Media Library »

Storacles

separator

Omul Mileniilor

Omul Mileniilor
Introduction
Omul Mileniilor
Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea tulburat în patul regal. Cât va dura această eră de aur, se întreba el, si ce se va întâmpla cu puternicul lui imperiu, dupa moartea sa? Somnul puternicului monarh era spulberat de toate aceste întrebări tulburătoare. În noaptea aceea, mintea lui a fost străbatută deodată de o imagine vie ce înfăţişa chipul unui bărbat uriaş, alcătuit din materiale diverse. Era o panoramă multicoloră cum nu mai văzuse niciodată. Aruncând de pe el păturile ornamentate, împăratul a sărit îndată din pat şi a strigat către paznici: "Chemaţi pe toţi vrăjitorii şi pe cititorii în stele să vină îndată la mine. Trebuie să descopăr semnificaţia acestui vis!" Înţelepţii împăratului au fost convocaţi şi s-au înfaţişat înaintea suveranului lor înspăimântat. "Iar Împăratul le-a zis: 'Am visat un vis duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu visul acela'". Unul dintre falşii profeţi i-a răspuns linguşitor: "Spune robilor tăi visul, şi-ţi vom arăta tâlcuirea lui". Dar, aşa cum se întâmplă adesea cu visurile, detaliile deveniseră deja confuze în mintea lui Nebucadneţar. Aceşti bărbaţi pretinseseră că deţin o clarviziune divină, dar împaratul începea să se îndoiască de abilitaţile lor. Acesta ar putea fi un mijloc excelent de verificare. "Spuneţi-mi voi visul şi tâlcuirea, şi veţi fi răsplătiţi, dacă nu, voi porunci să fiti tăiaţi în bucăţi, şi casele voastre vor fi făcute bucăţi!" Vrăjitorii şi cititorii în stele nu aveau de ales, decât să recunoască faptul că sunt lipsiţi de putere şi incapabili să explice visul fără să-l fi auzit mai înainte. Cu toate acestea, Domnul încă mai avea o persoană în Babilon, care putea explica visul uriaşului om al mileniilor.


1. De ce i-a dat Dumnezeu acest vis împăratului Babilonului?

1. De ce i-a dat Dumnezeu acest vis împăratului Babilonului?

Daniel 2:28. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă _______ şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În acest vis al chipului din mai multe metale, Dumnezeu a schiţat ridicarea şi căderea împărăţiilor care urmau să aibă o influenţă directă asupra poporului Său, de-a lungul mileniilor viitoare.

2. Atunci când sfetnicii împăratului n-au reuşit să descopere şi să interpreteze visul, care a fost porunca lui Nebucadneţar?

2. Atunci când sfetnicii împăratului n-au reuşit să descopere şi să interpreteze visul, care a fost porunca lui Nebucadneţar?

Daniel 2:12. Împăratul ... a poruncit să ______ pe toţi înţelepţii Babilonului.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Astrologii şi magicienii Babilonului pretindeau că au puteri supranaturale, dar când n-au ştiut să-i descopere visul împăratului, s-a dovedit clar că erau nişte impostori neputincioşi. Dacă împăratul şi-ar fi amintit visul, cu siguranţă că ar fi tâlcuit ei o interpretare închipuită. În furia lui, Nebucadneţar a poruncit ca toţi înţelepţii să fie omorâţi, chiar şi cei care nu fuseseră prezenţi. Printre cei absenţi de la prima întâlnire cu împăratul s-a aflat şi un rob cu teamă de Dumnezeu pe nume Daniel, care tocmai fusese instruit ca să-i slujească împăratului.

3. Când a aflat despre decretul de moarte, ce i-a cerut Daniel împăratului şi ce le-a spus el prietenilor săi?

3. Când a aflat despre decretul de moarte, ce i-a cerut Daniel împăratului şi ce le-a spus el prietenilor săi?

Daniel 2:16. Şi Daniel s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i dea _____ ca să dea împăratului tâlcuirea.

Daniel 2:17, 18 Apoi Daniel s-a dus în casa lui şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor săi Hanania, Mişael şi Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Daniel i-a cerut puţin timp lui Nebucadneţar şi i-a făgăduit că îi va descoperi visul şi înţelesul lui. Împăratul, care mai dorea cu ardoare să afle înţelesul vedeniei, i-a aprobat cererea lui Daniel. Apoi, împreună cu prietenii săi au apelat la singurul Izvor care era în stare să descopere visul împăratului. Aşa că s-au rugat Dumnezeului cerurilor.

4. După ce Domnul i-a descoperit visul lui Daniel, cui I-a adus el laude şi mulţumiri?

4. După ce Domnul i-a descoperit visul lui Daniel, cui I-a adus el laude şi mulţumiri?

Daniel 2:23, 28. Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud... Este în ceruri un _________, care descoperă tainele.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   S-ar putea ca ridicarea şi căderea împărăţiilor să pară ca şi când s-ar întâmpla din voia oamenilor, dar rugăciunea lui Daniel de laudă descoperă clar esenţa intervenţiei divine. Nimic nu are loc fără ca Dumnezeu să nu ştie deja şi pe care să nu-l fi îngăduit El. Uneori s-ar putea să nu înţelegem ce se întâmplă în lumea noastră de astăzi sau de ce, dar este alinător să ştii că Dumnezeu încă este suveran. Doar Daniel a putut să-i descopere visul împăratului, cu toate acestea el Ii aduce laude Celui care i-a descoperit de fapt visul--Dumnezeului cerului.

5. Care două obiecte ne spune Daniel că le-a văzut împăratul în vis?

5. Care două obiecte ne spune Daniel că le-a văzut împăratul în vis?

Daniel 2:31. Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un _____ mare.

Daniel 2:34 Tu te uitai ... şi s-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Primul lucru pe care l-a văzut împăratul a fost un chip mare din următoarele metale:1. Capul era din aur.

2. Pieptul şi braţele erau din argint.

3. Stomacul şi coapsele erau din aramă.

4. Fluierele picioarelor erau din fier.

5. Picioarele din fier şi lut.Apoi, împăratul a văzut o piatră care s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. La acest punct, fără îndoială că împăratul Nebucadneţar stătea ca şi vrăjit pe marginea tronului.


Daniel relatase visul cu precizie aşa cum i-l dăduse Dumnezeu. Acum împăratul aştepta cu nerăbdare, întrebându-se ce înseamnă visul.


Daniel a continuat să explice interpretarea aşa cum i-o descoperise Domnul şi am face tare bine dacă am lua-o şi noi aşa cum i-a dat-o Dumnezeu. Unicul mod sigur de a interpreta Biblia şi profeţia este de a-i îngădui Bibliei să se explice singură.

6. Ce reprezintă capul de aur?

6. Ce reprezintă capul de aur?

Daniel 2:38. Tu eşti ______ de aur!


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Împăratul era considerat drept şeful statului. Iată de ce Nebucadneţar reprezenta Babilonul, imperiul cu care a început profeţia. Neo-Babilonul a condus lumea din 612-539 în.Hr. ca unul din cele mai puternice imperii din antichitate--unul care se cuvenea pe drept vorbind să fie descris drept capul de aur. Urmăriţi că profeţia începe pe vremea lui Daniel.

7. Urma ca imperiul babilonian să dureze o veşnicie?

7. Urma ca imperiul babilonian să dureze o veşnicie?

Daniel 2:39. După tine, se va ridica o ____ împărăţie, mai neînsemnată decât a ta.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Supremaţia Babilonului nu a durat o veşnicie. S-au succedat împărăţii, inferioare Babilonului, care au condus la rândul lor. Aşa cum argintul îi este inferior aurului, tot astfel împărăţia care i-a urmat Babilonului s-a bucurat de mai puţină glorie. Condus de Cir în 539 în.Hr. imperiul medo-persan a cucerit Babilonul şi l-a redus la ruine. Mezii şi perşii au fost puterea conducătoare în lume din 539-331 în.Hr. În timpul domniei lor, toate birurile trebuiau plătite în argint.

8. Ce metal reprezenta împărăţia ce i-a urmat Medo-Persiei?

8. Ce metal reprezenta împărăţia ce i-a urmat Medo-Persiei?

Daniel 2:39. Apoi o a treia împărăţie, care va fi de ______ şi care va stăpâni peste tot pământul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Împărăţia din aramă a Greciei a venit la putere când Alexandru cel Mare i-a cucerit pe mezi şi pe perşi în bătălia de la Arbela în 331 în.Hr., iar Grecia a rămas la putere până în jurul anului 168 în.Hr. Soldaţii greci se mai numeau "haine arămii" deoarece armura lor era toată din bronz. Observaţi cum fiecare metal care urmează în chip este mai puţin preţios, deşi cu mult mai trainic decât cel dinaintea lui.

9. Ce metal reprezintă a patra împărăţie?

9. Ce metal reprezintă a patra împărăţie?

Daniel 2:40. Va fi o a patra împărăţie, tare ca ______.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Monarhia de fier a Romei i-a cucerit pe greci în 168 în.Hr. şi s-a bucurat de supremaţie mondială până ce Roma a fost capturată de ostrogoţi în 476 d.Hr. Roma a reprezentat imperiul care a dominat lumea când S-a născut Domnul Isus Hristos. Observaţi cum Daniel a prezis o istorie mondială de o mie de ani cu o exactitate fără greş. Ridicarea şi căderea acestor patru imperii mondiale--Babilon, Medo-Persia, Grecia şi Roma--sunt prezise cu claritate în Biblie şi dovedite de cărţile de istorie.

10. Ce urma să se întâmple după căderea imperiului roman?

10. Ce urma să se întâmple după căderea imperiului roman?

Daniel 2:41, 42. Împărăţia aceasta va fi __________. ... După cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Când a început să cadă imperiul roman în 476 d.Hr. nu a fost cucerit de vreo altă putere mondială. În schimb, triburile de barbari au cucerit imperiul roman şi l-au divizat--aşa cum profetizase Daniel. Zece din aceste triburi s-au transformat în Europa modernă. Ei erau ostrogoţii, vizigoţii, francii, vandalii, alemanii, suevii, anglo-saxonii, herulii, lombarzii şi burgunzii. Şapte dintre ei mai există încă în Europa. De exemplu, anglo-saxonii au devenit englezii, francii au devenit francezii, alemanii au devenit germanii, iar lombarzii au devenit italienii.

11. Urmau oare aceste 10 regate să reuşească vreodată să se unească?

11. Urmau oare aceste 10 regate să reuşească vreodată să se unească?

Daniel 2:43. Se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi ______ unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Prin căsătorii, alianţe şi tratate, s-a încercat în zadar să se reunească continentul european. De-a lungul istoriei, conducători cum ar fi Carol cel Mare, Napoleon, Kaiser Wilhelm, Mussolini şi Hitler s-au luptat ca să zidească un nou imperiu european, dar aceste cuvinte din Scriptură au oprit oricare pretins conducător mondial. Apocalipsa 13 ne spune că va mai exista o încercare de a stabili o religie universală, dar profeţia lui Daniel arată clar că lumea va rămâne divizată politic pentru tot restul istoriei pământului.

12. Cine va stabili împărăţia finală?

12. Cine va stabili împărăţia finală?

Daniel 2:44. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul _________ va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Următoarea împărăţie mondială va fi împărăţia cerurilor, descrisă în Matei 25:31-34.

13. Ce le face piatra celorlalte împărăţii mondiale?

13. Ce le face piatra celorlalte împărăţii mondiale?

Daniel 2:34, 35. S-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a _____ picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. ...Piatra care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Piatra care s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini reprezintă împărăţia lui Dumnezeu. Nu va fi o aglomerare de împărăţii pământeşti, ci o înlocuire totală (Apocalipsa 2:1). Scripturile declară că atunci când Domnul Isus Hristos Se va întoarce pe pământ, va nimici total toate împărăţiile pământului şi va stabili o împărăţie veşnică (Daniel 2:44). Ce veste extraordinară! Domnul Isus Hristos vine din nou! Toată istoria se îndreaptă spre acest final de apogeu, când Fiul lui Dumnezeu Se va întoarce în maiestate spre a stabili împărăţia neprihănirii veşnice. Poate că împăratul Nebucadneţar a crezut că L-a învins pe adevăratul Dumnezeu când a asediat Ierusalimul şi a jefuit templul (Daniel 1:1, 2), dar i s-a arătat destul de repede că Dumnezeu este Cel care conduce totul. Evenimentele omeneşti se află sub stăpânirea Sa şi El va birui în cele din urmă. Poate că Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma şi cele 10 împărţiri ale imperiului roman au crezut că pot uzurpa autoritatea divină şi că pot nimici poporul lui Dumnezeu, dar toate împărăţiile omeneşti vor fi zdrobite în cele din urmă de venirea Domnului Hristos. Slavă Domnului că El va învinge în marea controversă!

14. După ce a auzit interpretarea clară a visului facută de Daniel, ce a spus Nebucadneţar despre Domnul?

14. După ce a auzit interpretarea clară a visului facută de Daniel, ce a spus Nebucadneţar despre Domnul?

Daniel 2:47. Împăratul a vorbit lui Daniel şi a zis: "Cu adevărat, Dumnezeul vostru este __________ dumnezeilor şi Domnul împăraţilor şi El descoperă tainele.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   După ce a văzut că Dumnezeu stăpâneşte total evenimentele din lume, chiar şi Nebucadneţar a recunoscut că Dumnezeul căruia Daniel Îi slujea era deasupra tuturor zeilor păgâni ai Babilonului. Cât de repede s-a schimbat tabloul! Daniel şi prietenii lui, din pricina credincioşiei lor faţă de Dumnezeu, au fost înălţaţi de la starea lor de robi în Babilon la poziţia de conducători remarcanţi în împărăţie (Daniel 2:48, 49). Dumnezeu întotdeauna îi onorează pe cei care Îl onorează (1 Samuel 2:30).

15. După ce ţi-ai dat seama că Dumnezeu conduce deplin toate evenimentele de pe acest pământ, n-ai vrea să-I dai voie să-ţi conducă deplin şi ţie viaţa?

15. După ce ţi-ai dat seama că Dumnezeu conduce deplin toate evenimentele de pe acest pământ, n-ai vrea să-I dai voie să-ţi conducă deplin şi ţie viaţa?

Răspunsul tău


Răspundeţi:  ____________________

Studiu suplimentar


Studiu suplimentar

Aurul = Babilonul
Capul din aur reprezintă Babilonul, care a fost puterea ce a condus lumea din 612-539 în.Hr.

Argintul = Medo-Persia
Pieptul din argint a reprezentat Medo-Persia, imperiul ce a condus lumea din 539-331 în.Hr.

Arama = Grecia
Coapsele din aramă au reprezentat Grecia, ce a dominat lumea din 331-168 în.Hr.

Fierul = Roma
Picioarele din fier au reprezentat Roma, care s-a bucurat de supremaţie mondială din 168 în.Hr. până în 476 d.Hr.

Fierul şi Lutul = Imperiul divizat
Picioarele care erau parte din fier şi parte din lut au reprezentat o împărăţie divizată care nu se mai unea. Din anul 476 d.Hr. nici o putere nu a mai condus lumea şi va rămâne divizată până la revenirea Domnului Hristos.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top