Media Library »

Storacles

separator

Hevet over folkemengden

Hevet over folkemengden
Introduction
Hevet over folkemengden
Peter elsket Jesus, men han elsket også anerkjennelse fra folkemasser. Under det siste måltidet, da Jesus advarte apostlene om at de alle ville fornekte Ham, spratt Peter opp og erklærte overmodig at selv om alle de andre ville svikte, så ville han aldri fornekte Ham. Jesus svarte, "før hanen galer, skal du fornekte Meg tre ganger." Matt 26,34. Peter mente det godt, men han var ikke klar over sitt stolte hjerte. Senere den natten, da mobben kom for å arrestere Jesus og alle så på, trakk Peter sverdet for å forsvare sin Herre. Men bare noen få timer senere ved Jesu rettssak, der Peter ble latterliggjort av Jesu fiender, fornektet han tre ganger at han kjente Ham. Hver gang ble Peter mer og mer bestemt, inntil han tilslutt fornektet Ham med å banne og sverge (vers 74). Da gol hanen. På det tidspunktet var Jesus i rettssalen hvor Han ble slått av vaktene. Peter så at Jesus på vei ut snudde seg og så på ham med kjærlighet og medlidenhet og det knekte hans stolte hjerte. "Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, hvordan Han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte Meg tre ganger. Så gikk Peter ut og gråt bittert." Luk 22,61.62. Fra den dagen var Peter en helt annen mann. Han levde ikke lenger for å behage folkemengden, men var fast besluttet på bare å behage Gud. Når han senere ble stilt frem for det jødiske råd og truet med juling hvis han fortsatte å forkynne om Jesus, svarte Peter fryktløst: "Vi skal lyde Gud mer enn mennesker." Apg 5,29. Peter beviste for alltid sin lojalitet og kjærlighet til Jesus når han valgte å bli korsfestet opp ned av den romerske keiseren Nero, fremfor igjen å fornekte sin Herre.


1. Hvordan vil Gud avgjøre om vi er på Hans side eller ikke?

1. Hvordan vil Gud avgjøre om vi er på Hans side eller ikke?

Matt 7,21 Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.

Rom 6,16 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er ... synden som fører til døden, eller ... lydigheten som fører til rettferdighet?


Svar:  ____________________

Merk:   Vår lojalitet vises av hvem vi lytter til. Hvis vi sier at vi er Guds tjenere, men følger djevelen eller denne verdens lyster, bedrar vi oss selv.

2. Når Guds bud og menneskers bud går imot hverandre, hvem sa da Peter at vi skulle lyde?

2. Når Guds bud og menneskers bud går imot hverandre, hvem sa da Peter at vi skulle lyde?

Apg 5,29 Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: "Vi skal lyde Gud mer enn mennesker."


Svar:  ____________________

Merk:   Etter at Peter ble omvendt og fikk Jesus kjær, fortalte Han det jødiske rådet at hans fremste lojalitet var til Gud. Vi har lært at i de siste dager vil antikrist og verdens lover motsi Guds lov. Vi må velge å følge Guds lov — uansett konsekvenser.

3. Hvordan demonstrerer vi best vår kjærlighet til Gud?

3. Hvordan demonstrerer vi best vår kjærlighet til Gud?

Joh 8,31 Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler.

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

1 Joh 2,4 Den som sier: "Jeg har lært Ham å kjenne," og ikke holder Hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.


Svar:  ____________________

Merk:   Den beste demonstrasjonen av en persons kjærlighet til Jesus er å gjøre Hans vilje (Sal 40,9).

4. Jesus sier at hyklere fremstår som religiøse. Hvorfor?

4. Jesus sier at hyklere fremstår som religiøse. Hvorfor?

Matt 6,2 For at de skal bli æret av mennesker.

Matt 6,5 Slik at de kan vise seg for menneskene.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen forteller oss at "mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet." 1 Sam 16,7. En ekte kristen vil bry seg mye mer om hva Herren mener om ham, enn hva verden mener.

5. Er det trygt å følge folkemengden?

5. Er det trygt å følge folkemengden?

2 Mos 23,2 Du skal ikke følge mengden i ondskap.

Matt 7,13.14 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.

1 Pet 3,20 De som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst ved vann.


Svar:  ____________________

Merk:   Historien ser ut til å indikere at majoriteten nesten alltid tar de gale beslutningene. Det var folkemengden som ønsket å steine Moses og gå tilbake til slaveriet i Egypt (4 Mos 14,4-10). Det var folkemengden som ropte ut: "Korsfest Ham, korsfest Ham!" Luk 23,21. Og det vil bli majoriteten — ikke minoriteten — som mottar dyrets merke i de siste dager (Åp 13,16).

6. Hvordan føler Jesus det når vi setter menneskelige tradisjoner foran Guds bud?

6. Hvordan føler Jesus det når vi setter menneskelige tradisjoner foran Guds bud?

Mark 7,7.9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. Han sa til dem: Altfor lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter.


Svar:  ____________________

7. Vil sanne kristne bli populære i de siste dager?

7. Vil sanne kristne bli populære i de siste dager?

Matt 24,9 Og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld.

2 Tim 3,12 Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

Åp 13,15 Og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.


Svar:  ____________________

Merk:   I de siste dager vil Satan og hans etterfølgere kjempe mot Guds ekte, bibeltroende barn.

8. Er det mulig å følge både Gud og majoriteten?

8. Er det mulig å følge både Gud og majoriteten?

Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre.

Matt 12,30 Den som ikke er med Meg, er imot Meg.


Svar:  ____________________

Merk:   I kampen mellom Kristus og Satan fkan man ikke være nøytral. Det er umulig å sitte på gjerdet som passiv tilskuer. Hvis vi ikke samarbeider med Jesus, støtter vi faktisk djevelen.

9. Er det bra å elske en venn eller et familiemedlem mer enn Jesus?

9. Er det bra å elske en venn eller et familiemedlem mer enn Jesus?

Matt 10,37 Den som elsker far eller mor mer enn Meg, er Meg ikke verd. Og den som elsker sin sønn eller datter mer enn Meg, er Meg ikke verd.

Luk 14,26 Hvis noen kommer til Meg og ikke hater (det betyr elsker mindre) sin far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, kan han ikke være Min disippel.

Matt 12,50 For den som gjør Min himmelske Fars vilje, er Min bror og søster og mor.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus indikerer her at den beste måten å hjelpe til med å nå våre kjære med frelsen, er å sette Ham først i våre liv. Det er alltid et tragisk feiltrinn å sette vår naturlige kjærlighet for familie og venner foran vår største forpliktelse, som er til vår Frelser og Skaper.

10. Er det greit å sette en fremgangsrik karriere eller jordiske skatter foran Jesus?

10. Er det greit å sette en fremgangsrik karriere eller jordiske skatter foran Jesus?

Matt 16,26 For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?

Luk 12,15 Han sa til dem: Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å ha overflod av eiendom.


Svar:  ____________________

Merk:   Troen på at lykke og sikkerhet kommer fra en god jobb og fine ting er et bedrag. Derimot sier Jesus: "Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike." Mark 10,25.

11. Er det trygt å unnlate å gjøre Guds vilje etter at Han har vist oss sannheten?

11. Er det trygt å unnlate å gjøre Guds vilje etter at Han har vist oss sannheten?

Hos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg ... Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn.

Hebr 10,26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder.


Svar:  ____________________

12. Hvordan vil det gå med de som er gjenstridige og fortsetter med å avvise sannheten?

12. Hvordan vil det gå med de som er gjenstridige og fortsetter med å avvise sannheten?

2 Tess 2,10-12 Og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten.

Joh 3,19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.


Svar:  ____________________

Merk:   Skriften lærer at Jesus er sannheten (Joh 14,6). Å akseptere eller avvise sannheten, uansett måte, er å akseptere eller avvise Jesus.

13. Vil de som forfølger Guds folk i de siste dager tro at de gjør det rette?

13. Vil de som forfølger Guds folk i de siste dager tro at de gjør det rette?

Joh 16,2 Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste.


Svar:  ____________________

14. Hvordan beskriver Peter de som har lært sannheten å kjenne, men som nekter å følge den?

14. Hvordan beskriver Peter de som har lært sannheten å kjenne, men som nekter å følge den?

2 Pet 2,21.22 For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å ha kjent den for så å vender seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem. Men det har gått med dem som det heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Et nyvasket svin velter seg i gjørmen.


Svar:  ____________________

15. Vil det å følge Jesus involvere noen kamper og selvfornektelser?

15. Vil det å følge Jesus involvere noen kamper og selvfornektelser?

Luk 9,23 Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg.


Svar:  ____________________

16. Er det trygt å utsette eller skyve foran seg en beslutning om å følge Jesus?

16. Er det trygt å utsette eller skyve foran seg en beslutning om å følge Jesus?

Hebr 4,7 I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

Hebr 2,3 Hvordan skal da vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse?

2 Kor 6,2 Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag.


Svar:  ____________________

Merk:   Den beste tiden til å lytte til Guds stemme er når du hører den, og den beste tiden til å gjøre Guds vilje er når Han viser deg sin vilje. Satans favorittfelle er å lure folk til å tro at de har masse tid til å vurdere denne beslutningen. Djevelen vet at den overbevisende stemmen til Guds Ånd vil svinne bort hvis den ignoreres. Millioner på millioner vil gå fortapt, som i utgangspunktet oppriktig hadde tenkt å følge Jesus en dag i fremtiden, men "den dagen" kom aldri.

17. Hvilke fordeler kommer som et resultat av at vi aksepterer og følger sannheten?

17. Hvilke fordeler kommer som et resultat av at vi aksepterer og følger sannheten?

Sal 119,165 De som elsker Din lov, har stor fred, og det er ingenting som får dem til å snuble.

Joh 8,32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

1 Pet 1,22 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler.


Svar:  ____________________

Merk:   En god fred, trygghet og frihet kommer inn i hjerte og liv til de som tar imot og adlyder sannheten.

18. Hvilke spørsmål stilte Jesus til Peter tre ganger?

18. Hvilke spørsmål stilte Jesus til Peter tre ganger?

Joh 21,17 Han sier til ham for tredje gang: Simon, sønn av Jona, har du Meg kjær?


Svar:  ____________________

Merk:   Følgende er det viktigste spørsmålet man kan stille seg vedrørende en hel og full overgivelse til Guds vilje: Elsker jeg Ham virkelig?

19. Sannheten vil aldri bli populær i denne syndefulle verden, og folkemengden vil nesten alltid velge den letteste veien. Men Jesus har vist sin enorme kjærlighet for deg, ved å gi sitt liv for å betale prisen for alle dine synder. Herren har en stor plan for ditt liv. Det er derfor at Han har åpenbart sin sannhet for deg. Vil du nå vise kjærlighet tilbake ved å gi Ham hele ditt hjerte, ved å velge å akseptere Ham som din Herre, og ved å følge etter ditt Han leder?

19. Sannheten vil aldri bli populær i denne syndefulle verden, og folkemengden vil nesten alltid velge den letteste veien. Men Jesus har vist sin enorme kjærlighet for deg, ved å gi sitt liv for å betale prisen for alle dine synder. Herren har en stor plan for ditt liv. Det er derfor at Han har åpenbart sin sannhet for deg. Vil du nå vise kjærlighet tilbake ved å gi Ham hele ditt hjerte, ved å velge å akseptere Ham som din Herre, og ved å følge etter ditt Han leder?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top