Media Library »

Storacles

separator

Ti ganger klokere

Ti ganger klokere
Introduction
Ti ganger klokere
Når kong Nebukadnesar beleiret Jerusalem ble tusenvis av jøder tatt til fange og ført til Babylon. Kongen instruerte tjeneren sin, Aspenas, til å plukke ut noen begavede unge menn blant de bortførte jødene som skulle få en tre års opplæring i Babylonsk språk og visdom, slik at de kunne tjene kongen. Daniel, Hananja, Misjael og Asarja fanget Aspenas oppmerksomhet. De ble tatt med til kongens palass, men ett problem oppstod. Menyen med mye kjøtt og vin som var tiltenkt de unge mennene, inneholdt mange ting som var forbudt i Guds Ord. Uten ønske om å fremstå som utakknemmelige spurte Daniel om han og hans tre venner kunne få vegetarisk mat å spise og vann å drikke. Først motsatte kongens tjener seg dette ønsket. "Dere kan da ikke forbli sunne ved å spise som det", utbrøt han. "Dere blir syke, og da vil kongen kreve mitt hode". Men Daniel var bestemt, og foreslo en prøveperiode på 10 dager. Deretter kunne deres helsetilstand sammenlignes med helsetilstanden til de unge mennene som spiste ved det kongelige bord. Denne planen ble de enige om og i ti dager drakk de fire unge hebreerne vann og spiste enkel vegetarisk mat. "Da de ti dagene var omme, så de bedre ut og var i bedre hold enn alle de unge mennene som spiste sin del av kongens lekre retter." Dan 1,15. Tre år senere ble disse fire unge mennene testet av Nebukadnesar, og det ble klart at de var ti ganger skarpere og klokere enn alle Babylons vismenn. Bibelen forteller oss at Daniel levde til han ble ca 100 år. Hva var det som ga Daniel og hans venner en slik dyp visdom, god helse og langt liv?


1. Hva var den originale dietten som Gud gav menneskene?

1. Hva var den originale dietten som Gud gav menneskene?

1 Mos 1,29 Gud sa: Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø ..., og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud foreskrev et enkelt plantebasert kosthold.

2. Etter at Adam og Eva hadde syndet, hvilken tilleggskost la da Gud til dietten deres?

2. Etter at Adam og Eva hadde syndet, hvilken tilleggskost la da Gud til dietten deres?

1 Mos 3,18 Du skal ete av markens vekster.


Svar:  ____________________

Merk:   Den originale dietten for den menneskelige rasen var en vegetardiett bestående av frukt, korn og nøtter. Gud la grønnsaker til Adam og Evas diett etter syndefallet, da de ikke lenger kunne spise av livets tre.

3. Bryr Gud seg om vår fysiske helse?

3. Bryr Gud seg om vår fysiske helse?

Matt 4,23 Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket.

3 Joh 1,2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen lærer at vår fysiske helse er svært viktig for Gud. Jesus brukte like mye tid på å helbrede som på å undervise. Det er flere bibelske prinsipper som vi kan følge for å forbedre helsen vår og forlenge livet.

4. Gud lovte Israels barn at hvis de ville tjene og adlyde Ham, så ville Han fjerne sykdommene fra dem (2 Mos 23,25). Er dette løftet fortsatt gyldig?

4. Gud lovte Israels barn at hvis de ville tjene og adlyde Ham, så ville Han fjerne sykdommene fra dem (2 Mos 23,25). Er dette løftet fortsatt gyldig?

Åp21,4 Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.


Svar:  ____________________

Merk:   Når Jesus var på jorden helbredet han sykdom der han kom (Matt 4,23). Når vi kommer til Guds rike vil Gud fjerne sykdom fullstendig, for da har Satan ingen makt lenger.

5. Hvorfor er vår helse så viktig for Gud?

5. Hvorfor er vår helse så viktig for Gud?

1 Kor 6,19.20 Legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, ... Gi derfor Gud ære i deres legeme.

Rom 12,1 at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud ønsker at våre kropper skal være Hans hellige bosted. Derfor må vi velge å gjøre Hans bolig til et sunnhetens tempel.

6. Hva er en god bibelsk regel for en sunn livsstil?

6. Hva er en god bibelsk regel for en sunn livsstil?

1 Kor 10,31 Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære.


Svar:  ____________________

Merk:   Vi skal etterstrebe å leve slik at alle våre vaner — til og med vår mat og drikke — vil ære Gud.

7. Bør kristne bruke alkoholholdige drikker?

7. Bør kristne bruke alkoholholdige drikker?

Ordsp 20,1 Vinen er en spotter, sterk drikk er en bråkmaker. Hver den som føres vill av den, er ikke vis.


Svar:  ____________________

Merk:   Alkoholholdige drikkevarer er forbudt i Skriften. Ordet "vin" i Bibelen kan bety enten gjæret eller ugjæret druesaft. Det samme er tilfellet med ordet "sider" i dag. Ords 23,29-32 gir en beskrivelse av gjæret vin og Gud sier at vi skal ikke en gang se på den! Den eneste vinen som kristne skulle bruke er "ny vin", som er ugjæret, søt druesaft..

8. Hva vil Gud gjøre med de som forurenser kroppene sine?

8. Hva vil Gud gjøre med de som forurenser kroppene sine?

1 Kor 3,16.17 Dere er Guds tempel, ... Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham.

2 Mos 20,13 Du skal ikke slå i hjel.


Svar:  ____________________

Merk:   Alle stoffer eller uheldige vaner som ødelegger kroppen eller korter livet må legges til side. Et usunt liv er sakte selvmord. Dette inkluderer selvfølgelig skadelige medikament (slik som tobakk og narkotika i alle former) og de mange drikkene som inneholder det populære men veldig skadelige stoffet koffein.

9. Hvilke pattedyr tillater Gud menneskene å spise?

9. Hvilke pattedyr tillater Gud menneskene å spise?

3 Mos 11,3 Av de firbeinte dyrene kan dere ete alle som har hover, som har kløvde klover og gulper maten opp igjen.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud har plassert alle levende skapninger inn i en av to kategorier: ren eller uren. Han tillater oss å spise dem som er rene, men erklærer de urene skapningene som uegnet til mat. Alle varmblodige pattedyr som er rene har to kjennetegn. De må: (1) ha klovene kløvd, og (2) tygge drøv. For eksempel så har en gris klovene kløvd, men den tygger ikke drøv, - derfor er den uren.

10. Hva slags fisker og sjømat er rene?

10. Hva slags fisker og sjømat er rene?

3 Mos 11,9 Dette kan dere ete av alt som er i vannet: Det som er i vannet og har finner og skjell ... kan dere ete.


Svar:  ____________________

Merk:   De fleste fisker er dermed rene og kan spises. Imidlertid er ål, hai og malle blant unntakene. Alle skapningene i vannet som ikke har både finner og skjell er urene og skal ikke spises. Eksempler inkluderer skalldyr, skillpadde, frosker, reker, østers etc.

11. Hvilke fugler er urene?

11. Hvilke fugler er urene?

3 Mos 11,15.16 Alle slags ravner, strutsen, uglen, måken og alle slags hauker,


Svar:  ____________________

Merk:   Listen i 3 Mosebok 11 indikerer at fugler som jakter, spiser åtsel og fisk, er urene. Imidlertid er alle matsøkende fugler som vaktler, kylling og kalkun rene.

12. Opphørte lovene om rene og urene dyr på korset?

12. Opphørte lovene om rene og urene dyr på korset?

1 Mos 7,1.2 Kom inn i arken, ... Av hvert rent dyr skal du ta med deg sju par, ... og to av de dyrene som er urene, en hann og en hunn.


Svar:  ____________________

Merk:   Guds inndeling i rene og urene dyr har eksistert siden skapelsen. Noah ble bedt om å ta 7 par av de rene dyrene inn i arken og ett par av de urene. Dette var lenge før moseloven kom.

13. Sier Gud at det å spise uren mat er en alvorlig ugjerning?

13. Sier Gud at det å spise uren mat er en alvorlig ugjerning?

Jes 66,15.17 For se, Herren skal komme med ild og med Sine vogner, som en virvelvind, for å gjengjelde i Sin brennende vrede. ... De som helliger seg og renser seg ... de som spiser svinekjøtt og avskyelige ting, også mus, de skal alle sammen få sin ende, sier Herren.


Svar:  ____________________

Merk:   Ingen blir frelst ved sine gjerninger. Vi kan ikke spise, eller la være å spise oss inn i himmelen. Våre handlinger er imidlertid en frukt av, eller symtomer på, hvor vi står i forhold til Gud. Hvis vi går imot Guds leveråd er ikke problemet først og fremst hva vi gjør eller ikke gjør. Da har vi et mer dypereliggende og alvorlig problem, nemlig vår holdning til Gud og vår villighet til å følge de råd Han har gitt for vårt beste. Teksten viser også at å prøve å oppvise de rette gjerninger (gjøre seg hellige og rene) uten å ha en rett holdning og forhold til Gud, ikke hjelper noen inn i Guds rike.

14. Hva er en god grunnleggende helseregel for kristne?

14. Hva er en god grunnleggende helseregel for kristne?

1 Kor 9,25 Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet.


Svar:  ____________________

Merk:   Måtehold betyr fullstendig avhold fra ting som er skadelige og moderasjon overfor de tingene som er gode.

15. Er de bibelske helseprinsippene anvendelige i dag?

15. Er de bibelske helseprinsippene anvendelige i dag?

3 Mos13,46 Alle dagene han har såret, skal han være uren. ..., og han skal bo alene.; ...

A. Karantene kontrollerer smittsomme sykdomer (3 Mos 13,46).
B. Avføring fra mennesker skulle brennes (5 Mos 23,12.13).
C. Vask av kropp og klær beskytter mot bakterier (3 Mos17,15.16).
D. Moralsk livsstil hindrer seksuelle sykdommer (3 Mos 18; Ordsp 5,1- 12; Kol 3,5.6).
E. Dyrefett skulle ikke spises (3 Mos 3,17; 7,22-24).
F. Hat og bitterhet er skadelig for helsen (3 Mos 19,17.18; Ordsp 15,17; Hebr 12,14.15).
G. Overspising er skadelig (Ordsp 23,2).
H. Våre legemer trenger tilstrekkelig hvile (Mark 6,31).
I. Viktigheten av arbeid (2 Mos 20:9.10; 2 Tess 3,10).
J. En positiv holdning er god medisin (Ordsp17,22; 1 Tim 6,6).
K. Foreldres vaner påvirker barn (5 Mos 12,25; 2 Mos 20,5).


Svar:  ____________________

Merk:   Helselovene som Gud ga sitt folk for flere tusen år siden var vitenskapelig langt forut for sin tid. Det er bare i de seneste årene at vi har oppdaget de fantastiske helsegevinstene som disse gir.

16. Vil mennesker i himmelen slakte og spise dyr?

16. Vil mennesker i himmelen slakte og spise dyr?

Jes 65,25 De skal ikke gjøre noe ondt og ikke ødelegge noe på hele Mitt hellige berg, sier Herren.

Åp 21,4 Dødenskal ikke være mer.


Svar:  ____________________

Merk:   Alt som Adam og Eva mistet i syndefallet vil bli gjeninnført i Guds nye rike, inkludert den originale vegetariske dietten. Det vil ikke bli noen slakting eller spising av dyr på den nye jord.

17. Hvordan kan jeg få til en endret diett og livsstil slik at det vil glede Herren?

17. Hvordan kan jeg få til en endret diett og livsstil slik at det vil glede Herren?

Esek 11,18-20 De skal fjerne alle de avskyelige gudebildene ... Så skal Jeg gi dem ett hjerte, og Jeg skal gi en ny ånd i deres indre. ... for at de kan vandre etter Mine lover og holde Mine dommer og gjøre etter dem.


Svar:  ____________________

Merk:   Når vi bestemmer oss for å adlyde Guds helselover, så plasserer Han en ny ånd inne i oss som gir den nødvendige kraft til en sunn livsstil.

18. Gud æret Daniel og vennene hans fordi de holdt helselovene Hans, som er en veldig viktig del av den kristne livsstil. Er du villig til å følge helseprinsippene i Guds Ord og til å presentere legemet ditt som et hellig tempel hvor Hans Ånd kan bo?

18. Gud æret Daniel og vennene hans fordi de holdt helselovene Hans, som er en veldig viktig del av den kristne livsstil. Er du villig til å følge helseprinsippene i Guds Ord og til å presentere legemet ditt som et hellig tempel hvor Hans Ånd kan bo?Svar:  ____________________


Tillegg

Å forstå Peters syn
Mange har prøvd å bruke Peters visjon om den store duken (Apg 10,9-28) til å rettferdiggjøre spising av urene dyr. De sier at Jesus lærte disiplene sine at det var akseptabelt å spise alle levende skapninger.

Imidlertid, hver gang duken kom ned og Peter ble bedt om å slakte og spise de urene dyrene, svarer han: "Slett ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig eller urent." Apg 10,14. Legg merke til at selv etter tre og ett halvt år med undervisning fra Jesus, så hadde ikke Peter fått den aller minste antydning eller inntrykk av at å spise urene dyr var tillatt. Det er også interessant å legge merke til at i synet så tok ikke Peter noen ting fra duken for å spise.

Peters syn med duken var aldri ment å velsigne spising av urene dyr. Peter selv forklarer betydningen av synet i vers 28: "Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent." Og igjen i vers 34 så oppsumerer Peter poenget med synet når han sier, "I sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk."

Guds budskap til Peter hadde å gjøre med renselse av mennesker, og ikke dyr. Dette synet ble gitt for å innprente de jødiske disiplene at de ikke skulle kalle hedningene urene, og at evangeliet fritt skulle forkynnes til alle folkeslag i hele verden.

Renser bønnen maten vi spiser?
Advarselen i 1 Tim 4,1-5 mot et frafall i de siste dager involverer en rekke kjetteriske ideer — demoners lærdommer, forbud mot ekteskap og pålegg om å avstå fra visse matretter. Kanskje har den største misforståelsen vært over vers 4, hvor det er presisert "For all Guds skapning er god." Dette verset betyr at alt det som er skapt er skapt for et formål. Men noen mener at det betyr at alle dyr kan
spises hvis det er oppriktig bedt over, og velsignet av bønnen. Dette vil bety at å be over uren mat vil gjøre disse egnet til menneskeføde. Vil det som er usunt bli sunt med en bønn? "La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste." Gal 6,7.

For å forhindre at vi trekker en feil slutning, så legger Paulus hastig til: "For det blir helliget ved Guds ord og bønn." 1 Tim 4,5. Først må altså Guds Ord bekrefte det, og så kan takksigelsens bønn hellige det som Guds Ord sier er menneskeføde.

Det er verdt å merke seg at ordet "kjøtt" i den originale teksten ikke er begrenset til kjøttmat. Det greske ordet "broma" betyr simpelthen "mat." Vi kan forstå av teksten at Paulus argumentasjon her ikke involverer bibelsk sett urene dyr, fordi maten det her er snakk om, som noen forbød, var mat "som Gud har skapt for at de som som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk." 1 Tim 4,3.

Det er lett å finne frem i Skriften en beskrivelse av den maten som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse (1 Mos 1,29; 3,18; 3 Mos 11,1-22). Disse skriftstedene ble skrevet til de som "tror og erkjenner sannheten." Guds Ord er sannhet. Bare de som "tror og erkjenner" Hans Ord vil bli ledet til de tingene som er "helliget" og skapt til "å bli mottatt med takksigelse." De som "helliger seg selv"
og fortsetter å spise uren mat, vil bli tilintetgjort ved Kristi annet komme (Jes 66,15-17).

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top