Bible Universe
separator

СРЕЩА В КОСМОСА

СРЕЩА В КОСМОСА

Въведение

Известно списание направи изследване в осем водещи семинарии в Америка и установи, че само един процент от студентите вярват във Второто пришествие на Христос. Дуайт Муди, популярен евангелизатор, посочва причината за това ­ след като споделя, че е ходил 15 години на църква, преди да чуе първата проповед за Христовото пришествие, той заявява: “Сега знам защо дяволът не иска да бъде проповядвана тази истина. Нищо друго не може да разтърси църквата така, както учението за скорошното завръщане на Исус Христос.” Дали споменатият факт не обяснява необикновеното мълчание на съвременните църкви за това предстоящо събитие? Дали Сатана е успял да скрие тази велика истина, която може да ги съживи? Изглежда, че случаят е точно такъв. Дори евангелизаторите говорят малко за това грандиозно събитие, споменато на 331 места в Новия завет.

Няма събитие ­ минало, сегашно или бъдещо, за което можем да сме по-сигурни. Исус Христос е говорил за него толкова ясно, че никой не би трябвало да се съмнява или да се заблуждава. Той казва: “Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото, където Съм Аз, да бъдете и вие.” (Йоан 14, 2, 3) Библията казва, че цялостният план на Бога за този свят няма да бъде завършен, докато не бъдем пренесени в нашия съвършен дом. Спасителният план включва всичко необходимо за нашето оправдание и освещение, но възстановяването ни няма да се осъществи, преди да бъдем освободени от греха.

Кога и как ще стане второто появяване на Христос в човешката история? Преди да отговорим на този въпрос, е необходимо да разберем как няма да стане това. Милиони хора са измамени от невероятното съчетаване на фалшиви теории, които се разпространяват като пожар сред различните християнски църкви. Когато учениците идват при Христос на Елеонския хълм с нетърпеливия въпрос, “Какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на света”, Той отговаря: “Пазете се да не ви заблуди някой...” От този отговор става ясно, че ще има необикновено много заблуждаваща информация по въпроса за Неговото завръщане.

След това Исус продължава с описание на по-важните знамения, които ще предшестват Неговото второ идване. Почти цялата 24 глава от Евангелието на Матей е изпълнена с предупреждения за намеренията на Сатана да измами в края на времето целия свят по този важен въпрос. Според Исус Христос дори избраните ще бъдат атакувани и заплашени от лукавите превъплъщения на нечестивия. Той заявява, че ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще вършат и неоспорими чудеса: “Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.” (Матей 24:24) Дали вече са се появили такива религиозни измами? Със сигурност ­ да! За тях можем да прочетем и по страниците на най-престижните вестници в света. Неотдавна добре направена реклама провъзгласи скорошното идване на божествено “въплъщение”, което щяло да даде отговор на всичките ни проблеми. Макар че много от твърденията на шарлатани се отхвърлят, световната общественост много фино е подготвяна за свръхестествената изява на един фалшив Христос. Поради липсата на познания върху Библията милиони християни ще приемат лъжливите претенции на този свръхизмамник.

Исус Христос заявява, че няма да се върне в някоя определена област на земята: “Тогава, ако някой ви каже:

“Ето, тук е Христос”, или: “Тук”, не вярвайте... Прочее, ако ви кажат: “Ето, Той е в пустинята”, не излизайте; или: “Ето, Той е във вътрешните стаи”, не вярвайте.” (Матей 24:23-26) Тези, които добре познават библейските истини, няма да бъдат завладени от масовата истерия, която ще съпровожда опита на Сатана да се представи за идващия Исус. Когато обаче известни телевизионни коментатори екзалтирано съобщават, че Христос се е появил в Лондон, Ню Йорк или Рим, мнозинството от зрителите ще повярват, че това е истина.

Ако си мислите, че ще бъдете предпазени от измамата, представете си само, че сте в присъствието на тази личност. Може би ще се втурнете към мястото на събитието, за да изобличите хитрия претендент, но без да сте подготвени за грандиозната гледка пред вас. Величествено същество, облечено в блестящи одежди, се извисява над хилядите, опитващи се да се докоснат до него. Той говори с благороден и нежен глас, с какъвто е говорил може би и Христос, когато е бил на земята. Гледате с удивление как протяга ръка, за да докосне слепи, недъгави и болни. Те падат на колене пред него. Изглежда, че сякаш веднага оздравяват от всяка немощ и болест. Издига се вик от стотици гласове: “Христос е дошъл!” Всички ликуват от радост.

Тогава си представете как този “благодетел” провъзгласява, че наистина е Месия, върнал се, за да възобнови делото си на изцеление и проповядване. Дали ще ви бъде лесно да потиснете желанието си да го поздравите като Божи Син? Доказателствата, получени от вашите сетива, ще бъдат повече от поразителни. Защо целият свят ще бъде завладян от тази ослепителна изява? Защото във всяко човешко същество има естествено влечение към необикновеното и ефектното. Хората ще отидат навсякъде и на всяка цена, за да видят едно обещано чудо. Сатана ще използва тяхната плътска слабост за своите интереси. Нищо чудно, че и самите избрани ще са застрашени от измамата.

Сега, когато знаем как Исус няма да се върне, нека видим как в действителност ще стане Неговото идване. Можем да бъдем сигурни само ако разберем истината ­ такава, каквато е разкрита в Библията. При възнесението на Христос два ангела дошли от небето, за да направят най-ясното изявление относно начина на Христовото завръщане. Обстоятелствата в този драматичен момент не оставят място за спор върху значението на техните думи: “И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха пред тях, които им рекоха: “Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.” (Деяния 1:9-11) Пет думи в тези стихове показват, че Исусовото възнесение се е случило в действителност - “гледаха”, “поглед”, “взираха”, “гледате” и “видяхте”. Това не е било тайнствен сън или видение. Те са наблюдавали с физическото си зрение как Господ се е възнесъл в небесата. Ангелите казват: “Тоя Исус... така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.”

Неговото завръщане ще бъде така видимо, както и възнесението Му. След като се е възнесъл на облак, Той със сигурност и ще се върне на облак. Факт е, че Библията потвърждава същото. Ап. Йоан заявява: “Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око.” (Откровение 1:7)

Съвсем накратко авторът на книгата Откровение разкрива един от най-удивителните факти за идването на Христос. Той ще бъде видян от всички хора, когато започне да слиза бавно през земната атмосфера. И праведните, и нечестивите от всички народи на земята ще наблюдават как славата на Неговото пришествие изпълва небето. Исус Христос го описва по следния начин: “Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.” (Матей 24:30)

ХОРА И ДЕМОНИ са способни да фалшифицират много аспекти на Христовото пришествие, но няма да могат да имитират начина на Неговото навлизане в атмосферата. Не е възможно пред очите на човечеството да бъде имитирана неописуемата слава и величието на Божия Син. В Матей 25:31 се казва, че ще присъстват “всички свети ангели”, когато Той дойде. Според Йоан, автора на Откровение, в небето ще има милиарди ангели и всички те ще бъдат видени заедно с Христос при Неговото идване: “И числото им беше хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди.” (Откровение 5:11) Някога само един ангел се явил на човешките същества в силата на своята небесна слава и резултатът бил поразителен. Един-единствен ангел се справил с двестахилядна асирийска армия (4 Царе 19:35). Умножете тази сила примерно по 100 милиарда и ще получите представа за блясъка на Христовото пришествие.

Дали то ще бъде видимо за всички живи хора по света? Исус казва: “Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.” (Матей 24:27) Нищо чудно, че всички народи ще видят тази величествена гледка. Както ярката светлина на светкавицата в тъмна нощ прониква до всяко кътче и никой не може да се скрие от нея, така ще бъде и Неговото пришествие. Земята ще бъде осияна от единия хоризонт до другия.

Вече виждаме, че заключителните събития на човешката история няма да станат на някакво определено място. Освен че ще бъде видимо за всички хора на планетата, Второто идване на Христос ще бъде съпроводено и с оглушителен звук. Ап. Павел пише: “Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.” (1Солунци 4:16) Могъщата изява на светлина и звук ще бъде такава, че дори и мъртвите ще се събудят от тлението. Викът, гласът и тръбата ще бъдат чути от всяко живо същество под слънцето. За тръбите може да се каже със сигурност, че никак не са тихи. Направени са, за да звучат гръмко и за да бъдат чути от много хора. Дали ще има някое друго знамение от световен мащаб, което да отбележи края на времето? Да, ще има разрушително земетресение, по-унищожително от всичко видяно досега: “И произлязоха светкавици и гласове, и гърмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята... и всеки остров побягна, и планините не се намериха.” (Откровение 16:18, 10) Представете си всеобщия ужас, когато огромни приливни вълни потапят в морето населени острови. Големи планински вериги ще бъдат “разчупени на парчета” според образния език на пророка.

Завръщането на Господа ще бъде най-впечатляващото събитие, ставало някога. Нито един човек в света няма да може да се скрие. От приближаването на тези множества от небесни създания, които придружават Исус Христос към земята, ще бъдат засегнати най-вече нечестивите. Ап. Йоан описва как те ще се опитат да избягат от присъствието на Този, Когото са отхвърлили: “Небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: “Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето; защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои!” (Откровение 6:14-17) Когато Христос се върне на тази земя, за да раздаде правосъдие, Неговото пришествие ще бъде огън, изгарящ греха и грешниците. Нечестивите ще се опитват да се скрият в планинските пещери и ще се молят да бъдат по-скоро унищожени, отколкото да се изправят пред святия Бог. Чувството им на срам и страх ще е непоносимо.

Ап. Павел добавя още нещо към информацията за окончателната съдба на неподготвилите се за идването на Христос: “А на вас, оскърбените, да даде утеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус Христос в небето със Своите силни ангели в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бога и които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии.” (2Солунци 1:7-10) По същото време, когато праведните ще сияят в слава, хората, отхвърлили благодатта Му, ще бъдат унищожени от Божието присъствие.

Този интересен текст разкрива всеобщата измама, подвела милиони християни. Очевидно няма да има нищо тайно в “грабването на светиите”. Така нареченото “тайно” грабване е само плод на човешката фантазия. То-ку-що прочетохме ясното библейско изявление, че нечестивите ще получат възмездие в същото време, когато на праведните ще се даде безсмъртие.

В Библията няма абсолютно нищо, което да подсказва, че Христовото завръщане ще стане на две фази. Всеобщо приетото становище, че Исус идва тайно седем години преди края на света, за да грабне добрите, няма основания в Библията. Нечестивите не продължават да живеят на земята още седем години след мистичното грабване на праведните. Ап. Павел казва, че те ще умрат, “когато (Исус) дойде в оня ден да се прослави в Своите светии”.

Веднъж прочетох един псевдовестник, който представяше “типични новини” от деня след “грабването”. Вестникът беше изпълнен с ужасни фантазии и картини, не подлежащи на описание. Говореше се за страшни катастрофи, ставащи едновременно по света и вземащи безброй жертви. Тъй като милиони християни внезапно изчезват без следа, колите им останали без шофьори, самолетите без пилоти. Вестникът цитираше и много съобщения за деца, които изчезват по пътя за училище. На земята остават само небрежните в духовно отношение и непосветените.

Какво изопачаване на истината! Нечестивите също ще видят Христос, когато дойде. Ап. Павел казва, че Той “ще се яви втори път” (Евреи 9:28), а ап. Петър заявява: “Когато се яви Пастиреначалникът...” (1Петрово 5:4) Ако Неговото идване ще бъде тайно или невидимо, как би се “явил”?

Убеден съм, че объркването се дължи до голяма степен на погрешното тълкуване на двата израза, използвани от Исус Христос, за да опише Своето идване. Интересното в случая е във факта, че Той така ясно обяснява казаното, че нито един непредубеден ум да не бъде заблуден.

Сега нека разгледаме двата израза, свързани с учението за тайното грабване, в техния контекст (става дума за изразите “като крадец през нощта” и “единият се взема, а другият се оставя”). Ако сме готови да приемем библейското значение на думите в тях, няма да намерим нищо двусмислено в Исусовото изказване. Какво има предвид Той, когато казва, че ще дойде “като крадец през нощта”? Исус внимателно обяснява това в Матей 24:42-44: “Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час ще дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.”

Толкова е ясно, че и едно дете може да го разбере. Пришествието ще бъде неочаквано. Ще изненада света. Ще разтърси земята, когато хората най-малко го очакват. Те ще бъдат така неподготвени за него, както за среднощен крадец. Тези думи съвсем не предават идеята, че Господ ще дойде, промъквайки се като някой обикновен престъпник. Исус използва нагледен пример за изненадата от Неговото завръщане. На същата мисъл се акцентира и в ст. 50: “Господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае.”

Ап. Петър използва подобни думи за Христовото пришествие: “А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят.” (2Петрово 3:10) Дори само този стих съдържа всички доказателства за обяснението на разглеждания израз. Когато Исус дойде като крадец, казва ап. Петър, “небето ще премине с бучене”. Има ли тук нещо потайно? Дали с това се описва тихото отнасяне на милиони хора, докато другите въобще не разбират какво става? Точно обратното. Оглушителният шум е свързан с тръбата от посланието на ап. Павел ­ звук, носещ такава сила в себе си, че и мъртвите се събуждат.

Удивително е как хората са извадили от контекста толкова ясни стихове и са ги използвали, за да подкрепят учението, от което в Библията няма и следа. Същото е направено и с примера за двете жени, които мелят заедно. Исус казва: “Едната се взема, а другата се оставя”. Но какво разкрива контекстът за значението на този стих? Има ли някакво указание, че Исус проповядва тайно грабване на светиите?

Разглежданият текст се намира в Лука 17:34-37, но нека се запознаем с контекста, за да получим пълна представа. Като започва със стих 26, Исус оприличава Своето идване с дните на Ной: “И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син; ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът, и ги погуби всички.” Приликата е несъмнена. Преди потопа някои са били взети, а други ­ оставени. Взетите са били спасени в кораба. ставените са били унищожени от бушуващите води.

Христос продължава проповедта Си с друг пример: “Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички ­ подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.” (ст. 28-30) Паралелът отново е очевиден. Някои са били изведени извън града на сигурно място, а други са останали. Какво се е случило с последните? Били са унищожени от огъня.

Сега нека прочетем и стихове 34-36: “Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави. Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави.”

Когато размишлявате над тези думи, спомнете си последователността на предишните примери, дадени от Христос. При всеки случай е имало разделяне на добрите от злите, след което нечестивите са унищожени. Контекстът съвсем ясно показва, че тези, които остават, ще загинат, както е било в дните на Ной и на Лот. Когато прочетем и следващия стих, не остава никакво съмнение, че Исус има предвид точно това: “Отговарят Му, казвайки: “Къде, Господи?” А Той им рече: “Гдето е трупът, там ще се съберат орлите.” (ст. 37) След като Исус казва, че едни ще бъдат взети, а други оставени, учениците питат къде ще бъдат оставените.

Исусовият отговор разкрива ясно, че всички, които останат, ще умрат. Техните тела ще бъдат храна за “орлите” (по-точно “за лешоядите” според гръцкия оригинал ­ б. пр.). Това е в пълно съгласие с казаното от Библията по този въпрос. Няма и най-малък намек, че окончателното разделяне на спасените от нечестивите ще стане по някакъв таен начин. И все пак подобно значение в тези стихове влагат хората, които отчаяно се опитват да намерят в Библията потвърждение за едно празно предание. Небиблейското разбиране за Пришествието в две фази е повтаряно толкова често и толкова упорито, че милиони са повярвали в него. Затова Исус Христос предупреждава: “Пазете се да не ви заблуди някой.”

Теорията за грабването е създадена преди повече от 400 години по изричното нареждане на Католическата църква. Всеки християнин трябва да разбере, че тази специално изфабрикувана заблуда е целяла неутрализацията на протестантската Реформация. Ако историческите факти бяха познати на днешните протестанти, които защитават с такова усърдие теорията за грабването и футуристичната теория за Антихриста, те биха били ужасени.

Лутер и неговите съмишленици протестанти смело идентифицирали папата с “човека на греха” и нарекли атолическата църква “пророкувания антихрист”. В отговор на тези обвинения папството поръчало на двама свещеници йезуити да създадат контратълкуване, което да отвлече вниманието от Католическата църква. Въпреки факта, че двамата йезуити основали различни школи за тълкуване, техните теории съществуват до днес и са станали основа на съвременната протестантска теология. Те не само ефикасно притъпили учението на Лутер за папата антихрист, но и успешно разделили и разводнили “протеста” на всички църкви, произлезли от реформаторското движение.

През 1984 г. съвременните религиозни наблюдатели бяха изумени, когато хора като Били Греъм и Джери Фолуел радушно приеха и защитиха установяването на политически връзки между САЩ и Ватикана. Защо тези известни протестантски говорители не виждаха никаква опасност в един съюз с Римската църква? Защото и те, и милиони други са подведени от католическите теории на тези двама свещеници, почти премахнали историческите и библейските становища на реформаторите. Ако днешните духовни потомци на Лутер и Уесли се придържаха към ученията, проповядвани от техните духовни бащи, нито един лутеранин или методист не би подкрепил какъвто и да е съюз с папството.

Сега нека хвърлим поглед към тези двама испански свещеници, които наводнили литературата на 16-и век със своята антипротестантска пропаганда. Алказар от Севиля отнасял пророчествата за “звяра” към Антиох Епифан, който живял векове преди папите да започнат да управляват в Рим. Неговата система за тълкуване станала известна като “Претеристката пророческа школа”.

От друга страна, йезуитът Франциско Рибера изобретил система, позната като “Футуристичен метод на тълкуване”. Той учел, че Антихристът ще бъде някакъв бъдещ супермен, който ще се появи в края на времето и ще властва 3 1/2 години. Именно неговата умна небиблейска теория е възкресена от съвременните евангелски протестантски християни. Днес милиони баптисти, петдесятници, методисти и др. изучават тази антипротестантска йезуитска каша като непогрешима доктрина. В същото време тези деноминации твърдят, че са верни последователи на протестантската теология. Лутер и другите непоклатими реформатори биха били удивени, ако можеха да възкръснат внезапно и да чуят какво се проповядва в името на протестантизма.

В началото на 19-ти век футуристичната теория на йезуита Рибера преминала през известно усъвършенстване и допълване, включително и за седемгодишната скръб и грабването на светиите. За първи път била възприета от протестантски учители, които търсели начин да се помирят с Рим. Чрез влиянието и писанията на Джон Нелсън Дерби от църквата “Плимутски братя” в Англия новото учение се разпространило в Съединените щати. В края на XIX век тя получила най-големия си тласък от Сайръс Скофийлд, който я включил в бележките на своята Библия с препратки, издадена през 1909 г.

Сега стигаме до най-вълнуващата страна на този въпрос: Защо Исус Христос ще дойде на тази земя втори път? Ап. Йоан е получил вдъхновение да напише отговора с точните думи на Господа: “Ето, ида скоро и у Мене е наградата, която давам ­ да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.” (Откровение 22:12)

След дългите мъчителни хилядолетия на страдание Божият народ ще бъде окончателно избавен от сатанинското робство. Белегът на неговата сила е гравиран върху гробищните паметници и военните мемориали на загиналите. Виковете и сълзите на светиите преминават през всяко поколение още от времето на Адамовия грях. О, какъв ден ще бъде, когато проклятието на беззаконието се вдигне и най-страшният от всички човешки врагове бъде унищожен завинаги.

Ап. Павел описва това със следните думи: “Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.” (1Солунци 4:16, 17)

Наградата, която Христос ще донесе със Себе Си, има толкова много аспекти, че никой земен език не може достатъчно изчерпателно да я опише. Възкресението на праведните мъртви ще бъде централен момент в това велико събитие. Мъртви, спящи от векове, ще се събудят сякаш след една нощ на почивка без сънища. За други това ще бъде първата минута на живот без пламъка на изгарящата болка. Очите на слепите ще се отворят, за да видят с възторг лицата на своите близки, които преди са разпознавали само чрез докосване.

Ап. Павел описва мигновената промяна, която завинаги ще изведе светиите извън обсега на болката и смъртта: “Ето, една тайна ви казвам: не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното ­ да се облече в безсмъртие.” (1Коринтяни 15:51-53)

Когато праведните мъртви бъдат възкресени, за да посрещнат Исус Христос във въздуха, всички живи праведни ще бъдат преобразени мигновено в тела на безсмъртна младост. Исусовите нозе няма да стъпят на земята по това време, но всички изкупени ще бъдат грабнати, за да Го посрещнат.

Срещата в космоса ще бъде със сигурност най-възторженото и най-емоционално събитие в дългата история на планетата Земя. Нищо чудно, че в цялата Библия има толкова много описания на това върховно събитие на всички времена.

Дали повечето християни наистина разбират естеството на Христовото идване и как то ще въздейства на земните жители? Нека фактите сами да говорят. Повечето църкви са възприели твърденията на тези, които приемат теорията за грабването и отхвърлят историческия метод на тълкуване, предпочитайки новосъздадените ревизионистки учения. Резултатът от това е, че милиони църковни членове днес очакват събития, които никога няма да се случат.

За други въпросът за Христовото пришествие е източник на страх и недоумение. Християните по име (а те са много) са изпълнени със смесени чувства, защото им липсва лична увереност в готовността им да посрещнат Исус.

Има и такива, които се страхуват от промените, но тези страхове са напълно безпочвени. Всичко ще бъде похубаво и по-чудно, отколкото въобще сме си представяли. Един миг в присъствието на Исус ще ни възнагради за всичките ни страдания и лишения по време на земния ни живот.

Обърканото ни отношение спрямо идването на Нашия Господ се дължи на липсата на подготовка. Мнозина не знаят дали изобщо искат да Го видят или не. Какъв тъжен факт е това за състоянието на съвременната църква! Защо не сме нетърпеливи да видим Онзи, Когото обичаме – Онзи, Който умря за нас? Всеки истински християнин би трябвало да се вълнува от скорошното Му идване. Би трябвало да говорим за него, да пеем за него и да го проповядваме! Както е казал Павел, трябва да обичаме Неговото явление. Това е блажената надежда на всяко Божие дете.

Майка ми беше прекрасен готвач и без всякакво съмнение правеше най-вкусната шоколадова торта, която някога е била приготвяна. Като дете гледах как нарежда блатовете и слага вкусен крем отгоре. Най-хубавият момент идваше, когато ми позволяваше да обера всичкия останал крем от тенджерата. За съжаление понякога не оставаше много, но винаги успявах да си кусам поне една лъжичка. След това гледах с нетърпение към целия онзи възхитителен крем върху тортата, който тя бавно нанасяше отгоре. Понякога той толкова натежаваше отстрани, че падаше върху чинията. За мен винаги беше голямо изкушение да обера с пръстче падналия крем, но майка ме беше инструктирала да не го правя.

Веднъж бях подложен на истински тест, когато майка ме остави сам вкъщи с една голяма, красива торта, оставена в средата на масата. Тя беше току-що украсена и аз възхитен наблюдавах как дебелият слой шоколадов крем капе към долния край на тортата. Най-накрая започна да изглежда сякаш ще излезе от ръба на чинията и тогава не издържах. Внимателно с пръстче обрах от забранения крем по ръбовете на чинията. Тогава изведнъж чух стъпки на прага и преди да се осъзная, майка ми беше в стаята. Без никакво съмнение мога да Ви уверя, че не исках майка ми да влезе точно в този момент. Предполагам, че това е причината толкова много хора да се страхуват да видят Исус – ръцете им са пълни с откраднати деликатеси от този свят.

Не се заблуждавайте. Когато Той се яви, ще настъпят драматични промени. Старите неща ще изчезнат и нищо, което сега ни е познато, няма да остане незасегнато от това събитие. Някои хора се страхуват от промените, но тези страхове са безпочвени. Всичко ще бъде много по-хубаво от това, което познаваме или си представяме. Един момент в присъствието на Исус ще компенсира всички страдания и себеотрицание, през които сме преминали през целия си земен живот.

Бог ще възвърне човешкото семейство към идеалното състояние на святост, планирано от него в самото начало. Всички първоначални Божии дарове за човека ще бъдат възстановени, включително и съвършенството на Едемския рай. На изкупените ще бъде даден вечен живот. Макар че пак ще има свобода на избора, нито един от безсмъртните светии няма да избере отново греха и злото. Поради изявата на Божия характер и на сатанинския характер, разкрити в хилядолетната борба, Веселената ще бъде защитена от какъвто и да е нов бунт. Всяко сътворено същество ще познава резултатите от подобно действие и никой няма да избере повтарянето на чудовищната трагедия на греха.

Възможността за вечна сигурност прави Исусовото пришествие особено славно. На света му е дошло до гуша от пропадащи планове за мир, от нарушени договори и разбити надежди. Човечеството копнее за мир, при който страхът и несигурността да бъдат напълно премахнати. Идването на Христос ще унищожи всичко, което носи безпокойство на човека. Бедността, болестите, войните и смъртта са обичайните източници на страх, но те ще бъдат премахнати.

Най-важното обаче е, че ще видим лицето на Господа и ще живеем в Неговото присъствие през цялата вечност. Този миг ще бъде кулминационната точка на най-съкровените ни надежди и мечти. Нека подготовката за него бъде центърът на всичките ни мисли и действия и дано Бог да не допусне да измине дори и ден, през който да не сме се помолили искрено за скорошното завръщане на нашия Господ!

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top