blank  
  Begin Exploring.
 
 
 

 

Storacle Bible Studies in Romanian

Omul Mileniilor


Omul Mileniilor
Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea tulburat în patul regal. Cât va dura această eră de aur, se întreba el, si ce se va întâmpla cu puternicul lui imperiu, dupa moartea sa?

Somnul puternicului monarh era spulberat de toate aceste întrebări tulburătoare.

În noaptea aceea, mintea lui a fost străbatută deodată de o imagine vie ce înfăţişa chipul unui bărbat uriaş, alcătuit din materiale diverse. Era o panoramă multicoloră cum nu mai văzuse niciodată. Aruncând de pe el păturile ornamentate, împăratul a sărit îndată din pat şi a strigat către paznici: "Chemaţi pe toţi vrăjitorii şi pe cititorii în stele să vină îndată la mine. Trebuie să descopăr semnificaţia acestui vis!"

Înţelepţii împăratului au fost convocaţi şi s-au înfaţişat înaintea ...


Read More...

Înapoi la Ierusalim


Înapoi la Ierusalim
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate speranţele şi visurile lor despre noua Împărăţie a lui Dumnezeu fuseseră ţintuite pe cruce, chiar în vinerea ce tocmai trecuse. Doborâţi de mâhnire şi confuzie, Cleopa şi tovaraşul lui îşi urmau agale drumul de şapte mile de la Ierusalim ce cobora spre căminul lor din micul oraş Emaus. În timp ce soarele scăpăta în acea după-amiază de duminică, iar ei îşi urmau drumul pe cărarea pietroasă, un Străin S-a apropiat şi li s-a alăturat. Nici nu bănuiau măcar că acel nou tovarăş era Însuşi Domnul cel Înviat. Fără să dea vreo atenţie tovarăşului lor peregrin, cei doi ucenici dezamăgiţi şi-au reamintit evenimentele cutremurătoare ale acelui sfârşit de săptămână, simţindu-se tot mai descurajaţi cu fiecare pas pe care-l făceau.

În timp ce îi asculta tăcut, Isus Îşi dorea ...


Read More...

Regele care urma să vină


Regele care urma să vină
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar mai rea decât fusese mama ei Izabela. Atunci când a murit fiul ei Ahazia, ea a preluat rapid conducerea împărăţiei prin executarea tuturor nepoţilor ei care ar fi putut veni la tron în locul ei. "Dar Ioşeba,…sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi…a fost ascuns de privirile Ataliei, şi n-a fost omorât. A stat şase ani cu Ioşeba ascuns în Casa Domnului. Şi în ţară domnea Atalia." 2 Impăraţi 11:2, 3.

Timp de şase ani de zile, doar o mână de oameni de încredere au ştiut despre faptul că acel copil de neam împărătesc era încă în viaţă şi stătea ascuns în templul lui Dumnezeu. Iehoiada, marele preot, l-a iubit şi l-a instruit pe tânărul Ioas ca pe propriul fiu. Timp de şase ani Iehoiada a făcut planuri şi s-a rugat pentru a deosebi care era cel mai bun mome...


Read More...

Prinţul răsculat


Prinţul răsculat
Absalom era cel mai plăcut la înfăţişare, cel mai deştept şi cel mai ambiţios dintre fiii lui David. Biblia spune: "Nu era om în tot Israelul aşa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui din talpa piciorului până în creştetul capului n-avea nici un cusur." 2 Samuel 14:25

Dar acest tânăr prinţ hotărât şi-a dorit ceva mai mult decât doar admiraţia poporului pentru înfăţişarea lui atât de plăcută. El a râvnit la puterea tronului tatălui său. Şi-a dorit să ajungă regele lui Israel cu orice preţ. Mai întâi, Absalom l-a ucis pe fratele lui mai mare, Amnon, după ce Amnon o batjocorise pe sora lui, Tamar. Amnon era întâiul născut al lui David şi urma ca rege la tron după el. Apoi, după ce a câştigat din nou trecere înaintea tatălui său, Absalom a început să semene, prin toată împărăţia, seminţele subtile ale îndoielii cu privir...


Read More...

Sacrificiul suprem


Sacrificiul suprem
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune." Geneza 22:1, 2.

Avraam a început să tremure atunci când şi-a dat seama de consecinţele cutremurătoare ale poruncii primite. Dumnezeu îi făgăduise că, din Isaac, va ieşi un neam puternic. Toate speranţele şi visurile lui Avraam se întemeiau pe acest fiu dăruit lui şi Sarei, printr-o minune, la o vârstă atât de înaintată. El nu a înţeles de ce îi ceruse Dumnezeu să facă un lucru atât de ciudat, dar învăţase să se încreadă şi să asculte de Tatăl său ceresc - chiar şi atunci când era nedumerit.

Aşa că Avraam i-a sculat cu blândeţe pe tânărul Isaac şi pe doi dintre slujit...


Read More...

Legea împăratului


Legea împăratului
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii guvernamentali babilonieni, exceptând unul. Acest favorizat om a fost Daniel, un slujitor al viului Dumnezeu. Cu şaptezeci de ani mai înainte, el a fost dus din Iuda la Babilon ca prizonier şi făcut slujitor la palat ca sfătuitor al împăraţilor babilonieni. Daniel a devenit cunoscut în întreaga împărăţie ca având "un duh înalt." Daniel 5:12 6:3.

Nu numai că împăratul Dariu l-a scăpat pe Daniel, dar el "se gîndea să-l pună mai mare peste întreaga împărăţie." Daniel 6:3. Când oficialii medo-persani au aflat că împăratul avea de gând să promoveze un bătrân prizonier evreu în a conduce peste ei, aceştia au devenit geloşi şi s-au simtit adânc jigniţi. Aşa că ei au complotat să-l determine pe Dariu să semneze o lege conform căreia...


Read More...

Cărămizi Fără Paie


Cărămizi Fără Paie
Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron, s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu este gata să-i elibereze cu mână tare din sclavie.

Israeliţii lucrau 7 zile pe săptămână pentru a-şi îndeplini munca cea grea pentru egipteni. După această întâlnire cu Moise, se pare că ei au decis să înceapă iarăşi să se odihnească în ziua a şaptea. Iată de ce furiosul Faraon le-a spus apoi lui Moise şi Aaron: "Voiţi să-l faceţi (pe popor) să-şi înceteze lucrările?" Exod 5:5. Traducerea engleză a Bibliei, versiunea New King James, spune: "Voi vreţi să-i faceţi să se odihnească de lucrul lor!" (Cuvântul din limba ebraică pentru "a se odihni"...


Read More...

Împărăţia Slavei


Împărăţia Slavei
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel, Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a spus: "Cere-mi ce vrei să-ţi dau." 1 Impăraţi 3:5. Tânarul împărat ar fi putut cere bani, faimă sau o viaţă lungă, dar nu a făcut-o. În schimb, el a cerut înţelepciune pentru a putea conduce poporul lui Dumnezeu cu dreptate. Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu i-a dat lui Solomon o înţelepciune nemaipomenită şi înţelegereîntrecând pe oricare alt om. Şi pe deasupra, Dumnezeu l-a binecuvântat cu faimă, bogăţii şi viaţă lungă.

În timpul domniei lui Solomon, Israel s-a bucurat ca niciodată de pace şi prosperitate. Metalele preţioase erau aşa de abundente în Ierusalim, în timpul său, încât argintul era considerat ca şi pietrele (1 Impăraţi 10:27). Pe lângă măreţul templu din marmură şi aur pe care Solomon l-a clădit pentru Du...


Read More...

Vrăjitoarea din En-Dor


Vrăjitoarea din En-Dor
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică. Întreaga armată a filistenilor s-a adunat pentru a ataca trupele mici şi slabe ale Israelului. Saul murmura: "Dacă profetul Samuel ar fi fost aici, mi-ar fi spus ce să fac." Dar marele profet al lui Israel murise de câţiva ani.

Bătrânul monarh încerca în mod disperat să primească sfat şi îndrumare de la ceilalţi profeţi şi preoţi, dar Domnul nu vroia să-i mai vorbească. Când era tânăr, Saul era aproape de Dumnezeu. Dar, după întronarea sa, el a devenit crud şi s-a răzvrătit împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Odată, el chiar a dat la moarte un sat întreg de preoţi. Regele Saul, în mod persistent, a refuzat să asculte de Domnul, şi acum, în nenorocirea sa, Dumnezeu nu-i mai răspundea.

"Atunci Saul a zis slujitorilor lui: 'Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ...


Read More...

Cetăţile din cenuşă


Cetăţile din cenuşă
Avraam ştia că nepotul său Lot a făcut o mare greşeală când a ales să-şi mute familia în Sodoma. Cetăţile din partea de jos a văii Iordanului erau frumoase şi bogate, dar mai erau şi foarte stricate. "Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului." Geneza 13:13. În cele din urmă, Dumnezeu S-a hotărât să distrugă aceste cetăţi păcătoase din pricina nelegiuirilor lor, dar mai întâi a trimis doi îngeri la Sodoma ca să-l salveze pe Lot şi familia lui.

Înainte ca să intre în Sodoma, aceşti îngeri s-au arătat ca doi călători. Lot i-a văzut pe cei doi străini chipeşi când au trecut mai întâi pe porţi, şi ştiind că străzile acelei cetăţi rău famate erau departe de a fi sigure noaptea, i-a îndemnat să-şi găsească adăpost în casa lui. Dar nişte oameni răi îi priveau, şi în acea noapte s-au adunat la ...


Read More...

Un râu de viaţă


Un râu de viaţă
Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise de lepră, cea mai de temut boală din timpurile biblice. Lepra însemna izolare de cei iubiţi şi o moarte lentă, teribilă. O fetiţă evreică, roabă care lucra în casa lui Naaman le-a sugerat că dacă stăpânul ei s-ar duce la proorocul Elisei din Israel, acesta l-ar vindeca pe Naaman de lepra lui.

Dornic să se agaţe de orice fir de speranţă, Naaman a făcut lunga călătorie spre Israel. Împreună cu el se afla o grupă mică de gardă personală şi răsplata regească pe care urma să o plătească în caz că se va vindeca. Când în cele din urmă Naaman s-a aflat în faţa umilei case a proorocului, Elisei nici nu a dorit să iasă afară. În schimb, îşi trimise slujitorul cu următoarea instrucţiune simplă: "Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan...


Read More...

Odihna pământului


Odihna pământului
Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele trăiau într-o armonie desăvârşită. Dar odată cu intrarea păcatului, toate s-au schimbat. Omul a început să mănânce animale, iar animalele au început să se mănânce între ele. Spini şi pălămidă au apărut pretutindeni. Blestemul păcatului a degradat chiar şi pământul. Dumnezeu i-a spus lui Cain: "Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui." Geneza 4:12.

Acesta este un motiv pentru care Domnul le-a poruncit copiilor lui Israel să lase să se odihnească pământurile lor din şapte în şapte ani. (Exod 23:10, 11). Acest lucru urma să-i dea pământului posibilitatea de a-şi reface tăria şi de a procura o recoltă de la sine pentru cei săraci. Dar majoritatea poporului lui Dumnezeu n-a ţinut seama de această lege şi a refuzat ...


Read More...

Închinându-te Babilonului


Închinându-te Babilonului
Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început să răsune muzica de la o mie de instrumente, cortina a căzut, lumina soarelui descoperind un chip de aur strălucitor de 27 metri. Apoi, la porunca împăratului, toţi demnitarii care se adunaseră în câmpia Dura s-au aruncat la pământ în semn de închinare deplină. Toţi s-au închinat cu excepţia a trei tineri evrei, care Îi slujeau unui Împărat mai mare.

Nebucadneţar strălucea de mândrie şi mulţumire, până ce i se aduse vestea că Şadrac, Meşac şi Abednego refuzaseră să se închine chipului său. Uimit că cineva ar îndrăzni să nu asculte de poruncă, Nebucadneţar presupuse că aceşti tineri sfetnici probabil că au înţeles greşit decretul său. Aşa că le mai oferi o ocazie să se închine, dar... ei au refuzat! Ei bine, faţa împăratului s-a schimbat în furie. Le-a poruncit soldaţi...


Read More...

Semnul lui Cain


Semnul lui Cain
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze pământul şi să zidească, în timp ce lui Abel îi plăcea să-şi plimbe turmele pe dealuri şi pajişti.

După ce păcatul a pătruns în lumea noastră din pricina neascultării lui Adam şi a Evei, Dumnezeu a înfiinţat un sistem de jertfe şi a făcut cunoscut că fără vărsare de sânge nu poate exista iertare de păcat (Evrei 9:22). El le-a făcut cunoscut că aceste jertfe prefigurau un timp când Domnul Isus urma să devină om şi să moară ca Miel al lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Cu credinţă, Abel a adus un miel tânăr ca jertfă pentru păcatele sale, dar Cain n-a considerat necesar să asculte de porunca lui Dumnezeu în amănunţime. El s-a gândit că sistemul de jertfe este cam complicat şi în sinea lui a judecat că atâta ...


Read More...

Un model ceresc


Un model ceresc
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât de puternice ca atunci când i-a izbăvit pe copiii lui Israel din robia egipteană. Plagă după plagă a căzut peste regatul lui Faraon până ce a fost silit să le dea drumul robilor. Apoi Domnul a despărţit Marea Roşie şi a condus tânăra naţiune spre libertate, înecându-le duşmanii ce îi urmăreau din spate.

După ce au ajuns în pustie, Dumnezeu i-a surprins pe mulţi din popor îndreptându-i spre sud, exact în direcţia opusă Ţării Făgăduite. Domnul ştia că înainte ca să fie pregătiţi să-şi primească moştenirea, trebuiau organizaţi şi învăţaţi să se încreadă în El. Când au călătorit spre Muntele Sinai, Dumnezeu le-a împlinit orice lipsă. Când le-a fost foame, Dumnezeu i-a hrănit cu pâine din cer. Când le-a fost sete, Domnul le-a dat apă dintr-o stâncă. Când au fost atacaţi ...


Read More...

Curăţirea templului


Curăţirea templului
Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a vazut gălăgia care era colo. Peste tot văzu ţarcuri cu animale de jertfă şi îi auzi pe vânzători strigând şi negociind cu pelerinii, căutând să obţină un preţ cât mai bun. Uguitul porumbeilor, behăitul oilor şi mugetului vacilor, amestecate cu mirosul de grajd dădeau impresia de haos.

Acest vacarm n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Când Solomon a construit primul templu la Ierusalim, exista aşa un respect pentru casa lui Dumnezeu încât nu s-a auzit nici măcar sunetul ciocanului în timpul construcţiei templului. Toate scândurile şi pietrele folosite au fost prelucrate în altă parte, apoi aduse la locul unde se construia templul şi asamblate în linişte. (1 Impăraţi 6:7).

Domnul Isus a găsit câteva frânghii folosite pentru legarea oilor şi le-a leg...


Read More...

Povestea celor două femei


Povestea celor două femei
Tăcerea coborî peste sala regească de judecată şi toţi ochii erau aţintiţi asupra regelui Solomon. Servitorii lui se întrebau cum va putea tânărul rege să rezolve acest caz uluitor.

Două mame singure împărţeau aceeaşi cameră şi fiecare a dat naştere unui băieţel cam în acelaşi timp. În timpul nopţii una dintre mame întorcându-se pe cealaltă parte din greşeală şi-a strivit fiul. Când s-a trezit devreme şi a văzut că fiul ei era rece şi nemişcat, femeia înnebunită de durere a luat copilul adormit al celeilalte femei pentru sine şi a aşezat copilul său mort în locul acestuia. Mai târziu cealaltă femeie trezindu-se, a văzut copilul mort şi a început să bocească de durere. Dar după ce a privit mai bine copilul, ea a văzut că micuţul nu era copilul ei. În cameră, ea o văzu pe cealaltă femeie ţinând strâns la piept copilul său.

...


Read More...

Ferestrele cerului


Ferestrele cerului
Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi
neajutorat....si toate acestea pentru că fusese prefăcut şi lacom. Întâi Iacov l-a mituit pe Esau, fratele lui mai mare pentru a-şi vinde dreptul de întâi născut. Apoi cu ajutorul mamei sale, el şi-a înşelat tatăl orb, pe Isaac, pentru a-i da binecuvântarea părintească ce i se cuvenea lui Esau.

Acum Iacov fugea de acasă, în parte pentru a scăpa de ameninţarea cu moartea făcută de fratele său ofensat. Când îşi dădu seama că planurile sale acaparatoare au dat greş, îşi lasă capul în jos şi începu să plângă. Singur în pustietate, având o piatră drept pernă şi un băţ pentru a se apăra, Iacov încercă să se odihnească. Se întreba dacă îşi va mai vedea părinţii vreodată şi dacă Dumnezeu îl va ierta. Obosit, Iacov adormi. Curând se găsi scăldat de o lumină strălucitoar...


Read More...

Dansul fiicei


Dansul fiicei
Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul care locuia în deşert îndrăznise s-o acuze de adulter pentru că îl părăsise pe soţul ei Filip, căsătorindu-se cu fratele lui rău, dar mai bogat. Acum ticăloasa regină era hotărâtă să-şi folosească influenţa pe care o avea asupra lui Irod pentru a se răzbuna pe Ioan. Mai întâi, ea l-a convins să-l aresteze pe profet. Apoi i-a cerut să-l execute, dar Irod a refuzat. El ştia că Ioan era un profet adevărat şi se temea de o revoltă puternică din partea poporului.

În cele din urmă, Irodiada şi-a pregătit o strategie imbatabilă. Ea a dat o petrecere cu ocazia zilei de naştere a lui Irod şi i-a invitat pe toţi prietenii lui şi pe nobilii din ţară, apoi a aranjat ca frumoasa ei fiică, Salomea, să danseze într-un stil seducător şi captivant. Irodiada spera că după ce va...


Read More...

De zece ori mai înţelept


De zece ori mai înţelept
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de iudei au fost luaţi captivi în Babilon. Regele i-a dat instrucţiuni servului său Aşpenaz, să aleagă oameni talentaţi dintre iudeii captivi, care să vină la palat timp de trei ani să înveţe limba şi înţelepciunea Babilonului, ca astfel să-l poată sluji pe rege.

Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria i-au atras atenţia lui Aşpenaz şi au fost luaţi la palatul regelui. Dar acolo au avut o problemă: Meniul bogat în carne şi vin stabilit tinerilor conţinea multe lucruri interzise de Cuvântul lui Dumnezeu.

Nedorind să apară ca nerecunoscător, Daniel a întrebat dacă lui şi celor trei prieteni ai lui nu li s-ar putea da de mâncare o dietă vegetariană şi apă de băut. La început servul regelui s-a împotrivit cererii lor. "Voi nu puteţi să rămâneţi sănătoşi mâncând în felul acesta!"...


Read More...

Glasul din pustie


Glasul din pustie
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci?

Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau oamenii de la zeci de kilometri din jur să-l asculte pe acest mesager umil, puternic şi neînfricat. Într-un contrast izbitor cu viaţa conducătorilor religioşi ai acelui timp, viaţa lui a fost plină de sfinţenie şi simplitate. În timp ce preoţii purtau haine luxuoase, Ioan purta un veşmânt modest din păr de cămilă, încins cu o curea de piele. În timp ce ei duceau o viaţă de belşug, Ioan postea sau mânca locuste (păstăi de roşcove) şi miere sălbatică. Refuza să bea orice vin sau băutură îmbătătoare, ca să fie plin de Duhul lui Dumnezeu (Luca 1:15). Î...


Read More...

Cum îi testăm pe profeţi


Cum îi testăm pe profeţi
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige cetatea Ramot din Galaad de la sirieni. Dar avea nevoie de ajutor, aşa că l-a rugat pe bunul împărat Iosafat din Iuda să i se alăture şi să lupte împreună contra vrăjmaşului lor comun. Iosafat i-a spus că ar vrea să lupte împreună cu el, dar că mai întâi ar trebui să caute sfat de la Dumnezeu.

Ahab Îl părăsise pe Domnul cu ani de zile în urmă ca să se închine zeului păgân Baal, aşa că îşi chemă cei 400 de prooroci de la curtea lui ca să vină înaintea celor doi monarhi. Cu o siguranţă spectaculară, aceşti prooroci falşi i-au spus: "Du-te şi luptă-te cu sirienii şi vei avea biruinţă!" Dar împăratul Iosafat a vrut să asculte şi ce zice un prooroc adevărat al Domnului. Ahab spuse că mai rămăsese un prooroc al lui Iehova al cărui nume era Mica, dar adăugă, "îl urăsc, căci ...


Read More...

Un vas cu untdelemn


Un vas cu untdelemn
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime. Se folosea la iluminare, încălzire, gătit şi la vindecare.

Elisei i-a spus văduvei şi fiilor ei să se ducă şi să împrumute cât mai multe vase cu putinţă de la vecinii lor. Trebuiau să le aducă acasă, să închidă uşa şi apoi să toarne untdelemnul din vasul lor mic în toate vasele goale. Ei au făcut cum le-a zis Elisei şi a avut loc o minune deosebită. Untdelemnul din micuţul vas a continuat să curgă până ce s-au umplut toate vasele!

"Ce să facem acum?" l-a întrebat pe prooroc tânăra mamă.

"Vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria iar cu ce va rămânea, vei trăi tu şi fiii tăi." i-a spus el. Această femeie şi fiii ei au plecat din prezenţa lui Elisei bucuroşi şi liberi din pricina minunii cu untdelemnul.

Domnul doreşte să te elibereze de un creditor nemilos ce se...


Read More...

Deasupra mulţimii


Deasupra mulţimii
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând cu lumea. În timpul ultimei cine când Domnul Isus i-a avertizat pe apostoli că toţi Îl vor părăsi, Petru s-a jurat cu voce tare că el nu-L va părăsi niciodată, chiar dacă toţi ceilalţi vor găsi pricină de poticnire în El. Domnul Isus i-a răspuns: "Chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." versetul 34.

Petru era bine intenţionat, dar nu-şi recunoştea mândria din propria inimă. Mai târziu, în acea noapte, când a venit mulţimea să-L aresteze pe Isus şi toţi erau martori, Petru şi-a scos sabia ca să-Şi apere Învăţătorul. Dar câteva ore mai târziu la judecarea Lui, când a fost batjocorit de vrăjmaşii Domnului Isus, s-a lepădat de trei ori că nici nu-L cunoaşte. De fiecare dată, Petru a devenit mai îndrăzneţ până ce s-a ...


Read More...
 
 
 
Scripture Memory

Bible School

Explore the amazing truths and prophecies of the Bible, step by step, in these easy-to-follow lessons!
Bible Search
Type in a word and search the Bible for every text that contains it! A great tool for Bible study.

Daily Devotional

Today's thought:
Poor in Spirit - Part 1

Hymn Of The Day

Today's musical inspiration:
Away in a Manger

Featured Article

Had a Healing Ministry
Then from the homes, the shops, the market places, the inhabitant ...

Copyright 2000 - Present
Bible Universe