El avertizează că păcatele lui sunt atât de grave încât Babilonul trebuie nimicit. Poporul lui Dumezeu trebuie să iasă afară din el repede sau altfel va fi distrus de plăgile care vor cădea peste Babilon.

8. În repetate rânduri, Domnul Isus condamnă Babilonul pentru că a îmbătat lumea cu vinul lui. Ce este acest vin?

8. În repetate rânduri, Domnul Isus condamnă Babilonul pentru că a îmbătat lumea cu vinul lui. Ce este acest vin?

Apocalipsa 17:4. Ţinea în mână un potir de aur, plin de ____________.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Potirul lui cu vin este plin de minciuni îmbătătoare (Proverbe 12:22), sau învăţături false care îi îmbată spiritual pe oameni. Iată mai jos o listă parţială a minciunilor lui îmbătătoare:A. Cele Zece Porunci nu mai sunt valabile (vezi Lecţia 6).

B. Sfinţenia duminicii (vezi Lecţia 14).

C. Răpirea secretă (vezi Lecţia 3).

D. Nemurirea sufletului (vezi Lecţia 9).

E. Un chin veşnic în iad (vezi Lecţia 10).

F. Să-ţi mărturiseşti păcatele unui preot (vezi Lecţia 13).

G. Un botez fals (vezi Lecţia 11).

H. O încurcătură a limbilor (vezi Lecţia 23).Adevărul trist este că odată ce cineva acceptă învăţăturile Babilonului, se îmbată spiritual şi practic nu mai este în stare să înţeleagă ce spune de fapt Biblia, pentru că aceste învăţături false orbesc capacitatea cuiva de a mai înţelege adevărul.

9. Ce putere va sprijini fiara la timpul sfârşitului?

9. Ce putere va sprijini fiara la timpul sfârşitului?

Apocalipsa 13:11, 12. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o _____ fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ţine-te tare! Această a doua fiară din Apocalipsa 13 simbolizează Statele Unite ale Americii. Urmăreşte dovezile:A. Timpul când s-a ridicat.
Dumnezeu a descris această putere ca ridicându-se cam în acelaşi timp când prima fiara este dusă în robie şi primeşte o rană de moarte (Apocalipsa 13:10, 11). Statele Unite ale Americii s-au ridicat cam în timpul când puterea papală a scăzut la sfârşitul celor 1260 de ani, care s-au încheiat în 1798. America şi-a declarat independenţa în 1776, şi-a votat Constituţia în 1787, a adoptat Drepturile Omului în 1791 şi a fost recunoscută ca putere mondială în 1798.B. S-a ridicat din pământ.
Aşa cum am mai studiat, apele din care s-au ridicat majoritatea regatelor (fiarelor) reprezintă regiuni dens populate (Apocalipsa 17:15). Pământul reprezintă exact opusul. Statele Unite se potrivesc perfect acestui punct deoarece s-au ridicat pe un continent slab populat.C. Avea două coarne ca ale unui miel.

În profeţie, un miel Îl reprezintă pe Domnul Isus iar un corn reprezintă putere. Cele două mari coarne reprezintă principiile protestante pe care s-a întemeiat America--libertate civilă şi religioasă. Părinţii pelerini au fugit din Europa ca să scape de persecuţia religioasă şi politică. Ei au întemeiat o societate bazată pe principiile libertăţii civile şi religioase-"guvernare fără un rege şi religie fără un papă."

10. După profeţie, ce schimbare teribilă va avea loc în America?

10. După profeţie, ce schimbare teribilă va avea loc în America?

Apocalipsa 13:11. Şi _______ ca un balaur.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Să vorbească asemenea unui balaur înseamnă că Statele Unite, sub influenţa lui Satana, vor schimba total principiile protestante de la început cu privire la despărţirea dintre biserică şi stat. Ele vor emite legi religioase care să-i silească pe oameni să se închine contrar conştiinţei lor sau altfel vor fi pedepsiţi cu sancţiuni economice (versetele 16, 17) şi în cele din urmă cu moartea (versetul 15).

11. Care trei puteri se vor uni împotriva poporului lui Dumnezeu la timpul sfârşitului?

11. Care trei puteri se vor uni împotriva poporului lui Dumnezeu la timpul sfârşitului?

Apocalipsa 16:13. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura ___________ mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Balaurul este Satana (Apocalipsa 12:9), care lucrează prin religiile păgâne. Fiara din Apocalipsa 13:1-10 reprezintă papalitatea. Proorocul mincinos din Apocalipsa 16 reprezintă protestantismul decăzut din America, care este aceeaşi putere ca şi fiara din Apocalipsa 13:11-17 care are două coarne ca un miel dar care mai târziu urmează să vorbească asemenea unui balaur. Aceasta este puterea care face "mari minuni" şi care îi "înşeală pe locuitorii pământului prin acele minuni care are putere să le facă în faţa fiarei." Apocalipsa 13:13, 14. (Compară cu descrierea profetului mincinos dată în Apocalipsa 19:20).

12. Oare chiar se vor uni aceste organizaţii atât de diverse?

12. Oare chiar se vor uni aceste organizaţii atât de diverse?

Apocalipsa 16:14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la __________ pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Da, Dumnezeu chiar spune că se vor uni. Observaţi că ele sunt unite în lucrarea lor de a împrăştia înşelăciunea şi de a clădi o confederaţie împotriva poporului lui Dumnezeu. "Războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic" este acelaşi eveniment ca şi războiul pe care îl face balaurul cu rămăşiţa femeii (Apocalipsa 12:17).

13. Ce metode de efect va folosi această coaliţie din timpul sfârşitului?

13. Ce metode de efect va folosi această coaliţie din timpul sfârşitului?

Apocalipsa 16:14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac _____ nemaipomenite.

Apocalipsa 13:13, 14 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Această coaliţie din timpul sfârşitului va face minuni mari prin duhurile demonilor şi aproape întreg pământul se va lăsa convins (Apocalipsa 13:3) şi amăgit. Apocalipsa 18:23 declară: "Toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta."

14. Ce îi va feri pe copiii lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului ca să nu se lase înşelaţi?

14. Ce îi va feri pe copiii lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului ca să nu se lase înşelaţi?

Isaia 8:20. La _____ şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei. (Trad.King James)


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Poporul lui Dumnezeu va trebui să pună la încercare totul după Biblie. El nu se va lăsa înşelat, deoarece ei vor verifica minunile şi învăţăturile ca să decidă dacă ele vin de la duhurile dracilor sau de la Domnul.

15. Astăzi Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă afară din Babilon şi să intre în siguranţa bisericii rămăşiţei Sale. El declară că cei care vor rămâne în Babilon se vor face vinovaţi de păcatele lui şi vor fi loviţi cu urgiile lui. Pe vremea lui Noe, doar opt oameni au intrat în arca pe care Dumnezeu le-o pusese la dispoziţie ca să fie salvaţi. Toţi ceilalţi au pierit. În zilele noastre, El oferă biserica Sa ca pe o arcă de salvare şi milioane de oameni intră în ea. Domnul Isus te invită

15. Astăzi Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă afară din Babilon şi să intre în siguranţa bisericii rămăşiţei Sale. El declară că cei care vor rămâne în Babilon se vor face vinovaţi de păcatele lui şi vor fi loviţi cu urgiile lui. Pe vremea lui Noe, doar opt oameni au intrat în arca pe care Dumnezeu le-o pusese la dispoziţie ca să fie salvaţi. Toţi ceilalţi au pierit. În zilele noastre, El oferă biserica Sa ca pe o arcă de salvare şi milioane de oameni intră în ea. Domnul Isus te invită "Intră în corabie, tu şi toată casa ta." Geneza 7:1. N-ai dori să răspunzi cu "Da" la invitaţia Lui de astăzi?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Cât de puternice sunt SUA şi Roma?
Capitolul 13 din Apocalipsa ne arată că în timpul sfârşitului, papalitatea şi Statele Unite se vor uni pentru a influenţa lumea întreagă să se închine fiarei. Sunt aceste entităţi destul de puternice pentru a aduce la îndeplinire aceste planuri?

Papalitatea este cu mult prea mult cea mai puternică instituţie politico-religioasă din lume. Aproape orice ţară din conducere îşi are un ambasador oficial sau un reprezentant al statului la Vatican. Papa este onorat şi bine primit practic în orice ţară. Fostul preşedinte al URSS a declarat următoarele: "Tot ceea ce a avut loc în Europa de est în ultimii ani ar fi fost cu neputinţă de realizat fără efortul şi rolul enorm al Papei, incluzând rolul său politic, pe care l-a jucat în arena mondială."1 Papa a făcut peste 50 de călătorii în lume ca să-şi atingă scopul de a uni lumea religioasă sub conducerea papalităţii.

În prezent America este considerată puterea militară numărul unu şi unicul centru de influenţă. "(America este) singura superputere mondială care a mai rămas."2

"Puterea Americii va determina acum toate evenimentele majore de pe glob."3 Profeţia biblică prezice cu claritate că Statele Unite ale Americii şi papalitatea se vor uni, iar evenimentele mondiale arată clar că se formează deja această coaliţie.

1Toronto Star, Martie 9, 1992, p. A-1.

2"The UN Obsession", Time, 9 mai, 1994, p. 86.

3Jim Hoaglad, "Of Heroes ...," The Washington Post, 21 August, 1991, p. A-23.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top